Information card 

Prof.
ANDRZEJ WIECZORKIEWICZ

Department of Banking, Insurance and Risk

Prof. ANDRZEJ WIECZORKIEWICZ

CV
History of scientific positions:
1998–2013
Full Professor, Department of European Studies, Kozminski University
1992
Full Professor, University of Warsaw
1984–1992
Lecturer, University of Warsaw
1974–1983
Assistant Professor, University of Warsaw
1967–1973
Assistant, Senior Assistant, University of Warsaw
Performed academic and organizational function:
2011.10–2015.08
Doctoral Procedure Committee - Economics, Kozminski University
2010.01
Komisja ds. Przeprowadzenia Egzaminów Doktorskich, Kozminski University
2008.05–2011.08
Committee for PhD Studies, Kozminski University
2008.05–2011.08
Doctoral Procedure Committee - Economics, Kozminski University
1998.01–2010.10
, Kozminski University
1992.01–2009.01
Committee for PhD Studies, University of Warsaw
1991.01–1993.01
, University of Warsaw
Research area:
 • European Union
 • insurance
 • banking
 • international finance
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
1989
Glasgow University, United Kingdom
1987
Carlton University, Canada
1986
Rykkio University, Japan
Internships:
2000
London School of Economics, United Kingdom
1973
University of Paris, France
1968
Université Nancy, France
Series of lectures:
1989
Glasgow University, United Kingdom
1988
Salzburg Seminar, Austria
1987
Carlton University, Canada
1986
The University of Tokyo, Japan
Publications
Articles in scientific journals:
 • WIECZORKIEWICZ A., DĄBROWSKA - GRUSZCZYŃSKA K., GRUSZCZYŃSKI M. (2006), Perspektywy wprowadzenia euro w Polsce w świetle doświadczeń europejskich, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(78), s.27-35
 • WIECZORKIEWICZ A. (2005), Integracja walutowa Polski w ramach Europejskiego Systemu walutowego na tle doświadczeń unijnych, STUDIA EUROPEJSKIE, 1(33), s.107-124
 • WIECZORKIEWICZ A. (2003), Rozwój ubezpieczeń w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej oraz Czech i Węgier, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(64), s.---
Chapter in monographs:
 • WIECZORKIEWICZ A., GRUSZCZYŃSKI M., DĄBROWSKA - GRUSZCZYŃSKA K. (2010), Wprowadzenie euro w kontekście kryzysu finansowego i efektywności rynku walutowego in: Globalny kryzys a jednocząca się Europa, W. Siwiński, D. Wojtowicz, Warsaw, POLTEXT, s.99-119
 • WIECZORKIEWICZ A., DĄBROWSKA-GRUSZCZYŃSKA K., GRUSZCZYŃSKI M. (2005), Perspektywy integracji walutowej w ramach Europejskiego Systemu Walutowego in: Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej, Najlepszy E., Poznań, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, Poznań, s.498-518
 • WIECZORKIEWICZ A., GRUSZCZYŃSKI M., DĄBROWSKA-GRUSZCZYŃSKA K. (2005), Polish Insurance Sector at the Start of Big Change in: Insurance in the Polish segment of the European market, ---, Warsaw, OFICYNA WYDAWNICZA BRANTA, s.32-42
 • WIECZORKIEWICZ A. (2004), Integracja usług finansowych w gospodarce światowej in: Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego, Nowak S., Warsaw, OFICYNA WYDAWNICZA BRANTA, s.---
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • Doświadczenia pierwszych lat po akcesji nowych członków UE, 2007
Membership in organizations:
2012.02
, Stowarzyszenie Centrum Europa UW
Activity educational innovations:
 • 2011.10–2013.10 Modern banking systems
 • 2011.10–2013.10 Institutions and decision-making processes in the EU
Additional Information
Consultancy:
MTU. SA
NFI Octavo SA
Office for European Integration Committee
Prime Minister
European Integration Committee
Ministry of Foreign Trade
Membership in internal committees and academic organizations:
2011.10–2015.08
Doctoral Procedure Committee - Economics, Kozminski University, Member
2010.01
Komisja ds. Przeprowadzenia Egzaminów Doktorskich, Kozminski University, Chairman / Member
2008.05–2011.08
Committee for PhD Studies, Kozminski University, Member
2008.05–2011.08
Doctoral Procedure Committee - Economics, Kozminski University, Member
1998.01–2010.10
, Kozminski University
1992.01–2009.01
Committee for PhD Studies, University of Warsaw, Member
1991.01–1993.01
, University of Warsaw
Membership in management boards:
2007.01–2016.12
Chairman, Group Ergo Hestia
2007.01–2011.12
Member, ABM Solid S.A.
2006.01
Chairman of the Board, Water and Sewage Municipal Enterprise, Izabelin community
2004.01–2004.01
Member, PKN Orlen S.A.
2002.01–2005.01
Member, National Fund for Environmental Protection and Water Management
2002.01
Member, NFI Octava S.A.
2002.01–2006.01
Chairman, PZU Życie S.A.
1998.01–2002.01
Chairman, Universum (PTU S.A.)
1998.01–2002.01
Member, PBK PTE
1997.01–2007.01
Member, Ergo Hestia S.A.
1997.01
Member, POL-MOT Holding S.A.
1997.01–1999.01
Member, ZE PAK Power Plants
1997.01–2002.01
Chairman, ICI Polifarb Pilawa S.A.
1994.01–1997.01
Member, BRE Bank
1992.01–1993.12
Member of the Board, International Bank of Poland
1991.01–1994.01
Member, ATU S.A.