Information card 

Prof. ADAM NOGA

Prof.
ADAM NOGA

Department of Economics

Prof. ADAM NOGA

CV
Research area:
 • public finance
 • economics
Scholarships/ / Awards:
1995
Citi Bank Award for special contribution in developement of science, in sphere of economy and finance.
Series of lectures:
1996
Universite Montpellier II
1994
Universite Montpellier II
1994
'L'Universite Catholique a Louvain
1993
Universite Montpellier II
1992
Universite Montpellier II
1992
L'Université du Québec a Montréal
1991
HEC Montreal
Publications
Articles in scientific journals:
 • NOGA A., JARZĘBOWSKI S., MACIĄG P. (2020), Co-Productivity as a New Value Theory in Value Chain Analysis, CENTRAL EUROPEAN MANAGEMENT JOURNAL, Volume 28, No. 1, s.52-65
 • NOGA A. (2017), Contacts as a Tool for Regulating Economic Behavior - proposals by Oliver Hart and Bengt Holmstrom, EKONOMISTA, 1, s.84-97
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2017), Economics of Social Emotions: Functional Equilibrium vs. Disequilibrium in the Polish Economy Based on the BDI Indicator, 1999–2016, EKONOMISTA, 6, s.644-674
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2016), The Balanced Development Index: Its Construction and Application in Times of Uncertainty, Poland 1999–2017, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3 (195), s.267-289
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2016), In Search of Non-Fragility of the Socio-Economic System:Using the Synthetic BDI Index, EKONOMISTA, 1, s.32-60
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2015), Operationalization and estimation of balanced development index for Poland 1999-2016, STATISTICS IN TRANSITION, 3, s.461-487
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • NOGA A. (2011), Konsument a triada: właściciel - przedsiebiorca - menadżer w teorii przedsiębiorstw, KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 1, s.38-46
 • NOGA A. (2006), Możliwości konkurencji w polskiej elektroenergetyce, URZĄD REGILACJI ENERGETYKI, ---, s.---
 • NOGA A. (2006), Zbieżności społecznej nauki Kościoła i współczesnych teorii przedsiębiorstwa, ZESZYTY NAUKOWE WSE, ---, s.---
 • NOGA A. (2005), Podstawowe tendencje makroekonomiczne w 2004 roku, RAPORTY, --, s.7-12
 • NOGA A. (2003), European Insurers in Search of New Competitive Strategies, JOURNAL OF EUROPEAN FINANCIAL SERVICES, ---, s.---
 • NOGA A. (2003), Piąta fala konkurencji, ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SGH, ---, s.137-165
 • NOGA A. (2003), W kierunku zdrowego wzrostu gospodarczego, STUDIA FINANSOWE, ---, s.5-23
Monographs:
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2020), The Balanced Development Index For Europe’s OECD Countries, 1999-2017, Cham, SPRINGER
 • OLEJNICZUK-MERTA A., NOGA A. (2020), Inwestycyjny wymiar konsumpcji. Istota, formy, znaczenie., Wydawnictwo POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • NOGA A. (2009), Teorie przedsiębiorstw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • NOGA A. (2004), Polityka wzrostu gospodarczego Polski w latach 2003-2006, WYDAWNICTWO LAM
 • NOGA A. (2004), Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
 • NOGA A. (2003), Jak tworzyć w Polsce nowe miejsca pracy, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Chapter in monographs:
 • NOGA A. (2020), Inwestycyjny wymiar konsumpcji w ujęciu makroekonomicznym in: Inwestycyjny wymiar konsumpcji. Istota, formy, znaczenie., A. Olejniczuk-Merta, A. Noga, Wydawnictwo POLTEXT, s.110-130
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2019), Emocje, racjonalność i rzeczywistość. Złożony indeks zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego in: Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, E. Mączyńska, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.240-274
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), Kozminski University Index of Balanced Economic and Social Development in: Management and Economic Policy for Development, Grzegorz W. Kołodko, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.251-270
 • NOGA A. (2014), Sieci w ujęciu teorii ekonomii in: Interorganizational relations in management science, Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak, WOLTERS KLUWER, s.122-145
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), Wskaźnik ALK równowagi społeczno - ekonomicznej dla Polski in: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Grzegorz W. Kołodko, POLTEXT, s.363-392
 • NOGA A. (2010), Strategie przedsiębiorstw europejskich w kryzysie in: Globalny kryzys a jednocząca się Europa, W. Siwniński, D. Wojtowicz, POLTEXT, s.87-97
 • NOGA A. (2009), Teoretyczne podstawy przekształceń własnościowych in: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem.Tom I Własność., Jabłońska-Bonca J., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.47-79
 • NOGA A. (2009), W kierunku teorii kosztów transformacji in: 20 lat transformacji, Kołodko G.W., Tomkiewicz J., WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.311-325
 • NOGA A. (2008), Niekompletność rynków i sposoby jej redukcji in: Księga jubileuszowa poświęcona 90-leciu urodzin Profesora Jana Lipińskiego, O kształtowaniu ładu gospodarczego, Mączyńska E., Sadowski Z., POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.39-51
 • NOGA A. (2008), Strategije konkurencji wuzow w Polsze in: Strategija WUZ-ow, -, MOSKIEWSKA AKADEMIA EKONOMII I PRAWA, s.-
 • NOGA A. (2005), W oczekiwaniu na druga fazę transformacji gospodarczej in: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, Dach Z, Pollok A., POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.---
 • NOGA A. (2005), Oskar Lange a współczesne modele gospodarki rynkowej in: Oskar Lange a współczesność, Sadowski Z., POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.279-289
 • NOGA A. (2004), Klincz mikro – i makroekonomii in: Transformacja – Integracja – Globalizacja, Lis S., Miklaszewski S., POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.---
 • NOGA A. (2004), Nowe podstawy mikroekonomii i mezoekonomii długookresowego wzrostu gospodarczego in: Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego, Kołodko G.W., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
Scientific Activities
Projects:
 • 2014–2014 Local union wage strategies and the internationalization of business activities
 • 2013–2013 Bogactwo instytucjonalne nakładów na ochronę zdrowia i dostępność innowacyjnych rozwiązań na przykładzie choroby rzadkiej (stwardnienia guzowatego)
Ph.D. Mentor:
 • 2012 Efektywność Jednostek badawczo-rozwojowych w Polsce w okresie transformacji Doktorant: Agnieszka Zasikowska
 • 2010 Sozologiczne cele przedsiębiorstw Doktorant: Przychodzeń Justyna
Publication of reviews:
 • NOGA A., (2007), review: Przedsiębiorczość dla ambitnych Cieślik J., EKONOMISTA wydawca: Wydawnictwo Key Text, strony: nr 2
 • NOGA A., (2007), review: Kapitał intelektualny Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska ., EKONOMISTA wydawca: Wydawnictwo Key Text, strony: nr 2
Participation in conferences:
 • Management and economic policy for development, 2013
 • Dobre państwo, 2013
Membership in organizations:
2001–2005
, The Polish Economic Society
1993–1998
, The Polish Economic Society
1985
, The Polish Economic Society
Additional Information
Consultancy:
Korpus Ekspertów Narodowego Centrum Nauki
Ministerstwo Finansów
Parlament
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Asseco Poland
Prezydent RP
Ministry of Privatization
Council of Ministers