Information card 

PhD DARIUSZ BĄK

PhD
DARIUSZ BĄK

Department of Entrepreneurship and Ethics in Business

PhD DARIUSZ BĄK

CV
Research area:
 • education
 • ethics
 • business ethics
 • philosophy
Publications
Articles in scientific journals:
 • BĄK D. (2019), Programy etyczne jako przykład instytucjonalizacji etyki w firmach. Uwarunkowania ipostulaty, PRAKSEOLOGIA, 161/2019, s.209-226
 • BĄK D. (2018), Do companies have a conscience? Reflections on the moral subjectivity of organizations, ANNALES ETYKA W ŻYCIU GOSPODARCZYM, 3, s.7-22
 • GASPARSKI W., Lewicka - Strzałecka A., BĄK D., ROK B., KURASZKO I. (2016), Business Ethics: Inventions and Innovations, PRAKSEOLOGIA, 158, s.161-194
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BĄK D., PILCH P. (2014), Politics and Ethics in Organization, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 1, s.22-28
 • BĄK D. (2013), Pojęcie dylematu etycznego. Zarys problemu dylematu etycznego w organizacji, PRAKSEOLOGIA, 154, s.5-32
 • BĄK D. (2012), The Implementation of Ethical Programs in Public Intitutions Exemplified on Health Sector. The External Stakeholder Perspective, PRAKSEOLOGIA, 152, s.69-90
 • BĄK D., GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B. (2012), Business Ethics. Teaching and Learning, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 3, s.5-25
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., KURASZKO I., BĄK D., ROK B. (2011), Wolność czy swawola?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5 (112), s.129-158
 • BĄK D. (2010), Instruments for Creating Ethical Standarts in the Organization: Design and Assessment, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 2, s.11-27
Monographs:
 • BĄK D. (2007), Etos urzędnika, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
Chapter in monographs:
 • BĄK D. (2018), Zasady polityki antykorupcyjnej w firmie in: 17 wyzwań dla Polski – 17 odpowiedzi. Co firmy w Polsce mogą zrobić dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju?, A.E. Zygmunt, FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU, s.168-173
 • GASPARSKI W., BĄK D., ROK B., Lewicka - Strzałecka A., KURASZKO I. (2016), Evolution and Specific of Business Ethics in Poland in: Handbuch zur Europäischen Wirtschaftsethik: Business Ethics: Expectations of Society and the Social Sensitisation of Business, A. N. Krylov, Berlin - Wien, Berliner Wissenschafts-Verlag - Verlag Oesterreich, s.453-466
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BĄK D. (2014), Leadership as a mission - contexts and interpretations in: Ethics of Leadership, Iwona Kuraszko, DIFIN, s.49-58
 • BĄK D. (2012), Compliance politics in health sector in: Zarządzanie podmiotami leczniczymi - bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali, Mieczysław Pasowicz, OFICYNA WYDAWNICZA AFM, s.133-150
 • BĄK D. (2012), Etos ludzi i instytucji biznesu in: Biznes, etyka, odpowiedzialność, W. Gasparski, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.53-64
 • BĄK D. (2012), Teoria cnót in: Biznes, etyka, odpowiedzialność, W. Gasparski, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.450-460
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B., BĄK D. (2011), Etyka w gospodarce in: Jakich metakompetencji potrzebują Polacy? Przesłania forum kompetencji VI Kongresu Obywatelskiego, J. Szomburg, INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, s.65-78
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., BĄK D., ROK B. (2010), Portrait of Polish Business Ethics in: To Civil Economic Republic, Gasparski W., Rok B., POLTEXT, s.13-68
 • BĄK D., GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B. (2010), In Search for a New Balance: The Ethical Dimension of the Crisis in: :The Role of Large Enterprises in Democracy and Society, Fryzel B., Dembinski P.H., Houndmills, Basingstoke, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.189-206
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., BĄK D., ROK B. (2009), Biznes, prawo, etyka in: Biznes, prawo, etyka, Gasparski W., Jabłońska-Bonca J., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.17-47
 • BĄK D. (2008), Forming Managers' Attitudes and Codes of Ethics in: Responsible Management Education, Wojciech Gasparski, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.122-130
 • BĄK D. (2007), O możliwości kreowania etosu urzędnika in: Etos urzędnika, Bąk D., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.80-92
 • BĄK D. (2007), Znaczenie teorii cnót dla etyki biznesu in: Współczesne wyzwania nauk praktycznych, Lewicka-Strzałecka A., Wydawnictwo WSPiZ im.Leona Koźmińskiego, s.185-204
Scientific Activities
Projects:
 • 2006–2007 Analiza procesu wprowadzania kodeksów etycznych w urzędach samorządu terytorialnego
Participation in conferences:
 • X Polish Philosophical Congress, 2015
 • Medical Dilemmas of XXI Century. Law and Risk in Medicine, 2012
 • IX Polski Zjazd Filozoficzny, 2012
 • Code of Ethics of Civil Servant, 2010
 • VIII Konferencja CEBI Biznes – Prawo – Etyka, 2008
Additional Information
Consultancy:
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED