Information card 

PhD PAWEŁ DE POURBAIX

PhD
PAWEŁ DE POURBAIX

Department of Marketing

PhD PAWEŁ DE POURBAIX

CV
Research area:
 • marketing efficiency
 • consumption
 • marketing
 • public relations
Internships:
2001
Central and East European Management Development A, Słowenia
Scholarships/ / Awards:
2012
postdoctoral fellowship for research purposes.
2012
Rector's Award for scientific publications.
2011
Rector's Award for scientific publications.
2011
postdoctoral fellowship for research purposes.
Publications
Articles in scientific journals:
 • DE POURBAIX P., Warzybok A. (2018), Open innovations – situation, conditions, and activity of enterprises, STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, vol.6, nr 6, s.18-30
 • DE POURBAIX P., Daleka L. (2017), Subbrand as a marketing innovation on the example of the vodka market in Poland, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2 (48), s.407–425
 • DE POURBAIX P. (2016), Prosumer of the XXI century – new challenges to commerce and marketing, ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: OECONOMIA, 15 (1), s.89-97
 • DE POURBAIX P. (2015), Attitudes of the Generation Y towards Enterprises' Advertyising Activities, HANDEL WEWNĘTRZNY, 4(357), s.317-327
 • DE POURBAIX P. (2015), Bariery rozwoju innowacyjności i innowacji w marketinguBarriers to development of innovativeness and innovation in marketing, LOGISTYKA, 2, s.897-903
 • DE POURBAIX P. (2015), Open Innovation and the Development of Relationswith Buyers, KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 4 (13), s.40-50
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DE POURBAIX P. (2014), Global and local marketing strategies of companies, MARKETING I RYNEK, 8, s.372-377
 • DE POURBAIX P. (2013), Role of Internet and Social Media in The Young Consumner's Market, HANDEL WEWNĘTRZNY, styczeń-luty 2013, s.273-285
 • DE POURBAIX P. (2013), , HANDEL WEWNĘTRZNY, 3, s.171-181
 • DE POURBAIX P. (2013), Rynkowe więzi firm z konsumentami - geneza, istota, elementy, znaczenie, PRACE NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU, 21, s.11-23
 • DE POURBAIX P., CHMIELEWSKI K. (2013), The role of social media in the young consumers market - case study for Poland and German, VISNYK DERZHAVNOGO UNIVERSYTETU L'VIVS'KA POLITEKHNIKA, 762, s.165-173
 • DE POURBAIX P. (2012), Social media and personal branding, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, 209, s.137-149
 • DE POURBAIX P. (2011), Young customer as participant in market processess, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 72, s.565-578
 • DE POURBAIX P. (2010), Proces zakupowy młodych nabywców, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 54, s.263-270
 • DE POURBAIX P. (2010), Komunikacja marketingowa z młodymi konsumentami, ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, 135, s.255-264
 • DE POURBAIX P. (2008), Komunikacja werbalna, MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, 1, s.40-41
 • DE POURBAIX P. (2008), Komunikacja niewerbalna cz.2, MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, 3, s.41-42
 • DE POURBAIX P. (2008), Komunikacja niewerbalna cz.1, MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, 2, s.43-44
 • DE POURBAIX P. (2007), Pokonywanie oporu klienta, cz. 2, MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, 9, s.40-41
 • DE POURBAIX P. (2007), Pokonywanie oporu klienta, cz. 1, MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, 7-8, s.44-45
 • DE POURBAIX P. (2007), Pokonywanie oporu klienta, cz. 3, MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, 10, s.42-43
 • DE POURBAIX P. (2007), Sztuka zadawania pytań, MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, 11, s.40-41
 • DE POURBAIX P., AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2005), Wokół marketingu w Polsce. Sprawozdanie z konferencji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, ---, s.33-37
 • DE POURBAIX P. (2005), Internet - narzędzie tworzenia więzi rynkowych z młodymi nabywcami, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(75), s.38-43
 • DE POURBAIX P., AWDZIEJ M. (2004), Developement of the Polish Business Education Sector in the years 1990-2002, EMERGO, 10/4, s.----
 • DE POURBAIX P. (2004), Orientacja przedsiębiorstw na młodego klienta - chwilowe zauroczenie czy tworzenie trwałego związku?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(67), s.37-43
 • DE POURBAIX P. (2003), Postępowanie nastolatków na rynku, HANDEL WEWNĘTRZNY (MARKETING RYNEK PRZEDSIĘBIORSTWO), ---, s.35-44
Monographs:
 • DE POURBAIX P. (2006), Pozycjonowanie jako element samorządowej polityki rozwoju na przykładzie Gminy Zielonka, APERTURE
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), Poradnik profesjonalnego likwidatora szkód, PZU
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego, PZU
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., AWDZIEJ M., BOGUSŁAWSKA K., TKACZYK J. (2004), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Chapter in monographs:
 • DE POURBAIX P. (2012), Computer newspeak among young consumers in: Marketing przyszłości. Trendy, Strategie, Insrumenty. Komunikacja marketingowa podmiotów rynkowych, Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.243-253
 • DE POURBAIX P. (2012), The role of the Internet and social media in the Polish young consumers market in: The Transformation of Consumption and Consumer Behaviour, Olejniczuk-Merta Anna, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR, s.143-161
 • DE POURBAIX P. (2010), Komunikacja marketingowa z młodymi konsumentami in: Komunikacja rynkowa, ewolucja wyzwania szanse, Pilarczyk B., Waśkowski Z., UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, s.-
 • TARANKO T., DE POURBAIX P. (2009), Niepewność w zachowaniach konsumentów i sposoby jej ograniczania in: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców., Garbarski L., Tkaczyk J., AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.175-187
 • DE POURBAIX P. (2009), Relationship marketing on young consumer market in: Innowacje w marketingu 5.0, Czuba T. ,Reysowski M., Skurczyński M., UNIWERSYTET GDAŃSKI, WYDZIAŁ EKONOMICZNY, s.---
 • DE POURBAIX P. (2007), Internet w aspekcie tworzenia więzi rynkowych firm z młodymi nabywcami in: Innowacje w marketingu 4.0, Czuba T., Reysowski M., Skruczyński M., UNIWERSYTET GDAŃSKI, s.302-314
 • DE POURBAIX P. (2007), Postawy młodych konsumentów wobec działań przedsiębiorstw w zakresie tworzenia więzi rynkowych in: Uwarunkowania i kierunki zmian na rynku młodych konsumentów, Olejniczuk-Merta A., INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI, KONIUNKTUR, s.---
 • DE POURBAIX P. (2005), Internet jako nowoczesne medium w komunikacji firm z młodymi nabywcami in: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Media w kreowaniu wizerunku, Rosa G., Smalec A., WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.---
 • DE POURBAIX P. (2005), Młodzi konsumenci na rynku – diagnoza i perspektywy dla grupy 16-19-latków in: Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, Karwowski J., PRINTSHOP ARTUR PISKAŁA, s.95-102
 • TKACZYK J., GARBARSKI L., DE POURBAIX P., TARANKO T., AWDZIEJ M. (2005), Jak kupują klienci indywidualni?; Rodzaje trudnych klientów i sztuka radzenia sobie z nimi; Profesjonalna obsługa klienta in: Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego, Lechosław Garbarski, PZU, s.---
 • BOGUSŁAWSKA K., DE POURBAIX P. (2004), Mechanizmy oddziaływania promocji in: Marketing. Przewodnik, Garbarski Lechosław, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.227-249
 • DE POURBAIX P., BOGUSŁAWSKA K. (2004), Pozycjonowanie jako element samorządowej polityki rozwoju na przykładzie Gminy Zielonka in: Partnerstwo w Regionie. Samorządy - Organizacje - Mieszkańcy, ---, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.---
 • BOGUSŁAWSKA K., DE POURBAIX P. (2004), Instrumenty promocji in: Marketing. Przewodnik, Garbarski Lechosław, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.249-274
 • DE POURBAIX P., BARAN R. (2004), Analiza możliwości i zagrożeń działania in: Marketing. Przewodnik, Garbarski Lechosław, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.39-62
 • DE POURBAIX P. (2004), Istota i sposoby kształtowania więzi rynkowych firm z młodymi nabywcami in: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, Garbarski L., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.493-500
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • XXVII Congress of Departments of Marketing, Trade and Consumption. Horizons of knowledge. Marketing - Trade - Consumption, 2018
 • XXVI Congress Departments of Marketing, Trade and Consumption - Contemporary paradigms in marketing, trade and consumption, 2016
 • „Zachowania konsumentów a zarządzanie organizacjami – dekada doświadczeńw zintegrowanej przestrzeni europejskiej, 2014
 • , 2013
 • The functioning of modern companies - New trends in the management and marketing, 2013
 • Controversy over marketing in Poland - Creating value and the value of marketing, 2013
 • Komunikacja rynkowa. Kultura. Perswazja. Technologia., 2012
 • Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, 2011
 • Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, 2010
 • Innowacje w marketingu 2009, 2009
 • Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty, 2009
 • Uwarunkowania i kierunki zmian na rynku młodych konsumentów, 2007
 • Uwarunkowania i kierunki zmian na rynku młodych konsumentów, 2007
 • Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, 2004
Additional Information
Consultancy:
National Science Center
FJ