Information card 

PhD DARIUSZ BĄK

PhD
DARIUSZ BĄK

Department of Entrepreneurship and Ethics in Business

PhD DARIUSZ BĄK

CV
History of scientific positions:
2017
Assistant Professor, Department of Entrepreneurship and Ethics in Business, Kozminski University
2017
Assistant Professor, Positive Entrepreneurship Research Lab, Kozminski University
2013–2017
Assistant Professor, Business Ethics and Social Innovation Center, Kozminski University, Warsaw
2013–2017
Assistant Professor, Department of Business Ethics, Kozminski University, Warsaw
2010–2013
Assistant Professor, Kozminski University
2010–2011
, przygotowanie i wdrożenie Kodeksu Etycznego
Research area:
 • philosophy
 • education
 • ethics
 • business ethics
Publications
Articles in scientific journals:
 • BĄK D. (2018), Do companies have a conscience? Reflections on the moral subjectivity of organizations, ANNALES ETYKA W ŻYCIU GOSPODARCZYM, 3, s.7-22
 • GASPARSKI W., Lewicka - Strzałecka A., BĄK D., ROK B., KURASZKO I. (2016), Business Ethics: Inventions and Innovations, PRAKSEOLOGIA, 158, s.161-194
 • BĄK D., PILCH P. (2014), Politics and Ethics in Organization, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 1, s.22-28
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BĄK D. (2013), Pojęcie dylematu etycznego. Zarys problemu dylematu etycznego w organizacji, PRAKSEOLOGIA, 154, s.5-32
 • BĄK D. (2012), The Implementation of Ethical Programs in Public Intitutions Exemplified on Health Sector. The External Stakeholder Perspective, PRAKSEOLOGIA, 152, s.69-90
 • BĄK D., GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B. (2012), Business Ethics. Teaching and Learning, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 3, s.5-25
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., KURASZKO I., BĄK D., ROK B. (2011), Wolność czy swawola?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5 (112), s.129-158
 • BĄK D. (2010), Instruments for Creating Ethical Standarts in the Organization: Design and Assessment, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 2, s.11-27
Monographs:
 • BĄK D. (2007), Etos urzędnika, Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
Chapter in monographs:
 • BĄK D. (2018), Zasady polityki antykorupcyjnej w firmie in: 17 wyzwań dla Polski – 17 odpowiedzi. Co firmy w Polsce mogą zrobić dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju?, A.E. Zygmunt, Warsaw, FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU, s.168-173
 • GASPARSKI W., BĄK D., ROK B., Lewicka - Strzałecka A., KURASZKO I. (2016), Evolution and Specific of Business Ethics in Poland in: Handbuch zur Europäischen Wirtschaftsethik: Business Ethics: Expectations of Society and the Social Sensitisation of Business, A. N. Krylov, Berlin - Wien, Berliner Wissenschafts-Verlag - Verlag Oesterreich, s.453-466
 • BĄK D. (2014), Leadership as a mission - contexts and interpretations in: Ethics of Leadership, Iwona Kuraszko, Warsaw, DIFIN, s.49-58
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BĄK D. (2012), Etos ludzi i instytucji biznesu in: Biznes, etyka, odpowiedzialność, W. Gasparski, Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.53-64
 • BĄK D. (2012), Teoria cnót in: Biznes, etyka, odpowiedzialność, W. Gasparski, Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.450-460
 • BĄK D. (2012), Compliance politics in health sector in: Zarządzanie podmiotami leczniczymi - bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali, Mieczysław Pasowicz, Kraków, OFICYNA WYDAWNICZA AFM, s.133-150
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B., BĄK D. (2011), Etyka w gospodarce in: Jakich metakompetencji potrzebują Polacy? Przesłania forum kompetencji VI Kongresu Obywatelskiego, J. Szomburg, Gdańsk, INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, s.65-78
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., BĄK D., ROK B. (2010), Portrait of Polish Business Ethics in: To Civil Economic Republic, Gasparski W., Rok B., Warsaw, POLTEXT, s.13-68
 • BĄK D., GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B. (2010), In Search for a New Balance: The Ethical Dimension of the Crisis in: :The Role of Large Enterprises in Democracy and Society, Fryzel B., Dembinski P.H., Houndmills, Basingstoke, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.189-206
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., BĄK D., ROK B. (2009), Biznes, prawo, etyka in: Biznes, prawo, etyka, Gasparski W., Jabłońska-Bonca J., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.17-47
 • BĄK D. (2008), Forming Managers' Attitudes and Codes of Ethics in: Responsible Management Education, Wojciech Gasparski, Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.122-130
 • BĄK D. (2007), O możliwości kreowania etosu urzędnika in: Etos urzędnika, Bąk D., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.80-92
 • BĄK D. (2007), Znaczenie teorii cnót dla etyki biznesu in: Współczesne wyzwania nauk praktycznych, Lewicka-Strzałecka A., Warsaw, Wydawnictwo WSPiZ im.Leona Koźmińskiego, s.185-204
Scientific Activities
Projects:
 • 2006–2007 Analiza procesu wprowadzania kodeksów etycznych w urzędach samorządu terytorialnego
Editing of scientific journal:
 • 2015, Reviewer, PRAKSEOLOGIA
 • 2015, Reviewer, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
 • 2012, Area Editor, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
Participation in conferences:
 • X Polish Philosophical Congress, 2015
 • Medical Dilemmas of XXI Century. Law and Risk in Medicine, 2012
 • IX Polski Zjazd Filozoficzny, 2012
 • Code of Ethics of Civil Servant, 2010
 • VIII Konferencja CEBI Biznes – Prawo – Etyka, 2008
Activity educational innovations:
 • 2011 członek zespołu w projekcie MedKompas Poland
Additional Information
Consultancy:
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
Membership in internal committees and academic organizations:
2013
, Leon Koźminski University
2013
, Leon Koźminski University
2012
, Kozminski University
2009–2013
, Leon Koźminski University