Information card 

Prof. ADAM NOGA

Prof.
ADAM NOGA

Department of Economics

Prof. ADAM NOGA

CV
History of scientific positions:
2014
Full professor, Interdisciplinary Center, Kozminski University
2014
Full Professor, Sustainable Development Center, Kozminski University
2009
Full Professor, Department of Economics, Kozminski University
2005–2009
Associate Professor, Department of Economics, Kozminski University
1999–2004
Full Professor, Academy of Finance
1999–2005
Lecturer, Academy of Finance
1997–1999
Lecturer, University of Warsaw
1995–1999
Associate Professor, Warsaw School of Economics in Warsaw
1991–1992
Lecturer, Univ. De Montreal
1985–1995
Assistant Professor, Warsaw School of Economics in Warsaw
1978–1985
Research Assistant, Warsaw School of Economics in Warsaw
Research area:
 • economics
 • public finance
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
1994
'L'Universite Catholique a Louvain, Belgium
2009
Warsaw School of Economics in Warsaw, Poland
2009
Warsaw School of Economics in Warsaw, Poland
Scholarships/ / Awards:
1995
Citi Bank Award for special contribution in developement of science, in sphere of economy and finance.
Series of lectures:
1996
Universite Montpellier II, France
1994
Universite Montpellier II, France
1994
'L'Universite Catholique a Louvain, Belgium
1993
Universite Montpellier II, France
1992
Universite Montpellier II, France
1992
L'Université du Québec a Montréal, Canada
1991
HEC Montreal, Canada
Publications
Articles in scientific journals:
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2017), Economics of Social Emotions: Functional Equilibrium vs. Disequilibrium in the Polish Economy Based on the BDI Indicator, 1999–2016, EKONOMISTA, 6, s.644-674
 • NOGA A. (2017), Contacts as a Tool for Regulating Economic Behavior - proposals by Oliver Hart and Bengt Holmstrom, EKONOMISTA, 1, s.84-97
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2016), In Search of Non-Fragility of the Socio-Economic System:Using the Synthetic BDI Index, EKONOMISTA, 1, s.32-60
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2016), The Balanced Development Index: Its Construction and Application in Times of Uncertainty, Poland 1999–2017, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3 (195), s.267-289
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2015), Operationalization and estimation of balanced development index for Poland 1999-2016, STATISTICS IN TRANSITION, 3, s.461-487
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • NOGA A. (2011), Konsument a triada: właściciel - przedsiebiorca - menadżer w teorii przedsiębiorstw, KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 1, s.38-46
 • NOGA A. (2006), Możliwości konkurencji w polskiej elektroenergetyce, URZĄD REGILACJI ENERGETYKI, ---, s.---
 • NOGA A. (2006), Zbieżności społecznej nauki Kościoła i współczesnych teorii przedsiębiorstwa, ZESZYTY NAUKOWE WSE, ---, s.---
 • NOGA A. (2005), Podstawowe tendencje makroekonomiczne w 2004 roku, RAPORTY, --, s.7-12
 • NOGA A. (2003), European Insurers in Search of New Competitive Strategies, JOURNAL OF EUROPEAN FINANCIAL SERVICES, ---, s.---
 • NOGA A. (2003), Piąta fala konkurencji, ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SGH, ---, s.137-165
 • NOGA A. (2003), W kierunku zdrowego wzrostu gospodarczego, STUDIA FINANSOWE, ---, s.5-23
Monographs:
 • NOGA A. (2009), Teorie przedsiębiorstw, Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • NOGA A. (2004), Polityka wzrostu gospodarczego Polski w latach 2003-2006, Warsaw, WYDAWNICTWO LAM
 • NOGA A. (2004), Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej, Warsaw, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
 • NOGA A. (2003), Jak tworzyć w Polsce nowe miejsca pracy, Warsaw, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Chapter in monographs:
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), Wskaźnik ALK równowagi społeczno - ekonomicznej dla Polski in: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Grzegorz W. Kołodko, -, POLTEXT, s.363-392
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), Kozminski University Index of Balanced Economic and Social Development in: Management and Economic Policy for Development, Grzegorz W. Kołodko, New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.251-270
 • NOGA A. (2014), Sieci w ujęciu teorii ekonomii in: Interorganizational relations in management science, Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak, -, WOLTERS KLUWER, s.122-145
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • NOGA A. (2010), Strategie przedsiębiorstw europejskich w kryzysie in: Globalny kryzys a jednocząca się Europa, W. Siwniński, D. Wojtowicz, Warsaw, POLTEXT, s.87-97
 • NOGA A. (2009), W kierunku teorii kosztów transformacji in: 20 lat transformacji, Kołodko G.W., Tomkiewicz J., Warsaw, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.311-325
 • NOGA A. (2009), Teoretyczne podstawy przekształceń własnościowych in: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem.Tom I Własność., Jabłońska-Bonca J., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.47-79
 • NOGA A. (2008), Niekompletność rynków i sposoby jej redukcji in: Księga jubileuszowa poświęcona 90-leciu urodzin Profesora Jana Lipińskiego, O kształtowaniu ładu gospodarczego, Mączyńska E., Sadowski Z., Warsaw, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.39-51
 • NOGA A. (2008), Strategije konkurencji wuzow w Polsze in: Strategija WUZ-ow, -, Moskwa, MOSKIEWSKA AKADEMIA EKONOMII I PRAWA, s.-
 • NOGA A. (2005), W oczekiwaniu na druga fazę transformacji gospodarczej in: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, Dach Z, Pollok A., Warsaw, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.---
 • NOGA A. (2005), Oskar Lange a współczesne modele gospodarki rynkowej in: Oskar Lange a współczesność, Sadowski Z., Warsaw, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.279-289
 • NOGA A. (2004), Klincz mikro – i makroekonomii in: Transformacja – Integracja – Globalizacja, Lis S., Miklaszewski S., Warsaw, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.---
 • NOGA A. (2004), Nowe podstawy mikroekonomii i mezoekonomii długookresowego wzrostu gospodarczego in: Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego, Kołodko G.W., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
Scientific Activities
Projects:
 • 2014–2014 Local union wage strategies and the internationalization of business activities
 • 2013–2013 Bogactwo instytucjonalne nakładów na ochronę zdrowia i dostępność innowacyjnych rozwiązań na przykładzie choroby rzadkiej (stwardnienia guzowatego)
Editing of scientific journal:
 • 2011, Member of Editorial Committee, EKONOMISTA
 • 2009, Member of Editorial Board, EKONOMISTA
Ph.D. Mentor:
 • 2012 Efektywność Jednostek badawczo-rozwojowych w Polsce w okresie transformacji Doktorant: Agnieszka Zasikowska
 • 2010 Sozologiczne cele przedsiębiorstw Doktorant: Przychodzeń Justyna
Publication of reviews:
 • NOGA A., (2007), review: Przedsiębiorczość dla ambitnych Cieślik J., EKONOMISTA wydawca: Wydawnictwo Key Text, strony: nr 2
 • NOGA A., (2007), review: Kapitał intelektualny Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska ., EKONOMISTA wydawca: Wydawnictwo Key Text, strony: nr 2
Participation in conferences:
 • Management and economic policy for development, 2013
 • Dobre państwo, 2013
Membership in organizations:
2001–2005
, The Polish Economic Society
1993–1998
, The Polish Economic Society
1985
, The Polish Economic Society
Additional Information
Consultancy:
Korpus Ekspertów Narodowego Centrum Nauki
Ministerstwo Finansów
Parlament
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Asseco Poland
Prezydent RP
Ministry of Privatization
Council of Ministers
Membership in internal committees and academic organizations:
2015
Academic Research Board, Kozminski University, Warsaw, Research Coordinator
2011–2015
Doctoral Procedure Committee - Economics, Kozminski University, Chairman
2011–2011
Doctoral Studies Program Board, Kozminski University, Chairman of the Council
2011–2015
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University
2011–2011
Faculty Assessment Committee, Kozminski University, Member
2009
Faculty Assessment Committee, Kozminski University, Member
2009–2015
Koźmiński International Business School Program Board, Kozminski University, Member
2008–2011
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University, Chairman
2008–2011
Doctoral Procedure Committee - Economics, Kozminski University, Chairman
2007–2015
Student Disciplinary Committee, Kozminski University, Member
2007
Faculty Assessment Committee, Kozminski University, Member
2007–2008
Committee for PhD Studies and Diploma Nostrification, Kozminski University, Chairman
2007–2015
Academic Research Board, Kozminski University, Member
2007–2008
Committee for Young Faculty Evaluation, Kozminski University, Member
2006–2011
, Kozminski University
2006–2011
, Kozminski University
2005–2006
, Kozminski University
2005
-, Kozminski University
2001–2005
PTE, Course Programme Committee Member
1985–1985
PTE
Membership in management boards:
2009–2009
Vice-president, Kredyt Bank S.A.
2009
Member, WARTA Insurance and Reinsurance Company
2009
Member, Warta TUNŻ
2007
Vice-President, ASSECO Poland
2007–2008
President, Prokom Software
2004–2005
Member, Polish Agency for Foreign Investments
2002
Member, Credit Bank
1997–2006
President, ASSECO Poland
1997–1999
President, Petrochemia Płock S.A.