Information card 

PhD
MAGDALENA KOCZUBA-SOBIERAJ

Department of Accounting

PhD MAGDALENA KOCZUBA-SOBIERAJ

CV
History of scientific positions:
2015
Senior Lecturer, Department of Accounting, Kozminski University
2011–2015
Assistant Professor, Department of Accounting, Kozminski University
2009–2011
Lecturer, Department of Accounting, Kozminski University
1997–2009
Research Assistant, Department of Accounting, Kozminski University
Research area:
 • financial reporting
 • accounting
 • financial accounting
 • managerial accounting
 • accounting system design
Publications
Articles in scientific journals:
 • MIELCARZ P., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2011), The concept of managerial accounting system for universities, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, (120), s.39-65
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2010), Kształtowanie kosztów pracy pracowników naukowo-dydaktycznych w oparciu o zmodyfikowany model pomiaru kapitału ludzkiego, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU, 28, s.197-211
 • DYLĄG R., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2007), Wpływ połączenia spółek na prognozowany wynik finansowy spółki przejmującej w świetle rozwiązań ustawy o rachunkowości i MSSF3, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 467, s.107-123
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2005), Kształtowanie płac nauczycieli akademickich, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(77), s.35-40
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2005), Analiza porównawcza rachunkowości szkół wyższych w Polsce i w USA, PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ WE WROCŁAWIU, 1079, s.---
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., DYLĄG R. (2004), Addytywna funkcja produkcji w aspekcie rachunkowości zarządczej, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(71), s.33-37
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., NOWAK W. (2003), Cele sprawozdawczości finansowej organizacji nie dla zysku: perspektywa amerykańska, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 15(71), s.43-68
Chapter in monographs:
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2014), Klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych in: Managerial Accounting. Interpretation and analysis, Dobija D.; Kucharczyk M., Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.111-191
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., MIELCARZ P. (2012), Adapting cost accounting to the specifics of university in: Universities in the public sphere, M. Kaczmarczyk, Sosnowiec, Oficyna Wydawnicza Humanitas, s.81-99
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2009), Klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych in: Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, D. Dobija, M. Kucharczyk, Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.97-155
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., DYLĄG R. (2007), Wpływ połączenia spółek na prognozowany wynik finansowy spółki przejmującej w świetle rozwiązań ustawy o rachunkowości i MSSF3 in: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka, Krawczyk W., Kraków, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.---
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., DYLĄG R. (2006), Sprawozdawczość z zakresu kapitału intelektualnego uniwersytetów i jednostek badawczych. Pierwsze próby wdrożenia in: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka, Krawczyk W., Kraków, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.---
 • DYLĄG R., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2005), Analityczna funkcja produkcji jako narzędzie budżetowania wynagrodzeń premiowych in: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, Krawczyk W., Kraków, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.123-135
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2005), Accounting for Universities in Poland and the USA in: General Accounting Theory. Towards Balanced Development, Dobija M., Martin S., Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.233-239
 • DYLĄG R., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2004), Production Function. Accounting vs. Econometric Approach in: General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, Mieczysław Dobija, Susan Martin, Kraków, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, s.131-141
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2004), Zapisy dostosowawcze in: Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Dobija Dorota, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.107-135
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2004), Wycena aktywów i pasywów in: Rachunkowośc od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Dobija Dorota, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.137-186
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2004), Rachunkowośći sprawozdawczość firmy produkcyjnej in: Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Dobija Dorota, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.255-278
 • CIEŚLAK I., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2003), Budżetowanie kosztów pracy in: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, Krawczyk W., Zakopane, ABC WARSZAWA, s.---
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., CIEŚLAK I. (2002), Badanie udziału kosztu pracy w produkcie in: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, ---, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości, s.255-261
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., CIEŚLAK I. (2002), Koszty pracy jako krytyczna zmienna w zarządzaniu jednostką in: Rachunkowość a Controlling, ---, Wrocław, AKADEMIA EKONOMICZNA IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU, s.---
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2000), Zasada współmierności przychodów i kosztów w rachunkowości niepaństwowej szkoły wyższej in: Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXi wieku, ---, Łódź, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, s.---
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • Budżetowanie jako narzędzie zarządzania, 2010
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości Wisła 2006: Standardy Rachunkowości Wobec Wyzwań Współczesnej Gospodarki, 2006
 • Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, 2006
 • General Accounting Theory III, 2005
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
2015
, Kozminski University, Warsaw
2011
, Kozminski University
Membership in management boards:
2008
Member of the Board, International School of Management
2000–2005
Member, ZMV Inwestor Zastępczy JSC
2000–2005
Member, Towarzystwo Inwestycji i Doradztwa JSC