Information card 

PhD
KORNEL ŚWIĄTNICKI

Department of Economic Psychology

PhD KORNEL ŚWIĄTNICKI

CV
Research area:
 • taking risk
 • social psychology
 • psychology in management
Publications
Articles in scientific journals:
 • PRZYBYSZEWSKI K., ŚWIĄTNICKI K. (2014), The effects of morality salience and physical cleansing on support for vetting (or lustration), PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA, 3 (30), s.298-310
 • ŚWIĄTNICKI K. (2010), Focalism vs egocetrism and comparative optimism, DECYZJE, 1, s.85-106
 • TYSZKA T., ŚWIĄTNICKI K., PISKORZ Z. (1996), Pragmatism and brand loyalty, PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 39, s.215-232
Monographs:
 • ŚWIĄTNICKI K. (2006), Osobowość a samoregulacja zachowania się, Wydawnictwo Istytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk
Chapter in monographs:
 • PRZYBYSZEWSKI K., ŚWIĄTNICKI K. (2011), Rola skłonności do wykluczania w życiu społecznym in: Zmiana na lepsze, Banerski G., SMG/KRC Poland-Media S.A., s.107-121
 • TYSZKA T., ŚWIĄTNICKI K. (1997), Pragmatism and brand loyalty in: The XXII International Colloquium of Economic Psychology, G. Guzman, A. Jose, S. Sanz, PROMOLIBRO
Scientific Activities
Projects:
 • 2009–2012 Jak aspekty moralne włączane są w racjonalny proces podejmowania decyzji ekonomicznych
 • 2002–2005 Determinants of entreprenurship and attitudes towards risk
Participation in conferences:
 • Psychologia Ekonomiczna 2009, 2009
Membership in organizations:
1997–2001
, International Association for Research in Economic Psychology