Information card 

PhD ANTONI LUDWICZYŃSKI

PhD
ANTONI LUDWICZYŃSKI

Department of Human Resources Management

PhD ANTONI LUDWICZYŃSKI

Publications
Articles in scientific journals:
 • LUDWICZYŃSKI A., SZMIDT C. (2019), Kierunki zmian w sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 1(127)/19, s.11-27
 • LUDWICZYŃSKI A., SZMIDT C. (2017), Variety of Psychological Contracts and Their Conditions, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 45(3), s.119-139
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • LUDWICZYŃSKI A., KRÓL H. (2007), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność MŚP, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 4-5, s.88-99
 • TROCHIMIUK R., LUDWICZYŃSKI A. (2005), Rozwój koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 1 (120), s.17-32
 • LUDWICZYŃSKI A. (2003), ZZL - postęp, zastój, regres? Część I, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, ---, s.---
 • LUDWICZYŃSKI A. (2003), ZZL - postęp, zastój, regres? Część IV, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, ---, s.---
 • LUDWICZYŃSKI A. (2003), ZZL - postęp, zastój, regres? Część III, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, ---, s.---
 • LUDWICZYŃSKI A. (2003), ZZL - postęp, zastój, regres? Część II, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, ---, s.---
Monographs:
 • LUDWICZYŃSKI A., KRÓL H. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Materiały do ćwiczeń, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
 • LUDWICZYŃSKI A., KRÓL H. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Podręcznik, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
 • LUDWICZYŃSKI A. (2005), Architektura zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach - Liderach Konkursu ZZL, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • KRÓL H., LUDWICZYŃSKI A. (2004), Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR-ZARZĄD
Chapter in monographs:
 • LUDWICZYŃSKI A., TROCHIMIUK R., Górska J., Michalczyk R., Sobocińska T. (2008), HRM in Poland: Integrate to Develop People in: Human Resource Management in Europe. Comperative analysis and contextual understanding, Ch. Scholz, H. Bohm, ROUTLEDGE, s.313-342
 • LUDWICZYŃSKI A. (2007), Bakalland SA. in: Zarzadzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., WSPIZ i WAIP, s.221-240
 • LUDWICZYŃSKI A., FILIPOWICZ G. (2007), Dobór i rozwój pracowników w procesie budowy HPWS in: Systemy wysoce efektywnej pracy, Borkowska S., Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS), s.79-91
 • LUDWICZYŃSKI A. (2006), Analiza pracy i planowanie zatrudnienia in: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Król H., Ludwiczyński A., PWN, s.159-190
 • LUDWICZYŃSKI A. (2006), Alokacja zasobów ludzkich in: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji.Podręcznik, Król H., Ludwiczyński A., PWN, s.191-230
 • LUDWICZYŃSKI A. (2006), Część II. Planowanie i alokacja zasobów ludzkich. in: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Podręcznik, Król H., Ludwiczyński A., WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.275-316
 • LUDWICZYŃSKI A. (2006), Praca tymczasowa jako wyraz elastycznych form zatrudnienia in: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, Borkowska S., INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, s.---
 • LUDWICZYŃSKI A., Staniewski M. (2006), Modele architektury zasobów ludzkich - warunki zastosowania in: Dobra gospodarka, Kwiatkowski S., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • LUDWICZYŃSKI A. (2006), Około 20% ćwiczeń zawartych w opracowaniu in: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Materiały do ćwiczeń, Król H., Ludwiczyński A., WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.---
 • LUDWICZYŃSKI A. (2006), Część III. Ocena pracy i pracowników. in: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Podręcznik, Król H., Ludwiczyński A., WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.231-274
 • LUDWICZYŃSKI A. (2004), Zarządzanie wiedzą a architektura zarządzania zasobami ludzkimi in: Wyzwania globalizacji - odpowiedzi przedsiębiorstw, Kozioł W., Koładkiewicz I., WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO I WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.367-380
 • LUDWICZYŃSKI A. (2004), Dylematy elastyczności zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich firmach in: Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Król H., POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR-ZARZĄD, s.85-98
 • LUDWICZYŃSKI A. (2003), Rola doradztwa w budowaniu systemów zarządzania wiedzą in: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wawrzyniak B., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.387-400
Scientific Activities
Publication of reviews:
 • LUDWICZYŃSKI A., (2007), review: System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI wydawca: INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, strony: 121-125
Participation in conferences:
 • IX Ogólnopolski Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi Zarządzanie róznorodnością w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy, 2017
 • , 2013
 • Ku doskonałości HRM, 2006
 • Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, 2004
 • Międzynarodowy Kongres HR - Konferencja Kadry 2004., 2004
 • Wyzwania globalizacji - odpowiedzi przedsiębiorstw., 2003
Membership in organizations:
2017
Additional Information
Consultancy:
Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Polska Fundacja Promocji Kadr
PKO BP JSC