Information card 

PhD JOLANTA TKACZYK

PhD
JOLANTA TKACZYK

Department of Marketing

PhD JOLANTA TKACZYK

CV
History of scientific positions:
1996–2007
Research Assistant, Chair of Marketing, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management
Performed academic and organizational function:
2016.05–2020.08
The Young Scientists Council, Kozminski University
2012.10–2015.09
Commission for The Human Resources Excellence in Research Accreditation, Kozminski University
2011.10–2015.08
The Young Scientists Council, Kozminski University
2011.10
, Kozminski University
2010.01–2011.07
Award Commission, Kozminski University
2003.01
Association for Consumer Research,
1998.09–2009.09
, Kozminski University
Research area:
 • celebrity endorsement
 • consumer behaviour
 • marketing
 • e-commerce
 • interpersonal communication
 • costs and effects of marketing
 • consumption
 • media
Internships:
1999
University of Greenwich, Great Britain
Scholarships/ / Awards:
2011
..
Publications
Articles in scientific journals:
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2017), Motivation towards the Pay What You Want Pricing Model, HANDEL WEWNĘTRZNY, 367, s.214-225
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M., AWDZIEJ M. (2017), Motivating to co-create value: “Polakpotrafi.pl” crowdfunding platform case, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 1, s.32-58
 • TKACZYK J. (2017), Consumer Involvement in the Purchase of Food Products and the Willingness to Generate Feedback Through Word-of-Mouth Communication, JOURNAL OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT (DAWNIEJ: ROCZNIKI AKADEMII ROLNICZEJ W POZNANIU. EKONOMIA), 3, s.685–692
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2017), The comparison of consumers’ product information search and purchase decisions in the selected European countries, MARKETING I RYNEK, 9 (CD), s.7-13
 • TKACZYK J., MAZUREK G. (2016), Informal channels of communication used by enterprises, ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: OECONOMIA, 2, s.103-112
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M., AWDZIEJ M. (2016), Motivating to co-create value; the case of crowdfunding platform Polakpotrafi.pl, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 45 (1), s.41-49
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2016), Consumer Attitudes towards Pay-What-You-Want as a Participative Pricing Mechanism, HANDEL WEWNĘTRZNY, 361, s.266-279
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M., WŁODAREK D. (2016), Are elderly consumer more ethnocentric? Attitudes towards Polish and ‘foreign’ food products, JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, Vol. 23 (1), s.91-107
 • TKACZYK J. (2016), Consumer purchase desicion involvement and the tendency to generate word of mouth, STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, 236, s.153-163
 • TKACZYK J., DOCZEKALSKA A. (2016), Attitude of the Consumers of Cultural Goods on the Internet Toward Copyright Law – the Case of Manga Fans, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 45, s.105-112
 • TKACZYK J. (2016), Consumers’ Information Source Horizon in a Decision-Making Process – A European Perspective, INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT INVENTION, 11, s.130-135
 • TKACZYK J. (2016), Electronic word-of-mouth as a tool of digital marketing cmmunication- the essence, forms, motivations, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU, 2, s.25-38
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M., KRZYŻANOWSKA M. (2016), Value Co-creation – Bibliometric Analysis, HANDEL WEWNĘTRZNY, 362, s.16-26
 • TKACZYK J. (2016), The Importance of Similarity and Expertise of the Information Source in the Word-Of-Mouth Communication Process, INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARKETING AND BUSINESS DEVELOPMENT JOURNAL, 2, s.61-71
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2016), Simulation Business Games in the Research of Marketing Managers’ Decision Making Process, INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARKETING AND BUSINESS DEVELOPMENT JOURNAL, 1, s.82-90
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2016), Impact of consumer involvement on product recommendations, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 1, s.27-38
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2016), Pay-what-you-want as a participative pricing mechanism:meta-analysis of development and knowledge dissemination, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 18(1), s.21-38
 • TKACZYK J. (2015), The sources of information in e-consumer desicion making process - Poland in the context of other EU countries, MARKETING I RYNEK, 8, s.757-769
 • TKACZYK J. (2015), Consumer Susceptibility to Social Influence and Tendency to Generate a Positive or Negative Message in Word of Mouth Communication, INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARKETING AND BUSINESS DEVELOPMENT JOURNAL, 1, s.21-29
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2015), Pay what you want as an innovative tool of price setting - literature review, LOGISTYKA, 2, s.1244-1250
 • TKACZYK J. (2014), How is Value Created through Marketing?, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4(127), s.58-59
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2014), The consumers attitude towards payment for recommendations, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 16, s.46-60
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2014), Consumer attitude toward payment for recommendations, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 2, s.46-60
 • TKACZYK J. (2014), Meta-analysis of word of mouth marketing publications, MARKETING I RYNEK, 8, s.747-754
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2014), Shared value creation and marketing, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4 (127), s.153-167
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2014), Redefining products as a positioning strategy: a case of Partnership for Health, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 17, s.81-98
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J., WŁODAREK D. (2014), Elderly consumer ethnocentrism towards food products, MARKETING I RYNEK, 6, s.17-31
 • TKACZYK J. (2013), Wykorzystanie komunikacji nieformalnej w komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa., HANDEL WEWNĘTRZNY, maj-czerwiec, s.120-129
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2013), UNDERSTANDING CUSTOMERS IN CREATIVE INDUST RIES, International Journal o f Sales, Retailing a nd Marketing, 2, s.58-68
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2013), Identifying competitors: challenges for start-up firms, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 4, s.234-247
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2013), E-WOM - Findings from the Creative Industries in Poland, STUDIA EKONOMICZNE, 149, s.200-211
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2012), Competition in the perspective of service providers: positioning guidelines for non-public schools, HANDEL WEWNĘTRZNY, wrzesień-październik, s.402-411
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2012), Competitive landscape of the educational market: a managerial perspective, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 14, s.238-252
 • TKACZYK J. (2012), Videography as a consumer research method, MARKETING I RYNEK, 3, s.1-7
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2012), Educational offer and its positioning: a comparison of the perception of customers and managers, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 14, s.336-351
 • TKACZYK J. (2012), Consumer trends and their marketing implications, HANDEL WEWNĘTRZNY (MARKETING RYNEK PRZEDSIĘBIORSTWO), maj-czerwiec, s.126-134
 • TKACZYK J. (2011), The role of storytelling in marketing research, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 236, s.301-310
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2011), Rola marketingu w warunkach niepewności - w świetle zaleceń wybranych firm konsultingowych, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(111), s.84-94
 • TKACZYK J. (2011), Rola wideografii w badaniach zachowań konsumenckich, STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, 50, s.224-236
 • TKACZYK J. (2011), Blaski i cienie wykorzystania serwisów społecznościowych przez przedsiębiorstwa, ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU (BYŁO: ZESZYTY NAUKOWE. AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU), 209, s.29-39
 • TKACZYK J. (2011), Facebook as a instrument of WOM marketing, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 660/72, s.389-401
 • TKACZYK J. (2011), Word of mouth communication - are Polish Europeans?, HANDEL WEWNĘTRZNY, wrzesień-październik 2011, s.191-197
 • TKACZYK J. (2010), Trends in consumer behaviour and its impact on product creation, ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, 153, s.257-264
 • TKACZYK J. (2010), The forms of E-word of mouth communication, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU, 608/15, s.193-205
 • TKACZYK J. (2010), Komunikacja nieformalna on-line (eWOM) – istota i znaczenie, ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, 136, s.43-54
 • TKACZYK J. (2009), Uwarunkowania skuteczności działań wykorzystujących komunikację nieformalną, HANDEL WEWNĘTRZNY, czerwiec 2009, s.166-172
 • TKACZYK J., GUDKOVA S. (2009), Przegląd czasopism, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(97), s.97-100
 • TKACZYK J. (2008), Pozycjonowanie prezentów, MARKETING W PRAKTYCE, 1(119), s.73-76
 • TKACZYK J. (2008), Sztuka korporacyjnego obdarowywania, PRO-KREACJA, 4(16), s.51-56
 • TKACZYK J. (2007), Całościowa identyfikacja przedsiębiorstwa - zarządzanie wizerunkiem, PRO-KREACJA, ---, s.38
 • TKACZYK J. (2007), Pastisz i parodia w reklamie, PRO-KREACJA, 1, s.10-15
 • TKACZYK J. (2007), Obdarowywanie prezentami jako proces społeczny, MARKETING I RYNEK, 8, s.x
 • TKACZYK J. (2007), Marketing w służbie świąt, PRO-KREACJA, 6/12, s.15-23
 • TKACZYK J. (2007), Zrób to sam: net badania marketingowe, MARKETING W PRAKTYCE, 10, s.37
 • TKACZYK J. (2006), Przepis na reklamę, PRO-KREACJA, 3, s.57-60
 • TKACZYK J. (2006), Techniki sprzedaży, PRO-KREACJA, 1, s.58-62
 • TKACZYK J. (2006), Neuropsychologia w służbie reklamy, PRO-KREACJA, 4, s.49-53
 • TKACZYK J. (2006), Produkty mody, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 9, s.42-45
 • TKACZYK J. (2005), Sprzedaż bywa sztuką, INFORIGIPS, 2, s.19
 • DE POURBAIX P., AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2005), Wokół marketingu w Polsce. Sprawozdanie z konferencji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, ---, s.33-37
 • TKACZYK J. (2004), Reklama porównawcza - skuteczna czy podejrzana?, ŚWIAT REKLAMY, ---, s.2-5
 • TKACZYK J. (2004), Rola symboli w zachowaniach konsumenckich a wyzwania Nowej Gospodarki, ACTA UNIVERITATIS LODZIENSIS, FOLIA OECONOMICA, 179, s.189-194
 • TKACZYK J. (2003), Anatomia błędów w strategiach, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 4, s.---
 • TKACZYK J. (2003), Ekonomiczne aspekty obdarowywania, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(62), s.22-26
 • TKACZYK J. (2003), Dlaczego ludzie dają prezenty?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(65), s.40
 • TKACZYK J. (2003), Czekając na eurokonsumenta, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 8, s.---
 • TKACZYK J. (2003), Wirtualny dziennik od podszewki, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 11, s.48
 • TKACZYK J. (2003), Product placement - produkt w roli gwiazdy, ŚWIAT REKLAMY, 4, s.13-16
 • TKACZYK J. (2002), Firma to klienci, MANAGER, 7, s.---
 • TKACZYK J. (2002), Reklama porównawcza: igranie z ogniem?, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 7, s.25-30
 • TKACZYK J. (2002), Jak odnieść sukces w handlu, GAZETA HANDLOWCA, 8, s.4-8
 • TKACZYK J. (2002), Wspieranie produktu wizerunkiem gwiazdy, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 9, s.---
 • TKACZYK J. (2002), Sztuka wręczania firmowych upominków, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 5, s.23-28
 • TKACZYK J. (2001), Koszty badań marketingowych, MANAGER, 5(50), s.44-47
 • TKACZYK J. (2001), Badania marketingowe nie muszą być drogie, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 9(43), s.4-8
 • TKACZYK J. (1999), Każdy lubi łapówki..., BANK, 8, s.xxx
 • TKACZYK J. (1998), Premia za pamięć, MARKETING W PRAKTYCE, 4, s.---
 • TKACZYK J. (1998), Dobry produkt nie sprzeda się sam, ASEKURACJA&RE, 11/23, s.15-24
 • TKACZYK J. (1997), Wszystko jest obrazem, MARKETING I RYNEK, 5, s.5-10
Editing of monographs:
 • MAZUREK G., TKACZYK J., (red.), (2016), The Impact of the Digital World on Management and Marketing, Warsaw
Monographs:
 • MAZUREK G., TKACZYK J. (2016), The Impact of the Digital World on Management and Marketing, Warsaw, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TKACZYK J., Pilarski S., AWDZIEJ M., Czaplicka M., Zięba K. (2010), Klient i marketing, Olsztyn, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
 • TKACZYK J., GARBARSKI L. (2009), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego, Warsaw, PZU
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), Poradnik profesjonalnego likwidatora szkód, Warsaw, PZU
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., AWDZIEJ M., BOGUSŁAWSKA K., TKACZYK J. (2004), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • TKACZYK J. (2004), Skuteczna sprzedaż, Warsaw, CH Beck, Beck info Biznes
Chapter in monographs:
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2017), Social media in consumer behaviour in: Consumer Behaviour. Globalization, new technologies, current trends, socio-cultural environment, Małgorzata Bartosik-Purgat, Warsaw, POLSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE, s.127-147
 • TKACZYK J. (2016), Digital Consumer: Trends and Challenges in: The impact of the digital world on management and marketing, Grzegorz Mazurek, Jolanta Tkaczyk, Warsaw, POLTEXT, s.353-368
 • MAZUREK G., TKACZYK J. (2016), Introduction in: The impact of the digital world on management and marketing, G. Mazurek, J. Tkaczyk, POLTEXT, s.11-16
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J., WŁODAREK D. (2015), The Attitudes of Elderly Consumers Towards Polish and Foreign Food Products in: 2014 M-SPHERE Book of Papers, Tihomir Vranesevic, Zadar, M-Sphere Association for Promotion of Multidisciplinarity in Science and Business, s.316-323
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2014), Client and marketing in creative industry in: Images of creativity, Piotr Kaczmarek-Kurczak, Karolina Dąbrowska, Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.105-134
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2013), The dillemas of startups in the creative industries - tension between artistic and market goals in: Back to Basics: consumer-centric marketing or target-centric marketing, Pedro Ferreira & André Vieira, Porto, IPAM THE MARKETING SCHOOL, s.839-846
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2010), Insight Into Consulting Companies. Prescriptions for Success in the Economic Downturn: A Marketing Perspective in: An Enterprise Odyssey: From Crisis to Prosperity – Challenges for Government and Business, Galetić L., Spremić M., Ivanov M., Zagrzeb, UNIVERSITY OF ZAGREB, s.1418-1430
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2010), Consumer behaviour in times of economic downturn in: Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia marketingowego, Figiel Sz., Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.339-403
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2009), Istota i kategorie niepewności w odniesieniu do nabywców in: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców., Garbarski L., Tkaczyk J., Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.52-61
 • TKACZYK J. (2009), Wiarygodność źródeł informacji a proces podejmowania decyzji przez konsumenta in: Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, Rudawska I., Soboń M., Warsaw, DIFIN, s.267-277
 • TKACZYK J. (2009), Formy reklamowe w grach komputerowych in: Innovations in marketing 5.0, Czuba T., Reysowski M., Skurczyński M., Sopot, UNIWERSYTET GDAŃSKI, WYDZIAŁ EKONOMICZNY, s.-
 • TKACZYK J. (2008), Klient i personel marketingowy.Wpływ rekomendacji na podejmowanie decyzji o zakupie in: Czynnik ludzki w marketingu, Rudzewicz A., Michalak J., Olsztyn, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, s.5-98
 • TKACZYK J. (2008), Gift versus personal use product selection in: Contemporary marketing - trends, activities, Sobczyk G., Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.261-266
 • TKACZYK J. (2007), Word of mouth w służbie marketingu in: Innowacje w marketingu 4.0, Czuba T., Reysowski M., Skruczyński M., Gdańsk, UNIWERSYTET GDAŃSKI, WYDZIAŁ EKONOMICZNY, s.459-470
 • TKACZYK J., Wilmańska-Sosnowska S., Zwierzyk J. (2007), Uwarunkowania i przesłanki oceny skuteczności i efektywności działań in: Marketing w gospodarce opartej na wiedzy, Figiel Sz., Olsztyn, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, s.345-363
 • TKACZYK J. (2006), Marketingowe konsekwencje obdarowywania prezentami in: Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości, Kall J., Sojkin B., Poznań, AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, s.331-338
 • TKACZYK J., GARBARSKI L., DE POURBAIX P., TARANKO T., AWDZIEJ M. (2005), Jak kupują klienci indywidualni?; Rodzaje trudnych klientów i sztuka radzenia sobie z nimi; Profesjonalna obsługa klienta in: Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego, Lechosław Garbarski, Warsaw, PZU, s.---
 • TKACZYK J. (2005), Nowe narzędzia komunikacji - próba klasyfikacji in: Innowacje w marketingu, Pietrzak J., Gdańsk, UNIWERSYTET GDAŃSKI, s.459-471
 • TKACZYK J. (2004), Produkt jako prezent - cechy, funkcje, plasowanie in: Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki, Kall J., Sojkin B., Poznań, AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, s.---
 • TKACZYK J. (2004), Rola symboli w zachowanich konsumenckich a wyzwania Nowej Gospodarki in: Marketing - Handel - Konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, Gregor B., Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.---
 • BOGUSŁAWSKA K., TKACZYK J. (2004), Cena jako element marketingu in: Marketing. Przewodnik, Garbarski Lechosław, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.189-208
 • TKACZYK J. (2004), Postępowanie nabywców na rynku in: Marketing. Przewodnik, Garbarski Lechosław, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.63-88
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2004), Oczekiwania pracodawców wobec specjalistów z zakresu marketingu - analiza ogłoszeń prasowych in: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, Garbarski L., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.609-613
 • TKACZYK J. (2004), Jak zdobyć i utrzymać klienta? in: Skuteczna sprzedaż, Tkaczyk J., Warsaw, CH BECK, s.---
 • TKACZYK J. (2003), Eurokonsument - mit czy rzeczywistość in: Euromarketing. Przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie Integracji Europejskiej, Wiktor J.W., Kraków, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, s.---
 • TKACZYK J. (2003), Efektywność a skuteczność działań marketingowych w Internecie in: Wykorzystanie Internetu w marketingu, Zeman-Miszewska E., Katowice, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, s.---
 • TKACZYK J. (2002), Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa usługowego in: Kierunki rozwoju marketingu usług, Anna Czubała, Jan W. Wiktor, Chrzanów, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, s.223-235
 • TKACZYK J. (2002), Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa usługowego in: Kierunki rozwoju marketingu usług, A. Czubała, Jan W. Wiktor, Chrzanów, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, s.223-235
 • TKACZYK J. (2001), Przyszłość profesjonalnej usługi brokerskiej in: Marketing usług profesjonalnych, Kazimierz Rogoziński, Poznań, AE Poznań, s.272-283
 • TKACZYK J. (2001), Przyszłość profesjonalnej usługi brokerskiej in: Marketing usług profesjonalnych, Kazimierz Rogoziński, Poznań, AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, s.272-283
Scientific Activities
National projects:
 • 2013.06.25–2016.06.24 Wpływ komunikacji nieformalnej na proces podejmowania decyzji o zakupie
 • 2012.01.01–2014.10.31 Warsaw Entrepreneurship Forum
Participation in conferences:
 • Innovations on food market, 2016
 • XXVI CONGRESS DEPARTMENT OF MARKETING, TRADE AND CONSUMPTION Contemporary paradigms in marketing, trade and consumption, 2016
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Komunikacja rynkowa - Technologia. Relacje. Zaufanie, 2016
 • ICORIA 2015. Bridging the Gap, 2015
 • The 3rd International Conference on Marketing and Business Development (MBD2015), 2015
 • EURAM 2015: Uncertainty is a great opportunity, 2015
 • 12th International CIRCLE Conference, 2015
 • 5th EMAC Regional Conference: Marketing Theory Challenges in Emerging Markets, 2014
 • International Symposium on Marketing, Logistics, and Business, 2013
 • The Information Society. European and Global Perspective, 2013
 • The 12th International Conference on Research in Advertising (ICORIA), 2013
 • International conference on marketing and Consumer Behaviour 2013. Back to Basics: consumer-centric marketing or target-centric marketing., 2013
 • 10th International conference For Marketing, Management, Finance, Consumer Behaviour, Tourism and Retailing Research, 2013
 • Badania marketingowe-metody, nowe podejścia i konteksty badawcze, 2012
 • Perspektywy rozwoju marketingu XXIV Ogólnopolski Zjazd Katedr Marketingu, handlu i Konsumpcji, 2012
 • XXIV Zjazd Katedr Marketingu Handlu i Konsumpcji, 2012
 • 9th International conference For Marketing, Management, Finance, Consumer Behaviour, Tourism and Retailing Research, 2012
 • Komunikacja rynkowa. Kultura/ Perswazja/Technologia, 2012
 • The marketing of the future, 2011
 • Consumer - Market. E-behaviour, 2011
 • Zarządzanie produktem IV. Kreowanie produktu i marki, 2010
 • XXIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji, 2010
 • An Enterprise Odyssey: From Crisis to prosperity- Challenges for Goverment and Business, 2010
 • Komunikacja rynkowa. Ewolucje, wyzwania, szanse., 2010
 • Innowacje w marketingu 2009, 2009
 • Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców., 2009
 • Konsument a rynek. Efekty działań marketingowych, 2009
 • Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach - Usługi 2009', 2009
 • Zjazd katedr marketingu, handlu i konsumpcji, współczesny marketing, 2008
 • Współczesny marketing. Trendy. Strategie działania, 2008
 • Konsument-przedsiębiorstwo-rynek:Czynnik ludzki w marketingu, 2008
 • Word-of mouth - The Power of Consumer, 2008
 • Innowacje w marketingu, 2007
 • Konsument - przedsiębiorstwo - rynek. Marketing oparty na wiedzy, 2007
 • Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości, 2006
 • Innowacje w marketingu, 2005
 • Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki, 2004
 • Marketing-Handel-Konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, 2004
 • Euromarketing, 2003
 • Internet w marketingu, 2003
 • Kierunki rozwoju marketingu usług, 2002
 • Marketing usług profesjonalnych, 2001
Membership in organizations:
2013.10
, Polish Scientific Society of Marketing
2013.07
, American Advertising Academy
2013.05
, European Advertising Academy
2010.01
, EMAC
2007.09
, Educational society
2003.01
, ACR
Activity educational innovations:
 • 2007.01–2013.01
Additional Information
Social activities:
2007–2013
Social Educational Society,
Membership in internal committees and academic organizations:
2016.05–2020.08
The Young Scientists Council, Kozminski University, Member
2012.10–2015.09
Commission for The Human Resources Excellence in Research Accreditation, Kozminski University, Member
2011.10–2015.08
The Young Scientists Council, Kozminski University, Board member
2011.10
, Kozminski University
2010.01–2011.07
Award Commission, Kozminski University, Secretary
2003.01
Association for Consumer Research, Course Programme Committee Member
1998.09–2009.09
, Kozminski University