Information card 

PhD LIDIA CZARKOWSKA

PhD
LIDIA CZARKOWSKA

Department of Social Sciences

PhD LIDIA CZARKOWSKA

CV
Research area:
 • coaching
 • leadership
 • cognitive psychology
 • social psychology
 • sociology of organizations
 • anthropology of organization
Internships:
1999
Lund University, Szwecja
Publications
Articles in scientific journals:
 • ZAWADZKA-JABŁONOWSKA A., CZARKOWSKA L. (2017), Charakterystyka wybranych zaburzeń psychicznych dla coachów, COACHING REVIEW, 1/2017, s.106-128
 • ZAWADZKA-JABŁONOWSKA A., CZARKOWSKA L., Grajewska- Kulda M. (2016), Diagnoza psychologiczna a coaching - zastosowanie Całościowej Skali Oceny Funkcjonowania (GAF) w praktyce coachingowej, COACHING REVIEW, 1/2016, s.47-61
 • CZARKOWSKA L., Zawadzka A., Grajewska- Kulda M. (2016), Psychological diagnosis and coDiagnoza psychologiczna a coaching- zastosowanie Całościowej Skali Oceny Funkcjonowania (GAF) w praktyce coachingowej, COACHING REVIEW, 1 (8), s.47-61
 • CZARKOWSKA L. (2016), Four Pillars of Personal Agency of an Entrepreneur: Harmony in Emotions, Cautiousness in Thinking, Respect in Relations and Courage in Action, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, 23 (4/2016), s.75-92
 • CZARKOWSKA L., Zawadzka A. (2015), Values in Action as a Path Towards Eudemonic Well-being in the Coaching Process – the PERMA Model, COACHING REVIEW, 1(7), s.42-58
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CZARKOWSKA L., WUJEC B. (2011), When is Change Possible? From Session Structure to Change Energy in Coaching, COACHING REVIEW, 1/2011 (3), s.53-74
 • CZARKOWSKA L. (2010), Profesjonalizm i proces profesjonalizacji w coachingu, COACHING REVIEW, 1/2010, s.40-55
 • CZARKOWSKA L. (2007), Jak się dogadać z Informatykiem? Stereotypy a realia, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(89), s.9-19
 • CZARKOWSKA L. (2006), Nowa profesja: informatycy, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1(11), s.177-193
 • CZARKOWSKA L. (2002), Japońska kultura organizacyjna - między kolektywizmem a indywidualizmem, TRANSFORMACJE, ---, s.114-117
Editing of monographs:
 • CZARKOWSKA L., (2016), Coaching as a Constructive Dialogue, Warsaw
 • CZARKOWSKA L., (2015), Business-Coaching as a Lever for Development of Entrepreneurship, Warsaw
 • CZARKOWSKA L., (2014), Transformative Coacing as a way towards synergy, Warsaw
 • CZARKOWSKA L., (2013), Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, -
 • CZARKOWSKA L., (2012), Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu, Warsaw
 • CZARKOWSKA L., (2011), Coaching. Katalizator rozwoju organizacji, Warsaw, New Dawn
Monographs:
 • CZARKOWSKA L. (2016), Coaching as a Constructive Dialogue, POLTEXT
 • CZARKOWSKA L. (2015), Business-Coaching as a Lever for Development of Entrepreneurship, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CZARKOWSKA L. (2014), Transformative Coacing as a way towards synergy, POLTEXT
 • CZARKOWSKA L. (2013), Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, POLTEXT
 • CZARKOWSKA L. (2012), Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu, POLTEXT
 • CZARKOWSKA L. (2011), Coaching. Katalizator rozwoju organizacji, NEW DAWN
 • CZARKOWSKA L. (2010), Coaching as a method of developing human potential, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • CZARKOWSKA L. (2010), Nowy profesjonalizm Kultura profesjonalna informatyków antropologia organizacji, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • CZARKOWSKA L. (1999), Antropologia ekonomiczna. Elementy teorii, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Chapter in monographs:
 • CZARKOWSKA L. (2016), Sukces a spełnienie - motywatory przedsiębiorców XXI wieku. Przedsiębiorczość jako forma autokreacji siebie i otoczenia in: Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?, Witold Morawski, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.470-499
 • CZARKOWSKA L. (2015), The Homo Creator Model and the Development of Entrepreneurs’ EQ. Group Coaching for Entrepreneurs and Action Research in: Entrepreneurship: individual, organization, context, Agnieszka Postuła, Julita Majczyk, Marcin Darecki, Centrum Przedsiębiorczości i Wydawnictwo Naukowe WZ UW, s.121-137
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CZARKOWSKA L. (2014), Model Homo Kreator i coaching grupowy - Jak wspierać przedsiębiorców w sektorach kreatywnych in: Oblicza Kreatywności. Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych dla początkujących i zaawansowanych, P.Kaczmarek-Kurczak, K. Dąbrowska, ---, s.178-206
 • CZARKOWSKA L. (2014), in: Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne, Iwona Kuraszko, DIFIN, s.186-199
 • CZARKOWSKA L. (2013), Etyka w coachingu. Model siedmiu wartości telicznych i autotelicznych wspierających rozwój świadomości przywódców i menedżerów w procesie coachingu na tle zmian świadomości społecznej in: Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, L.D. Czarkowska, POLTEXT, s.67-90
 • CZARKOWSKA L. (2012), The Integrated Managment and The Ring of Transformation as a Coaching Tool for Consciousness Development in: Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu, Czarkowska L., POLTEXT, s.63-82
 • CZARKOWSKA L. (2012), Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu in: Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu, Czarkowska L., POLTEXT, s.9-14
 • CZARKOWSKA L. (2011), Język emocji - od wulkanu złości do gejzeru radości. Jak spożytkować moc emocji do konstruktywnego działania. in: Harmonia w życiu prywatnym i w biznesie. Nowy wymiar w coachingu, M. Kułakowski, Zacharek Dom Wydawniczy, s.47-68
 • CZARKOWSKA L. (2011), Filary coachingu i sześć dróg rozwoju organizacji in: Coaching. Katalizator rozwoju organizacji, Lidia Czarkowska, NEW DAWN, s.45-62
 • CZARKOWSKA L. (2011), Coaching as a Catalyst for Organizational Development in: Coaching. The Catalyst for Organizational Development, L. Czarkowska, NEW DAWN, s.5-7
 • CZARKOWSKA L. (2010), Professionalism and process of professionalization in coaching in: Coaching as a method of developing human potential, Czarkowska L., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.27-42
 • CZARKOWSKA L. (2010), Introduction in: Coaching as a method of developing human potential, Czarkowska L., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.7-10
 • CZARKOWSKA L. (2010), Coaching for couples in the field of Psychology of love in: Life Coaching - balanced relationship, Ramirez-Cyzio K., NEW DAWN, s.71-84
 • CZARKOWSKA L. (2008), Coaching - nowa jakość doskonalenia kompetencji menedżerskich in: Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Witkowski S.A., Listwan T., DIFIN, s.-
Scientific Activities
Projects:
 • 2012–2014 Warsaw Entrepreneurship Forum
Participation in conferences:
 • VIIIth International Scientific Coaching Conference: Coaching as a Key to Internal Motivation, 2017
 • VIIth International Scientific Coaching Coneferene: Coaching as a Constructive Dialog, 2016
 • VI Internetional Scientific Coaching Conference: Business-Coaching as a Lever for Development of Entrepreneurship, 2015
 • Zmiany demograficzne, społeczne i gospodarcze w Polsce i Europie wyzwaniem dla nauki i praktyki zarządzania, 2014
 • , 2014
 • Vth International Scientific Coaching Conference: Coaching transformacyjny jako droga do synergii, 2014
 • Leadership Coaching -jako odpowiedź na wyzwania wspólczesnego świata, 2013
 • Coaching as an Indicator of Paradigms Shifts in Management, 2012
 • Effektiwnoje uprawlenie piersonałom: koucing dla bizniesa, 2011
 • Coaching. The Catalyst for Organizational Development, 2011
 • Coaching as a Method of Diagnosis and Developing Human Potential, 2010
 • Sukces w zarządzaniu kadrami. Kompetencje a sukces zarządzania organizacją., 2008
Membership in organizations:
2010
, The Coaching Chamber
2008
, International Coach Federation Poland
2003
, Polskie Towarzystwo Psychologiczne (in Polish)
Additional Information
Consultancy:
LuxMed
Compensa
VIG Ekspert
Warsaw City Council
Ministry of Labor and Social Policy
The District Chamber of Solicitors
Union Investment
Medicover
ManRoland
Knowledge Factory
Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture
Cannon Poland
Lactalis Poland
International Service Group
Warsaw Stock Exchange
The Office of the Committee for European Integration
Bahlsen
PKO BP
Radio "Plus"
Board of Municipality of Krakow
Wedel JSC