Information card 

Prof.
ANDRZEJ WIECZORKIEWICZ

Department of Banking, Insurance and Risk

Prof. ANDRZEJ WIECZORKIEWICZ

CV
Research area:
 • banking
 • international finance
 • insurance
 • European Union
Internships:
2000
London School of Economics, Wielka Brytania
1973
University of Paris, Francja
1968
Université Nancy, Francja
Series of lectures:
1988
Salzburg Seminar
1989
Glasgow University
1987
Carlton University
1986
The University of Tokyo
Publications
Articles in scientific journals:
 • WIECZORKIEWICZ A., DĄBROWSKA - GRUSZCZYŃSKA K., GRUSZCZYŃSKI M. (2006), Perspektywy wprowadzenia euro w Polsce w świetle doświadczeń europejskich, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(78), s.27-35
 • WIECZORKIEWICZ A. (2005), Integracja walutowa Polski w ramach Europejskiego Systemu walutowego na tle doświadczeń unijnych, STUDIA EUROPEJSKIE, 1(33), s.107-124
 • WIECZORKIEWICZ A. (2003), Rozwój ubezpieczeń w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej oraz Czech i Węgier, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(64), s.---
Chapter in monographs:
 • WIECZORKIEWICZ A., GRUSZCZYŃSKI M., DĄBROWSKA - GRUSZCZYŃSKA K. (2010), Wprowadzenie euro w kontekście kryzysu finansowego i efektywności rynku walutowego in: Globalny kryzys a jednocząca się Europa, W. Siwiński, D. Wojtowicz, POLTEXT, s.99-119
 • WIECZORKIEWICZ A., GRUSZCZYŃSKI M., DĄBROWSKA-GRUSZCZYŃSKA K. (2005), Polish Insurance Sector at the Start of Big Change in: Insurance in the Polish segment of the European market, ---, OFICYNA WYDAWNICZA BRANTA, s.32-42
 • WIECZORKIEWICZ A., DĄBROWSKA-GRUSZCZYŃSKA K., GRUSZCZYŃSKI M. (2005), Perspektywy integracji walutowej w ramach Europejskiego Systemu Walutowego in: Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej, Najlepszy E., WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, Poznań, s.498-518
 • WIECZORKIEWICZ A. (2004), Integracja usług finansowych w gospodarce światowej in: Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego, Nowak S., OFICYNA WYDAWNICZA BRANTA, s.---
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • Doświadczenia pierwszych lat po akcesji nowych członków UE, 2007
Membership in organizations:
2012
, Stowarzyszenie Centrum Europa UW
Additional Information
Consultancy:
MTU. SA
NFI Octavo SA
Office for European Integration Committee
Prime Minister
European Integration Committee
Ministry of Foreign Trade