Information card 

PhD GRZEGORZ MAZUREK

PhD
GRZEGORZ MAZUREK

Department of Marketing

PhD GRZEGORZ MAZUREK

CV
History of scientific positions:
2016
Director of the research center, Research Center Cyberman, Kozminski University
2012
Associate Professor, Department of Marketing, Kozminski University
2006–2012
Assistant Professor, Department of Marketing, Kozminski University
2005–2006
Research Assistant, Department of Marketing, Leon Kozminski Academy of Enterpreneurship and Management
2000–2002
Research Assistant, CentER Institute, Tilburg Uniniversity
Research area:
 • Internet culture
 • marketing
 • knowledge-based organization
 • e-commerce
 • costs and effects of marketing
 • Information Society
 • organizational change
 • knowledge management
 • information technology management
 • marketing management
 • consumer behaviour
Internships:
1999
Tilburg University, Holland, Holland
Scholarships/ / Awards:
2015
LUMEN 2015 University Management Leaders Award in the category of "Internationalization".
2014
Medal of the National Education Commission for special merits for education and upbringing (Ministry of Science and Higher Education).
Series of lectures:
2011
ISCTE Business School - Lisbon University Institute
2012
ISC Paris School of Management, France
2011
University of Applied Sciences Kufstein Tirol
Publications
Articles in scientific journals:
 • MAZUREK G., KORZYŃSKI P., GÓRSKA A. (2019), Social media in the marketing of higher education institutions in Poland – preliminary empirical studies, ENTREPRENEURIAL BUSINESS AND ECONOMICS REVIEW, 1, s.117-133
 • Nosalska K., MAZUREK G. (2018), Industry 4.0 and the chemical sector of the economy, PRZEMYSŁ CHEMICZNY, 5(97), s.1000-1003
 • Kolomiiets O., KRZYŻANOWSKA M., MAZUREK G. (2018), Customer Disposition to Value Co-Creation Activities. The Case of the Clothing Industry, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., Vol. 26, No. 3/2018, s.30-48
 • MAZUREK G. (2018), Social Media Usage by Marketing Academics in Poland - empirical research, STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, 5(6), s.45-56
 • AWDZIEJ M., MAZUREK G., PIOTROWSKA K., Grudzewski F. (2018), Virtual reality in marketing communication – the impact on the message, technology and offer perception – empirical study, ECONOMICS AND BUSINESS REVIEW, No. 3, s.36-50
 • MAZUREK G. (2016), Evolution of social media marketing, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 45, s.15-23
 • TKACZYK J., MAZUREK G. (2016), Informal channels of communication used by enterprises, ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: OECONOMIA, 2, s.103-112
 • MAZUREK G. (2014), Network value creation in organization of marketing activities, MARKETING I RYNEK, 8, s.545-550
 • MAZUREK G. (2014), Network Value Creationthrough Marketing, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4(127), s.70-77
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MAZUREK G. (2012), Virtualization of Marketing, CONTEMPORARY MANAGEMENT RESEARCH, 3, s.195-204
 • MAZUREK G., Mącik D., Mącik R. (2012), Channel Characteristics Influence vs. Virtual Virtual Channel Choice for Information Search and Purchase - The Case of Polish Young Consumers, INTERNATIONAL JOURNAL OF CYBER SOCIETY AND EDUCATION, 1, s.35-54
 • MAZUREK G. (2012), Use of Crowdsourcing in the Network Value Cration, HANDEL WEWNĘTRZNY, maj-czerwiec, s.364-370
 • MAZUREK G. (2012), VIRTUALIZATION OF MARKETING IN CONTEMPORARY MANAGEMENT - NETWORK PARADIGM, HANDEL WEWNĘTRZNY, wrzesień październik 2012, s.236-243
 • MAZUREK G., Grzegorczyk M. (2011), Active usage of virtual consumer communities as an element of the development of relationships with customers, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, 172, s.118-127
 • MAZUREK G. (2011), E-consumer as an e-seller - the conditions and determinants of cooperation between company and its clients, HANDEL WEWNĘTRZNY, 3, s.222-227
 • MAZUREK G. (2011), Virtual environment and its potential, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 22, s.246-253
 • MAZUREK G. (2011), Information in virtual environment and the development of e-society, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 650, s.186-194
 • MAZUREK G., Grzegorczyk M. (2011), Customer engagement in on-line services and companies marketing responses towards the concept, SCIENTIFIC JOURNAL OF THE UNIVERSITY OF SZCZECIN. SERVICE MANAGEMENT, 7, s.177-186
 • MAZUREK G. (2011), Information and meta product in e-commerce, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, 175, s.232-239
 • MAZUREK G., MĄCIK R. (2010), Measurement of efficiency and effectiveness of web sites, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 96, s.223-233
 • MAZUREK G. (2010), Bariery i ograniczenia wykorzystania internetu w komunikacji marketingowej małych i średnich przedsiębiorstw, ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, 136, s.---
 • MAZUREK G. (2009), Wpływ środowiska wirtualnego na mierzalność efektów marketingu, HANDEL WEWNĘTRZNY, 6, s.348-356
 • MAZUREK G. (2009), Web 2.0 implications on marketing, ORGANIZACIJU VADYBA: SISTEMINIAI TYRIMAI /MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS: SYSTEMATIC RESEARCH, 51, s.69-81
 • MAZUREK G. (2008), Blogi i wirtualne społeczności, CEO, 4, s.13-16
 • MAZUREK G. (2007), Słabości marketingu internetowego, CEO, 1, s.22-25
 • MAZUREK G. (2006), Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych, CEO, 6, s.23-28
 • MAZUREK G. (2005), Liderzy opinii on-line, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 1, s.76-79
 • MAZUREK G. (2005), Tam gdzie off-, tam i online, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 4, s.28-29
 • MAZUREK G. (2004), Wykorzystanie bloga w e-marketingu, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 9, s.19-22
 • MAZUREK G., LACH M., LEWANDOWSKI Ł. (2004), FMCG wsparte internetem, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 10, s.7-11
 • MAZUREK G. (2004), Badania on-line, BIULETYN STOWARZYSZENIA MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, 12, s.10-13
 • MAZUREK G. (2004), Mierzalność działań PR, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 3, s.30-33
 • MAZUREK G. (2004), Intranet, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 8, s.57-58
 • MAZUREK G. (2004), Wirusowe kreowanie wizerunku, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 6, s.31-33
 • MAZUREK G. (2004), Społeczności... off-line!, MODERN MARKETING, 3, s.76-80
 • MAZUREK G. (2004), Społeczności internetowe a zysk, MODERN MARKETING, 1, s.56-58
 • MAZUREK G. (2004), PR w szumie informacyjnym, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 5, s.9-11
 • MAZUREK G. (2003), Społeczność konsumencka - jak to praktycznie wykorzystać?, MODERN MARKETING, 2, s.44-47
 • MAZUREK G. (2003), Fundamenty budowania wirtualnej społeczności, MODERN MARKETING, 4, s.28-31
Editing of monographs:
 • MAZUREK G., TKACZYK J., (red.), (2016), The Impact of the Digital World on Management and Marketing, Warsaw
 • MAZUREK G., (2015), Management in Virtual Environments. Case studies, Warsaw
Monographs:
 • MAZUREK G. (2018), E-marketing. Planning-tools-practise, Warsaw, POLTEXT
 • Siwińska B., MAZUREK G. (2017), Czas internacjonalizacji II. Perspektywy, priorytety, projekty, Warsaw, Dom Wydawniczy Elipsa
 • MAZUREK G., TKACZYK J. (2016), The Impact of the Digital World on Management and Marketing, Warsaw, POLTEXT
 • MAZUREK G., TKACZYK J. (2016), The impact of the digital world on management and marketing, POLTEXT
 • MAZUREK G. (2015), Management in Virtual Environments. Case studies, Warsaw, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MAZUREK G. (2012), Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości, Warsaw, POLTEXT
 • MAZUREK G. (2010), E-marketing - compendium for managers, Warsaw, INFORMEDIA POLSKA SP. z o.o.
 • MAZUREK G. (2010), Journals of Top 15 Programme No 4, Warsaw, Akademia Leona Kozminskiego
 • MAZUREK G. (2009), Journals of Top 15 Programme No 3, Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
 • MAZUREK G. (2008), Journals of Top 15 Programme No 2, Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
 • MAZUREK G. (2008), Blogi i wirtualne społeczności - wykorzystanie w marketingu, Kraków, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • MAZUREK G. (2008), Promocja w internecie - narzędzia, zarządzanie, praktyka, Gdańsk, ODDK ( OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR SP. Z O. O. GDAŃSK)
 • MAZUREK G. (2007), Journals of Top 15 Programme No 1, Warsaw, WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA IM. LEONA KOŹMIŃSKIEGO
Chapter in monographs:
 • MAZUREK G., Kaplan A. (2018), Social Media: State of the Art and Research Agenda in: Handbook of Media Management and Economics, Alan Albarran, Bozena Mierzejewska, Jaemin Jung, ROUTLEDGE, s.273-286
 • MAZUREK G. (2018), Internet of Things and digital transformation - implications for B2C marketing in: Internet of things. New paradigm, Łukasz Sułkowski, Dominika Kaczorowska-Spychalska, DIFIN, s.33-57
 • PLATA-ALF D., MAZUREK G., Miegoń A. (2018), Internet advertising in: E-marketing. Planning - tools - practice, Grzegorz Mazurek, Warsaw, Wydawnictwo POLTEXT, s.313-330
 • MAZUREK G. (2017), Digital Transformation - implications for marketing in: Marketing in the digital era - modern concepts and challenges, B. Gregor, D. Kaczorowska-Spychalska, Warsaw, PWN, s.13-34
 • Kozielski R., MAZUREK G., MIOTK A., Maciorowski A. (2017), E-Commerce and Social Media Indicators in: Mastering Market Analytics: Business Metrics – Practice and Application, Robert Kozielski, EMERALD PUBLISHING, s.313-406
 • MAZUREK G. (2017), Współczesne trendy w globalnej edukacji i ich wpływ na umiędzynarodowienie szkół wyższych – wybrane aspekty in: Czas internacjonalizacji II. Perspektywy, priorytety, projekty, Bianka Siwińska, Grzegorz Mazurek, Warsaw, Dom Wydawniczy Elipsa, s.45-59
 • MAZUREK G., TKACZYK J. (2016), Introduction in: The impact of the digital world on management and marketing, G. Mazurek, J. Tkaczyk, POLTEXT, s.11-16
 • MAZUREK G. (2016), Managing of international university - domestic perspective - Kozminski University in: Internationalization time - challenges for Polish HEIs, B. Siwińska, M. Zimnak, Warsaw, DOM WYDAWNICZY ELIPSA, s.47-55
 • MAZUREK G., Gembicki M., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2015), cdp.pl - Towards Online Distribution in: Management in Virtual Environments. Case studies, Grzegorz Mazurek, Warsaw, POLTEXT, s.11-32
 • MAZUREK G. (2015), Bank of Ideas BZWBK in: Management in Virtual Environments. Case studies, Grzegorz Mazurek, Warsaw, POLTEXT, s.63-71
 • MAZUREK G. (2015), Partner Program - Extranet 2.0 in: Management in Virtual Environments. Case studies, Grzegorz Mazurek, Warsaw, POLTEXT, s.72-78
 • MAZUREK G. (2014), Kreowanie wartości w sieciach poprzez marketing in: , Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak, -, WOLTERS KLUWER, s.221-252
 • MAZUREK G., ANTONOWICZ M., Kucia M. (2014), Network Value Creation in Organization of Marketing Activities in: Proceedings of International Conference on Technology and Business Management, Omprakash K Gupta, Shivprakash Agrawal, Dubai, ---, s.359-363
 • MAZUREK G. (2014), Virtual marketing in: Marketing in Cyber Era – Strategies and Emerging Trends, A. Ghorbani, Hershey, New York, IGI GLOBAL, s.16-36
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MAZUREK G. (2013), Wirtualizacja marketingu - konceptualizacja in: Wirtualizacja: problemy, wyzwania, skutki, Zacher L., Warsaw, POLTEXT, s.273-284
 • MAZUREK G. (2011), E-commerce in: Marketing metrics, Kozielski R., Kraków, WOLTERS KLUWER, s.356-389
 • MAZUREK G. (2011), Wirtualne środowisko i jego potencjał in: Nierówności społecznie a wzrost gospodarczy - Zeszyty naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Woźniak M., Rzeszów, WYDAWNICTWO UNIWERSYTU RZESZOWSKIEGO, s.246-253
 • MAZUREK G., KUCIA M. (2011), Potential of affiliate marketing in: Management of Technological Changes, Costache RUSU, DEMOCRUTUS UNIVERSITY OF THRACE, s.165-169
 • MAZUREK G. (2011), Virtualization of marketing - conceptual model in: Proceedings of the 2011 International Conference on Marketing Studies (ICMS2011), T. Wang, Kuala Lumpur, Academy of Taiwan Information Systems Research(ATISR), s.220-229
 • MAZUREK G. (2010), Virtualization of marketing activities in: Marketing on contemporary market, Figiel Sz., Warsaw, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.296-303
 • MAZUREK G. (2009), Wpływ zasobów informacyjnych internetu na zmniejszanie niepewności w procesach decyzyjnych konsumentów in: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców., Garbarski L., Tkaczyk J., Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.80-89
 • MAZUREK G. (2009), Komunikacja symetryczna on-line w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego in: Społeczeństwo informacyjne - wizje i determinanty rozwoju, Hales C., Rzeszów, UNIWERSYTET RZESZOWSKI, s.71-79
 • MAZUREK G. (2009), Denying Innovative Internal Communication Tools: Managers and employees resistance in Enterprise 2.0 adoption in: MANAGEMENT OF TECHNOLOGICAL CHANGES - Proceedings of the 6th International Cnference, Rusu C., Aleksandroupolis, Democritus University of Thrace, s.109-113
 • MAZUREK G. (2009), Web 2.0 implications on marketing in: Management Horizons in Changing Economic Environment: Visions and Challenges, Eiciuviene E., Kaunas (Kowno), European Management Association, Baltic Management Foundation and Vytautas Magnus University., s.505-519
 • MAZUREK G. (2008), E-commerce in: Marketing metrics, Kozielski R., Kraków, WOLTERS KLUWER, s.327-367
 • MAZUREK G. (2008), Corporate blog – innovative communication tool or another internet hype? - Empirical research study in: Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology, Volume 3 (2008), Gahnza M., Los Alamitos, CA, IEEE Computer Society Press, s.403-409
 • MAZUREK G. (2007), Mechanizmy kształtowania lojalności w Internecie. Wyniki badań empirycznych in: Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności, Makarski S., Rzeszów, Wydawnictwo UR, s.433-442
 • MAZUREK G. (2006), Rynek internetowy a uwarunkowania rynku doskonale konkurencyjnego in: Zachowania podmiotów na rynku w warunkach konkurencji - aspekty marketingowe, Prof. Genowefa Sobczyk, Lublin, Wydawnictwo Uniwesytetu UMCS w Lublinie, s.100-108
 • MAZUREK G., Kozielski R. (2006), E-commerce in: Wskaźniki marketingowe, Kozielski R., Warsaw, OFICYNA EKONOMICZNA, s.409-458
 • MAZUREK G. (2006), Rola Internetu i wirtualnych społeczności w rozwoju nowych produktów in: Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości, Prof. Bogdan Sojkin, dr Jacek Kall, Poznań, Wydawnictwo AE Poznań, s.136-145
 • MAZUREK G. (2005), Zastosowanie Internetu w badaniach marketingowych polskich spółek giełdowych - wyniki badań in: Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych, Zeman-Miszewska E., Prof., Katowice, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, s.73-83
 • MAZUREK G. (2004), Exploitation of web sites potential by companies listed on the Warsaw Stock Exchange - research findings in: Procceedings on the Business and Economic Development in CEE Conferenece, X, Brno, Brno University, s.76-85
 • MAZUREK G. (2003), Wirtualne społeczności konsumenckie in: Wykorzystanie Internetu w marketingu, Zeman-Miszewska E. Prof, Warsaw, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, s.145-154
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2012, Associate Editor Versita Publishing, Versita Publishing
 • 2012, Redaktor tematyczny, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE
Participation in conferences:
 • XXVI CONGRESS DEPARTMENT OF MARKETING, TRADE AND CONSUMPTION Contemporary paradigms in marketing, trade and consumption, 2016
 • ICMM 2016: 18th International Conference on Marketing Management, 2016
 • CONSUMER - HOUSEHOLD - MARKET IM. PROFESSOR ZOFII KĘDZIOR '' CONSUMER IN THE AREA OF TRADE AND SERVICES '', 2015
 • A CONSUMER MARKET - Marketing in the age of digitization of market processes, 2015
 • Studenci zagraniczni w Polsce 2014, 2014
 • Zachowanie konsumenckie. Między przeszłością a przyszłością., 2012
 • , 2012
 • Konsument - gospodarstwo domowe - rynek- e-zachowania, 2011
 • International Conference on Marketing Studies, 2011
 • 7th International Conference - Management of Technological Changes, 2011
 • Drogi dochodzenia do Spoleczeństwa Informacyjnego - stan, perspektywy rozwoju i ograniczenia, 2011
 • Handel we współczesnej gospodarce II. Nowe trendy w sektorze, 2011
 • , 2011
 • Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, 2011
 • XXIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji - Marketing w realiach współczesnego rynku, 2010
 • Komunikacja rynkowa. Ewolucja-wyzwania-szanse, 2010
 • Badania marketingowe - nowe wyzwania oraz skuteczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2010
 • Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, 2009
 • Management Horizons in Changing Economic Environment: Visions and Challenges, 2009
 • 6th International Conference - Management of Technological Change, 2009
 • Konsument a rynek - Efekty działań marketingowych, 2009
 • 8th International Multidisciplinary Conference on e-Commerce and e-Government, 2008
 • Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, 2008
 • Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności, 2007
 • Zachowania podmiotów na rynku w warunkach konkurencji - aspekty marketingowe, 2006
 • Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości, 2006
 • Internet w badaniach marketingowych (Internet w marketingu - Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych przedsiębiorstw), 2005
 • Business and Economic Development in Central and Eastern Europe, 2004
 • Internet w marketingu, 2003
 • Internet w marketingu, 2003
Membership in organizations:
2016–2018
, The Ministry of Digital Affairs
2016–2020
, The Conference of Rectors of Academic Schools in Poland (CRASP)
2011–2012
, EMAC
2006
, Polish Internet Society
2006
, Institute for Information Society Development
2000–2002
, CentER Institute, University of Tilburg
1998–2005
, The Polish Economic Society
Activity educational innovations:
 • 2000–2001 Strategic Marketing Management
Additional Information
Consultancy:
Mars Corporation
RP Senate
Advisory activities
Membership in internal committees and academic organizations:
2013
, Kozminski University
2012–2012
, Kozminski University
2012
, Kozminski University
2011
, Kozminski University
2011
, Kozminski University
2011
, Kozminski University
2010
, Kozminski University
2010–2012
, Kozminski University
2010
, Kozminski University
2006–2011
, KU
2000–2002
Center Institute, Shanxi Medical College, Course Programme Committee Member