Information card 

Prof.
JAN BARCZ

Department of International Law and European Union Law

Prof. JAN BARCZ

CV
Research area:
 • EU law
 • prawo międzynarodowe publiczne
Scholarships/ / Awards:
2005
European Medal.
2005
European of the year 2005 (Scholar) title.
2003
Best academic handbook award (ATENA).
1978
Humbold University Award for best doctoral thesis.
Publications
Articles in scientific journals:
 • BARCZ J. (2019), The European Union vis-a-vis a Mamber State Violating the Rule of Law, PAŃSTWO I PRAWO, 1, s.3-23
 • BARCZ J. (2018), Spójność Unii Europejskiej w dobie zmian, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 2, s.21-39
 • BARCZ J. (2018), The turn in Polish-German relations In 1989-1991 and the compensations to the victims of Nazi crimes rewident in Poland (Agreement of 16 October 1991), PRZEGLĄD ZACHODNI, 3, s.233-258
 • BARCZ J. (2018), National regulations on minimum pay for posted workers. Interpreting Directive 96/71/EC in the light of the case law of the Court of Justice, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 6 (153), s.35-41
 • BARCZ J. (2018), The issue of war reparations from Germany and the "Two-plus-Four" Treaty, PAŃSTWO I PRAWO, 4, s.3-28
 • BARCZ J. (2017), War reparations from Germany to Poland 70 years after the end of WWII in the light of international law, PAŃSTWO I PRAWO, 11, s.18-32
 • BARCZ J. (2017), Some Reflections on the 25th Anniversary of the Polish-German Treaty, PRZEGLĄD ZACHODNI, II, s.145-155
 • BARCZ J. (2017), A new Treaty for the European Unionm?, PAŃSTWO I PRAWO, 1, s.3-18
 • BARCZ J. (2016), Brexit: on the interpretation of Art. 50 of the Treaty on the European Union, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 12, s.4 - 14
 • BARCZ J. (2016), The European Union and the UK: legal aspects of the agreement to avoid Brexit, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 4, s.4-13
 • BARCZ J. (2016), The XXV anniversaty of the Polish-German Treaty, PRZEGLĄD ZACHODNI, 3, s.7-18
 • BARCZ J. (2015), The German Minimum Wage Act (Mindestlohngestz) in the light of European Union Law, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 11, s.4-13
 • BARCZ J. (2015), Flexible Integration as a Target System of Governance for the European UnionFlexible Integration as a Target System of Governance for the European Union, YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, 18, s.59-80
 • BARCZ J. (2015), The main reform directions for the political system of the EU, PAŃSTWO I PRAWO, 7, s.23-55
 • BARCZ J. (2015), Comments regarding the future model of the EU: differentiated of flexible integration?, PAŃSTWO I PRAWO, 5, s.19-35
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BARCZ J. (2014), Euro Summit - evaluation from systemic and legal points of view, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 1, s.4-11
 • BARCZ J. (2014), The Judgment of the German Federal Constitutional Court od March 18, 2014. Ends the Disput over the Constitutionality of the Euro Area, PRZEGLĄD SEJMOWY, 5 (124), s.91-108
 • BARCZ J. (2014), Alocation of sits in the European Parliament 2014-2019, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 5, s.4-14
 • BARCZ J., KOLISNYK I. (2014), Signature and temporary application of Association Agreement with Ukraine - legal aspects, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 10, s.4-14
 • BARCZ J. (2013), Polish Policy in the Context of the Euro Area Reform, YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, 16, s.69 - 84
 • BARCZ J. (2013), The Obligation to Notify the European Commission of National Executive Measures under Directive 98/34/EC in the Light of Issues Associated with the Polish Law on Games of Chance, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, -, s.13-34
 • BARCZ J. (2013), Remarks on the condition of EU-law studies in Poland, PAŃSTWO I PRAWO, 6, s.3 - 14
 • BARCZ J. (2013), Intergovernmental measures consolidating the euro area (in the light of Judgement of the Court of Justice of the EU in Pringle case), PAŃSTWO I PRAWO, 8, s.3-19
 • KRANZ J., BARCZ J. (2013), Conferral of Competences on the Ezriopean Union and the Treaty Establishing the European Stability Mechanism and the Treaty on Stability, Coordination and Governance in Economic and Monetary Union, PRZEGLĄD SEJMOWY, 4, s.23-47
 • BARCZ J. (2012), Wiarygodnie i aktywnie w Unii Europejskiej. Komentarz do berlińskiego przemówienia ministra Sikorskiego, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 1, s.109-115
 • BARCZ J. (2012), Europa a la carte: konsolidacja czy fragmentacja Unii Europejskiej?, KRAKOWSKIE STUDIA MIĘDZYNARODOWE, 3, s.17-28
 • BARCZ J. (2012), Akty delegowane i akty wykonawcze - pojęcie i kryteria rozróżnienia, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 3, s.6-16
 • BARCZ J. (2012), Stabilizacja sytuacji finansowej w strefie euro a uprawnienia parlamentów narodowych - wyrok niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 12.09.2012 r., EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 11, s.4-11
 • BARCZ J. (2011), W sprawie formuły prawnej wprowadzenia do prawa UE Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 1, s.4-13
 • BARCZ J. (2011), Konsolidacja Eurogrupy: umocnienie efektywności Unii czy groźba jej fragmentacji?, RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY, 2, s.19-42
 • BARCZ J. (2011), Inicjatywa obywatelska - aspekty prawne i instytucjonalne, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 10, s.16-25
 • BARCZ J. (2010), Poland in the Institutional System of the New European Union:Attempt at Identifying Problems., THE POLISH QUATERLY OF INTERNATIONAL AFFAIRS, 2, s.37-55
 • BARCZ J. (2010), Prezydencja w Radzie UE- aspekty prawne i instytucjonalne, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 7, s.4-17
 • BARCZ J. (2010), Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w prawie UE w świetle wyroku TS z 19.01.2010 r. w sprawie C-555/07 Seda Kücükdeveci, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 9, s.41-60
 • BARCZ J. (2009), Długi cień historii. W sprawie postanowienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 7 października 2008r., SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 1, s.45 - 62
 • BARCZ J. (2009), Long Shadow ob History: On the Decision of the European Court ob Human Rights ob 7 October 2008, THE POLISH QUATERLY OF INTERNATIONAL AFFAIRS, 1, s.43 - 60
 • BARCZ J. (2009), Wybrane problemy związane z wyrokiem niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 30.06.2009 r. na temat zgodności Traktatu z Lizbony z Ustawą Zasadniczą RFN, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 9, s.13-25
 • BARCZ J. (2009), Legitymacja demokratyczna zmiany postanowień Traktatów stanowiących UE na podstawie tzw. procedur kładki (wprowadzonych przez Traktat z Lizbony) w świetle rozwiązań niemieckich, ZESZYTY PRAWNICZE, 3-4 (23-24), s.26-46
 • BARCZ J. (2009), EU Reform and the Financial Crisis, YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, 12/2009, s.13-25
 • BARCZ J. (2009), Instytucjonalne uwarunkowania strategii rozszerzenia Unii Europejskiej, RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY, 2, s.87 - 110
 • BARCZ J. (2009), Selected Aspects of Ratification of the Lison Treaty In Poland Kozminski, KOZMINSKI ACADEMY LAW SCHOOL PAPERS, 5: THE SYSTEMIC REFORM OF THE ACADEMY LAW SCHOOL P, s.23-34
 • BARCZ J. (2009), Glosa do wyroku niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 30 czerwca 2009 r., PRZEGLĄD SEJMOWY, 6, s.255- 266
 • BARCZ J. (2008), Co dalej z Traktatem z Lizbony, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 9, s.4-15
 • BARCZ J., SWIEBODA P. (2008), Co dalej z Traktatem z Lizbony, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 2, s.22-30
 • BARCZ J. (2007), Jurysdykcja ETS do orzekania w trybie prejudycjalnym w III filarze UE. Wnioski - rekomendacje, KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, -, s.36-38
 • BARCZ J. (2007), Główne kierunki reformy ustrojowej UE, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 2, s.4-11
 • BARCZ J. (2007), Włączenie postanowień Konwencji z Pruem do prawa UE, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 4, s.-
 • BARCZ J. (2007), Traktat reformujący Unię Europejską. Mandat Konferencji Międzyrządowej - analiza prawno-polityczna. Wnioski dla Polski, KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 5, s.8-34
 • BARCZ J. (2007), Pierwiastki wzmocniły pozycję Polski tylko marginalnie, MONITOR UNII EUROPEJSKIEJ, 6, s.14-16
 • BARCZ J. (2007), Obecny reżim prawny w Tytule IV TWE. Zaznaczenie klauzuli kładki zawartej w art. 67 ust. 2 TWE, KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 4, s.4-15
 • BARCZ J. (2007), Polskie postulaty. Aspekty prawne (podczas Konferencji Międzynarodowej), PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE, 10, s.3-5
 • BARCZ J. (2007), Czy warto umierać za pierwiastek?, PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE, 6, s.55-57
 • BARCZ J. (2007), Możliwość reformy ustrojowej UE w warunkach odrzucenia Traktatu konstytucyjnego, MONITOR EUROPEJSKI, 1, s.88-89
 • BARCZ J. (2007), Na drodze do Traktatu reformującego UE - główne problemy proceduralne i instytucjonalne, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 9, s.4-17
 • BARCZ J. (2007), Traktat z Lizbony. Zasadnicze zmiany instytucjonalne, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 4, s.7-44
 • BARCZ J. (2007), Wnioski – rekomendacje, KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 2, s.36-38
 • BARCZ J. (2007), Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w dziedzinie wiz, azylu, imigracji i innych polityk związanych ze swobodnym przepływem osób (Tytuł IV TWE), KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 4, s.35
 • BARCZ J. (2007), Prezydencja niemiecka a nowy Traktat reformujący UE, ZESZYTY NIEMIECKOZNAWCZE, 1, s.5-29
 • BARCZ J. (2007), Konwencja z Prum a Unia Europejska - problem metody i relacji, KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 2, s.15-28
 • BARCZ J. (2007), Formuła z Joaniny, MONITOR UNII EUROPEJSKIEJ, 7/8, s.56-60
Editing of monographs:
 • BARCZ J., Saganek P., (red.), (2016), Polish Transport undertakings and the German Minimum Wage Act in the light of the EU Law, Warsaw, Elipsa
 • BARCZ J., Bokszczanin J., (red.), (2013), The European Union and the arms exports, Chabówka, Elipsa
 • BARCZ J., (2012), Źródła prawa Unii Europejskiej, Warsaw
 • BARCZ J., Wilkin J., (red.), (2011), Wybrane zagadnienia dotyczące finansowania uczelni, -
 • BARCZ J., (2011), Prawo gospodarcze Unii Europejskiej. Profesjonalnie o prawie Unii Europejskiej, Warsaw
Monographs:
 • BARCZ J. (2019), Polska w Unii Europejskiej w latach 2016-2019. Wybór artykułów i przyczynków, WSZECHNICA IJM
 • BARCZ J., Czachór Z. (2019), Priorities of the New European Commission and the Interests of Poland. Team Europe’s Assessments and Conclusions, DOM WYDAWNICZY ELIPSA
 • BARCZ J., Czachór Z. (2019), Priorytety nowe Komisji Europejskiej a interesy Polski, Komisja Europejska
 • BARCZ J., KRANZ J. (2019), Reparations from Germany after the second world war in the light of international law, Dom Wydawniczy Elipsa
 • BARCZ J., Domaradzki S., Kuligowski R., Szewczyk M., Szklarczyk-Amati E. (2018), Poland in the European Union. New challenges, Komisja Europejska
 • BARCZ J., Zawidzka - Łojek A. (2018), Sądowe mechanizmy ochrony praworządności w Polsce w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, DOM WYDAWNICZY ELIPSA
 • BARCZ J., Zawidzka - Łojek A. (2018), Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE. Ramy prawno-polityczne, Dom Wydawniczy Elipsa
 • BARCZ J. (2017), The main reform directions for the political system of the post-Lisbon UE, WSZECHNICA IJM
 • BARCZ J. (2017), The Institutional System of the Lisbon European Union. Treaties, Structure, Institutions and Law, WSZECHNICA IJM
 • BARCZ J., Górka M., Wyrozumska A. (2017), Institutions and Law of the European Union, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • BARCZ J. (2016), The institutional System of the Lisbon European Union. Treaties, Institutions, Structure, WSZECHNICA IJM
 • BARCZ J. (2016), The main reform directions for the political system of the post_Lisbon EU, WSZECHNICA IJM
 • BARCZ J., Saganek P. (2016), Polish Transport undertakings and the German Minimum Wage Act in the light of the EU Law, Dom Wydawniczy Elipsa
 • BARCZ J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K. (2016), Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • BARCZ J., Górka M., Wyrozumska A. (2015), European Union Institutions and Law, WOLTERS KLUWER POLSKA
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BARCZ J. (2014), German Constitutional Court and the reform of the euro areas, Dom Wydawniczy Elipsa
 • BARCZ J., Bokszczanin J. (2013), The European Union and the arms exports, Dom Wydawniczy Elipsa
 • BARCZ J. (2013), The reform of the euro area. Legal documents, ELIPSA
 • BARCZ J. (2012), , LEXIS-NEXIS
 • BARCZ J., Górka M., Wyrozumska A. (2012), Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, LEXIS-NEXIS
 • BARCZ J. (2012), Źródła prawa Unii Europejskiej, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • BARCZ J., Michałowska-Gorywoda K., Kawecka - Wyżykowska E. (2012), Integracja europejska MW świetle Traktatu z Lizbony. Aspekty ekonomiczne, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • BARCZ J., Wilkin J. (2011), Wybrane zagadnienia dotyczące finansowania uczelni, ---
 • BARCZ J. (2011), Prawne aspekty członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • BARCZ J. (2011), System prawa Uni Europejskiej, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • BARCZ J. (2011), Prawo gospodarcze Unii Europejskiej. Profesjonalnie o prawie Unii Europejskiej, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • BARCZ J., Wilkin J. (2011), Konwergencja sektora publicznego i niepublicznego w szkolnictwie wyższym. Wybrane zagadanienia dotyczące finansowania uczelni, FUNDACJA REKTORÓW POLSKICH
 • BARCZ J. (2011), Dwadzieścia lat stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami. Budowanie podstaw prawnych., ELIPSA
 • PUDŁO-JAREMEK A., BARCZ J. (2010), Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Część II, Materiały. System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE. Szkolenie dla urzędników Korpusu Prezydencji, KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • PUDŁO-JAREMEK A., BARCZ J. (2010), Wybór dokumentów. Podstawowe dokumenty organizacyjne Unii Europejskiej, Cześć I, Materiały. System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE. Szkolenie dla urzędników Korpusu Prezydencji, KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • BARCZ J. (2010), Unia Europejska na rozstajach. Traktat z Lizbony. Dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • BARCZ J. (2010), Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Podstawy prawne i ramy instytucjonalne wraz z podstawowymi dokumentami, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • BARCZ J., Górka M., Wyrozumska A. (2010), Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji, LEXIS-NEXIS
 • BARCZ J. (2010), Polityki Unii Europejskiej. Polityki społeczne. Aspekty prawne, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • BARCZ J. (2009), Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia polityczno-ustrojowe, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • BARCZ J. (2009), Unia Europejska. System prawny, porządek instytucjonalny, proces decyzyjny, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • BARCZ J., Górka M. (2009), System instytucjonalny Unii Europejskiej, IWEP
 • BARCZ J. (2009), Zasady ustrojowe Unii Europejskiej, IWEP
 • BARCZ J. (2009), Źródła prawa Unii Europejskiej, IWEP
 • BARCZ J. (2009), Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, IWEP
 • BARCZ J. (2009), Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej, IWEP
 • BARCZ J. (2009), Ustrój Unii Europejskiej, IWEP
 • BARCZ J., PUDŁO-JAREMEK A. (2009), Wybór dokumentów. Podstawowe dokumenty organizacyjne Unii Europejskiej, Cześć II, KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • PUDŁO-JAREMEK A., BARCZ J. (2009), Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Część II, Materiały. System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE. Szkolenie dla urzędników Korpusu Prezydencji., KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • BARCZ J. (2009), Fundamental Rights Protection in the European Union, CH BECK
 • BARCZ J. (2009), Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • BARCZ J. (2009), Poznaj Traktat z Lizbony, UKIE
 • BARCZ J., GRZELAK A., Mapkto M., Siwek A. (2009), Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej. Zapewnienie skuteczności prawa Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym, UKIE
 • BARCZ J., Wyrozumska A., Górka M. (2008), Instytucje i prawo UE. Podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji, LEXIS-NEXIS
 • BARCZ J. (2008), Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską. Stan obecny i teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony, LEXIS-NEXIS
 • BARCZ J. (2008), Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej. Zarys prawa, C.H. BECK
 • BARCZ J. (2008), Unia Europejska na rozstajach. Dynamika i główne kierunki rozwoju reformy instytucjonalnej, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • BARCZ J. (2008), Poznaj Traktat z Lizbony, URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
 • BARCZ J. (2008), Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
 • BARCZ J. (2007), Prezydencja niemiecka a stan debaty o reformie Unii Europejskiej. Aspekty prawno-polityczne, WSPIZ I NIPMiE
 • BARCZ J., LIBERA B. (2007), Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym/Wybrane aspekty pragmatyki zawodowej (podręcznik), WOLTERS KLUWER POLSKA
 • BARCZ J., Kawecka - Wyżykowska E., Michałowska-Gorywoda K. (2007), Integracja europejska (podręcznik), WOLTERS KLUWER POLSKA
 • BARCZ J. (2007), Konwencja z Prüm. Eksperyment prawotwórczy w UE, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • BARCZ J. (2007), Postępowanie prejudycjalne w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE, LEXIS-NEXIS
 • BARCZ J., Kolowca I. (2006), Prawo Unii Europejskiej: wybór dokumentów i aktów prawnych. Vol. 2, Swoboda przepływu osób, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2006), Prawo Unii Europejskiej: casebook: wybór orzecznictwa sądów wspólnotowych. [4], cz. 1, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2006), Traktat akcesyjny: traktaty stanowiące podstawę Unii, prawo polskie – dokumenty, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • KRANZ J., BARCZ J. (2006), Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2006), Prawo Unii Europejskiej: casebook: wybór orzecznictwa sądów wspólnotowych. [4], cz. 2, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J., Kolowca I. (2006), Prawo Unii Europejskiej: wybór dokumentów i aktów prawnych. Vol. 1, Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2006), Prawo Unii Europejskiej: zagadnienia systemowe, prawo materialne i polityki, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2006), Deutsch in der Europaischen Union. Grundsatze, Institutionen und Mechanismen der Entscheidnung, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2005), Traktat z Nicei. Zagadnienia prawne i instytucjonalne., WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2005), Przewodnik po Traktacie Konstytucyjnym, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2005), Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce. Wybrane problemy, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2005), Prawo wspólnotowe. Wybrane problemy, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2005), Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J., Gęsior I. (2005), Prawo Unii Europejskiej. Materiały do nauki prawa Unii Europejskiej. Prawo stanowione w Unii Europejskiej oraz Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2005), Umocnienie aksjologii UE ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2005), Poznaj Traktat Konstytucyjny, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2005), Demokratyzacja i wzmocnienie legitymacji Unii Europejskiej, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2005), Przyszłośc Unii Europejskiej - aspekty polityczne. Jak najlepiej zrozumieć, o co chodzi w debacie nad przyszłością, URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
 • BARCZ J. (2005), Parlament Europejski oraz Parlamenty Polski i Niemiec w nowej architekturze europejskiej, OFICYNA WYDAWNICZA SGH
 • KRANZ J., BARCZ J., Jałowiecki B. (2004), Między pamięcią a odpowiedzialnością. Rokowania w latach 1998-2000 w sprawie świadczeń za pracę przymusową, PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
Chapter in monographs:
 • BARCZ J. (2019), Umocnienie zewnętrznej reprezentacji UE w toku reformy strefy euro in: Przyszłość międzynarodowego ładu liberalnego i rola Europy, W. Kostecki, B. E. Nowak, K. Smogorzewski, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA, s.135-150
 • BARCZ J. (2019), On the reliability of settlements of Polish-German claims related to World War II in: Integracja, polityka zagraniczna, praworządność, wyzwania dla Polski współczesnej: Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Witoldowi Maciejowi Góralskiemu, E. Mreńca, Wydawnictwo Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, s.57-68
 • BARCZ J. (2018), Differentiated European Union. The Institutional Reforms Connected with Completing of Economic and Monetary Union in: Political, social, economic and legal aspects of the future of the European Union, I. Kraś, R. Kubicki, T. Wallas, Oficyna Wydawnicza ASRA-JK, s.191-210
 • BARCZ J. (2018), The differenciated European Integration and Poland in: Poland in the European Union. New challenges, Jan Barcz, Spazimir Domaradzki, Rafał Kuligowski, Marcin Szewczyk, Eliza Szklarczyk-Amati, Komisja Europejska, s.29-36
 • BARCZ J. (2017), Potentially technical regulations in the light of the ECJ judgement in the case Fortuna in: Człowiek - Państwo - Prawo, Jeżewski J., WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE, s.93-108
 • BARCZ J. (2016), Introduction to EU Law in: Intruduction to Polish Law, Jerzy Kuciński, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.428 - 534
 • BARCZ J. (2016), Austria´s Security Policy in the 90´s and the political transformation of Central- and Eastern Europe in: Austria in the light of political discussion in Poland after 1945, Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska, Universitas Kraków, s.67 - 103
 • BARCZ J. (2016), An Evaluation of the ‘Integration Clause’ in the Constitution of the Republic of Poland in the Context of Comparative Studies in: Prawo obce w doktrynie prawa polskiego: polska komparatystyka prawa, Arkadiusz Wudarski, STOWARZYSZENIE NOTARIUSZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, s.533-548
 • BARCZ J. (2016), An Evaluation of the ‘Integration Clause’ in the Constitution of the Republic of Poland in the Context of Comparative Studies in: On Polish Legal Comparative Studies, Arkadiusz Wudarski, Stowarzyszenie Notariuszy RP, s.533-548
 • BARCZ J. (2016), The Skubiszewski Doctrine in: Krzysztof Skubiszewski. Minister of Foreign Affairs 1989-1993, P. Skubiszewski, J. Stańczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s.31 - 46
 • BARCZ J. (2016), The provisions of the Act on Games of chance as technical regulations - so what said, and could say Court of Justice in its judgment in Fortuna and in the judgment of the Customs Office in L ' in: , Taborowski M., WOLTERS KLUWER, s.23-50
 • BARCZ J. (2016), Ustrojowa reforma Unii Europejskiej a miejsce Polski w Europie. Polska w modelu integracji elastycznej in: Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?, Witold Morawski, WoltersKluwer, s.45-68
 • BARCZ J. (2016), The German minimum wage Act and the freedoms of EU internal market in: Polish transport undertakings and the German minimum wage in the light of the EU Law, Jan Barcz Przemysła Saganek, Dom Wydawniczy Elipsa, s.111-132
 • BARCZ J. (2016), Differentiated European Union: scenarions for Poland in: European Union in the geo-political system, Józef Niżnik, DOM WYDAWNICZY ELIPSA, s.262-280
 • BARCZ J. (2016), Logika argumentów prawnych na rzecz uznania granicy polsko-niemieckiej po II wojnie światowej w myśli Józefa Kokota in: W służbie Śląska - Polski - Europy. Studia i szkice poświęcone Profersorowi Józefowi Kokotowi w stulecie urodzin, D. Kisielewicz, A. Trzcielińska-Polus, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO, s.103-114
 • BARCZ J. (2016), Reforma Unii Europejskiej a status Polski w procesie integracji europejskiej in: Państwo, Prawo, Gospodarka. 15-lecie Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, A. Goryńska, Wydawnictwo POLTEXT, s.531-552
 • BARCZ J. (2016), „Radziecka hipoteka”. Kształtowanie się polityki bezpieczeństwa Austrii na początku lat 90. w świetle zmian politycznych w Europie środkowej i Wschodniej in: Ubi ius, ibi remedium. Księga dedykowana pamięci Profesora Jana Kolasy, Jan Krzan, C.H. Beck Wydawnictwo Polska, s.25-42
 • BARCZ J. (2015), Institutional and Legal Consequeces of the Euro Area Crisis: The EU on the Way to a Political Union? in: European Union on the Global Scene: United or Irrelevant?, Bogdan J. Góralczyk, WYDAWNICTWO ASPRA, s.109-132
 • PUDŁO-JAREMEK A., BARCZ J. (2015), The Polish Parliament and EU Affairs in: The Palgrave Handbook of National Parliaments and the European Union, Claudia Hefftler, Christine Neuhold, Olivier Rozenberg, Julie Smith, Wolfang Wessels, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.594-612
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BARCZ J. (2014), Austria and the EU- enlargement to the East in: Austria and the Polish-Austrian relations in the XX/XXI centures, A. Kisztelińska-Węgrzyńska, K.A. Kuczyński, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.127-142
 • BARCZ J. (2014), Poland und the Institutional system of the EU 10 years after the accesion in: Pro Scientia Iuridica, M. Chrzanowski, A. Przyborowska-Klimczak, P. Sendecki, LIBROPOLIS, s.21-32
 • BARCZ J. (2013), Wspólne stanowisko 2008/944/WPZiB określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego. Analiza prawna in: Unia Europejska a obrót towarami strategicznymi. Nowe regulacje - nowe wyzwania, Jan Barcz, Jan Bokszczanin, ELIPSA, s.43-74
 • BARCZ J. (2013), Układy indemnizacyjne zawarte po II wojnie światowej przez Polskę z dwunastoma państwami zachodnimi. Podstawowe zagadnienia interpretacyjne in: Prawo międzynarodowe - teraźniejszość, perspektywy, dylematy. Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Galickiego, E. Mikos-Skuza, K. Myszona-Kostrzewa, J. Poczobut, WOLTERS KLUWER, s.23-39
 • BARCZ J. (2012), Polska w Uni Europejskiej po reformach wpowadzonych na mocy Traktatu z Lizbony in: Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, Witold Morawski, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.241-259
 • BARCZ J. (2012), W sprawie formuły prawnej przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka in: Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Ewolucja i uwarunkowania europejskiego systemu ochrony praw człowieka., J. Jaskiernia, WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK, s.935 - 956
 • BARCZ J. (2012), Po szczycie Rady Europejskiej w grudniu 2011 r.: Unia na drodze do konsolidacji czy fragmentacji? in: Polska Prezydencja w Unii Europejskiej w roku 2011, J.P. Gieorgica, R. Smoleń, INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO, s.----
 • BARCZ J. (2012), Polsko-niemieckie traktaty 1990-1992 - trwały drogowskaz dobrego sąsiedztwa in: Colloquium Opole 2011. Od wojny o granice do dobrego sąsiedztwa, ..., WYDAWNICTWO INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU, s.17 - 36
 • BARCZ J. (2012), Instrumenty międzyrządowe dotyczące kryzysu w strefie euro a spójność Unii: możliwość przystąpienia państw członkowskich UE spoza strefy euro in: The Treaty of Lisbon - selected issues, M. Kenig-Witkowska, R. Grzeszczak, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.105-116
 • BARCZ J. (2012), Umowy międzynarodowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi in: Źródła prawa Unii Europejskiej, J. Barcz, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.96-113
 • BARCZ J. (2012), Problemy instytucjonalne i prawne związane z akcesem Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka in: Consul est iuris et patriae defensor. Księga pamiątkowa dedykowana Andrzejowi Kremerowi, F. Langchamps de Berier, R. Sarkowicz, M. Szpunar, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, s.271 - 294
 • BARCZ J. (2012), Główne problemy prawne polskiej Prezydencji in: Prezydencja w Radzie UE. Bilans polskich doświadczeń, J. Czaputowicz, Z. Czachór, KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, s.97-101
 • BARCZ J. (2012), Legitymacja wewnątrzkrajowa tak zwanych procedur kładek wprowadzonych na mocy Traktatu z Lizbony. Postanowienia ustawy kooperacyjnej w świetle rozwiązań niemieckich in: Prawo w służbie państwu i społeczeństwu. Prace dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze z okazji osiemdziesiątych urodzin, Bogusław Banaszak, Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, s.38-59
 • BARCZ J. (2012), Zawieranie umów międzynarodowych przez Unię Europejską. Niektóre problemy intertemporalne związane z wejściem w życie Traktatu z Lizbony in: Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego, M. Mataczyński, R. Sikorski, M. Sokołowski, K. Wiśniowska, WOLTERS KLUWER, s.463 - 476
 • BARCZ J. (2012), W sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2010 r. na temat Traktatu z Lizbony in: Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań, Jaskiernia J., WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK, s.576-588
 • BARCZ J. (2011), Łączenie realizmu z wizją przyszłości. Rola Krzysztofa Skubiszewskiego w ustanowieniu podstaw prawnych stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami in: Krzysztof Skubiszewski - dyplomata i mąż stanu, Roman Kuźniar, POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH, s.33-50
 • BARCZ J. (2011), Niektóre kryteria zakazanej pomocy państwa w stosunku do szkół wyższych w świetle orzecznictwa sądów unijnych i decyzji Komisji Europejskiej in: Konwergencja sektora publicznego i niepublicznego w szkolnictwie wyższym. Wybrane zagadanienia dotyczące finansowania uczelni, Barcz J., Wilkin J., FUNDACJA REKTORÓW POLSKICH, s.91-107
 • BARCZ J. (2011), Polish Groups in Germany and the German Minority in Poland: the Disparity ob Notions in the Polish-German Treaty ob 17 June 1991 – Background to Negotiations and Legal Consequence in: Breakthrough and challenges : 20 years of the polish-german treaty on good neighbourliness and friendly relations, W. Góralski, ELIPSA, s.535-558
 • BARCZ J., GÓRALSKI W. (2011), Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Koncepcja, zasadnicze regulacje i porozumienia towarzyszące in: Przełom i wyzwanie. XX lat polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 1991-2011, W. Góralski, ELIPSA, s.269-294
 • BARCZ J. (2011), Die Bestätigung der deutsch-polnischen Grenze durch die Bundesrepublik Deutschland als Grundvoraussetzung für die Neuordnung der Beziehungen zwischen Polen und dem wiedervereinigten Deutschland in: Historischer Umbruch und Herausforderung für die Zukunft : der deutsch-polnische Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit vom 17. Juni 1991 : ein Rücklick nach zwei Jahrzehnten, W. Góralski, ELIPSA, s.149-188
 • BARCZ J. (2011), Potwierdzenie przez RFN granicy polsko-niemieckiej jako zasadnicza przesłanka nowego ułożenia relacji między Polską a zjednoczonymi Niemcami in: Przełom i wyzwanie. XX lat polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 1991-2011, W. Góralski, ELIPSA, s.157-195
 • BARCZ J. (2011), Die polnische Gruppe und die deutsche Minderheit: die Frage der Begriffsdisparität im Vertrag Polen – BRD vom 17. Juli 1991. Verhandlungsbedingungen und rechtliche Konsequenzen in: Historischer Umbruch und Herausforderung für die Zukunft : der deutsch-polnische Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit vom 17. Juni 1991 : ein Rücklick nach zwei Jahrzehnten, W. Góralski, ELIPSA, s.603-628
 • BARCZ J. (2011), Rola standardów KBWE w ustalaniu treści klauzul dotyczących ochrony mniejszości narodowych w traktatach bilateralnych Polski z pierwszej polowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku in: Prawa mniejszości narodowych, Gardocka T., Sobczak J., WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK, s.11-38
 • BARCZ J. (2011), Konstytucyjne uwarunkowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej in: Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Barcz J., INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.209-240
 • BARCZ J. (2011), Wyzwania przed polską Prezydencją w Radzie UE: działania w nowych ramach instytucjonalnych in: Uwarunkowania i wyzwania polskiej Prezydencji, A. Stępniak, M. Krzemiński, J. Stefeniak-Kopoboru, A. Zabłocka-Abi, UNIWERSYTET GDAŃSKI, s.41-52
 • BARCZ J. (2011), Polska wobec reform ustrojowych Unii Europejskiej in: Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Barcz J., INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.73-109
 • BARCZ J. (2011), Traktat akcesyjny in: Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, J. Barcz, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.28-50
 • BARCZ J. (2011), The Federal Republic of Germany's Confirmation of the Polish-German Boundary as the Basis for New relations between Poland and United Germany in: Breakthrough and challenges : 20 years of the polish-german treaty on good neighbourliness and friendly relations, W. Góralski, ELIPSA, s.133-168
 • BARCZ J. (2011), Polonia i mniejszość niemiecka: w sprawie dysparytetu pojęciowego w Traktacie RPRFN z 17 czerwca 1991 r. Uwarunkowania negocjacyjne i konsekwencje prawne in: Przełom i wyzwanie. XX lat polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 1991-2011, W. Góralski, ELIPSA, s.603-628
 • BARCZ J., GÓRALSKI W. (2011), Der Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit: Konzeption, grundsätzliche Regelungen und begleitende Vereinbaungen in: Historischer Umbruch und Herausforderung für die Zukunft : der deutsch-polnische Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit vom 17. Juni 1991 : ein Rücklick nach zwei Jahrzehnten, W. Góralski, ELIPSA, s.269-294
 • BARCZ J., GÓRALSKI W. (2011), The Treaty on Good Neighbourliness and Friendly Cooperation: Copnception, Basic Regulations and Accompanying Agreements in: Breakthrough and challenges : 20 years of the polish-german treaty on good neighbourliness and friendly relations, W. Góralski, ELIPSA, s.241-262
 • BARCZ J. (2011), Niektóre kryteria zakazanej pomocy państwa w stosunku do szkół wyższych w świetle orzecznictwa sądów unijnych i decyzji KE in: Wybrane zagadnienia dotyczące finansowania uczelni, Barcz, Jan, Wilkin Jerzy, ---, s.91-107
 • BARCZ J. (2010), Das Pariser Protokoll vom 17. Juni 1990 und die Grenze zwischen Polen ind dem vereinten Deutschland in: Politik ist die Praxis der Wissenschaft vom Notwendigen, Ch. Koch, Meidenbauer, Martin Vlg., s.336-371
 • BARCZ J. (2010), Kilka refleksji po wejściu w zycie Traktatu z Lizbony in: Europejska polityka bezpieczeństwa i integracji, K. Budzowski, Akademia Frycza Modrzewskiego, s.15-24
 • BARCZ J. (2010), Orzeczenie ETPCz z 7 października 2008 r. Ostatni etap zamknięcia skutków prawnych II wojny światowe in: Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy środkowej i Wschodniej w latach 1989 - 2009, J. Jaskiernia, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, s.230-249
 • BARCZ J. (2010), Parlament w traktacie z Lizbony in: Pytania o Europę. Opinie ekspertów, Irena Agata Szyszko, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, s.76-82
 • BARCZ J. (2010), in: Polityki Unii Europejskiej. Polityki społeczne. Aspekty prawne, J. Barcz, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.1-17
 • BARCZ J. (2010), Rola standardów KBWE w ustalaniu treści klauzul dotyczących ochrony mniejszości narodowych w traktatach bilateralnych z pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku in: Prawa mniejszości narodowych, Gardocka Teresa, Sobczak Jacek, WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK, s.11-38
 • BARCZ J. (2010), Konstytucyjne uwarunkowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej in: Ustrój Unii Europejskiej, J. Barcz, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.73-108
 • BARCZ J. (2010), Polska wobec reformy ustrojowej Unii Europejskiej in: Ustrój Unii Europejskiej, J. Barcz, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.207-237
 • BARCZ J. (2010), Umowy międzynarodowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi in: Źródła prawa Unii Europejskiej, J. Barcz, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.93-109
 • BARCZ J. (2010), Traktat akcesyjny in: Ustrój Unii Europejskiej, J. Barcz, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.28-50
 • BARCZ J. (2009), Struktura Unii Europejskiej in: Zasady ustrojowe Unii Europejskiej, J. Barcz, IWEP, s.1-19
 • BARCZ J. (2009), Reforma ustrojowa Unii Europejskiej a kryzys finansowy in: Unia Europejska wobec kryzysu ekonomicznego, J. Osiński, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.13-30
 • BARCZ J. (2009), Charakter prawny Unii Europejskiej in: Zasady ustrojowe Unii Europejskiej, J. Barcz, IWEP, s.19-38
 • BARCZ J. (2009), Traktat akcesyjny in: Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia polityczno-ustrojowe, Barcz J., INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.27-48
 • BARCZ J. (2009), Konstytucyjne uwarunkowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej in: Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia polityczno-ustrojowe, Barcz J., INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.70-103
 • BARCZ J. (2009), Pozycja Parlamentu Europejskiego w toku reformy ustrojowej UE in: Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz, J. Wawrzyniak, M. Lewandowska, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.344-354
 • BARCZ J. (2009), W sprawie składu kolegium Komisji Europejskiej in: Studia i rozprawy. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Całusowi, A. Janika, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.197-210
 • BARCZ J. (2009), Polska wobec reformy ustrojowej Unii Europejskiej in: Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia polityczno-ustrojowe, Barcz J., INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.192-221
 • BARCZ J. (2009), Odniesienia do Karty Praw Podstawowych w toku procedury ratyfikacyjnej Traktatu z Lizbony w Polsce in: 60 lat Rady Europy. Tworzenie i stosowanie standardów prawnych, H. Machińska, OFICYNA PRAWA POLSKIEGO, s.61-76
 • BARCZ J. (2009), Political and legal conditions in: Fundamental Rights Protection in the European Union, Barcz J., CH BECK, s.1-21
 • BARCZ J. (2009), W sprawie roszczeń majątkowych tzw. Niemców. O własności, cynizmie i polityce in: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom I Własność, Jabłońska-Bonca J., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.307-324
 • BARCZ J. (2009), Charakter prawny i struktura Traktatu dotyczącego przystąpienia do Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej in: Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej, Barcz J., AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.105-146
 • BARCZ J. (2009), Umowy międzynarodowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi in: Źródła prawa Unii Europejskiej, J. Barcz, IWEP, s.99-113
 • BARCZ J. (2009), Parlament Europejski w świetle postanowień Traktatu z Lizbony in: Parlament Europejski po wyborach w 2009 roku. Nowe zadania w świetle Traktatu z Lizbony, J. Barcz, B. Janusz-Pawletta, IWEP, s.67-80
 • BARCZ J. (2009), Przyszłość Unii Europejskiej: kilka uwag o znaczeniu Traktatu z Lizbony, w: H. Groszyk, J. Kostrubiec in: Pro scientia et disciplina. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMSC, M. Grochowski, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.11-20
 • BARCZ J. (2008), Prepering the European Union for the Future. National report - Poland in: Preparing the European Union for the Future. Necessary Revisions of Primary Law after the non-ratafication of the Treaty establishing a Constitution for Europe- FIDE XXII Congress Linz 2008 Vol. 1, -, Pittsburg, FIDE, s.-
 • BARCZ J. (2008), Unia Europejska: stare normy - nowe oczekiwania in: Dokąd zmierza świat, Rotfeld A.D., POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH, s.245-263
 • BARCZ J. (2008), Droga do Traktatu z Lizbony in: Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, Barcz J., URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, s.11-21
 • BARCZ J. (2008), Zasadnicze reformy strukturalne ustroju Unii Europejskiej in: Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, Barcz J., URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, s.53-97
 • BARCZ J. (2008), Status prawa WTO w prawie wspólnotowym. W sprawie skutku bezpośredniego postanowień porozumienia TRIPS in: Prawo Światowej Organizacji Handlu a Unia Europejska, Nowak-Far A., CH BECK, s.12-41
 • BARCZ J. (2008), Zmiana roli Sejmu i Senatu po przyjęciu Traktatu Lizbońskiego in: Co warto, co należy zmienić. Poprawa jakości demokracji w Polsce, Kolarska-Bobińska L., INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH, s.33-44
 • BARCZ J. (2007), The Legal Bases of Poland''s Relations with United Germany in: Poland-Germany. From Confrontation to Cooperation and Partnership in Europe, Góralski W., POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH, s.115-161
 • BARCZ J. (2007), Możliwość reformy ustrojowej UE w warunkach odrzucenia Traktatu konstytucyjnego in: Prezydencja niemiecka a stan debaty o reformie Unii Europejskiej. Aspekty prawno-polityczne, Barcz J., WSPIZ I NIPMiE, s.83-108
 • BARCZ J. (2007), Unia Europejska: związek państw, państwo federalny czy organizacja międzynarodowa in: Integracja a granice suwerenności, Gołębiowski J., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, s.28-42
 • BARCZ J. (2007), Podstawy prawne stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami in: Polska–Niemcy 1945–2007. Od konfrontacji do współpracy i partnerstwa w Europie, Góralski W., POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH, s.113-158
 • BARCZ J. (2007), Procedura kładki na podstawie art. 42 TUE - aspekty prawne in: Możliwość wykorzystania tzw. procedury kładki dla reformy ustrojowej Unii Europejskiej, Barcz J., demosEuropa i Niezależny Instytut Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego, s.7-23
 • BARCZ J. (2007), Protokół paryski z 17 lipca 1990 r. w granica Polski ze zjednoczonymi Niemcami in: Prawo międzynarodowe. Księga pamiątkowa prof. Renaty Szafarz, Menkes J., ELIPSA, s.44-62
 • BARCZ J. (2007), Obecny zakres jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w tytule IV TWE in: Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich do orzekania w trybie prejudycjalnym w IV tytule TWE, Barcz J., LEXIS-NEXIS, s.82-101
Scientific Activities
Projects:
 • 2011–2012 Implementacja Traktatu z Lizbony. Aspekty prawne
 • 2008–2009 Rozszerzenie Unii Europejskiej o Bułgarię i Rumunię. Znaczenie dla Unii i dla Polski
 • 2009–2010 Rola drugich izb parlamentów państw członkowskich w sprawach Unii Europejskiej w świetle regulacji unijnych
 • 2011–2015 OPAL - the Observatory of Parliaments after the Lisbon Treaty
 • 2012–2014 Palgrave Handbook of National Parliaments and the EU
 • –2015 PADEMIA - Erasmus Academic Network on Parliamentary Democracy in Europe
Ph.D. Mentor:
 • 2012 Znaki towarowe sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami w UE. Kategoria bezwzględnych przesłanek odmowy udzielenia ochrony prawnej Doktorant: Michał Kruk
 • 2011 Rola drugich izb parlamentów państw członkowskich w świetle regulacji unijnych Doktorant: Anna Pudło
 • 2009 Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej Doktorant: Marcin Nowacki
 • 2007 Stosowanie sankcji w ramach UE Doktorant: Joanna Zdeb
 • 2004 Regiony w prawie wspólnotowym. Prawne problemy udziału regionów polskich w procesach integracyjnych Doktorant: Anastazja Gajda
Publication of reviews:
 • BARCZ J., (2018), Review: F. Fabbrini, Economic Governance in Europe. Comparative Paradoxes and Constitutional Challenges, Oxford 2016, PAŃSTWO I PRAWO, strony: 111-114
 • BARCZ J., (2007), review: Umowy międzynarodowe. Teoria i praktyka A. Wyrozumska, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE wydawca: POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH, strony: 206-209
 • BARCZ J., (2007), review: Polska wobec zjednoczenia Niemiec 1989-1991, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE wydawca: POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH, strony: 127-131
Participation in conferences:
 • Traktat ustanawiający Europejski Mechanizm Stabilności - Traktat o unii fiskalnej. Powierzenie kompetencji na rzecz UE przez państwa członkowskie w świetle wyroku niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 12 września 2012 r., 2012
 • Polska polityka europejska w latach 2007-2012, 2012
 • Liberalizacja rynku wewnętrznego w dziedzinie obrotu specjalnego z zagranicą. Nowe regulacje Unii Europejskiej, 2012
 • Wielopoziomowe zarządzanie w UE - Rola samorządów, 2012
 • International Standards' Influence on Development of Democracy and Protecion of Human Rights, 2012
 • Członkostwo w UE a administracja państw członkowskich, 2012
 • Ewolucja ustrojowa Unii Europejskiej. Idee i realia, 2012
 • Konsolidacja czy fragmentacja Unii Europejskiej: Polska wobec projektu umowy o pogłębionej unii gospodarcze, 2012
 • Prezydencja w Radzie UE. Bilans polskich doświadczeń, 2012
 • Implementacja Traktatu z Lizbony: akty delegowane versus akty wykonawcze, 2011
 • Colloquium Opole 2011. Od wojny o granicę do dobrego sąsiedztwa, 2011
 • Znaczenie Traktatu z Lizbony dla Polski, 2011
 • Prezydencja Polski w Radzie UE. Priorytety, cele, szanse i zagrożenia, 2011
 • European Common Foreign and Security Policy in the Lisbon Institutional Setting, 2010
 • Prezydencja w Radzie UE - prezentacja doświadczeń wybranych krajów UE, 2010
 • Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w prawie UE w świetle wyroku TS z 19.01.2010 r. w sprawie C-555/07 Seda Kücükdeveci, 2010
 • Przystąpienie UE do EKPCz. Problemy prawno-instytucjonalne oraz wymiar obywatelski, 2010
 • Prawa mniejszości narodowych, 2010
 • Upadek Powiernictwa Pruskiego? Odrzucenie skarg Powiernictwa przez ETPCz, 2008
 • Traktat z Lizbony. Spotkanie roboczne na zaproszenie Marszałka Senatu, 2008
 • Unia Europejska po referendum w Irlandii, 2008
 • Co warto, co należy zmienić? Poprawa jakości demokracji w Polsce, 2008
 • Główne regulacje Traktatu z Lizbony, 2008
 • Strategia dla prezydenta. Sniadanie europejskie - debata na temat Traktatu z Lizbony, 2008
 • The Treaty of Lisbon, 2008
 • Ciągłość i zmiana w polskiej transformacji, 2008
 • Unia Europejska po 2007 r. - nowa perspektywa, 2008
 • Ochrona danych osobowych w strefie Schengen, 2008
 • Prawo międzynarodowe w XXI wieku. Konferencja jubileuszowa Pani prof. Renaty Szafarz, 2007
 • Kongres Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, 2007
 • Stan prac na Traktatem reformującym UE, 2007
 • Traktat reformujący UE. Mandat Konferencji Międzyrządowej - analiza prawno-polityczna. Wnioski dla Polski, 2007
 • Jakiej konstytucji potrzebuje Europa. Aktualne spostrzeżenia Polski i Niemiec., 2007
 • Na drodze ku nowemu traktatowi dla UE. W przededniu posiedzenia Rady Europejskiej, 2007
 • Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekanaia w trybie prejudycjalnym na podstawie art. 67 ust. 2 TWE, 2007
 • Polska w UE - bilans i perspektywy, 2007
 • Integracja a granice suwerenności, 2007
 • Jurysdykcja ETS do orzekania w trybie prejudycjalnym w III filarze UE. Znaczenie dla Polski, 2007
 • Unia Europejska w czasie Prezydencji Niemiec: nowe otwarcie, 2007
 • Konwencja z Prüm - eksperyment prawotwórczy UE, 2007
 • Traktaty Rzymskie - pół wieku integracji europejskiej, 2007
 • Das neue Polen (Ambasada RP w Wiedniu i Landtag Styrii), 2007
 • The reflection meeting on the future of the Constitutional Treaty, 2007
 • Eurpäischer Jugendaustausch in der deutsch-polnischen Verantwortung, 2007
Membership in organizations:
2015
2013
2011
, European Law Institute
2007–2012
2001
, International Law Association
Additional Information
Social activities:
2013
Fundacja Helsińska,
2011–2012
Prof. M. Lachs Foundation,
2011–2012
Państwo i Prawo. Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN,
2010
,
Consultancy:
Centralna Komisja ds. Tytułów Naukowych
Team Europe (Komisja Europejska)
Programme Advisory Board of The Strategic Litigation Programme
Top Europe
The Bureau of Research
Chancellery of Prime Minister
Chancellery of Prime Minister
Doradczy Komitet Prawny przy Ministrze Spraw Zagranicznych