Information card 

PhD WŁODZIMIERZ PIOTROWSKI

PhD
WŁODZIMIERZ PIOTROWSKI

Department of Management

PhD WŁODZIMIERZ PIOTROWSKI

CV
Research area:
 • managing people in an organization
 • critical management theory
 • projects management
 • crisis management
 • change management
 • organizational change
 • leadership
 • organization structure and process
 • management and organization theory
 • systems theory
 • organizational behavior
 • management
Internships:
1992
University of Illinois, USA
Scholarships/ / Awards:
1996
Award of Committee on Organization and Management, Polish Academy of Sciences.
Publications
Monographs:
 • KOŹMIŃSKI A., PIOTROWSKI W. (2004), Zarządzanie - teoria i praktyka wyd. V zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN
Chapter in monographs:
 • PIOTROWSKI W. (2004), Przywództwo: między Scyllą potrzeb a Hybrydą możliwości in: Krytyczna teoria organizacji, Kieżun Witold, Kubin Jerzy, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • IX Krajowa Konferencja SPMP, 2005
 • VIII Krajowa Konferencja SPMP, 2004
Additional Information
Consultancy:
Ruch JSC
Public Procurement Office
PSE JSC
"Ekspert"