Information card 

PhD ANTONI LUDWICZYŃSKI

PhD
ANTONI LUDWICZYŃSKI

Department of Human Resources Management

PhD ANTONI LUDWICZYŃSKI

CV
History of scientific positions:
2013
Senior Lecturer, Department of Human Resource Management, Kozminski University
2008–2013
Lecturer, Department of Human Resources Management, Kozminski University
1999–2008
Assistant Professor, Department of Human Resources Management, Leon Kozminski Academy of Enterpreneurship and Management
1990–1992
Assistant Professor, University of Bialystok
1980–1988
Assistant Professor, Main School of Planning and Statistics
1971–1980
Research Assistant, Main School of Planning and Statistics
Publications
Articles in scientific journals:
 • LUDWICZYŃSKI A., SZMIDT C. (2017), Variety of Psychological Contracts and Their Conditions, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 45(3), s.119-139
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • LUDWICZYŃSKI A., KRÓL H. (2007), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność MŚP, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 4-5, s.88-99
 • TROCHIMIUK R., LUDWICZYŃSKI A. (2005), Rozwój koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 1 (120), s.17-32
 • LUDWICZYŃSKI A. (2003), ZZL - postęp, zastój, regres? Część II, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, ---, s.---
 • LUDWICZYŃSKI A. (2003), ZZL - postęp, zastój, regres? Część III, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, ---, s.---
 • LUDWICZYŃSKI A. (2003), ZZL - postęp, zastój, regres? Część I, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, ---, s.---
 • LUDWICZYŃSKI A. (2003), ZZL - postęp, zastój, regres? Część IV, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, ---, s.---
Monographs:
 • LUDWICZYŃSKI A., KRÓL H. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Podręcznik, Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
 • LUDWICZYŃSKI A., KRÓL H. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Materiały do ćwiczeń, Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
 • LUDWICZYŃSKI A. (2005), Architektura zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach - Liderach Konkursu ZZL, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • KRÓL H., LUDWICZYŃSKI A. (2004), Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warsaw, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR-ZARZĄD
Chapter in monographs:
 • LUDWICZYŃSKI A., TROCHIMIUK R., Górska J., Michalczyk R., Sobocińska T. (2008), HRM in Poland: Integrate to Develop People in: Human Resource Management in Europe. Comperative analysis and contextual understanding, Ch. Scholz, H. Bohm, London, ROUTLEDGE, s.313-342
 • LUDWICZYŃSKI A. (2007), Bakalland SA. in: Zarzadzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.221-240
 • LUDWICZYŃSKI A., FILIPOWICZ G. (2007), Dobór i rozwój pracowników w procesie budowy HPWS in: Systemy wysoce efektywnej pracy, Borkowska S., Warsaw, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS), s.79-91
 • LUDWICZYŃSKI A. (2006), Analiza pracy i planowanie zatrudnienia in: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Król H., Ludwiczyński A., Warsaw, PWN, s.159-190
 • LUDWICZYŃSKI A. (2006), Alokacja zasobów ludzkich in: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji.Podręcznik, Król H., Ludwiczyński A., Warsaw, PWN, s.191-230
 • LUDWICZYŃSKI A. (2006), Część II. Planowanie i alokacja zasobów ludzkich. in: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Podręcznik, Król H., Ludwiczyński A., Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.275-316
 • LUDWICZYŃSKI A. (2006), Praca tymczasowa jako wyraz elastycznych form zatrudnienia in: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, Borkowska S., Warsaw, INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, s.---
 • LUDWICZYŃSKI A., Staniewski M. (2006), Modele architektury zasobów ludzkich - warunki zastosowania in: Dobra gospodarka, Kwiatkowski S., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • LUDWICZYŃSKI A. (2006), Około 20% ćwiczeń zawartych w opracowaniu in: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Materiały do ćwiczeń, Król H., Ludwiczyński A., Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.---
 • LUDWICZYŃSKI A. (2006), Część III. Ocena pracy i pracowników. in: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Podręcznik, Król H., Ludwiczyński A., Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.231-274
 • LUDWICZYŃSKI A. (2004), Zarządzanie wiedzą a architektura zarządzania zasobami ludzkimi in: Wyzwania globalizacji - odpowiedzi przedsiębiorstw, Kozioł W., Koładkiewicz I., Warsaw, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO I WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.367-380
 • LUDWICZYŃSKI A. (2004), Dylematy elastyczności zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich firmach in: Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Król H., Warsaw, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR-ZARZĄD, s.85-98
 • LUDWICZYŃSKI A. (2003), Rola doradztwa w budowaniu systemów zarządzania wiedzą in: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wawrzyniak B., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.387-400
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 1999, Reviewer, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
 • 1999, Editorial Board Member, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Publication of reviews:
 • LUDWICZYŃSKI A., (2007), review: System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI wydawca: INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, strony: 121-125
Participation in conferences:
 • IX Ogólnopolski Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi Zarządzanie róznorodnością w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy, 2017
 • , 2013
 • Ku doskonałości HRM, 2006
 • Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, 2004
 • Międzynarodowy Kongres HR - Konferencja Kadry 2004., 2004
 • Wyzwania globalizacji - odpowiedzi przedsiębiorstw., 2003
Membership in organizations:
2017
Additional Information
Consultancy:
Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Polska Fundacja Promocji Kadr
PKO BP JSC
Membership in management boards:
1990–1998
Vice-chairman, Polish Foundation for Management Promotion