Information card 

PhD JOLANTA TKACZYK

PhD
JOLANTA TKACZYK

Department of Marketing

PhD JOLANTA TKACZYK

CV
History of scientific positions:
2016
Assistant Professors, Research Center Cyberman, Kozminski University
2007
Assistant Professor, Department of Marketing, Kozminski University
1996–2007
Research Assistant, Chair of Marketing, Leon Kozminski Academy of Enterpreneurship and Management
Research area:
 • consumer behaviour
 • celebrity endorsement
 • marketing
 • e-commerce
 • interpersonal communication
 • consumption
 • media
 • costs and effects of marketing
Internships:
1999
University of Greenwich, Great Britain
Scholarships/ / Awards:
2011
..
Publications
Articles in scientific journals:
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2018), Giving customers full control over prices: state of the research in marketing, HANDEL WEWNĘTRZNY, 375, s.177-185
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M., AWDZIEJ M. (2017), Motivating to co-create value: “Polakpotrafi.pl” crowdfunding platform case, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 1, s.32-58
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2017), Motivation towards the Pay What You Want Pricing Model, HANDEL WEWNĘTRZNY, 367, s.214-225
 • TKACZYK J. (2017), Consumer Involvement in the Purchase of Food Products and the Willingness to Generate Feedback Through Word-of-Mouth Communication, Journal of Agribusiness and Rural Development, 3, s.685–692
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2017), The comparison of consumers’ product information search and purchase decisions in the selected European countries, MARKETING I RYNEK, 9 (CD), s.7-13
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M., AWDZIEJ M. (2016), Motivating to co-create value; the case of crowdfunding platform Polakpotrafi.pl, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 45 (1), s.41-49
 • TKACZYK J., MAZUREK G. (2016), Informal channels of communication used by enterprises, ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: OECONOMIA, 2, s.103-112
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2016), Consumer Attitudes towards Pay-What-You-Want as a Participative Pricing Mechanism, HANDEL WEWNĘTRZNY, 361, s.266-279
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M., WŁODAREK D. (2016), Are elderly consumer more ethnocentric? Attitudes towards Polish and ‘foreign’ food products, JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, Vol. 23 (1), s.91-107
 • TKACZYK J. (2016), Consumer purchase desicion involvement and the tendency to generate word of mouth, STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, 236, s.153-163
 • TKACZYK J., DOCZEKALSKA A. (2016), Attitude of the Consumers of Cultural Goods on the Internet Toward Copyright Law – the Case of Manga Fans, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 45, s.105-112
 • TKACZYK J. (2016), Consumers’ Information Source Horizon in a Decision-Making Process – A European Perspective, INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT INVENTION, 11, s.130-135
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2016), Impact of consumer involvement on product recommendations, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 1, s.27-38
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2016), Pay-what-you-want as a participative pricing mechanism:meta-analysis of development and knowledge dissemination, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 18(1), s.21-38
 • TKACZYK J. (2016), Electronic word-of-mouth as a tool of digital marketing cmmunication- the essence, forms, motivations, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU, 2, s.25-38
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M., KRZYŻANOWSKA M. (2016), Value Co-creation – Bibliometric Analysis, HANDEL WEWNĘTRZNY, 362, s.16-26
 • TKACZYK J. (2016), The Importance of Similarity and Expertise of the Information Source in the Word-Of-Mouth Communication Process, INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARKETING AND BUSINESS DEVELOPMENT JOURNAL, 2, s.61-71
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2016), Simulation Business Games in the Research of Marketing Managers’ Decision Making Process, INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARKETING AND BUSINESS DEVELOPMENT JOURNAL, 1, s.82-90
 • TKACZYK J. (2015), The sources of information in e-consumer desicion making process - Poland in the context of other EU countries, MARKETING I RYNEK, 8, s.757-769
 • TKACZYK J. (2015), Consumer Susceptibility to Social Influence and Tendency to Generate a Positive or Negative Message in Word of Mouth Communication, INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARKETING AND BUSINESS DEVELOPMENT JOURNAL, 1, s.21-29
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2015), Pay what you want as an innovative tool of price setting - literature review, LOGISTYKA, 2, s.1244-1250
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J., WŁODAREK D. (2014), Elderly consumer ethnocentrism towards food products, MARKETING I RYNEK, 6, s.17-31
 • TKACZYK J. (2014), How is Value Created through Marketing?, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4(127), s.58-59
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2014), The consumers attitude towards payment for recommendations, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 16, s.46-60
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2014), Consumer attitude toward payment for recommendations, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 2, s.46-60
 • TKACZYK J. (2014), Meta-analysis of word of mouth marketing publications, MARKETING I RYNEK, 8, s.747-754
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2014), Shared value creation and marketing, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4 (127), s.153-167
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2014), Redefining products as a positioning strategy: a case of Partnership for Health, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 17, s.81-98
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TKACZYK J. (2013), Wykorzystanie komunikacji nieformalnej w komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa., HANDEL WEWNĘTRZNY, maj-czerwiec, s.120-129
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2013), UNDERSTANDING CUSTOMERS IN CREATIVE INDUST RIES, International Journal o f Sales, Retailing a nd Marketing, 2, s.58-68
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2013), Identifying competitors: challenges for start-up firms, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 4, s.234-247
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2013), E-WOM - Findings from the Creative Industries in Poland, STUDIA EKONOMICZNE, 149, s.200-211
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2012), Competition in the perspective of service providers: positioning guidelines for non-public schools, HANDEL WEWNĘTRZNY, wrzesień-październik, s.402-411
 • TKACZYK J. (2012), Consumer trends and their marketing implications, HANDEL WEWNĘTRZNY (MARKETING RYNEK PRZEDSIĘBIORSTWO), maj-czerwiec, s.126-134
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2012), Competitive landscape of the educational market: a managerial perspective, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 14, s.238-252
 • TKACZYK J. (2012), Videography as a consumer research method, MARKETING I RYNEK, 3, s.1-7
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2012), Educational offer and its positioning: a comparison of the perception of customers and managers, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 14, s.336-351
 • TKACZYK J. (2011), The role of storytelling in marketing research, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 236, s.301-310
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2011), Rola marketingu w warunkach niepewności - w świetle zaleceń wybranych firm konsultingowych, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(111), s.84-94
 • TKACZYK J. (2011), Rola wideografii w badaniach zachowań konsumenckich, STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, 50, s.224-236
 • TKACZYK J. (2011), Blaski i cienie wykorzystania serwisów społecznościowych przez przedsiębiorstwa, ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU (BYŁO: ZESZYTY NAUKOWE. AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU), 209, s.29-39
 • TKACZYK J. (2011), Facebook as a instrument of WOM marketing, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 660/72, s.389-401
 • TKACZYK J. (2011), Word of mouth communication - are Polish Europeans?, HANDEL WEWNĘTRZNY, wrzesień-październik 2011, s.191-197
 • TKACZYK J. (2010), Trends in consumer behaviour and its impact on product creation, ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, 153, s.257-264
 • TKACZYK J. (2010), The forms of E-word of mouth communication, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU, 608/15, s.193-205
 • TKACZYK J. (2010), Komunikacja nieformalna on-line (eWOM) – istota i znaczenie, ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, 136, s.43-54
 • TKACZYK J. (2009), Uwarunkowania skuteczności działań wykorzystujących komunikację nieformalną, HANDEL WEWNĘTRZNY, czerwiec 2009, s.166-172
 • TKACZYK J., GUDKOVA S. (2009), Przegląd czasopism, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(97), s.97-100
 • TKACZYK J. (2008), Pozycjonowanie prezentów, MARKETING W PRAKTYCE, 1(119), s.73-76
 • TKACZYK J. (2008), Sztuka korporacyjnego obdarowywania, PRO-KREACJA, 4(16), s.51-56
 • TKACZYK J. (2007), Całościowa identyfikacja przedsiębiorstwa - zarządzanie wizerunkiem, PRO-KREACJA, ---, s.38
 • TKACZYK J. (2007), Pastisz i parodia w reklamie, PRO-KREACJA, 1, s.10-15
 • TKACZYK J. (2007), Obdarowywanie prezentami jako proces społeczny, MARKETING I RYNEK, 8, s.x
 • TKACZYK J. (2007), Marketing w służbie świąt, PRO-KREACJA, 6/12, s.15-23
 • TKACZYK J. (2007), Zrób to sam: net badania marketingowe, MARKETING W PRAKTYCE, 10, s.37
 • TKACZYK J. (2006), Przepis na reklamę, PRO-KREACJA, 3, s.57-60
 • TKACZYK J. (2006), Techniki sprzedaży, PRO-KREACJA, 1, s.58-62
 • TKACZYK J. (2006), Neuropsychologia w służbie reklamy, PRO-KREACJA, 4, s.49-53
 • TKACZYK J. (2006), Produkty mody, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 9, s.42-45
 • TKACZYK J. (2005), Sprzedaż bywa sztuką, INFORIGIPS, 2, s.19
 • DE POURBAIX P., AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2005), Wokół marketingu w Polsce. Sprawozdanie z konferencji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, ---, s.33-37
 • TKACZYK J. (2004), Reklama porównawcza - skuteczna czy podejrzana?, ŚWIAT REKLAMY, ---, s.2-5
 • TKACZYK J. (2004), Rola symboli w zachowaniach konsumenckich a wyzwania Nowej Gospodarki, ACTA UNIVERITATIS LODZIENSIS, FOLIA OECONOMICA, 179, s.189-194
 • TKACZYK J. (2003), Anatomia błędów w strategiach, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 4, s.---
 • TKACZYK J. (2003), Ekonomiczne aspekty obdarowywania, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(62), s.22-26
 • TKACZYK J. (2003), Dlaczego ludzie dają prezenty?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(65), s.40
 • TKACZYK J. (2003), Czekając na eurokonsumenta, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 8, s.---
 • TKACZYK J. (2003), Wirtualny dziennik od podszewki, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 11, s.48
 • TKACZYK J. (2003), Product placement - produkt w roli gwiazdy, ŚWIAT REKLAMY, 4, s.13-16
 • TKACZYK J. (2002), Firma to klienci, MANAGER, 7, s.---
 • TKACZYK J. (2002), Reklama porównawcza: igranie z ogniem?, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 7, s.25-30
 • TKACZYK J. (2002), Jak odnieść sukces w handlu, GAZETA HANDLOWCA, 8, s.4-8
 • TKACZYK J. (2002), Wspieranie produktu wizerunkiem gwiazdy, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 9, s.---
 • TKACZYK J. (2002), Sztuka wręczania firmowych upominków, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 5, s.23-28
 • TKACZYK J. (2001), Koszty badań marketingowych, MANAGER, 5(50), s.44-47
 • TKACZYK J. (2001), Badania marketingowe nie muszą być drogie, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 9(43), s.4-8
 • TKACZYK J. (1999), Każdy lubi łapówki..., BANK, 8, s.xxx
 • TKACZYK J. (1998), Premia za pamięć, MARKETING W PRAKTYCE, 4, s.---
 • TKACZYK J. (1998), Dobry produkt nie sprzeda się sam, ASEKURACJA&RE, 11/23, s.15-24
 • TKACZYK J. (1997), Wszystko jest obrazem, MARKETING I RYNEK, 5, s.5-10
Editing of monographs:
 • MAZUREK G., TKACZYK J., (red.), (2016), The Impact of the Digital World on Management and Marketing, Warsaw
Monographs:
 • MAZUREK G., TKACZYK J. (2016), The Impact of the Digital World on Management and Marketing, Warsaw, POLTEXT
 • MAZUREK G., TKACZYK J. (2016), The impact of the digital world on management and marketing, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TKACZYK J., Pilarski S., AWDZIEJ M., Czaplicka M., Zięba K. (2010), Klient i marketing, Olsztyn, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
 • TKACZYK J., GARBARSKI L. (2009), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego, Warsaw, PZU
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), Poradnik profesjonalnego likwidatora szkód, Warsaw, PZU
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., AWDZIEJ M., BOGUSŁAWSKA K., TKACZYK J. (2004), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • TKACZYK J. (2004), Skuteczna sprzedaż, Warsaw, CH Beck, Beck info Biznes
Chapter in monographs:
 • TKACZYK J. (2018), Internet Consumer in: e-marketing, Grzegorz Mazurek, POLTEXT, s.53-75
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2017), Social media in consumer behaviour in: Consumer Behaviour. Globalization, new technologies, current trends, socio-cultural environment, Małgorzata Bartosik-Purgat, Warsaw, POLSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE, s.127-147
 • TKACZYK J. (2016), Digital Consumer: Trends and Challenges in: The impact of the digital world on management and marketing, Grzegorz Mazurek, Jolanta Tkaczyk, Warsaw, POLTEXT, s.353-368
 • MAZUREK G., TKACZYK J. (2016), Introduction in: The impact of the digital world on management and marketing, G. Mazurek, J. Tkaczyk, POLTEXT, s.11-16
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J., WŁODAREK D. (2015), The Attitudes of Elderly Consumers Towards Polish and Foreign Food Products in: 2014 M-SPHERE Book of Papers, Tihomir Vranesevic, Zadar, M-Sphere Association for Promotion of Multidisciplinarity in Science and Business, s.316-323
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2014), Client and marketing in creative industry in: Images of creativity, Piotr Kaczmarek-Kurczak, Karolina Dąbrowska, Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.105-134
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2013), The dillemas of startups in the creative industries - tension between artistic and market goals in: Back to Basics: consumer-centric marketing or target-centric marketing, Pedro Ferreira & André Vieira, Porto, IPAM THE MARKETING SCHOOL, s.839-846
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2010), Insight Into Consulting Companies. Prescriptions for Success in the Economic Downturn: A Marketing Perspective in: An Enterprise Odyssey: From Crisis to Prosperity – Challenges for Government and Business, Galetić L., Spremić M., Ivanov M., Zagrzeb, UNIVERSITY OF ZAGREB, s.1418-1430
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2010), Consumer behaviour in times of economic downturn in: Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia marketingowego, Figiel Sz., Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.339-403
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2009), Istota i kategorie niepewności w odniesieniu do nabywców in: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców., Garbarski L., Tkaczyk J., Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.52-61
 • TKACZYK J. (2009), Wiarygodność źródeł informacji a proces podejmowania decyzji przez konsumenta in: Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, Rudawska I., Soboń M., Warsaw, DIFIN, s.267-277
 • TKACZYK J. (2009), Formy reklamowe w grach komputerowych in: Innovations in marketing 5.0, Czuba T., Reysowski M., Skurczyński M., Sopot, UNIWERSYTET GDAŃSKI, WYDZIAŁ EKONOMICZNY, s.-
 • TKACZYK J. (2008), Klient i personel marketingowy.Wpływ rekomendacji na podejmowanie decyzji o zakupie in: Czynnik ludzki w marketingu, Rudzewicz A., Michalak J., Olsztyn, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, s.5-98
 • TKACZYK J. (2008), Gift versus personal use product selection in: Contemporary marketing - trends, activities, Sobczyk G., Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.261-266
 • TKACZYK J. (2007), Word of mouth w służbie marketingu in: Innowacje w marketingu 4.0, Czuba T., Reysowski M., Skruczyński M., Gdańsk, UNIWERSYTET GDAŃSKI, WYDZIAŁ EKONOMICZNY, s.459-470
 • TKACZYK J., Wilmańska-Sosnowska S., Zwierzyk J. (2007), Uwarunkowania i przesłanki oceny skuteczności i efektywności działań in: Marketing w gospodarce opartej na wiedzy, Figiel Sz., Olsztyn, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, s.345-363
 • TKACZYK J. (2006), Marketingowe konsekwencje obdarowywania prezentami in: Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości, Kall J., Sojkin B., Poznań, AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, s.331-338
 • TKACZYK J., GARBARSKI L., DE POURBAIX P., TARANKO T., AWDZIEJ M. (2005), Jak kupują klienci indywidualni?; Rodzaje trudnych klientów i sztuka radzenia sobie z nimi; Profesjonalna obsługa klienta in: Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego, Lechosław Garbarski, Warsaw, PZU, s.---
 • TKACZYK J. (2005), Nowe narzędzia komunikacji - próba klasyfikacji in: Innowacje w marketingu, Pietrzak J., Gdańsk, UNIWERSYTET GDAŃSKI, s.459-471
 • TKACZYK J. (2004), Produkt jako prezent - cechy, funkcje, plasowanie in: Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki, Kall J., Sojkin B., Poznań, AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, s.---
 • TKACZYK J. (2004), Rola symboli w zachowanich konsumenckich a wyzwania Nowej Gospodarki in: Marketing - Handel - Konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, Gregor B., Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.---
 • BOGUSŁAWSKA K., TKACZYK J. (2004), Cena jako element marketingu in: Marketing. Przewodnik, Garbarski Lechosław, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.189-208
 • TKACZYK J. (2004), Postępowanie nabywców na rynku in: Marketing. Przewodnik, Garbarski Lechosław, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.63-88
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2004), Oczekiwania pracodawców wobec specjalistów z zakresu marketingu - analiza ogłoszeń prasowych in: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, Garbarski L., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.609-613
 • TKACZYK J. (2004), Jak zdobyć i utrzymać klienta? in: Skuteczna sprzedaż, Tkaczyk J., Warsaw, CH BECK, s.---
 • TKACZYK J. (2003), Eurokonsument - mit czy rzeczywistość in: Euromarketing. Przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie Integracji Europejskiej, Wiktor J.W., Kraków, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, s.---
 • TKACZYK J. (2003), Efektywność a skuteczność działań marketingowych w Internecie in: Wykorzystanie Internetu w marketingu, Zeman-Miszewska E., Katowice, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, s.---
 • TKACZYK J. (2002), Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa usługowego in: Kierunki rozwoju marketingu usług, Anna Czubała, Jan W. Wiktor, Chrzanów, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, s.223-235
 • TKACZYK J. (2002), Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa usługowego in: Kierunki rozwoju marketingu usług, A. Czubała, Jan W. Wiktor, Chrzanów, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, s.223-235
 • TKACZYK J. (2001), Przyszłość profesjonalnej usługi brokerskiej in: Marketing usług profesjonalnych, Kazimierz Rogoziński, Poznań, AE Poznań, s.272-283
 • TKACZYK J. (2001), Przyszłość profesjonalnej usługi brokerskiej in: Marketing usług profesjonalnych, Kazimierz Rogoziński, Poznań, AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, s.272-283
Scientific Activities
Projects:
 • 2013–2016 Wpływ komunikacji nieformalnej na proces podejmowania decyzji o zakupie
 • 2012–2014 Warsaw Entrepreneurship Forum
Participation in conferences:
 • Innovations on food market, 2016
 • XXVI CONGRESS DEPARTMENT OF MARKETING, TRADE AND CONSUMPTION Contemporary paradigms in marketing, trade and consumption, 2016
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Komunikacja rynkowa - Technologia. Relacje. Zaufanie, 2016
 • ICORIA 2015. Bridging the Gap, 2015
 • The 3rd International Conference on Marketing and Business Development (MBD2015), 2015
 • EURAM 2015: Uncertainty is a great opportunity, 2015
 • 12th International CIRCLE Conference, 2015
 • 5th EMAC Regional Conference: Marketing Theory Challenges in Emerging Markets, 2014
 • International Symposium on Marketing, Logistics, and Business, 2013
 • The Information Society. European and Global Perspective, 2013
 • The 12th International Conference on Research in Advertising (ICORIA), 2013
 • International conference on marketing and Consumer Behaviour 2013. Back to Basics: consumer-centric marketing or target-centric marketing., 2013
 • 10th International conference For Marketing, Management, Finance, Consumer Behaviour, Tourism and Retailing Research, 2013
 • Badania marketingowe-metody, nowe podejścia i konteksty badawcze, 2012
 • Perspektywy rozwoju marketingu XXIV Ogólnopolski Zjazd Katedr Marketingu, handlu i Konsumpcji, 2012
 • XXIV Zjazd Katedr Marketingu Handlu i Konsumpcji, 2012
 • 9th International conference For Marketing, Management, Finance, Consumer Behaviour, Tourism and Retailing Research, 2012
 • Komunikacja rynkowa. Kultura/ Perswazja/Technologia, 2012
 • The marketing of the future, 2011
 • Consumer - Market. E-behaviour, 2011
 • Zarządzanie produktem IV. Kreowanie produktu i marki, 2010
 • XXIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji, 2010
 • An Enterprise Odyssey: From Crisis to prosperity- Challenges for Goverment and Business, 2010
 • Komunikacja rynkowa. Ewolucje, wyzwania, szanse., 2010
 • Innowacje w marketingu 2009, 2009
 • Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców., 2009
 • Konsument a rynek. Efekty działań marketingowych, 2009
 • Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach - Usługi 2009', 2009
 • Współczesny marketing. Trendy. Strategie działania, 2008
 • Zjazd katedr marketingu, handlu i konsumpcji, współczesny marketing, 2008
 • Konsument-przedsiębiorstwo-rynek:Czynnik ludzki w marketingu, 2008
 • Word-of mouth - The Power of Consumer, 2008
 • Innowacje w marketingu, 2007
 • Konsument - przedsiębiorstwo - rynek. Marketing oparty na wiedzy, 2007
 • Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości, 2006
 • Innowacje w marketingu, 2005
 • Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki, 2004
 • Marketing-Handel-Konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, 2004
 • Internet w marketingu, 2003
 • Euromarketing, 2003
 • Kierunki rozwoju marketingu usług, 2002
 • Marketing usług profesjonalnych, 2001
Membership in organizations:
2013
, Polish Scientific Society of Marketing
2013
, American Advertising Academy
2013
, European Advertising Academy
2010
, EMAC
2007
, Educational society
2003
, ACR
Activity educational innovations:
 • 2007–2013
Additional Information
Social activities:
2007–2013
Social Educational Society,
Membership in internal committees and academic organizations:
2016–2020
The Young Scientists Council, Kozminski University, Member
2012–2015
Commission for The Human Resources Excellence in Research Accreditation, Kozminski University, Member
2011–2015
The Young Scientists Council, Kozminski University, Board member
2011
, Kozminski University
2010–2011
Award Commission, Kozminski University, Secretary
2003
Association for Consumer Research, Course Programme Committee Member
1998–2009
, Kozminski University