Information card 

Prof. TERESA TARANKO

Prof.
TERESA TARANKO

Department of Marketing

Prof. TERESA TARANKO

CV
History of scientific positions:
2018
Full Profesor, Department of Marketing, Kozminski University
2011
Full Professor, Warsaw School of Economics in Warsaw
2011–2018
Associate Professor, Department of Marketing, Kozminski University
2000–2011
Assistant Professor, Department of Marketing, Kozminski University
2000
Assistant Professor, Collegium of Management and Finance, Warsaw School of Economics in Warsaw
1998–2000
Research Assistant, Kozminski University
1990–2000
Research Assistant, Main School of Planning and Statistics
1983–1990
Research Assistant, Centrum Podyplomowego Kształcenia Pracowników Admi
Research area:
 • costs and effects of marketing
 • marketing
 • brand management
 • organizational strategy
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2011
POLKOMTEL, Poland
Publications
Articles in scientific journals:
 • TARANKO T. (2016), Consumer Attitudes Towards Manufacturer Brands and Own Label Brands – The Case of the Chocolate Market in Poland, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1, s.119-137
 • TARANKO T. (2016), Evaluation of the quality of hospital treatment as a service system, STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, 26, s.62-74
 • CHMIELEWSKI K., TARANKO T. (2014), Brand as a Source of Value for Its Buyer and Owner, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4, s.133-143
 • TARANKO T. (2014), Opinions of Representatives of the Advertising Environment on the Legal Regulations in Force in Poland, HANDEL WEWNĘTRZNY (MARKETING RYNEK PRZEDSIĘBIORSTWO), 4/2014, s.278-288
 • TARANKO T. (2014), The role of packaging in the brand communication in the cosmetics market, MARKETING I RYNEK, 4/2014, s.454-460
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TARANKO T. (2013), Jak wydatki na marketing przekształcane są w wartość dla przedsiębiorstwa-ujęcie modelowe, HANDEL WEWNĘTRZNY, 3, s.270-277
 • TARANKO T. (2013), Changes in consumers behavior and their influence on product creation, MARKETING I RYNEK, 3, s.2-7
 • TARANKO T. (2013), Changes in business environment and their effect on product strategies, MARKETING I RYNEK, 1/2013, s.9-15
 • TARANKO T. (2011), Product Innovation and Competitive, Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 105, s.79-91
 • TARANKO T. (2011), Innovativeness of Polish Companies and their Participation in Competitive Processes, Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 106, s.28-50
 • TARANKO T. (2009), Analiza i ocena systemów franszyzowych funkcjonujących na polskim rynku, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(96), s.75-88
 • TARANKO T. (2009), Zachowania rynkowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, MARKETING I RYNEK, 9/2009, s.25-32
 • TARANKO T. (2008), Możliwości ekspansji rynkowej firm przez franszyzę, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(95), s.69-76
 • TARANKO T. (2008), Koszty działań marketingowych w opinii menedżerów, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(91), s.83-93
 • TARANKO T. (2005), Cele działań marketingowych polskich przedsiębiorstw, MARKETING I RYNEK, 3, s.---
Editing of monographs:
 • TARANKO T., (2015), Działania marketingowe i ich uregulowania w Polsce,
Monographs:
 • TARANKO T. (2015), Marketing communications. Essence, conditions, effects, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • TARANKO T. (2015), Działania marketingowe i ich uregulowania w Polsce, WOLTERS KLUWER POLSKA
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TARANKO T. (2010), Processes of competitive and product-market strategies of manufacturing companies, Warsaw, OFICYNA WYDAWNICZA SGH
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), Poradnik profesjonalnego likwidatora szkód, Warsaw, PZU
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego, Warsaw, PZU
Chapter in monographs:
 • TARANKO T. (2013), Relations with buyers as the source of knowledge in creating the value in: The human capital, the globalization and the regulation in the world. Management, Ryszard Bartkowiak, Piotr Wachowiak, Warsaw, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.79-87
 • TARANKO T. (2012), Product -market strategies in: Marketing strategies, Wojciech Wrzosek, Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.177-216
 • TARANKO T. (2012), Udział marketingu w rozwoju koncepcji kreowania wartości in: Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, Ryszard Bartkowiak, Janusz Ostaszewski, Warsaw, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.149- 157
 • TARANKO T. (2011), Market activity of enterprise but legal regulations in: Economy, sciences of management, finance and legal sciences in accordance with world cultural, social, economic and political conversions, Ryszard Bartkowiak, Janusz Ostaszewski, Warsaw, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.671-686
 • TARANKO T. (2011), Decisions related to product and brand in: Marketing. Key concepts and practical applications, Garbarski L., Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.157-191
 • TARANKO T. (2011), Marketing Plan in: Marketing. Key concepts and practical applications, Garbarski L., Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.275 - 297
 • TARANKO T. (2011), Analysis of operating conditions in: Marketing. The concept of effective action, Garbarski L., Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.69-89
 • TARANKO T. (2011), Decisions related to product and brand in: Marketing. The concept of effective action, Garbarski L., Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.195-231
 • TARANKO T. (2011), Marketing Plan in: Marketing. The concept of effective action, Garbarski L., Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.333 - 349
 • TARANKO T. (2011), Advertisers' expectations and their compliance by advertising agencies as an element of quality in marketing communication. in: Market communication. Strategies and instruments, Bogna Pilarczyk, Poznań, Wydawnictwo UE w Poznaniu, s.177-188
 • TARANKO T. (2011), The determinants and consequences of choice of competitive instruments in: Strategic choices in enterprises. Economic, organizational and social results, Elżbieta Urbanowska-Sojkin, Poznań, Wydawnictwo UE w Poznaniu, s.310-320
 • TARANKO T. (2011), Analiza warunków działania in: Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, Garbarski L., Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.51-75
 • TARANKO T. (2010), Brand in the competitive process in: Marketing in the realities of the contemporary market. Marketing strategies and activities, Figiel Sz., Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.189-196
 • TARANKO T. (2010), Premises and trends of changes in marketing communications in: Marketing communication. Evolution, challenges, opportunities, B. Pilarczyk i Z. Waśkowski, Poznań, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, s.96-105
 • TARANKO T. (2010), Directions, forms and effects of foreign expansion of Polish companies in: International Marketing. Conditions and trends, Wiktor J. W., Żbikowska A., Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.189-196
 • TARANKO T. (2010), Economic science and business practice. How to bring these two worlds? in: Economic sciences in the light of new economic challenges, Bartkowiak R., Ostaszewski J., Warsaw, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.137-148
 • TARANKO T. (2009), Postawy Polaków wobec luksusu in: Oblicza konsumpcjonizmu, Mróz B., Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.67-76
 • GARBARSKI L., TARANKO T. (2009), Koszty działań marketingowych w przedsiębiorstwach w Polsce in: Zeszyty Naukowe, -, Wrocław, AKADEMIA EKONOMICZNA WE WROCŁAWIU, s.-
 • TARANKO T., DE POURBAIX P. (2009), Niepewność w zachowaniach konsumentów i sposoby jej ograniczania in: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców., Garbarski L., Tkaczyk J., Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.175-187
 • TARANKO T. (2009), Ocena aktywności marketingowej przedsiębiorstw za pomocą indeksu rozumienia i stosowania marketingu in: Tożsamość i wizerunek marketingu, Niestrój R., Warsaw, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.164-174
 • TARANKO T. (2009), Market activity for small and medium-sized enterprises in a competitive environment in: Competitiveness of enterprises, Juchniewicz M., Olsztyn, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, s.87–94
 • TARANKO T. (2008), Kryteria i metody oceny portfela produktów firmy in: Zarządzanie produktem - teoria, praktyka, perspektywy, Kall J., Sojkin b., Poznań, AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, s.263-270
 • TARANKO T. (2008), Wyodrębnianie kosztów działań marketingowych w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce in: Koszty i efekty działań marketingowych, Garbarski L., Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.63-76
 • TARANKO T. (2008), Analiza kosztów działań marketingowych w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce in: Koszty i efekty działań marketingowych, Garbarski L., Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.77-92
 • TARANKO T. (2008), Konsekwencje dydaktyczne interdyscyplinarnego charakteru marketingu in: Współczesny marketing.Trendy. Działania, Sobczyk G., Warsaw, PWE, s.585-591
 • TARANKO T. (2007), Podejście procesowe w realizacji strategii produktowo - rynkowych przedsiębiorstw in: Zarządzanie – uwarunkowania i procesy, Bartkowiak R., Ostaszewski J., Zaleska M., Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.177-184
 • TARANKO T. (2007), Aspiracje studentów i wymogi pracodawców jako punkty odniesienia w procesie kształcenia na kierunku Zarządzanie in: Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych, Doroszewicz S., Kobylińska A., Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.545-555
 • TARANKO T. (2006), Marketing wartości a strategie produktowo - rynkowe in: Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości, Kall J., Sojkin B., Poznań, AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, s.48--55
 • TARANKO T. (2006), Pomiar kosztów realizacji marketingowej strategii produktu in: Szanse i wyzwania współczesnego marketingu, Deluga W., Chotkowski J., Ustroń, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, ODDZIAŁ W KOSZALINIE, s.---
 • TARANKO T. (2005), Zmiany uwarunkowań rynkowych a strategie produktowo-rynkowe polskich przedsiębiorstw in: Euromarketing. Strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim, Wiktor J., Kraków, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, s.229-235
 • TARANKO T. (2005), Strategie produktów luksusowych na polskim rynku in: Elity ekonomiczne-konsumpcja, rynek, marketing, Słaby T., Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.199-204
 • TARANKO T. (2005), Strategie produktowo - rynkowe polskich przedsiębiorstw po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej in: Polska w Unii Europejskiej - strategie rozwoju, perspektywy i problemy, Nowakowski J., Skowronek-Mielczarek A., Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.---
 • TARANKO T. (2005), Wpływ zjawiska niepewności na efektywność marketingu in: Efektywność marketingu, Wrzosek W., Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.123-149
 • TKACZYK J., GARBARSKI L., DE POURBAIX P., TARANKO T., AWDZIEJ M. (2005), Jak kupują klienci indywidualni?; Rodzaje trudnych klientów i sztuka radzenia sobie z nimi; Profesjonalna obsługa klienta in: Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego, Lechosław Garbarski, Warsaw, PZU, s.---
 • TARANKO T. (2004), Niepewność w działaniach marketingowych przedsiębiorstw in: Gospodarka, przedsiębiorstwo i konsument a wyzwania europejskie, Nowakowski J., Skowronek-Mielczarek A., Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.---
 • TARANKO T. (2004), Strategie produktowo-rynkowe in: Strategie marketingowe, Wrzosek W., Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.142-174
 • TARANKO T. (2004), Rynek i jego funkcjonowanie. in: Marketing. Przewodnik, Garbarski Lechosław, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.9-22
 • TARANKO T. (2004), Produkt jako element marketingu in: Marketing. Przewodnik, Garbarski Lechosław, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.149-170
 • TARANKO T. (2004), Działania związane z produktem in: Marketing. Przewodnik, Garbarski Lechosław, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.171-188
 • TARANKO T. (2004), Strategie nowego produktu i związane z nimi ryzyko in: Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki, Kall J., Sojkin B., Poznań, AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, s.145-151
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2013, Reviewer, MARKETING I RYNEK
 • 2013, Reviewer, PRZEGLĄD ORGANIZACJI
Ph.D. Mentor:
 • 2012 Regulacje prawne a równowaga organizacyjna dostawców bezpiecznego podpisu elektronicznego Doktorant: Patrycja Ilasz-Kłoda
Participation in conferences:
 • Komunikacja rynkowa.Kultura/Perswazja/Technologia, 2012
 • New Challenges for economics, management and economies after the crisis, 2011
 • Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania i rezultaty, 2011
 • Marketing in the realities of the contemporary market, 2010
 • Economic science in light of new wyzwańgospodarczych, 2010
 • Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. Stan obecny i kierunki zmian strategii marketingowych, 2009
 • Zarządzanie produktem III. Teoria, praktyka, przyszłość, 2008
 • Konsumpcjonizm a poziom jakości życia Polaków, 2007
 • Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych, 2007
 • Marketing dóbr luksusowych, 2007
 • Szanse i wyzwania współczesnego marketingu, 2006
 • Międzynarodowe sympozjum na temat Euromarketing.Strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim, 2005
 • Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 2005
 • Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości, 2005
 • Elity ekonomiczne-konsumpcja, rynek, marketing, 2005
 • Sympozjum Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 2004
 • Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji, 2004
Membership in organizations:
2011
, Collegium of Management and Finance
Additional Information
Consultancy:
Wardyński & Partners Chancellary
Kulikowska & Kulikowski Chancellary
Membership in internal committees and academic organizations:
2011–2015
Student Disciplinary Appeal Commitee, Kozminski University, Member
2011–2015
Awards Committee, Kozminski University, Member
2008–2011
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University, Member
2007–2015
Student Disciplinary Appeal Commitee, Kozminski University, Member
2003
Student Disciplinary Committee, Kozminski University, Member
Membership in management boards:
2013
Member of the Board, Co-Founder, Polish Scientific Marketing Association
2011–2016
Vice-Chairman of the Supervisory Board, Terra S.A.