Information card 

PhD
MAGDALENA KRZYŻANOWSKA

Department of Marketing

PhD MAGDALENA KRZYŻANOWSKA

CV
History of scientific positions:
2017
Associate Professor, Department of Marketing, Kozminski University
2003–2017
Assistant Professor, Department of Marketing, Kozminski University
2003
Assistant Professor, Chair of Market and Marketing, Warsaw School of Economics in Warsaw
1997–2003
Research Assistant, Chair of Marketing, Leon Kozminski Academy of Enterpreneurship and Management
1995–2003
Research Assistant, Chair of Market and Marketing, Warsaw School of Economics in Warsaw
Research area:
 • marketing
 • marketing efficiency
 • costs and effects of marketing
 • competition
Internships:
1995
University of Cambridge, Great Britain
2002
IESE Business School, Spain
Scholarships/ / Awards:
2012
Nagroda główna w kategorii podręczniki X Konkursu na Prace Naukowe ogłoszonego przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.
2012
Nagroda Rektora za prace badawcze.
2011
Kozminski University Rector's Award for research.
Publications
Articles in scientific journals:
 • Kolomiiets O., KRZYŻANOWSKA M., MAZUREK G. (2018), Customer Disposition to Value Co-Creation Activities. The Case of the Clothing Industry, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., Vol. 26, No. 3/2018, s.30-48
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2017), Motivation towards the Pay What You Want Pricing Model, HANDEL WEWNĘTRZNY, 367, s.214-225
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M., AWDZIEJ M. (2017), Motivating to co-create value: “Polakpotrafi.pl” crowdfunding platform case, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 1, s.32-58
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2016), Consumer Attitudes towards Pay-What-You-Want as a Participative Pricing Mechanism, HANDEL WEWNĘTRZNY, 361, s.266-279
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M., KRZYŻANOWSKA M. (2016), Value Co-creation – Bibliometric Analysis, HANDEL WEWNĘTRZNY, 362, s.16-26
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2016), Pay-what-you-want as a participative pricing mechanism:meta-analysis of development and knowledge dissemination, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 18(1), s.21-38
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2016), Impact of consumer involvement on product recommendations, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 1, s.27-38
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M., AWDZIEJ M. (2016), Motivating to co-create value; the case of crowdfunding platform Polakpotrafi.pl, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 45 (1), s.41-49
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2015), Pay what you want as an innovative tool of price setting - literature review, LOGISTYKA, 2, s.1244-1250
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2014), The consumers attitude towards payment for recommendations, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 16, s.46-60
 • KRZYŻANOWSKA M. (2014), Net value creation and appriopriation meaning for marketing, MARKETING I RYNEK, 8, s.115-120
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2014), Consumer attitude toward payment for recommendations, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 2, s.46-60
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2014), Redefining products as a positioning strategy: a case of Partnership for Health, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 17, s.81-98
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2014), Shared value creation and marketing, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4 (127), s.153-167
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2013), UNDERSTANDING CUSTOMERS IN CREATIVE INDUST RIES, International Journal o f Sales, Retailing a nd Marketing, 2, s.58-68
 • KRZYŻANOWSKA M. (2013), Impact of participation in coopetition on marketing, HANDEL WEWNĘTRZNY, 3, s.150-158
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2013), Identifying competitors: challenges for start-up firms, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 4, s.234-247
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2012), Competitive landscape of the educational market: a managerial perspective, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 14, s.238-252
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2012), Competition in the perspective of service providers: positioning guidelines for non-public schools, HANDEL WEWNĘTRZNY, wrzesień-październik, s.402-411
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2012), Educational offer and its positioning: a comparison of the perception of customers and managers, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 14, s.336-351
 • KRZYŻANOWSKA M., Moszoro M. (2012), Managerial perception of competition: evidence from Poland, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 4, s.252-260
 • KRZYŻANOWSKA M., Nawrot T. (2012), Legal influences in marketing communication in the TV and radio stations in Poland, Handel Wewnetrzny, maj-czerwiec, s.2012
 • KRZYŻANOWSKA M., Nesseldt A. (2011), Regulatory interventions in marketing: Interpreting Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK) decisions from 2003 to 2010, ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, 172, s.76-85
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2011), Rola marketingu w warunkach niepewności - w świetle zaleceń wybranych firm konsultingowych, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(111), s.84-94
 • KRZYŻANOWSKA M. (2010), Kierunki rozwoju marketingu, ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO. POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING, 3, s.267-277
 • KRZYŻANOWSKA M. (2009), Marketing a inne sposoby budowania przewagi konkurencyjnej, MARKETING I RYNEK, 1, s.2-8
 • KRZYŻANOWSKA M. (2007), Bases of marketing efficiency evaluation, MARKETING I RYNEK, 12, s.2-9
 • KRZYŻANOWSKA M. (2007), Nowoczesne koncepcje przewagi konkurencyjnej, MARKETING I RYNEK, 9, s.2-9
 • KRZYŻANOWSKA M., Moszoro M. (2007), Dylematy strategiczne Doradztwa Gospodarczego DGA, MARKETING I RYNEK, 1, s.22-29
 • KRZYŻANOWSKA M., Moszoro M. (2007), Rozwój kanałów tematycznych w TVP, MARKETING I RYNEK, 7, s.28-34
 • KRZYŻANOWSKA M. (2007), Wczesne koncepcje przewagi konkurencyjnej, MARKETING I RYNEK, 8, s.2-8
 • KRZYŻANOWSKA M. (2006), Aktywni nabywcy a marketing, HANDEL WEWNĘTRZNY (MARKETING RYNEK PRZEDSIĘBIORSTWO), październik, s.144-149
 • KRZYŻANOWSKA M. (2004), Znaczenie marketingu w działalności edukacyjnej szkoły wyższej, MARKETING I RYNEK, 3, s.9-14
 • KRZYŻANOWSKA M. (2004), Perspektywy rozwoju orientacji rynkowej w polskich szkołach wyższych, MARKETING I RYNEK, 9, s.15-22
 • KRZYŻANOWSKA M. (2004), Marketingowe strategie usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego, MARKETING I RYNEK, 4, s.2-7
Monographs:
 • KRZYŻANOWSKA M. (2015), Competitive determinants of marketing efficiency, Warsaw, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KRZYŻANOWSKA M., Kowalkowski A., Moszoro M., Rawski M. (2010), Menedżer w organizacji - aspekty postrzegania konkurencji oraz metody reflekcji strategicznej, Olsztyn, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
 • KRZYŻANOWSKA M. (2000), Marketing usług organizacji niekomercyjnych, Warsaw, Wydawnictwo WSPiZ im.Leona Koźmińskiego
Chapter in monographs:
 • KRZYŻANOWSKA M. (2012), Strategies of creating consumer value through services in: Marketing strategies, Wojciech Wrzosek, Warsaw, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.240-275
 • KRZYŻANOWSKA M. (2011), The role of marketing in entreprises and non-profit organizations in: Marketing. Koncepcja skutecznych działań, L. Garbarski, Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.37-51
 • KRZYŻANOWSKA M. (2011), Competitive behaviour in: Marketing. Keywords and practical implementations, Garbarski L., Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.109-117
 • KRZYŻANOWSKA M. (2011), Competitive behaviour in: Marketing. The concept of effective activities, L. Garbarski, Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.52-66
 • KRZYŻANOWSKA M. (2011), Rola marketingu w przedsiębiorstwach i organizacjach niekomercyjnych in: Marketing. Keywords and practical implementations, Garbarski L., Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.27-36
 • KRZYŻANOWSKA M. (2011), Zachowania konkurentów in: Marketing. Koncepcja skutecznych działań, Garbarski L., Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.138-154
 • KRZYŻANOWSKA M. (2011), Marketing a osiąganie przewagi konkurencyjnej in: Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, Garbarski L., Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.52-66
 • KRZYŻANOWSKA M., Moszoro M. (2010), Doradztwo Gospodarcze DGA in: Analiza problemów biznesowych. Studia przypadków polskich przedsiębiorstw, Moszoro M., Warsaw, OFICYNA WOLTERS KLUWER, s.96-121
 • KRZYŻANOWSKA M., Moszoro M. (2010), Telewizja Polska in: Analiza problemów biznesowych. Studia przypadków polskich przedsiębiorstw, Moszoro M., Warsaw, OFICYNA WOLTERS KLUWER, s.134-155
 • KRZYŻANOWSKA M., Moszoro M. (2010), Fundusz Poręczeniowy FEP in: Analiza problemów biznesowych. Studia przypadków polskich przedsiębiorstw, Moszoro M., Warsaw, OFICYNA WOLTERS KLUWER, s.203-209
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M. (2010), Consumer behaviour in times of economic downturn in: Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia marketingowego, Figiel Sz., Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.339-403
 • KRZYŻANOWSKA M., TKACZYK J. (2010), Insight Into Consulting Companies. Prescriptions for Success in the Economic Downturn: A Marketing Perspective in: An Enterprise Odyssey: From Crisis to Prosperity – Challenges for Government and Business, Galetić L., Spremić M., Ivanov M., Zagrzeb, UNIVERSITY OF ZAGREB, s.1418-1430
 • KRZYŻANOWSKA M. (2009), Badania jakościowe w procesie poznania naukowego marketingu in: Tożsamość i wizerunek marketingu, Niestrój R., Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.84-92
 • KRZYŻANOWSKA M. (2008), Striving for the Quality of Public Services through Public-Private Partnerships: The Case of 7 Projects in the City of Warsaw in: An Enterprise Odyssey: Tourism - Governanace and Entrepreneurship, Galetić L., Ćawlek N., Zagrzeb, Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, s.29-30, pełny tekst - CD-ROM 204-215
 • KRZYŻANOWSKA M. (2008), Czynniki rozwoju marketingu in: Czynnik ludzki w marketingu, Rudzewicz A., Michalak J., Olsztyn, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, s.104-110
 • Moszoro M., KRZYŻANOWSKA M. (2008), The digital challenge for public television broadcasters in: Proceedings of 16th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central and Eastern Europe, Chadraba P., Springer R., Vienna, University of Viennax2_1, s.204-217
 • KRZYŻANOWSKA M. (2008), The concepts of marketing costs in: Marketing activities' costs and outcomes, Garbarski L., Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.25-51
 • KRZYŻANOWSKA M. (2008), Wpływ procesów konkurencyjnych na marketing in: Współczesny marketing. Strategie, Sobczyk G., Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.117-123
 • KRZYŻANOWSKA M. (2008), Marketing activities' costs and outcomes vs marketing efficiency in: Marketing activities' costs and outcomes, Garbarski L., Warsaw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s.177-189
 • KRZYŻANOWSKA M. (2008), Marketingowe konsekwencje zróżnicowania sposobów postrzegania procesów konkurencyjnych w dzialalności gospodarczej - perspktywa badawcza in: O nowy ład gospodarczy w Polsce, Bartkowiak R., Ostaszewski J., Warsaw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s.567-576
 • KRZYŻANOWSKA M. (2007), Konkurencyjne uwarunkowania marketingu in: Marketing w gospodarce opartej na wiedzy, Figiel S., Olsztyn, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, s.36-46
 • KRZYŻANOWSKA M. (2006), Problemy identyfikacji kosztów marketingu in: Szanse i wyzwania współczesnego marketingu, Deluga W., Chotkowski J., Koszalin, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.75-82
 • KRZYŻANOWSKA M. (2005), Wpływ orientacji rynkowej na efektywność marketingu in: Efektywność marketingu, Wrzosek W., Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.60-83
 • Tkaczyk J., KRZYŻANOWSKA M. (2004), Wybór rynku docelowego in: Marketing. Przewodnik, Garbarski Lechosław, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.89-116
 • BOGUSŁAWSKA K., KRZYŻANOWSKA M. (2004), Podstawy badań marketingowych in: Marketing. Guidebook, Garbarski Lechosław, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.117-148
 • KRZYŻANOWSKA M. (2004), Strategie marketingowe usług in: Strategie marketingowe, Wrzosek W., Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.200-231
 • KRZYŻANOWSKA M. (2004), Marketing usług in: Marketing. Przewodnik, Garbarski Lechosław, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.315-335
 • KRZYŻANOWSKA M. (2004), Czy trzeci sektor potrzebuje marketingu? in: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce, Garbarski L., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.179-184
 • KRZYŻANOWSKA M. (2004), Marketing usług edukacyjnych szkoły wyższej in: Marketing szkół wyższych, Nowaczyk G., Kolasiński M., Poznań, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU, s.29-42
 • KRZYŻANOWSKA M. (2004), Perspektywy rozwoju marketingu usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego w Polsce in: Marketing-handel-konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, Gregor B., Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.417-425
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2013, "Volume I editor: The nature and circumstances of creating value by marketing", HANDEL WEWNĘTRZNY
 • 2013, , "HANDEL WEWNĘTRZNY"
Participation in conferences:
 • XXVI Congress of the Departments of Marketing, Trade and Consumption Contemporary paradigms in marketing, trade and consumption, 2016
 • New frontiers for management and marketing, 2016
 • 12th International CIRCLE Conference, 2015
 • 10th International conference For Marketing, Management, Finance, Consumer Behaviour, Tourism and Retailing Research, 2013
 • Zachowania konsumenckie. Między przeszłością a przyszłością, 2012
 • 9th International conference For Marketing, Management, Finance, Consumer Behaviour, Tourism and Retailing Research, 2012
 • Strategic choices in enterprises; determinants and results, 2011
 • 8th CIRCLE International Conference for Marketing, Management, Finance, Consumer Behaviour, Tourism and Retailing Research, 2011
 • Raport o zarządzaniu, 2010
 • An Enterprise Odyssey: From Crisis to prosperity- Challenges for Goverment and Business, 2010
 • 7th Circle Conference for Marketing, Management, Finance, Consumer Behaviour, Tourism and Retailing Research, 2010
 • International Marketing Trends Conference, 2010
 • 3rd International Scientific Conference Marketing Theory Challenges In Transitional Societies, 2009
 • Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. Stan obecny i kierunki zmian strategii marketingowych, 2009
 • 16th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe, 2008
 • An Enterprise Odyssey: Tourism - Governance and Entrepreneurship, 2008
 • Zachowania podmiotów na rynku w warunkach konkurencji - aspekty marketingowe, 2006
 • Marketing szkół wyższych, 2003
Membership in organizations:
2002
, IESE Alumni Association
1996
, Cambridge Alumni in Management
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
1996–2008
Alumni in Management, L'Université du Québec a Montréal, Course Programme Committee Member