Information card 

Prof. TADEUSZ TYSZKA

Prof.
TADEUSZ TYSZKA

Department of Economic Psychology

Prof. TADEUSZ TYSZKA

CV
History of scientific positions:
2001
Director of the Research Center / Full Professor, Centre for Economic Psychology and Decision Sciences, Kozminski University
1996
Full Professor, Department of Economic Psychology, Center of Economic Psychology and Decision Sciences, Kozminski University
1982–1998
Full Professor, Institute of Psychology, Polish Academy of Sciences
1975–1982
Assistant Professor, Institute of Praxiology, Polish Academy of Sciences
1973–1975
Assistant Professor, Faculty of Psychology, Institute of Educational Research
1971–1973
Assistant Professor, Department of Organization and Management, Wrocław University of Technology
1966–1970
Research Assistant, Faculty of Psychology, University of Warsaw
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2010
The Nicolaus Copernicus University in Toruń (NCU), Poland
2010
IAREP/SABE/ICABEEP Summer School 2010, Russia
2010
IAREP/SABE/ICABEEP Summer School 2010, Russia
Internships:
2008
University of Seoul, Korea
Scholarships/ / Awards:
2012
Minister's Award for publication""Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna" (Minister of Science and Higher Education).
Publications
Articles in scientific journals:
 • IDZIKOWSKA K., TYSZKA T., Palenik M., Zielonka P. (2016), The effect of delay on risk tolerance and probability weights, DECYZJE, 26, s.5-26
 • TYSZKA T., Konieczny R. (2016), What determines willingness to take preventive actions in areas experiencing severe flooding?, DECYZJE, 25, s.5-19
 • MARKIEWICZ Ł., TYSZKA T., Kubińska E., GAWRYLUK K., ZIELONKA P. (2016), A belief in trend reversal requires access to cognitive resources, JOURNAL OF COGNITIVE PSYCHOLOGY, 1, s.1-15
 • Michailova J., TYSZKA T., GAWRYLUK K. (2016), Are people interested in probabilities of natural disasters?, RISK ANALYSIS, 2016 Aug 23, s.1-12
 • TYSZKA T., Muda R. (2016), O wypełnianiu porad, czyli uzdrowienie Naamana, DECYZJE, 25, s.95-104
 • Kubińska E., TYSZKA T., MARKIEWICZ Ł. (2015), Confounding dynamic risk taking propensity with a momentum prognostic strategy: the case of the Columbia Card Task (CCT), FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 1073, s.1-7
 • MACKO A., TYSZKA T., Stańczak M. (2015), Alcohol reduces aversion to ambiguity, FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 5, s.1-4
 • TYSZKA T. (2014), Themes engage people in the gambling, DECYZJE, 22, s.171-176
 • TYSZKA T., Svenson O. (2014), Psychological processes in decision making: probabilities, risk and Chance, POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 1, s.1-2
 • MACKO A., TYSZKA T., MALAWSKI M. (2014), Belief in others’ trustworthiness and trusting behaviour, POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 1, s.43-51
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TYSZKA T. (2013), The comeback to the notion of willpaper to decision theory, PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 2, s.201-212
 • TYSZKA T., MALAWSKI M. (2013), Why are we not able to change beliefs, even with very strong evidenceFiodor Dostojewski – Bracia Karamazow, Anegdota opowiedziana przez diab?a Iwanowi Fiodorowiczowi. Komentarze, DECYZJE, 19, s.121-124
 • Kubińska E., MARKIEWICZ Ł., TYSZKA T. (2012), Disposition Effect Among Contrarian and Momentum Investors, THE JOURNAL OF BEHAVIORAL FINANCE, 3, s.224-235
 • TYSZKA T., MACKO A., MALAWSKI M. (2012), Skąd się biorą preferencje ludzi wobec zasad sprawiedliwego podziału?, STUDIA EKONOMICZNE, 4/2012, s.507-525
 • TYSZKA T., ZALEŚKIEWICZ T. (2012), The strength of emotions in moral judgment and decision-making under risk, POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 43, s.132-144
 • SAWICKI P., TYSZKA T. (2011), Affective and cognitive factors influencing sensitivity to probabilistic information, RISK ANALYSIS, 11, s.1832-1845
 • TYSZKA T. (2011), Logika negocjowania i gesty poddaństwa, DECYZJE, 16, s.127-132
 • CIEŚLIK J., TYSZKA T., MACKO A., Domurat A. (2011), Motivation, self-efficacy, and risk attitudes among enterpreneues during transition to a market economy, THE JOURNAL OF SOCIO-ECONOMICS, 40, s.124-131
 • TYSZKA T. (2010), THE JUDGMENT TRAPS, DECYZJE, 13, s.5-25
 • TYSZKA T. (2010), TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI „SŁÓWKA. Komentarz II: Żal po decyzji i przed decyzją, DECYZJE, 14, s.130-133
 • MALAWSKI M., TYSZKA T. (2010), Sylwetka: Maya Bar-Hillel, DECYZJE, 14, s.117-124
 • TYSZKA T. (2010), Maya Bar- Hillel, DECYZJE, 14, s.117-124
 • MACKO A., TYSZKA T. (2009), Entrepreneurship and risk taking, APPLIED PSYCHOLOGY-AN INTERNATIONAL REVIEW-PSYCHOLOGIE APPLIQUEE-REVUE INTERNATIONALE, 3(58), s.469-487
 • TYSZKA T., SAWICKI P., ZIELONKA P., Dacey R. (2008), Perception of randomness and predicting uncertain events, THINKING & REASONING, 1(14), s.83-110
 • TYSZKA T. (2008), Ward Edwards, DECYZJE, 9, s.121-125
 • TYSZKA T. (2008), Komentarz do rozważań Telimeny, DECYZJE, 9, s.131-134
 • TYSZKA T. (2008), Komentarz do „Rezydencji” Williama Faulknera, DECYZJE, 10, s.132-135
 • TYSZKA T. (2007), Anatol Rapaport, DECYZJE, 8, s.109-114
 • TYSZKA T. (2007), Komentarz do „Zbrodni i Kary” Fiodora Dostojewskiego, DECYZJE, 8, s.126-129
 • TYSZKA T., PRZYBYSZEWSKI K. (2007), Emotional Factors in Currency Perception, JOURNAL OF CONSUMER RESEARCH, 30, s.355-365
 • TYSZKA T. (2007), Bariery prywatnej przedsiębiorczości przed i po 1990 roku, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(88), s.33-37
 • TYSZKA T., ZALESKIEWICZ T. (2006), When does information about probability count in choices under risk?, RISK ANALYSIS, 6, s.1623-1636
 • TYSZKA T., PRZYBYSZEWSKI K. (2006), Cognitive and emotional factors affecting currency perception, JOURNAL OF ECONOMIC PSYCHOLOGY, 4, s.518-530
 • MACKO A., TYSZKA T. (2006), Jacy są i jak są spostrzegani przedsiębiorcy?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(78), s.12-17
 • TYSZKA T., DEMIDOWICZ B., GUTOWSKI J., HAMER-GUTOWSKA K. (2005), Communicating and understanding information about the probability of a genetic disease, PROCEEDINGS OF IAREP, ---, s.---
 • TYSZKA T., PRZYBYSZEWSKI K., SPENCE W., ULATOWSKA H. (2005), Proverbs as recommendations regarding risk taking, POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 4, s.224-233
 • TYSZKA T. (2005), Problem Panurga i Strategia Maksymalizacji Addytywnej Użyteczności (MAU) (komentarz do Francois Rabelais: Gargantua i Pantagruel), DECYZJE, 2, s.130-133
 • TYSZKA T. (2005), Psychologiczne osobliwości pieniądza, ŚWIAT NAUKI, 8, s.74-79
 • TYSZKA T., MACKO A. (2005), Przedsiębiorczość i ryzykowanie, DECYZJE, 4, s.29-50
 • TYSZKA T. (2004), Historic and contemporary controversies on the concept of utility, STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RHETORIC, -, s.85-107
 • TYSZKA T., DOMURAT A. (2004), Czy istnieje ogólna skłonność jednostki do ryzyka?, DECYZJE, 2, s.85-104
 • TYSZKA T., ZIELONKA P. (2002), Expert judgements: Financial analysis vs. weather forecasters, The Journal of Psychology and Financial Markets, 3, s.152-160
 • MACKO A., TYSZKA T. (2002), Uwarunkowania przedsiębiorczości, TRANSFORMACJE, Listopad, s.55-61
 • TYSZKA T., Sokołowska J. (1999), Changes in Poles' Socioeconomic Preferences in the Period of System Transformation, APPLIED PSYCHOLOGY-AN INTERNATIONAL REVIEW-PSYCHOLOGIE APPLIQUEE- REVUE INTERNATIONALE, 48:3, s.313-328
 • TYSZKA T. (1998), Two Pairs of Conflicting Motives in Decision Making, ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN DECISION MAKING, 74, s.1-23
 • TYSZKA T., Sokołowska J. (1996), Poles socioeconomic preference structure and its change during tranformation, EKONOMISTA, 3, s.380-395
 • TYSZKA T., ŚWIĄTNICKI K., PISKORZ Z. (1996), Pragmatism and brand loyalty, PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 39, s.215-232
 • TYSZKA T. (1996), Parliamentary debates: decision making or competition of justifications?, STUDIA PSYCHOLOGICZNE, 34 (2), s.61-71
 • TYSZKA T., Sokołowska J. (1995), Perception and acceptance of technological and environmental risks: why are poor countries less concerned?, RISK ANALYSIS, 6, s.733-743
 • TYSZKA T. (1995), Economic Psychology:buying, saving and paying taxes, KOLOKWIA PSYCHOLOGICZNE, t.5, s.155-179
 • TYSZKA T., ORŁOWSKI K. (1995), Perception of economic activities- problem of invariance, PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 38, s.321-340
 • TYSZKA T., VERGES P. (1994), Representation of economics by French and Polish students, PRAKSEOLOGIA, 4, s.-
 • TYSZKA T., Sokołowska J., ORŁOWSKI K., VERGES P., WOLAK K. (1994), Preferences and Attitudes of Polish and French Students in the Socioeconomic Area, PRAKSEOLOGIA, 3-4, s.-
 • TYSZKA T. (1994), How do people percive economic activities, JOURNAL OF ECONOMIC PSYCHOLOGY, 15, s.651-668
 • TYSZKA T., GOSZCZYŃSKA M. (1993), What verbal reports say about risk perception, ACTA PSYCHOLOGICA, 83, s.53-64
 • TYSZKA T., KOFTA M., SĘDEK G. (1993), Effects of uncontrollability on subsequent decision making: Testing the cognitive exhaustion hypothesis, JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY, 65, s.1270-1281
 • TYSZKA T. (1993), Cognitive representation of the socioeconomic phenomena, PSICHOLOGI CZESKI JURNAL, 14, s.67-78
 • TYSZKA T., Lissowski G., Okrasa W. (1992), Principles of distributive justice: Experiments on preferences in Poland in America, PRAKSEOLOGIA, 3-4 (116-117), s.167-190
 • TYSZKA T., GOSZCZYŃSKA M., SLOVIC P. (1992), What is invariant in risk perception: a comparision of risk perception in Poland and in other countries, PRAKSEOLOGIA, 116-117, s.121-147
 • TYSZKA T., Sokołowska J. (1992), Perception and judgments of the economic system, JOURNAL OF PSYCHOLOGY, 13, s.421-448
 • TYSZKA T., Lissowski G., Okrasa W. (1991), Principles of distributive justice: Experiments on preferences in Poland and America, JOURNAL OF CONFLICT RESOLUTION, 35, s.98-119
 • TYSZKA T., Sokołowska J. (1991), Cognitive structure and socioeconomic preference structure of Poles, STUDIA SOCJOLOGICZNE, 3-4, s.29-50
 • TYSZKA T., GOSZCZYŃSKA M., SLOVIC P. (1991), Risk perception in Poland; a comparision with three other countries, JOURNAL OF BEHAVIORAL DECISION MAKING, 4, s.179-193
 • TYSZKA T., WIELOCHOWSKI M. (1991), Must boxing verdicts be biased?, JOURNAL OF BEHEVIORAL DECISION MAKING, 4, s.283-295
 • TYSZKA T., GOSZCZYŃSKA M. (1986), How do people perceive the risk?, PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 1, s.39-64
 • TYSZKA T. (1985), Evolution of the concept of rationality?, STUDIA FILOZOFICZNE, 8-9, s.87-94
 • TYSZKA T. (1985), Variability of predecisional information seeking behavior, POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 16 (4), s.275-282
 • TYSZKA T. (1985), Does experience improve the quality of clinical judgments?, PROBLEMY TECHNIKI W MEDYCYNIE, 16, s.180-189
 • TYSZKA T. (1982), Non- overlapping information acquisition, non- overlapping decision problems, PRAKSEOLOGIA, 3, s.319-346
 • TYSZKA T. (1981), Multi- attribute utility theory vs simle decision strategies approach to complex decision problems, PRAXIOLOGY: THE INTERNATIONAL ANNUAL OF PRACTICAL PHILOSOPHY AND METHODOLOGY, 2, s.159-172
 • TYSZKA T., FRIESKE K., GASPARSKI W., STRZAŁECKI A., TARGOWSKA M. (1981), Design research: a praxiological systematic approach, POSTĘPY CYBERNETYKI, 4, s.81-100
 • TYSZKA T. (1980), Decision analysis and psychology of decision making I, PRAKSEOLOGIA, 73, s.79-106
 • TYSZKA T. (1980), Decision analysis and psychology of decision making II, PRAKSEOLOGIA, 74, s.23-40
 • TYSZKA T., ENGLANDER T. (1980), Information seeking in open decision situations, ACTA PSYCHOLOGICA, 45, s.169-176
 • TYSZKA T. (1978), Organizations and games, PRAKSEOLOGIA, 65, s.119-141
 • TYSZKA T. (1977), Praxiology of decision making, PRAKSEOLOGIA, 61-62, s.209-216
 • TYSZKA T. (1977), The principle of choice in conditions of total and partial ignorance, POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 8, s.137-143
 • TYSZKA T. (1976), Criteria and mechanisms of choice in n- person games, JOURNAL OF CONFLICT RESOLUTION, 20, s.357-376
 • TYSZKA T. (1976), Strategic and psychological aspects of coalition and negotiations in experimental situations of conflict, PRAKSEOLOGIA, 57, s.103-121
 • TYSZKA T., GRZELAK J. (1974), Cooperation and competition in social inter- dependence situations, STUDIA PSYCHOLOGICZNE, 13, s.-
 • TYSZKA T., GRZELAK J. (1974), Some preliminary experiments on cooperation in n- person games, POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 2, s.81-91
 • TYSZKA T. (1973), Maximization of expected utility as a criterion for choice under uncertainty, STUDIA PSYCHOLOGICZNE, 11, s.83-119
 • TYSZKA T. (1973), Prediction of events and the SEU model, POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 4, s.5-12
 • TYSZKA T., EKEL J. (1972), Monism- and which- or pluralism in interpretation of probability, PRAKSEOLOGIA, 43, s.95-115
Monographs:
 • TYSZKA T., Zielonka P. (2017), Large Risks with Low Probabilities: Perceptions and willingness to take preventive measures against flooding, IWA Publishing
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • Kirsanow K., Zwonnikow W., Bujanov B., Mihajlow L., BIELECKI W., TYSZKA T., Wakarciuk S. (2012), Riskologija: Sowmniestnyj rosijsko-polsko-ukrainskij uciebnik, Moskwa, MOSCOW ACADEMY OF LAW AND ECONOMY
 • TYSZKA T., FALKOWSKI A. (2009), Psychologia Zachowań Konsumenckich. wyd.2 poszerzone, Gdańsk, GWP
 • TYSZKA T. (2004), Psychologia Ekonomiczna, Gdańsk, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE
 • TYSZKA T., ZALEŚKIEWICZ T. (2001), Rational Decisions: Certainty and Risk, -, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • TYSZKA T., ZALEŚKIEWICZ T. (2001), Racjonalne Decyzje: Pewność i Ryzyko, Warsaw, PWE
 • TYSZKA T., FALKOWSKI A. (2001), Psychologia Zachowań Konsumenckich, Gdańsk, GWP
 • TYSZKA T. (1998), Psychologiczne Pułapki Oceniania i Podejmowania Decyzji, Warsaw, GWP
 • TYSZKA T. (1997), Psychologia Zachowań Ekonomicznych, Warsaw, PWN
 • TYSZKA T. (1997), Psychologia i Poznanie, Warsaw, PWN
 • TYSZKA T. (1995), Czy powrót do introspekcji?, Warsaw, PWN
 • TYSZKA T. (1994), Cognitive representation of economics: Special session of the IAREP/SABE conference: Integrating Views on Economic Behavior, Rotterdam, July 1994, Warsaw, Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk
 • TYSZKA T. (1992), Psychologia i Bezpieczeństwo Pracy, Warsaw, Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk
 • TYSZKA T. (1991), Psychologia i Sport, Warsaw, AWF
 • TYSZKA T. (1986), Analiza Decyzyjna i Psychologia Decyzji, Warsaw, PWN
 • TYSZKA T. (1983), Human Decision Making, Warsaw, Lund, Doxa
 • TYSZKA T. (1979), Konflikty i Strategie, Warsaw, Wydawnictwo Naukowo Techniczne
Chapter in monographs:
 • TYSZKA T., Zielonka P. (2017), Psychological reactions to environmental hazards in: Large Risks with Low Probabilities: Perceptions and willingness to take preventive measures against flooding, Tyszka T., Zielonka P., IWA Publishing, s.1-20
 • Michailova J., TYSZKA T., GAWRYLUK K. (2017), Are people interested in probabilities of natural disasters? in: Large Risks with Low Probabilities: Perceptions and willingness to take preventive measures against flooding, Tyszka T., Zielonka P., IWA Publishing, s.21-40
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BIELECKI W., TYSZKA T. (2012), Ciolewieskij faktor (kapital) i uprawlenie organizaciej w pickologicieskich kategorjach in: Riskologija: Sowmniestnyj rosijsko-polsko-ukrainskij uciebnik, Kirsanow K.A., Zwonnikow W.I., Bujanov W.P., Mihailow L.M., Bielecki W., Tyszka T., Wakarciuk S.B, Moskwa, MOSCOW ACADEMY OF LAW AND ECONOMY, s.130-187
 • TYSZKA T. (2012), Wybory konsumenckie w sytuacjach niepewności i niewiedzy in: W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia, Górnik-Durose M., Zawadzka A.M., Warsaw, DIFIN, s.-
 • MACKO A., TYSZKA T. (2011), Moral judgments and decisions in: Business, ethics, responsibility: Encyclopedic academic handbook, W. Gasparski, Warsaw, PWN, s.319-339
 • TYSZKA T., ZIELONKA P. (2009), Zachowania nabywców w sytuacji skrajnej niewiedzy in: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce: Niepewność i Zaufanie a Zachowania Nabywców, Garbarski L., Tkaczyk J., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.338-347
 • TYSZKA T. (2009), Emocje moralne w podejmowaniu decyzji ekonomicznych in: Nowe Idee w Psychologii, Kozielecki J., Sopot, GWP, s.100-
 • TYSZKA T., ZALEŚKIEWICZ T. (2007), Judgements and Choices Between Alternatives with Moral Consequences in: Values and Economy: Proceedings of The 32nd IAREP, Polic M., Bajec B., Komidar L., ---, LUBLJANA: FILOZOFSKA FAKULTETA, s.---
 • SAWICKI P., TYSZKA T. (2007), Affective and cognitive factors influencing sensitivity to probabilistic information in: Values and Economy: Proceedings of The 32nd IAREP Conference, Polic M., Bajec B., Komidar L., ---, LUBLJANA: FILOZOFSKA FAKULTETA, s.108-113
 • TYSZKA T. (2007), Sacrum i profanum w gospodarce in: Współczesne wyzwania nauk praktycznych, Lewicka - Strzałecka A., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.53-63
 • TYSZKA T. (2007), O decyzjach przed teorią decyzji in: Psychologia. Między teorią metodą i praktyką, Brzeziński J.M., Poznań, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, s.---
 • TYSZKA T. (2006), Teoria decyzji w kontekście moralności i prawa in: Człowiek wobec wyzwań i dylematów współczesności, Aranowska E., Łukasik-Goszczyńska M., Warsaw, SCHOLAR PUBLISHING HOUSE, s.274-283
 • TYSZKA T., HAMER-GUTOWSKA K., GUTOWSKI J., DEMIDOWICZ B. (2005), Communicating and understanding information about the probability of a genetic disease in: Absurdity in the economy: IAREP Conference Proceedings, K. Riegel, Praga, Prague: Czech Association of Work and Organizational Psychologie, s.CD
 • TYSZKA T. (2005), Trwanie przy wcześniejszych przekonaniach i przy wcześniejszych preferencjach in: Ratione et Studio, Trzęsicki K., Białystok, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, s.---
 • TYSZKA T. (2004), Zachowania konsumeckie in: Psychologia ekonomiczna, Tyszka T., Gdańsk, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, s.---
 • TYSZKA T., TOKARZ M. (2004), Negocjacje in: Psychologia ekonomiczna, Tyszka T., Gdańsk, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, s.---
 • TYSZKA T., ZALEŚKIEWICZ T. (2004), Psychologia pieniądza in: Psychologia ekonomiczna, Tyszka T., Gdańsk, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, s.161-191
 • TYSZKA T. (2004), Racjonalność in: Psychologia ekonomiczna, Tyszka T., Gdańsk, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, s.---
 • TYSZKA T. (2003), Pieniądze i księgowanie mentalne in: Psychologia umysłu, Piskorz Z., Zaleśkiewicz T., Gdańsk, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, s.---
 • TYSZKA T. (2003), Some Remarks on the Psychological Aspects of Flood Prevention and Management in: Flood Events – Are We Prepared?, Holz K.P., Erlich M., Karpacz, OSIRIS WORKSHOP, s.---
 • TYSZKA T., ZALEŚKIEWICZ T., DOMURAT A. (2002), When are people willing to buy insurance? in: Stability and Dynamics of Power: IAREP/SABE Conference Proceedings, -, -, University of Turku
 • TYSZKA T., Zielonka P. (2001), Expert judgements: Financial analysis vs. weather forecasters in: Environment and Wellbeing: IAREP Conference Proceedings, A. J. Scott, -, University of Bath
 • TYSZKA T. (2001), Perception of economic phenomena: personal experience versus mass communication in: Everyday Representations of the Economy, C. Rolland- Levy, E. Kirchler, E. Penz, C. Grey, -, WUV
 • TYSZKA T., HAMER-GUTOWSKA K. (2000), Predecisional Distortion of Evaluation in: Fairness and Cooperation, E. Holzl, -, WUV
 • TYSZKA T. (1999), Transformation in Eastern Europe in: The Elgar Companion To Consumer Research And Economic Psychology, P.E. Earl S. Kemp, -, EDWARD ELGAR PUBLISHING
 • TYSZKA T., ZALEŚKIEWICZ T. (1999), Elementary processed underlying managerial risk taking in: Risk Research Group- The Third International Stockholm Seminar on Risk Behaviour and Risk Management, Gren Bo, -, Stockholm University
 • TYSZKA T., Sokołowska J. (1998), Evaluation et prise de decision in: Psychologie Economic: Teorie et Application, Ch. Rolland- Levy, Ph. Addeir, -, Economica
 • TYSZKA T., ANTONIDES G., FARAGO K., RANYARD R. (1997), Perceptions of economic activities A cross- country comparison in: Advances in Economic Psychology, Antonides G., Van Raij F., Maital S., -, WILEY PERIODICALS, INC.
 • TYSZKA T., ŚWIĄTNICKI K. (1997), Pragmatism and brand loyalty in: The XXII International Colloquium of Economic Psychology, G. Guzman, A. Jose, S. Sanz, -, PROMOLIBRO
 • TYSZKA T. (1997), Percepcja i akceptacja ryzyka in: Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia, Koradecka D., -, CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
 • TYSZKA T. (1997), Decision making in: Psychology and knowledge, Materska M., Tyszka T., -, PWN
 • TYSZKA T. (1995), Decision importance and consumer decision processes in: Decision importance and consumer decision processes, C.H. Roland- Levy, -, Universite Rene Descartes Paris
 • TYSZKA T. (1995), Constructive approach to evaluation and decision making in: Social, experimental and methodological contexts of human cognition, A. Biela, J. Brzeziński, T. Marek, -, Wydawnictwo Fundacji Humaniora
 • TYSZKA T., ANTONIDES G., FARAGO K., RANYARD R. (1994), Perceptions of economic activities: A cross- country comparision in: Cognitive Representation of Economics, T. Tyszka, -, POLSKA AKADEMIA NAUK
 • TYSZKA T., ORŁOWSKI K., Sokołowska J., VERGES P., WOLAK K. (1994), Preferences and attitudes of Polish and French students in: Cognitive Representation of Economics, T. Tyszka, -, POLSKA AKADEMIA NAUK
 • TYSZKA T., VERGES P. (1994), Representation of economis by French and Polish students in: Cognitive Representation of Economics, T. Tyszka, -, POLSKA AKADEMIA NAUK
 • TYSZKA T. (1993), Perceptions of economic activities by employees and self- employed in: Business Process Transformation Market, M. Hoffer, W. Kosidowski, -, UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
 • TYSZKA T., Sokołowska J. (1993), Cognitive structure and socioeconomic preference structure in: Social changes. Threats and Challenges for Units, Ratajczak Z., -, PAN Instytut Psychologii
 • TYSZKA T. (1992), Reflective unsafe behavior in: Psychology & Work Safety, Tyszka T., -, PAN Instytut Psychologii
 • TYSZKA T. (1992), Choices: judgments and strategies in: Psychology and knowledge, Materska M., Tyszka T., -, PWN
 • TYSZKA T. (1992), Contingency of safe and unsafe behavior in: Psychology & Work Safety, Tyszka T., -, PAN Instytut Psychologii
 • TYSZKA T. (1990), Information and evaluation processes in decision making in: Moral and social values. The prospect of individual and social, N. Eisenberg, J. Reykowski, E. Staub, -, OSSOLINEUM
 • TYSZKA T., Sokołowska J. (1990), System transmormation and the changes of opinion, preferences and economic behavior in: Applied preferences and economic behavior, S.E.G. Lea, P. Webley, B.M. Young, -, WASHINGTON SINGER PRESS
 • TYSZKA T. (1989), Information and evaluation processes in decision making in: Social and Moral Values. Individual and Societal Perspectives, N. Eisenberg, J. Reykowski, E. Staub, -, HILLSDALE: ERLBAUM
 • TYSZKA T. (1989), Preselection, uncertainty of preferences and information processing in human decision making in: Process and Structure in Human Decision Making, H. Montgomery, O.Svenson, -, WILEY PERIODICALS, INC.
 • TYSZKA T. (1988), Justification of decision made in adverse circumstances in: Applied Behavioral Economics, S. Maital, -, WHEATSHEAF BOOKS Ltd.
 • TYSZKA T. (1988), Decision making in: Metodologia projektowania, W. Gasparski, -, WYDAWNICTWO NAUKOWO- TECHNICZNE
 • TYSZKA T. (1986), Information and Evaluative processes in decision- making: the role of familiarity in: New Directions in Research on Decision Making, Brehmer B., Lourens P., Sevon G., -, NORTH- LAND
 • TYSZKA T. (1983), Contextual multi- attribute decision rules in: Human Decision Making, Sjoberg L., Tyszka T., Wise J., Lund, DOXA
Scientific Activities
Projects:
 • 2012–2015 Duże zagrożenia o małym prawdopodobieństwie: percepcja i jej błędy
 • 2002–2005 Uwarunkowania przedsiębiorczości i stosunek ludzi do ryzyka
 • 2009–2012 Jak aspekty moralne włączane są w racjonalny proces podejmowania decyzji ekonomicznych
 • 2002–2005 Determinants of entreprenurship and attitudes towards risk
 • 1998–2000 Przywiązanie do marki w wyborach konsumenckich i wyborach politycznych.
Editing of scientific journal:
 • 2005, "Editor", Journal of Socio-Economics
 • 2004, Editor-in-Chief, DECYZJE
 • 2004, Editor-in-Chief, DECYZJE
Ph.D. Mentor:
 • 2008 Działania przedsiębiorcze w świetle teorii planowanego zachowania Doktorant: Banerski Grzegorz
Participation in conferences:
 • X CONFERENCE ECONOMIC PSYCHOLOGY, 2016
 • EGPROC 2014, 2014
 • XII Kolokwia Psychologiczne PAN, Pogranicza Psychologii, 2013
 • IAREP Conference Wroclaw, 2012
 • VI Konferencja „Psychologia ekonomiczna”, 2012
 • EGPROC2012, 2012
 • Kreatywność i Innowacyjność. Jakiego Ładu Społeczno - Gospodarczego Polacy Potrzebują?, 2012
 • Ludzka twarz biznesu, 2012
 • XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2011
 • SABE/IAREP/ICABEEP, 2011
 • V Konferencja „Psychologia Ekonomiczna”, 2011
 • EGPROC 2011, 2011
 • From the totalitarianism towards democracy in Central-Eastern Europe, 2010
 • , 2010
 • II Konferencja naukowa Psychologia - Kojnsumpcja - Jakość życia, 2010
 • 27th International Congress of Applied Psychology, 2010
 • Annual Meeting of European Gropu for Process Tracing Studies, 2010
 • Psychologiczne i ekonomiczne wyzwania kryzysu gospodarczego, 2010
 • „Psychologiczne iekonomiczne wyzwania kryzysu gospodarczego”, 2010
 • Człowiek i jego decyzje, 2009
 • EADM-SPUDM, 2009
 • IAREP/SABE 2009 Behavioural Economics, Economic Psychology: Theory and Policy, 2009
 • EGPROC, 2009
 • Moral judgments and moral choices. Psychologia Ekonomiczna 2009, 2009
 • Psychologia Ekonomiczna 2009, 2009
 • Decision Making, 2008
 • IAREP/SABE 2008, 2008
 • IAREP/SABE 2008 World Meeting, 2008
 • XXIX international Congress of Psychology, 2008
 • XXIX International Congress of Psychology, 2008
 • SJDM 28th Annual Conference, 2007
 • EADM/SPUDM 21, 2007
 • IAREP 2007 Conference - Values and Economy, 2007
 • EGPROC, 2007
 • Psychologia Ekonomiczna 2007, 2007
 • 26th International Congress of Applied Psychology, 2006
 • IAREP, 2006
 • EGPROC, 2006
 • XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2005
 • IAREP 2005, 2005
 • SPUDM, 2005
 • ICSD 2005, 2005
 • EGPROC 2005, 2005
 • EGPROC 2005, 2005
 • Workshop on Behavioral Finance and Economics, 2005
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Modelowanie Preferencji a ryzyko, 2005
 • When are people willing to buy insurance?, 2002
 • Environment and Wellbeing: IAREP Conference Proceedings, 1970
 • Social & Economic Representations. Proceedings of the XXI IAREP Annual Colloquium, 1970
Membership in organizations:
2008
, Academic Association for Research in Economic Psychology
2006
, International Association of Applied Psychology
2005
, Society for Judgment and Decision Making
2000
, The Learned Society of Praxiology
2000
, Polish Psychological Society
2000
, Polish Academy of Sciences
2000
, European Association for Decision Making
1992
, International Association for Research in Economic Psychology
Activity educational innovations:
 • 2011–2011
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
2017
-, Kozminski University, Warsaw
2013
Faculty Development Board, Kozminski University, Member
2009–2015
Ethics Committee, Kozminski University, Member
2008–2011
Publishing Board, Kozminski University, Member
2008–2011
Doctoral Procedure Committee - Economics, Kozminski University, Member
2008–2015
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University, Member
2007
Committee for PhD Studies and Diploma Nostrification, Kozminski University, Member
2004–2017
-, Kozminski University
2001
, Kozminski University