Information card 

Prof.
ANDRZEJ WIECZORKIEWICZ

Department of Banking, Insurance and Risk

Prof. ANDRZEJ WIECZORKIEWICZ

CV
History of scientific positions:
2017
Senior Lecturer, Department of Banking, Insurance and Risk, Kozminski University
2015–2017
Senior Lecturer, Department of Banking and Insurance, Kozminski University
2013–2015
Full Professor, Department of Economics, Kozminski University, Warsaw
1998–2013
Full Professor, Department of European Studies, Kozminski University
1992
Full Professor, University of Warsaw
1984–1992
Lecturer, University of Warsaw
1974–1983
Assistant Professor, University of Warsaw
1967–1973
Assistant, Senior Assistant, University of Warsaw
Research area:
 • European Union
 • insurance
 • banking
 • international finance
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
1989
Glasgow University, United Kingdom
1987
Carlton University, Canada
1986
Rykkio University, Japan
Internships:
2000
London School of Economics, United Kingdom
1973
University of Paris, France
1968
Université Nancy, France
Series of lectures:
1988
Salzburg Seminar, Austria
1989
Glasgow University, United Kingdom
1987
Carlton University, Canada
1986
The University of Tokyo, Japan
Publications
Articles in scientific journals:
 • WIECZORKIEWICZ A., DĄBROWSKA - GRUSZCZYŃSKA K., GRUSZCZYŃSKI M. (2006), Perspektywy wprowadzenia euro w Polsce w świetle doświadczeń europejskich, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(78), s.27-35
 • WIECZORKIEWICZ A. (2005), Integracja walutowa Polski w ramach Europejskiego Systemu walutowego na tle doświadczeń unijnych, STUDIA EUROPEJSKIE, 1(33), s.107-124
 • WIECZORKIEWICZ A. (2003), Rozwój ubezpieczeń w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej oraz Czech i Węgier, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(64), s.---
Chapter in monographs:
 • WIECZORKIEWICZ A., GRUSZCZYŃSKI M., DĄBROWSKA - GRUSZCZYŃSKA K. (2010), Wprowadzenie euro w kontekście kryzysu finansowego i efektywności rynku walutowego in: Globalny kryzys a jednocząca się Europa, W. Siwiński, D. Wojtowicz, Warsaw, POLTEXT, s.99-119
 • WIECZORKIEWICZ A., DĄBROWSKA-GRUSZCZYŃSKA K., GRUSZCZYŃSKI M. (2005), Perspektywy integracji walutowej w ramach Europejskiego Systemu Walutowego in: Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej, Najlepszy E., Poznań, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, Poznań, s.498-518
 • WIECZORKIEWICZ A., GRUSZCZYŃSKI M., DĄBROWSKA-GRUSZCZYŃSKA K. (2005), Polish Insurance Sector at the Start of Big Change in: Insurance in the Polish segment of the European market, ---, Warsaw, OFICYNA WYDAWNICZA BRANTA, s.32-42
 • WIECZORKIEWICZ A. (2004), Integracja usług finansowych w gospodarce światowej in: Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego, Nowak S., Warsaw, OFICYNA WYDAWNICZA BRANTA, s.---
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • Doświadczenia pierwszych lat po akcesji nowych członków UE, 2007
Membership in organizations:
2012
, Stowarzyszenie Centrum Europa UW
Activity educational innovations:
 • 2011–2013 Modern banking systems
 • 2011–2013 Institutions and decision-making processes in the EU
Additional Information
Consultancy:
MTU. SA
NFI Octavo SA
Office for European Integration Committee
Prime Minister
European Integration Committee
Ministry of Foreign Trade
Membership in internal committees and academic organizations:
2011–2015
Doctoral Procedure Committee - Economics, Kozminski University, Member
2010
Komisja ds. Przeprowadzenia Egzaminów Doktorskich, Kozminski University, Chairman / Member
2008–2011
Committee for PhD Studies, Kozminski University, Member
2008–2011
Doctoral Procedure Committee - Economics, Kozminski University, Member
1998–2010
, Kozminski University
1992–2009
Committee for PhD Studies, University of Warsaw, Member
1991–1993
, University of Warsaw
Membership in management boards:
2007–2016
Chairman, Group Ergo Hestia
2007–2011
Member, ABM Solid S.A.
2006
Chairman of the Board, Water and Sewage Municipal Enterprise, Izabelin community
2004–2004
Member, PKN Orlen S.A.
2002–2005
Member, National Fund for Environmental Protection and Water Management
2002
Member, NFI Octava S.A.
2002–2006
Chairman, PZU Życie S.A.
1998–2002
Chairman, Universum (PTU S.A.)
1998–2002
Member, PBK PTE
1997–2007
Member, Ergo Hestia S.A.
1997
Member, POL-MOT Holding S.A.
1997–1999
Member, ZE PAK Power Plants
1997–2002
Chairman, ICI Polifarb Pilawa S.A.
1994–1997
Member, BRE Bank
1992–1993
Member of the Board, International Bank of Poland
1991–1994
Member, ATU S.A.