Information card 

PhD
ANNA PIOTROWSKA

Department of Economic Psychology

PhD ANNA PIOTROWSKA

CV
History of scientific positions:
2017
Senior Lecturer, Department of Economic Psychology, Kozminski University
2009–2017
Lecturer, Department of Economic Psychology, Kozminski University
1996–2009
Assistant Professor, Center of Economic Psychology and Decision Sciences, Kozminski University
1990–2000
Assistant Professor, Chair of Psychology of Idividual Differences, University of Warsaw
1979–1990
Research Assistant, Chair of Psychology of Idividual Differences, University of Warsaw
Research area:
  • social science methodology
  • science methodology
  • psychology in management
  • psychometry
  • psychology
Publications
Chapter in monographs:
  • PIOTROWSKA A., SKRZEK-LUBASIŃSKA M. (2012), Potrzeby pracwoników 50 + i ich relacje z innymi, w opiniach pracodawców in: Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50 . Raport końcowy, Czesław Szmidt, Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.185-201
Scientific Activities
Publication of reviews:
  • PIOTROWSKA A., (2007), review: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Materiały do ćwiczeń Henryk Król, Antoni Ludwiczyński, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION wydawca: WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, strony: ---
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
1985–2002
Polish Psychological Association, Course Programme Committee Member