Information card 

Prof. ALICJA POMORSKA

Prof.
ALICJA POMORSKA

Division of Financial and Tax Law

Prof. ALICJA POMORSKA

CV
History of scientific positions:
2004
Full Professor, Department of Financial and Tax Law, Kozminski University
1994–1997
Full Professor, The John Paul II Catholic University of Lublin
1991
Full Professor, Maria Curie-Skłodowska Univeristy
1977–1991
Lecturer, Maria Curie-Skłodowska Univeristy
1970–1977
Assistant Professor, Maria Curie-Skłodowska Univeristy
1963–1970
Research Assistant, Maria Curie-Skłodowska Univeristy
Research area:
 • Tax Law
 • public finance
Internships:
2011
International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), Holand
1989
Lock Haven University, USA
1985
University of Modena e Reggio Emilia., Italy
1984
Lock Haven University, USA
Publications
Articles in scientific journals:
 • POMORSKA A. (2018), Kwota wolna od podatku jako instrument realizacji zasady sprawiedliwości podatkowej, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 1/2018, s.168-192
 • POMORSKA A. (2015), The latest changes in the construction of personal income tax in Poland, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE- SKŁODOWSKA, SECTIO H, 2, s.151-157
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • POMORSKA A. (2013), , KRYTYKA PRAWA – NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM1, -, s.9-12
 • POMORSKA A. (2013), Konieczność redukcji wydatków publicznych w Polsce a bariery jej realizacji w praktyce (wybrane problemy), ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, SECTIO H: OECONOMIA, XLVII, 1, s.121-132
 • POMORSKA A. (2007), Funkcjonowanie państwowych funduszy celowych w Polsce, KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 1, s.11-19
 • POMORSKA A. (2007), Sistema dochodów polskich gmin - priedposyłki i praktyka, EKONOMIKA, 4(40), s.254-270
 • POMORSKA A. (2005), Główne problemy i nieprawidłowości w stosowaniu prawa podatkowego w Polsce, KONTROLA PAŃSTWOWA, 4, s.-
 • POMORSKA A. (2004), Stopień dostosowania polskiego podatku akcyzowego do standardów unijnych., KONTROLA PAŃSTWOWA, 3, s.34-46
Editing of monographs:
 • POMORSKA A., (2016), Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce, Lublin, KUL Publishing House
Monographs:
 • POMORSKA A. (2016), Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce, Lublin, WYDAWNICTWO KUL
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • POMORSKA A. (2011), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • POMORSKA A. (2011), Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Lublin, UMCS
 • MUDRECKI A., POMORSKA A., Ogiński P., Wróbel P., Militz M., Dominik-Ogińska D. (2011), Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej, Warsaw, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • POMORSKA A. (2010), W służbie nauki prawa finansowego. Jubileusz obecności profesora Jana Głuchowskiego w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI
 • POMORSKA A. (2009), Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, Lublin, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN
 • POMORSKA A., GŁUCHOWSKI J., SZOŁNO - KOGUC J. (2007), Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych, Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI
 • POMORSKA A., GŁUCHOWSKI J., SZOŁNO - KOGUC J. (2007), Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI
 • POMORSKA A., SZOŁNO - KOGUC J., Wójtowicz K. (2003), The process of complying Polish indirect taxes with EUstandards, Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
 • POMORSKA A., PYPEĆ M. (2003), Reforma dochodów publicznych w Polsce, Radom, WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I BANKOWOŚCI
Chapter in monographs:
 • POMORSKA A. (2016), Potrzeba zmian w systemie podatków dochodowych w Polsce oraz dotychczasowe próby reformowania in: Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce, Alicja Pomorska, Lublin, WYDAWNICTWO NAUKOWE KUL, s.15-20
 • ZIELIŃSKI R., POMORSKA A., MUDRECKI A., Kandut K., Matysek G., Wójtowicz K. (2016), Główne kierunki niezbędnych zmian w systemie podatków dochodowych w Polsce in: Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce, Alicja Pomorska, Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.331-342
 • POMORSKA A. (2016), Potrzeba wzmocnienia funkcji redystrybucyjnej podatku dochodowego od osób fizycznych in: Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce, Alicja Pomorska, Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.47-74
 • POMORSKA A. (2014), New financial support instruments for entrepreneurs in economic slowdown in selected OECD states in: XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym - ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Zbigniew Ofiarski, Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.985-994
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • POMORSKA A. (2013), Potrzeba pilnych działań reformujących finanse publiczne w Polsce in: Prawo skarbowe i prawo finansowe.Szkoły i uczniowie.Księga dedykowana pamięci Profesora Jerzego Lubowickiego, Cezary Kosikowski, Białystok, TEMIDA 2, s.171-181
 • POMORSKA A. (2012), Racjonalizacja wydatków publicznych jako niezbędny i istotny warunek naprawy finansów publicznych w Polsce in: Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu, IRENA CZAJA-HLINIAK, Kraków, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s.347-357
 • POMORSKA A. (2011), Kierunki reformy finansów publicznych i bariery jej realizacji ( wybrane problemy) in: Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, A. Pomorska, P. Smoleń, J. Stelmasiak, A. Grogol, Lublin, UMCS, s.381 - 390
 • POMORSKA A., MUDRECKI A., Militz M., Dominik-Ogińska D. (2011), Podatek akcyzowy in: Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej, D. Dominik-Ogińska, M. Militz, A. Mudrecki , P. Ogiński, A. Pomorska, P. Wróbel, Warsaw, Europrawo, s.53-190
 • POMORSKA A. (2011), Fixed expenditures of the State budget - legal possibilities and usefulness of their limitation in: State's regulating activity in finances, A. Moździerz, K. Surówka, Warsaw, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.172-179
 • POMORSKA A. (2010), Key barriers in the process of limiting budget expenditures in Poland in: Public Finance and Tax Law. Yearbook, Karasëwa V., Wydawnictwo Państowego Uniwersystetu w Woroneżu, s.101-112
 • POMORSKA A. (2010), Celowość i możliwości ograniczenia wydatków socjalnych budżetu państwa. Wybrane problemy in: W służbie nauki prawa finansowego. Jubileusz obecności profesora Jana Głuchowskiego w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Dębiński A., Pomorska A., Smoleń P.,, Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.35-45
 • POMORSKA A., Ruśkowski E. (2010), Prawo finansowe jako dyscyplina naukowa oraz jej dorobek in: System prawa finansowego, Kosikowski C., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.437-458
 • POMORSKA A. (2009), Zakres i instrumenty personalizacji podatków (Wybrane problemy) in: W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych. Publikacja jubileuszowa dedykowana Pani prof. zw. dr hab. Krystynie Piotrowskiej-Marczak, Wieteska S., Wypych M., Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.129-137
 • POMORSKA A. (2009), Główne kierunki zmian w konstrukcji amerykańskiego podatku dochodowego od osób fizycznych po roku 1986 in: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego, Miemiec W., Wrocław, Unimex Oficyna Wydawnicza we Wrocławiu, s.364-375
 • POMORSKA A. (2009), Legal and fiscal consequences of property ownership and property rights - selected problems in: The Critique of Law.Independent Legal Studies. Volume I. Ownership, Jabłońska-Bonca J., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.333-352
 • POMORSKA A. (2007), Główne uwarunkowania i bariery racjonalizacji wydatków publicznych in: Uwarunkowania i bariery naprawy finansów publicznych w Polsce, Głuchowski J., Pomorska A., Szołno-Koguc J., Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.320-331
 • POMORSKA A. (2005), Legal aspects of establishing commercial banks and their operation in Poland in: Banking law in Poland, M. Żukowski, Lublin, WYDAWNICTWO NAUKOWE UMCS, s.88-99
 • POMORSKA A. (2005), Dochody własne gmin w świetle rozwiązań normatywnych i doświadczeń praktyki (opracowanie uzupełnione i uaktualnione) in: Nauki ekonomiczne wobec problemów współczesnej gospodarki. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia Wydziału Ekonomicznego UMCS, pod red. J. Węcławskiego, Węcławski J., Lublin, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, s.135-147
 • POMORSKA A. (2005), The application of the tax law by fiscal authorities – key issues and irregularities in: In the circle of the tax lawand public finances. The jubilee book dedicated to Professor Cezary Kosikowski, -, Lublin, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, s.301-315
 • POMORSKA A. (2005), Prawowyje osnowy sozdania i diejatielnosti komerczeskich bankow w Polsze in: Bankowskoje dielo w Polsze, Żukowski M., Lublin, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, s.88-99
 • POMORSKA A. (2005), The financial control of local self-government units exercised by the Supreme Audit Office in: Finances of local self-government 2005, Kosikowski C., Warsaw, DOM WYDAWNICZY ABC, s.472-485
 • POMORSKA A. (2005), The use of communes' own income in the light of normative solutions and practice in: Ius suum quique - law andfinance studies. The jubilee book dedicated to Professor Wacław Goronowski, -, Warsaw, WYDAWNICTWO LIBER, s.92-104
 • POMORSKA A. (2004), Realizacja dochodów własnych przez gminy w latach 1999-2002 w świetle wyników kontroli NIK in: Polska samorządność w integrującej się Europie, Szewczuk A., Szczecin, FUNDACJA NA RZECZ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.418-425
 • POMORSKA A. (2004), Racjonalizacja wydatków publicznych - główne problemy prawne i ekonomiczne in: Racjonalizacja wydatków publicznych w warunkach deficytu budżetowego, Pomorska A., Pypeć M., Radom, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I BANKOWOŚCI, RADOM, s.8-17
 • POMORSKA A. (2003), Funkcjonowanie podatku akcyzowego w Polsce - próba oceny in: Reforma dochodów publicznych w Polsce, Pomorska A., Pypeć M., Radom, WYDAWNICTWO ZAKŁAD POLIGRAFII ITE, s.112-122
 • POMORSKA A. (2003), Controversy over premises of remissions of tax arrears in: Ex iniuria non oritur ius, Gomułowicz A., Małecki J., Gdańsk, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, s.275-291
 • POMORSKA A. (2003), Kontrola finansowa Najwyższej Izby Kontroli in: Finanse publiczne i prawo finansowe, Kosikowski C., Ruśkowski E., Warsaw, DOM WYDAWNICZY ABC, s.739-752
 • POMORSKA A. (2003), Opracowanie 4 rozdziałów oraz współautorstwo rozdziału 5 in: The process of complying Polish indirect taxes with EUstandards, Pomorska A., Szołno-Koguc J., Wójtowicz K., Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, s.-
Scientific Activities
Projects:
 • 2012–2016 The necessity of a new income tax model in Poland
 • 2008–2011 Potrzeba naprawy finansów publicznych. Proponowane scenariusze rozwiązań
Editing of scientific journal:
 • 2013, Editor of the Volume, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM
 • 2009, Member of the Scientific Counsil, "Krytyka prawa"
 • 1988, Member of Editorial Committee, "II diritto dell' economia", Bologna Italia
Ph.D. Mentor:
 • 2014 Instytucja nadpłaty podatku w podatkach dochodowych i jej skutki prawne Doktorant: Grażyna Pelewicz
 • 2013 Opodatkowanie rolnictwa podatkiem VAT w polsce na tle rozwiązań w państwach Unii Europejskiej Doktorant: Joanna Rucińska
 • 2011 Zakres i formy uproszczonego opodatkowania dochodów osób fizycznych w Polsce Doktorant: Robert Zieliński
 • 2011 Wydatki jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zadań publicznych Doktorant: Joanna Śmiechowicz
 • 2010 Zmiany w budżecie państwa po roku 1989 i ich wpływ na gospodarkę oraz system finansów publicznych w Polsce Doktorant: Tomasz Budzyński
 • 2009 Instrumenty polityki podatkowej państwa w systemie opodatkowania dochodów przedsiębiorców Doktorant: Grzegorz Matysek
 • 2009 System opodatkowania dochodów osób fizycznych na Ukrainie Doktorant: Anna Kruk
 • 2006 Sytuacja dochodowa polskich gmin w latach 1991-2002 Doktorant: Anna Kobiałka
 • 2005 System opodatkowania nieruchomości w Polsce i kierunku jego zmiany Doktorant: Katarzyna Wójtowicz
 • 2005 Priorytety i instrumenty polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego w latach 1990-2003 Doktorant: Barbara Kowalik
 • 2004 Procesy konsolidacyjne w polskim sektorze bankowym Doktorant: Marzena Wrona
Participation in conferences:
 • XV International Scientific Conference Concepts of Tax Codes. Fifteenth year of the Centre '', 2016
 • IN SEARCH OF SOUND TAX SYSTEM, 2015
 • Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej, 2012
 • O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów – lekcja z kryzysu, 2012
Membership in organizations:
2009
, Finance and Banking Association
2002–2014
, Information and Organization Center for the Research on the Public Finances and Tax Law in the Countries of Central and Eastern Europe
1970
, The Polish Economic Society
1970
, Sekcja Prawna (in Polish) - Polish Academy of Sciences
Additional Information
Consultancy:
Supreme Chamber of Control
Membership in internal committees and academic organizations:
2017
-, Kozminski University, Warsaw
2009–2015
Doctoral Studies Program Board, Kozminski University, Member
2009–2015
Doctoral Procedure Committee - Law, Kozminski University, Member
2007–2017
-, Kozminski University
1950–2010
, Institute of Economics Production, Organization and Management