Information card 

PhD
SZYMON WIERCIŃSKI

Department of Business Strategy

PhD SZYMON WIERCIŃSKI

CV
History of scientific positions:
2016
Assistant Professor, Department of Business Strategy, Kozminski University
2016
Assistant Professor, Research Center Cyberman, Kozminski University
2008–2016
Research Assistant, Department of Business Strategy, Negotiations Division, Kozminski University
Research area:
 • organizational strategy
 • managerial (business) simulation games
 • negotiation
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2010
Wyższa Szkoła Europejska, Poland
Scholarships/ / Awards:
2011
RECTOR'S AWARD FOR RESEARCH.
Publications
Articles in scientific journals:
 • WIERCIŃSKI S. (2011), CSR jako przedsięwzięcie biznesowe, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2 (109), s.54-67
 • KUŚMIERZ A., WIERCIŃSKI S., MITAS A. (2005), Teoria w praktyce - wygrywające strategie w branży szkół rodzenia, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(76), s.56-62
 • WIERCIŃSKI S., MITAS A. (2005), Strategia Masowa szkoła rodzenia, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(76), s.xxx
Chapter in monographs:
 • WIERCIŃSKI S. (2013), Wymiar strategiczny i responsywny w mierzeniu efektywności CSR in: Innowacyjność i przedsiębiorczość w warunkach kryzysu, S. Partycki, Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.364-372
 • WARDASZKO M., WIERCIŃSKI S. (2009), Blue Ocean Strategy Simulation (BOSS) in: Games and Simulation in Business Learning and Teaching, Bielecki W.T., Wardaszko M., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.140-143
 • WIERCIŃSKI S. (2008), Identifying sources of the Sustain Competitive Advantage in: Zeszyty programu Top-15, Szymon Wierciński, Warsaw, WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA IM. LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.141-188
Scientific Activities
Projects:
 • 2012–2014 Warsaw Entrepreneurship Forum
 • 2016–2016 Internationalization of international new ventures based on the collaboration with multinational corporations
Participation in conferences:
 • The 77th Annual Meeting of the Academy of Management: At the Interface, 2017
 • , 2015
 • Gospodarcze i społeczne strategie działań w warunkach kryzysu finansowego. Doświadczenia Europy Środkowej i Wschodniej, 2013
Additional Information
Consultancy:
Władza Wdrażająca Programy Europejskie
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
Mazowiecki Marshal's Office
Centrum Sony