Information card 

PhD LIDIA CZARKOWSKA

PhD
LIDIA CZARKOWSKA

Department of Social Sciences

PhD LIDIA CZARKOWSKA

CV
History of scientific positions:
2014
Assistant Professor, Coaching and Mentoring Center, Kozminski University
2012–2014
Assistant Professor, Coaching Research Center, Kozminski University
2009
Assistant Professor, Center for Research on Organizations & Workplaces (CROW), Kozminski University
2008
Assistant Professor, Department of Social Sciences, Sociology Division, Kozminski University
1999–2008
Research Assistant, Department of Social Sciences, Sociology Division, Leon Kozminski Academy of Enterpreneurship and Management
1999–2000
Lecturer, International School of Management
Research area:
 • sociology of organizations
 • social psychology
 • cognitive psychology
 • leadership
 • anthropology of organization
 • coaching
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2005
University of Warsaw, Poland
Internships:
1999
Lund University, Sweden
Publications
Articles in scientific journals:
 • ZAWADZKA-JABŁONOWSKA A., CZARKOWSKA L., Grajewska- Kulda M. (2016), Diagnoza psychologiczna a coaching - zastosowanie Całościowej Skali Oceny Funkcjonowania (GAF) w praktyce coachingowej, COACHING REVIEW, 1/2016, s.47-61
 • CZARKOWSKA L., Zawadzka A., Grajewska- Kulda M. (2016), Psychological diagnosis and coDiagnoza psychologiczna a coaching- zastosowanie Całościowej Skali Oceny Funkcjonowania (GAF) w praktyce coachingowej, COACHING REVIEW, 1 (8), s.47-61
 • CZARKOWSKA L. (2016), Four Pillars of Personal Agency of an Entrepreneur: Harmony in Emotions, Cautiousness in Thinking, Respect in Relations and Courage in Action, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, 23 (4/2016), s.75-92
 • CZARKOWSKA L., Zawadzka A. (2015), Values in Action as a Path Towards Eudemonic Well-being in the Coaching Process – the PERMA Model, COACHING REVIEW, 1(7), s.42-58
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CZARKOWSKA L., WUJEC B. (2011), When is Change Possible? From Session Structure to Change Energy in Coaching, COACHING REVIEW, 1/2011 (3), s.53-74
 • CZARKOWSKA L. (2010), Profesjonalizm i proces profesjonalizacji w coachingu, COACHING REVIEW, 1/2010, s.40-55
 • CZARKOWSKA L. (2007), Jak się dogadać z Informatykiem? Stereotypy a realia, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(89), s.9-19
 • CZARKOWSKA L. (2006), Nowa profesja: informatycy, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1(11), s.177-193
 • CZARKOWSKA L. (2002), Japońska kultura organizacyjna - między kolektywizmem a indywidualizmem, TRANSFORMACJE, ---, s.114-117
Editing of monographs:
 • CZARKOWSKA L., (2016), Coaching as a Constructive Dialogue, Warsaw
 • CZARKOWSKA L., (2015), Business-Coaching as a Lever for Development of Entrepreneurship, Warsaw
 • CZARKOWSKA L., (2014), Transformative Coacing as a way towards synergy, Warsaw
 • CZARKOWSKA L., (2013), Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, -
 • CZARKOWSKA L., (2012), Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu, Warsaw
 • CZARKOWSKA L., (2011), Coaching. Katalizator rozwoju organizacji, Warsaw, New Dawn
Monographs:
 • CZARKOWSKA L. (2016), Coaching as a Constructive Dialogue, Warsaw, POLTEXT
 • CZARKOWSKA L. (2015), Business-Coaching as a Lever for Development of Entrepreneurship, Warsaw, POLTEXT
 • CZARKOWSKA L. (2014), Transformative Coacing as a way towards synergy, Warsaw, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CZARKOWSKA L. (2013), Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, -, POLTEXT
 • CZARKOWSKA L. (2012), Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu, Warsaw, POLTEXT
 • CZARKOWSKA L. (2011), Coaching. Katalizator rozwoju organizacji, Warsaw, NEW DAWN
 • CZARKOWSKA L. (2010), Coaching as a method of developing human potential, Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • CZARKOWSKA L. (2010), Nowy profesjonalizm Kultura profesjonalna informatyków antropologia organizacji, -, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • CZARKOWSKA L. (1999), Antropologia ekonomiczna. Elementy teorii, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Chapter in monographs:
 • CZARKOWSKA L. (2016), Sukces a spełnienie - motywatory przedsiębiorców XXI wieku. Przedsiębiorczość jako forma autokreacji siebie i otoczenia in: Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?, Witold Morawski, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.470-499
 • CZARKOWSKA L. (2015), The Homo Creator Model and the Development of Entrepreneurs’ EQ. Group Coaching for Entrepreneurs and Action Research in: Entrepreneurship: individual, organization, context, Agnieszka Postuła, Julita Majczyk, Marcin Darecki, Warsaw, Centrum Przedsiębiorczości i Wydawnictwo Naukowe WZ UW, s.121-137
 • CZARKOWSKA L. (2014), in: Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne, Iwona Kuraszko, -, DIFIN, s.186-199
 • CZARKOWSKA L. (2014), Model Homo Kreator i coaching grupowy - Jak wspierać przedsiębiorców w sektorach kreatywnych in: Oblicza Kreatywności. Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych dla początkujących i zaawansowanych, P.Kaczmarek-Kurczak, K. Dąbrowska, -, ---, s.178-206
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CZARKOWSKA L. (2013), Etyka w coachingu. Model siedmiu wartości telicznych i autotelicznych wspierających rozwój świadomości przywódców i menedżerów w procesie coachingu na tle zmian świadomości społecznej in: Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, L.D. Czarkowska, -, POLTEXT, s.67-90
 • CZARKOWSKA L. (2012), The Integrated Managment and The Ring of Transformation as a Coaching Tool for Consciousness Development in: Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu, Czarkowska L., Warsaw, POLTEXT, s.63-82
 • CZARKOWSKA L. (2012), Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu in: Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu, Czarkowska L., Warsaw, POLTEXT, s.9-14
 • CZARKOWSKA L. (2011), Filary coachingu i sześć dróg rozwoju organizacji in: Coaching. Katalizator rozwoju organizacji, Lidia Czarkowska, Warsaw, NEW DAWN, s.45-62
 • CZARKOWSKA L. (2011), Coaching as a Catalyst for Organizational Development in: Coaching. The Catalyst for Organizational Development, L. Czarkowska, Warsaw, NEW DAWN, s.5-7
 • CZARKOWSKA L. (2011), Język emocji - od wulkanu złości do gejzeru radości. Jak spożytkować moc emocji do konstruktywnego działania. in: Harmonia w życiu prywatnym i w biznesie. Nowy wymiar w coachingu, M. Kułakowski, Warsaw, Zacharek Dom Wydawniczy, s.47-68
 • CZARKOWSKA L. (2010), Professionalism and process of professionalization in coaching in: Coaching as a method of developing human potential, Czarkowska L., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.27-42
 • CZARKOWSKA L. (2010), Introduction in: Coaching as a method of developing human potential, Czarkowska L., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.7-10
 • CZARKOWSKA L. (2010), Coaching for couples in the field of Psychology of love in: Life Coaching - balanced relationship, Ramirez-Cyzio K., Warsaw, NEW DAWN, s.71-84
 • CZARKOWSKA L. (2008), Coaching - nowa jakość doskonalenia kompetencji menedżerskich in: Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Witkowski S.A., Listwan T., Warsaw, DIFIN, s.-
Scientific Activities
Projects:
 • 2012–2014 Warsaw Entrepreneurship Forum
Editing of scientific journal:
 • 2016, Editor-in-Chief, COACHING REVIEW
 • 2015, Editor-in-Chief, COACHING REVIEW
 • 2014, Editor-in-Chief, COACHING REVIEW
 • 2013, Editor-in-Chief, COACHING REVIEW
 • 2012, Editor-in-Chief, COACHING REVIEW
 • 2011, Editor-in-Chief, COACHING REVIEW
 • 2010, Editor-in-Chief, COACHING REVIEW
 • 2010, Reviewer, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE.
Participation in conferences:
 • VIIIth International Scientific Coaching Conference: Coaching as a Key to Internal Motivation, 2017
 • VIIth International Scientific Coaching Coneferene: Coaching as a Constructive Dialog, 2016
 • VI Internetional Scientific Coaching Conference: Business-Coaching as a Lever for Development of Entrepreneurship, 2015
 • Zmiany demograficzne, społeczne i gospodarcze w Polsce i Europie wyzwaniem dla nauki i praktyki zarządzania, 2014
 • , 2014
 • Vth International Scientific Coaching Conference: Coaching transformacyjny jako droga do synergii, 2014
 • Leadership Coaching -jako odpowiedź na wyzwania wspólczesnego świata, 2013
 • Coaching as an Indicator of Paradigms Shifts in Management, 2012
 • Effektiwnoje uprawlenie piersonałom: koucing dla bizniesa, 2011
 • Coaching. The Catalyst for Organizational Development, 2011
 • Coaching as a Method of Diagnosis and Developing Human Potential, 2010
 • Sukces w zarządzaniu kadrami. Kompetencje a sukces zarządzania organizacją., 2008
Membership in organizations:
2010
, The Coaching Chamber
2008
, International Coach Federation Poland
2003
, Polskie Towarzystwo Psychologiczne (in Polish)
Additional Information
Consultancy:
LuxMed
Compensa
VIG Ekspert
Warsaw City Council
Ministry of Labor and Social Policy
The District Chamber of Solicitors
Union Investment
Medicover
ManRoland
Knowledge Factory
Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture
Cannon Poland
Lactalis Poland
International Service Group
Warsaw Stock Exchange
The Office of the Committee for European Integration
Bahlsen
PKO BP
Radio "Plus"
Board of Municipality of Krakow
Wedel JSC
Membership in internal committees and academic organizations:
2016–2020
The Young Scientists Council, Kozminski University, Member
2014
-, Kozminski University, Warsaw
2011–2015
The Young Scientists Council, Kozminski University, Member
2009–2014
-, Kozminski University
2008
, Kozminski University
2008
CRS International Coach Federation, General Secretary
2002
Polish Psychological Association, General Secretary
2002
Polish Sociological Association, General Secretary