Information card 

Prof.
WANDA STOJANOWSKA

Department of Civil and Labour Law

Prof. WANDA STOJANOWSKA

CV
History of scientific positions:
2017
Full Professor, Department of Civil and Labour Law, Kozminski University
2011–2017
Full Professor, Department of Civil Law, Kozminski University
2006–2011
Full Professor, Department of Private Law, Kozminski University
1986
Lecturer, Cardinal Stefan Wyszyński University
1986
Lecturer, Department of Rehabilitation Psychopedagogy, The Maria Grzegorzewska Academy of Special Education
1979–1986
Associate Professor, Jagiellonian University in Krakow
1979–2002
Associate Professor, Institute of Justice (IWS)
1978–1986
Associate Professor, University of Warsaw
1974–1978
Assistant Professor, Institute of Justice (IWS)
1974–1978
Assistant Professor, Institute of Justice (IWS)
1972–1973
Research Assistant, University of Silesia in Katowice
Scholarships/ / Awards:
2011
Knight's Cross Polonia Restituta.
1981
II prize award in national competition for best habilitation dissertations and doctoral thesis.
1973
III prize in national competition for best doctoral dissertations and postdoctoral thesis.
Publications
Articles in scientific journals:
 • STOJANOWSKA W. (2017), Amendments to the Law Relating to Minors, LAW AND FORENSIC SCIENCE, 1, s.138-146
 • STOJANOWSKA W. (2014), Porozumienie rodziców jako przesłanka pozostawienia im obojgu władzy rodzicielskiej po rozwodzie. Zagadnienia Wybrane, ACTA IURIS STETINENSIS (ROCZNIKI PRAWNICZE)_2083-4373, 821, s.335-346
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • STOJANOWSKA W., Kosek M. (2013), Divorce Issues in the Light of the Responses of Priests Participating in a Sociological Survey, ZESZYTY PRAWNICZE, 13.3, s.7-38
 • STOJANOWSKA W., Wypierowska P. (2013), Admission of Paternity During a Paternity Case by the ManWho is a Party in the Proceedings, ZESZYTY PRAWNICZE, 13.2, s.59-75
 • STOJANOWSKA W. (2012), Legal Means of Preventing Injudicious Marriagein the Light of Sociological Research, ZESZYTY PRAWNICZE, 12.3, s.21-60
 • STOJANOWSKA W. (2012), Przeszkoda małżeńska ze względu na wiek w prawie polskim, PRAWO KANONICZNE, 3, s.95-106
 • STOJANOWSKA W. (2009), Ochrona dobra dziecka rozwodzących się rodziców - plan wychowawczy według koncepcji stosowanej w USA i postulat przeniesienia jej na grunt polskiego prawa rodzinnego, RODZINA I PRAWO, 12/2009, s.36 - 61
 • STOJANOWSKA W., Kosek M. (2009), Skutki emigracji zarobkowej rodziców w aspekcie zagrożenia dobra dziecka na podstawie badań ankietowych nauczycieli, ZESZYTY PRAWNE UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, 9.1, s.7-26
 • STOJANOWSKA W. (2009), Ingerencja sądu w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej a emigracja zarobkowa rodziców, RODZINA I PRAWO, 3/2009, s.36 - 43
 • STOJANOWSKA W. (2008), Rozwód a ochrona rodziny i dziecka – wybrane zagadnienia, RODZINA I PRAWO, 7-8, s.5-16
 • STOJANOWSKA W. (2007), Postulat przeniesienia amerykańskiej koncepcji planu wychowawczego rozwodzących się rodziców na grunt prawa polskiego, ZESZYTY PRAWNICZE, -, s.7-44
 • STOJANOWSKA W. (2004), Dobrowolna ofiara wiernych czy podatek kościelny?, JURYSTA, 6, s.-
 • STOJANOWSKA W. (2003), Realizacja zasady ochrony rodziny w świetle przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, STUDIA NAD RODZINĄ, 12, s.-
Monographs:
 • STOJANOWSKA W. (2011), Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010, Warsaw, LEXIS-NEXIS
Chapter in monographs:
 • STOJANOWSKA W. (2016), in: Rozkład pożycia a możliwość pojednania małżonków w procesie o rozwód, Sawczuk- Skibińska Karolina, CH BECK, s.13-16
 • STOJANOWSKA W. (2014), Negatywne przesłanki wyłączające dopuszczalność rozwodu in: System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze. Tom 11, T. Smyczyński, Warsaw, CH BECK, s.623-710
 • STOJANOWSKA W. (2014), Skutki rozwodu in: System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze. Tom 11, T. Smyczyński, Warsaw, CH BECK, s.735-872
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • STOJANOWSKA W. (2012), in: Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej, Długoszewska I. (autor), -, LEXIS-NEXIS, s.13-16
 • STOJANOWSKA W. (2011), Przedmowa in: Odpowiedzialność cywilna rodziców za szkodę wyrządzoną przez ich dziecko, Słyk J. (autor), -, LEXIS-NEXIS, s.11-14
 • STOJANOWSKA W. (2011), Przedmowa do monografii opiekuna naukowego publikacji in: Odpowiedzialność cywilna rodziców za szkodę wyrządzoną przez ich dziecko, Jerzy Słyk, Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.11-15
 • STOJANOWSKA W. (2009), Pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rozwiedzionym rodzicom przed i po nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dokonanej przez ustawę z dnia 6 listopada 2008 roku in: Finis legis Christus. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, ks. Wroceński J., ks. Krajczyński J., Warsaw, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, s.1294 - 1305
 • STOJANOWSKA W. (2009), Negatywne przesłanki rozwodu in: System Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Smyczyński T., Warsaw, C.H.BECK, s.583 - 666
 • STOJANOWSKA W. (2009), Skutki rozwodu in: System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, Smyczyński T., Warsaw, C.H.BECK, s.688 - 803
 • STOJANOWSKA W. (2008), Postulowany model procesu o ustalenie ojcostwa jako konsekwencja wprowadzenia do praktyki sądowej dowodu z badań DNA in: Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, Andrzejewski M., Kociucki L., Łączkowska M., Schulz A., Toruń, TNOIK, s.1 ark
 • STOJANOWSKA W. (2006), Mediacja w prawie rodzinnym oraz ocena celowości i trafności dokonanej zmiany przepisów w zakresie postępowania pojednawczego w procesie o rozwód in: Prawno-psychologiczne uwarunkowania mediacji i negocjacji, Stadniczeńko St. L., Opole, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO, s.113-121
 • STOJANOWSKA W. (2005), Dowód z badań DNA w procesie o ustalenie ojcostwa i jego wpływ na treść wyroku w zakresie władzy rodzicielskiej ojca in: Prawo rodzinne w Polsce i Europie, Kasprzyk P., Lublin, TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO, s.-
 • STOJANOWSKA W. (2003), Rozwód in: System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 11,, Smyczyński T., Warsaw, CH BECK, s.11 ark
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2011, Member of Editorial Committee, "Rodzina i Prawo"
 • 2011, Member of Editorial Committee, "Metryka"
 • 2009, Editorial Board Member, RODZINA I PRAWO
Ph.D. Mentor:
 • 2011 Przesłanki i skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej Doktorant: Długoszewska Iwona
 • 2010 Odpowiedzialność cywilna rodziców za szkodę wyrządzoną przez ich dziecko a sposób i zakres wykonywania przez nich władzy rodzicielskiej Doktorant: Słyk Jerzy
Participation in conferences:
 • Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim, 2009
Membership in organizations:
2012
, Zrzeszenie Prawników Polskich
2011
, Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych
Activity educational innovations:
 • 2011 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Additional Information
Consultancy:
Ombudsman for Children
Social Commission for Family Law Codification and Custody at the Ombudsman for Children
The Sejm and the Senate
Membership in internal committees and academic organizations:
2003
, The Maria Grzegorzewska Academy of Special Education
2003
, The Maria Grzegorzewska Academy of Special Education
1984
, Institute of Justice (IWS)
1978–1984
, Institute of Justice (IWS)