Information card 

PhD DOMINIKA LATUSEK-JURCZAK

PhD
DOMINIKA LATUSEK-JURCZAK

Department of Management

PhD DOMINIKA LATUSEK-JURCZAK

CV
History of scientific positions:
2011
Associate Professor, Kozminski University
2009
Associate Professor, Center for Research on Organizations & Workplaces (CROW), Kozminski University
2007–2011
Assistant Professor, Department of Management, Management Division, Kozminski University
2004–2007
Research Assistant, Department of Management, Management Division, Leon Kozminski Academy of Enterpreneurship and Management
Research area:
 • sociology of organizations
 • organizational behavior
 • management and organization theory
 • knowledge-based labour
 • social capital
 • etnography in organizations
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2006
Vaxjo University, Sweden
Internships:
2011
Stanford University, USA
2002
University of North Carolina, USA
2002
Leipzig University, Germany
2007
Stanford University, USA
Scholarships/ / Awards:
2012
Scholarship for outstanding academic achievements for young scholars (Minister of Science and Higher Education).
Publications
Articles in scientific journals:
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2018), Moral space: An interview with Piotr Sztompka, JOURNAL OF TRUST RESEARCH, online, s.1-17
 • LATUSEK-JURCZAK D., Vlaar P. (2017), Uncertainty in interorganizational collaboration and the dynamics of trust: A qualitative study, European Management Journal, 36, s.12-27
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2017), High growth firms in low trust environments - an empirical study, STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, 9, s.37-49
 • OLEJNICZAK T., LATUSEK-JURCZAK D. (2016), Development of Trust in Low-Trust Societies, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3(195), s.309-325
 • GOLONKA M., LATUSEK-JURCZAK D. (2016), Alliance portfolio formation and configuration by small and medium ICT firms: Uncertainty, growth and managerial perspective, BALTIC JOURNAL OF MANAGEMENT, 1, s.65-88
 • LATUSEK-JURCZAK D., Gerbasi A. (2015), Trust-building in international business ventures, BALTIC JOURNAL OF MANAGEMENT, 10 (1), s.30-51
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D. (2015), Professional case studies in management education, ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 4, s.191-203
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2015), Case study method in mamagement education, STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 39, s.125-134
 • LATUSEK-JURCZAK D., VLAAR P. (2015), Exploring managerial talk through metaphor: An opportunity to bridge rigour and relevance?, MANAGEMENT LEARNING, -, s.211-232
 • LATUSEK-JURCZAK D., Cyfert S., Dyduch W., Niemczyk J., Sopińska A. (2014), Subdisciplines in management sciences, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 1, s.37-49
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2014), Distrust: Forgotten, yet Promising, SOCIAL SCIENCES/ SOCIALINIAI MOKSLAI, 3, s.15-21
 • LATUSEK-JURCZAK D., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2014), Collaboration and trust - building in open innovation community, JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, 17, s.47-62
 • LATUSEK-JURCZAK D., Ratajczak M. (2014), , SCANDINAVIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (SJPA), 3, s.49-66
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2013), Project management in international high-tech environment: Poland – Silicon Valley cooperation, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 11, część II, s.119-126
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2013), Polish Entrepreneurs in Silicon Valley, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 1(120), s.30-40
 • LATUSEK-JURCZAK D., Cook K. (2012), Trust in transitions, KYKLOS, 4, s.512-525
 • LATUSEK-JURCZAK D., KOŹMIŃSKI A. (2011), Trust and distrust in decison-making, DECYZJE, 16, s.29-41
 • LATUSEK-JURCZAK D., Postuła A. (2011), Image creation as a part of social roles of IT employees, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 2, s.110-128
 • JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2010), Revisiting the role of trust in cooperation: professional cultures, CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO, 31, s.75-87
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2009), Budowanie zaufania – rola pośrednika w budowie zaufania pomiędzy przedsiębiorcą a funduszem venture capital, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 2, s.38-52
 • KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2009), Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji, E-MENTOR, 3, s.4-13
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2008), Grammar: The Study of Rules, SCANDINAVIAN JOURNAL OF MANAGEMENT, 1, s.126-127
 • JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2008), Zarządzanie pracownikami wiedzy w przedsiębiorstwach high-tech, STUDIA I PRACE UE W KRAKOWIE. ZARZĄDZANIE ROZWOJEM ORGANIZACJI W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM., 1, s.511-520
 • LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2008), Sources of Uncertainty in Project Management: A ‘Real Life’ Account, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY, KNOWLEDGE & SOCIETY, 5, s.143-150
 • LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2007), (Dis)trust in Software Projects: A Thrice Told Tale. On Dynamic Relationships between Software Engineers, IT Project Managers, and Customers, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY, KNOWLEDGE & SOCIETY, 3(1), s.117-125
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2005), Konstruowanie roli zawodowej menedżera w korporacji międzynarodowej w Polsce, WORKING PAPER WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UW, 05-005, s.1-47
Editing of monographs:
 • LATUSEK-JURCZAK D., KOŹMIŃSKI A., (red.), (2014), Interorganizational relations in management science, Warsaw, Wolters Kluwer
Monographs:
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2017), Case Studies as a Teaching Tool in Management Education, IGI GLOBAL
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2017), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Warsaw, POLTEXT
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2015), Classic Management Theory, Warsaw, POLTEXT
 • JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2015), Zarządzanie. Teoria i praktyka w pigułce, Warsaw, POLTEXT
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2014), Polish enterprises in Silicon Valley, Warsaw, POLTEXT
 • KOŹMIŃSKI A., JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2014), Zasady zarządzania, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • LATUSEK-JURCZAK D., KOŹMIŃSKI A. (2014), Interorganizational relations in management science, Warsaw, WOLTERS KLUWER
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2011), Zarządzanie międzyorganizacyjne, Warsaw, WOLTERS KLUWER
 • KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D. (2011), Rozwój teorii organizacji, Warsaw, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • LATUSEK-JURCZAK D., Gerbasi A. (2010), Trust and Technology in a Ubiquitous Modern Environment: Theoretical and Methodological Perspectives, Hershey, IDEA GROUP PUBLISHING
 • LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2005), Zarządzanie - teoria i praktyka od podstaw, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Chapter in monographs:
 • KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D. (2018), Po co komu teoria organizacji? in: Teoria organizacji. Nauka dla praktyki, D. Latusek-Jurczak, T. Olejniczak, W. Piotrowski, Warsaw, Wydawnictwo POLTEXT, s.11-26
 • KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D. (2018), Równowaga funkcjonalna organizacji in: Teoria organizacji. Nauka dla praktyki, D. Latusek-Jurczak, T. Olejniczak, W. Piotrowski, Warsaw, Wydawnictwo POLTEXT, s.351-372
 • LATUSEK-JURCZAK D., OLEJNICZAK T. (2017), PiLab: polski podręcznik sukcesu in: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warsaw, POLTEXT, s.91-102
 • LATUSEK-JURCZAK D., PIKOS A. (2017), Ośrodek KARTA: ratując ginące historie in: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warsaw, POLTEXT, s.435-454
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2017), Pamięć i Przyszłość in: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warsaw, POLTEXT, s.455-464
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2017), Wstęp in: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warsaw, POLTEXT, s.9-10
 • LATUSEK-JURCZAK D., OLEJNICZAK T. (2017), PiLab: Hi-tech po polsku in: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warsaw, POLTEXT, s.85-88
 • LATUSEK-JURCZAK D., OLEJNICZAK T. (2017), PiLab: Inwestować albo nie inwestować - oto jest pytanie... in: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warsaw, POLTEXT, s.89-90
 • LATUSEK-JURCZAK D., PIKOS A. (2017), Szczeciński Marsz dla Życia in: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warsaw, POLTEXT, s.403-414
 • LATUSEK-JURCZAK D., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2017), Grupa Nowy Styl in: Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Dominika Latusek-Jurczak, Warsaw, POLTEXT, s.243-256
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2017), Preface in: Case Studies as a Teaching Tool in Management Education, Dominika Latusek- Jurczak, IGI GLOBAL, s.XIV-XXIII
 • LATUSEK-JURCZAK D., PIKOS A. (2015), Forms of interorganizational cooperation - possible applications in the administration of justice in: Building the value of the administration of justice, Przemysław Banasik, Gdańsk, Kowalewski &Wolff, s.176-193
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2015), Hyper-growth: challenges from OB perspective in: Organizational behavior: Organization a an OB field, Bednarska-Wnuk Izabela, Michalik Joanna, Swiątek-Barylska Ilona, Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.77-89
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2014), Interorganizational networks as cooperation structures in: Interorganizational relations in management science, Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.21-45
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2014), Forms of interorganizational cooperation in: Interorganizational relations in management science, Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.46-66
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D. (2014), Trust building and development in virtual communities - case study in: Sustainability as a challenge for modern management, Irena Hejduk, Warsaw, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.149-162
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2014), Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw szybkiego wzrostu w Polsce - doświadczenia z Doliny Krzemowej in: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Grzegorz W. Kołodko, -, POLTEXT, s.191-208
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2014), Development Prospects for Hyper-Growth Companies in Poland - The Silicon Valley Experiences in: Managament and Economic Policy for Development, Grzegorz W. Kołodko, -, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.125-137
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D. (2014), Role of the Virtual Team Leader: Managing Changing Membership in a Team in: The Laws of Knowledge Workplace, Dariusz Jemielniak, Farnham, Gower Publishing Limited, s.79-95
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2013), Polish it firm in silicon valley - a case study and tentative analysis in the light of internationalization theories in: New concepts in management - reaction to challenges of the environment, Monika Boguszewicz-Kreft, Małgorzata Rozkwitalska, Gdańsk, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, s.269-283
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2013), Dolina krzemowa i inne regiony rozwijające przemysły wysokich technologii in: KOOPERENCJA PRZEDSIĘBIORSTW W GOSPODARCE RYNKOWEJ KONKURENCJA – KOOPERACJA – ROZWÓJ, Ryszard Bobrowiecki, Tomasz Rojek, Kraków, UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, s.117-124
 • LATUSEK-JURCZAK D., Ciuk S. (2012), Ethics in qualitative research in: Qualitative methods, Dariusz Jemielniak, Warsaw, PWN, s.26-46
 • LATUSEK-JURCZAK D., Gerbasi A. (2012), Cultural Differences in Trust in High-Tech International Business Ventures: The Case of a US-Poland Cooperation in: Managing Dynamic Technology-Oriented Businesses: High-Tech Organizations and Workplaces, Dariusz Jemielniak, Abigail Marks, Hershey, New York, IGI GLOBAL, s.5-21
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2011), The Role of Intermediary in Trust Building Processes Between Entrepreneurs and Venture Capital Funds in: Economy, society and managing, Glinka B., Hensel P., Nowak A.Z, Warsaw, ELIPSA, s.131-143
 • LATUSEK-JURCZAK D., Sasson M., Vlaar P. (2010), Strategy and account management: drama, game, and fight in: Strategy at Every Corner! Inspiration for a New Breed of Strategists, Vlaar P., Amsterdam, SYNSPIRE PUBLISHING, s.231-260
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2008), Trustworthiness as an impression: A field study of relationships between solution providers and their clients in IT industry in Poland in: Management Practices in High-Tech Environments, Jemielniak D., Kociatkiewicz J., Hershey, IDEA GROUP PUBLISHING, s.151-164
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2008), Pozyskiwanie wiedzy z otoczenia in: Zarządzanie wiedzą, Jemielniak, D., Koźmiński, A. K., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.243-272
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2008), Zadania liderów w stymulowaniu kreatywności i zarządzaniu wiedzą in: Zarządzanie wiedzą, Jemielniak, D., Koźmiński, A. K., Warsaw, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.401-438
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2008), Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu wiedzą in: Zarządzanie wiedzą, Jemielniak D., Koźmiński A. K., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.161-194
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2007), When trust does not matter: The study of communication practices between high-tech companies and their clients in the environment of distrust in: Computer-mediated relationships and trust, Brennan L.L., Johnson V.E, Hershey, IDEA GROUP REFERENCE, s.239-252
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2007), Obywatele świata. O znaczeniu i wartości pracy menedżerów międzykulturowych in: Kultura organizacji. Badania etnograficzne polskich firm, Kostera M., Gdańsk, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, s.23-38
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2006), Zarządzanie międzykulturowe w Polsce in: Pomiędzy kulturami: szkice z komunikacji międzykulturowej, Ratajczak Magdalena, Wrocław, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, s.123-158
Scientific Activities
Projects:
 • 2007–2009 Praktyki zarządcze w przedsiębiorstwach wysokich technologii
 • 2015–2018 Hybridization of Management Pracctices in Japanese Production Companies in CEE
 • 2013–2016 Sources of social capital in management practices in organizations
 • 2010–2014 Managing uncertainty and trust in collaboration between companies
Editing of scientific journal:
 • 2014, Member of Editorial Committee, MANAGEMENT DECISION
 • 2011, Editorial Advisory Board, Management and Business Administration.Central Europe
Ph.D. Mentor:
 • 2014 Zarządzanie wiedzą jako element kontroli zarządczej na przykładzie Urzędów Miast Doktorant: Anna Pikos
 • 2014 Zarządzanie wiedzą w organizacjach typu born global Doktorant: Kaja Prystupa - Rządca
Publication of reviews:
 • LATUSEK-JURCZAK D., (2004), Myśląc o zarządzaniu review: Zarządzanie-podręcznik dla zaawansowanych, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION wydawca: WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, strony: 46-48
Participation in conferences:
 • I Ogólnopolski Maraton Naukowy Trendy w rozwoju przedsiębiorczości, 2015
 • Czas na rozwój - Wyzwania dla przedsiębiorców i naukowców, 2015
 • V Konferencja Naukowa. Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw - nowe trendy w zarządzaniu i marketingu, 2014
 • Congress of Academic Culture, 2014
 • Społeczne i ekonomiczne problemy zarządzania projektami, 2013
 • Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw - Nowe trendy w zarządzaniu i marketingu, 2013
 • 11th Annual International Conference on Business: Accounting - Finance - Management - Marketing, 2013
 • Czas na rozwój - myślenie strategiczne w życiu codziennym, 2012
 • :The 27th EGOS Colloquium, 2011
 • 27th EGOS Colloquium, 2011
 • 26th EGOS Colloquium, 2010
 • 5th Workshop on Trust within and between Organizations, 2010
 • V międzynarodowa konferencja naukowa: zarządzanie rozwojem organizacji, 2008
 • Annual Meeting of the Academy of Management - The Questions We Ask, 2008
 • 4th Conference on Technology, Knowledge and Society, 2008
 • 4th Workshop on Trust within and between Organizations, 2007
 • International Conference on Technology, Knowledge and Society, 2007
 • 3rd International Conference on Technology, Knowledge and Society, 2007
 • European Group on Organization Studies conference, 2006
 • EABIS 4th Annual Colloquium PhD Day, 2005
 • Trust within and between organizations, 2005
 • ABE Research Seminar, 2005
Membership in organizations:
2016
, The Polish Young Academy
2012
, Polish Academy of Sciences
2007
, AACSB (American Association of Collegiate Schools of Business)
2006
, European Group for Organization Studies
2003
, First International Network on Trust
Additional Information
Consultancy:
The Ministry of Science and Higher Education
Membership in internal committees and academic organizations:
2015
Academic Research Board, Kozminski University, Warsaw, Research Coordinator
2014
-, Kozminski University, Warsaw
2011–2013
Faculty Development Board, Kozminski University, Member
2011–2015
Doctoral Studies Program Board, Kozminski University, Member
2011–2015
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University, Member
2011
-, Committee of Organization and Management Sciences, Polish Academy of Sciences
2009–2012
, Kozminski University
2008
, Kozminski University
2008
, Kozminski University
2008–2009
English Track Program Board, Kozminski University, Member
2007
, Kozminski University
2007–2011
Committee for University Teachers Academic Awards, Kozminski University, Member
2004–2006
, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management
2004–2007
, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management
Membership in management boards:
2015
independent Supervisory Board Member, PTFI Pioneer PKO
2012
member of Supervisory Board, Międzynarodowa Szkoła Zarządzania