Information card 

PhD PRZEMYSŁAW POLAŃSKI

PhD
PRZEMYSŁAW POLAŃSKI

Department of Quantitative Methods & Information Technology

PhD PRZEMYSŁAW POLAŃSKI

CV
History of scientific positions:
2015
Associate Professor, Information Technology Application Division, Kozminski University
2013–2015
Senior Lecturer, Information Technology Application Division, Kozminski University
2010–2013
Assistant Professor, Information Technology Application Division, Kozminski University
2009–2010
Lecturer, Department of Quantitative Methods and Information Technology, Information Technology Application Division, Kozminski University
2005–2010
Assistant Professor, Faculty of European Law, University of Warsaw
2005–2006
Lecturer, University of Wrocław
2004–2009
Assistant Professor, Information Technology Application Division, Kozminski University
2003–2004
Lecturer, Poznan School of Banking
2000–2003
Research Assistant, University of Melbourne
Research area:
 • EU law
 • Information Society
 • intellectual property law
 • science methodology
 • information technology management
 • knowledge management
 • high-tech organizations
 • European Union
 • strategic management
 • European legal culture
 • e-learning
 • computer science
 • institutions and principles of the EU
 • privacy policy
 • knowledge-based organization
 • copyright
 • European law
Internships:
2005
University of Salzburg, Austria
2002
University of Utrecht, Holand
Scholarships/ / Awards:
2014
Computer Law and Security Review Best Paper Awards 2014 - Best Paper by the Academic.
2004
Marie-Curie Fellowship.
Publications
Articles in scientific journals:
 • POLAŃSKI P. (2017), Revisiting country of origin principle: Challenges related to regulating e-commerce in the European Union, COMPUTER LAW & SECURITY REVIEW, online, s.1-20
 • POLAŃSKI P. (2017), Cyberspace: A new branch of international customary law?, COMPUTER LAW & SECURITY REVIEW, 33, s.371-381
 • POLAŃSKI P. (2015), Towards the single digital market for e-identification and trust services, COMPUTER LAW & SECURITY REVIEW, Volume 31, Issue 6, s.773–781
 • POLAŃSKI P. (2015), O precyzyjnym wyszukiwaniu informacji w Legalisie słów kilka, EDUKACJA PRAWNICZA, 1(163), s.59-63
 • POLAŃSKI P. (2015), O pracy z tłumaczeniami prawniczymi w Legalisie słów kilka (część 2), EDUKACJA PRAWNICZA, 2(164), s.39-43
 • POLAŃSKI P. (2014), Quo Vadis Information Society? Notification of Draft Rules on E-Services in the EU, COMPUTER LAW & SECURITY REVIEW, 6, s.661-669
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • POLAŃSKI P. (2013), Some reflections on the duality of regime for software protection in the European Union, COMPUTER LAW & SECURITY REVIEW, 3, s.282-288
 • POLAŃSKI P. (2011), Liability for trademark infringement in Web 2.0 era: analysis of legal conundrum in Google and Ebay cases, Proceedings of 24th Bled eConference, 24, s.581-593
 • POLAŃSKI P., Kowalczuk I. (2011), Prawne aspekty reklamy w Internecie z wykorzystaniem usługi linków sponsorowanych, MONITOR PRAWNICZY, 1, s.29-39
 • POLAŃSKI P. (2010), Liability of search engines for sponsored and natural results - the case of Google, INTERNATIONAL JOURNAL OF PRIVATE LAW, 4 (3), s.434-447
 • POLAŃSKI P. (2010), Nowelizacja ustawy o informatyzacji, SEKRETARZ I ORGANIZACJA URZĘDU, 48, s.20-24
 • POLAŃSKI P. (2009), Balancing intellectual property and the privacy of users, International Journal of Liability and Scientific Enquiry, 3, s.272-280
 • POLAŃSKI P. (2007), Zwyczaje cyberprzestrzeni, PRAWO TELEINFORMATYCZNE, 1 (4), s.72-75
 • POLAŃSKI P. (2007), Ramy prawne dla prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem Internetu, E-MENTOR, 1(18), s.35-38
 • POLAŃSKI P. (2007), Podpis elektroniczny w Konwencji ONZ o kontraktach elektronicznych, PRAWO TELEINFORMATYCZNE, 3, s.78-83
 • POLAŃSKI P. (2007), Rodzaje podpisów elektronicznych i ich zastosowanie w zamówieniach publicznych, PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, 3 (14), s.56-70
 • POLAŃSKI P. (2007), UNCITRAL za i przeciw, PRAWO TELEINFORMATYCZNE, 1 (3), s.---
 • POLAŃSKI P., Świerczyński M. (2007), Środki komunikacji elektronicznej przy zawieraniu umów o charakterze międzynarodowym, KWARTALNIK PRAWA PRYWATNEGO, 3, s.865-902
 • POLAŃSKI P. (2007), Evidencing trade usages: the case of encryption practices in Internet banking, INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY TRANSFER COMMERCIALISATION, 6 (1), s.1-12
 • POLAŃSKI P. (2006), Towards a supranational Internet law, JOURNAL OF INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW AND TECHNOLOGY, 1 (1), s.1-9
 • POLAŃSKI P. (2006), Zarys autonomicznego prawa Internetu, STUDIA IURIDICA, 45, s.187-196
Monographs:
 • POLAŃSKI P. (2014), European electronic commerce law, Warsaw, C.H.BECK
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • POLAŃSKI P. (2008), Prawo Internetu, Warsaw, C.H. BECK
 • POLAŃSKI P. (2007), Customary Law of the Internet: in the search for a supranational Internet law, Hague, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
Chapter in monographs:
 • POLAŃSKI P. (2010), Technical, automatic and passive: liability of search engines for hosting infringing content in the light of the Google ruling in: Private Law: Rights, Duties & Conflicts, Kierkegaard S. M., Barcelona, IAITL, s.399-409
 • POLAŃSKI P. (2010), Uwagi na temat odpowiedzialności usługodawcy hostingu w Internecie in: Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej, Gołaczyński J., Warsaw, CH BECK, s.299-311
 • POLAŃSKI P. (2008), Trade usages under the Electronic Communications Convention in: The United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts: An In-Depth Guide and Sourcebook, Boss A. H., Kilian W., Alphen aan den Rijn, KLUWER LAW INTERNATIONAL, s.423-437
 • POLAŃSKI P. (2007), An overview of information society law in the European Union in: Cyberlaw, Security & Privacy, Kierkegaard S.M., Beijing, IAITL, s.137-144
 • POLAŃSKI P. (2007), Legal and technological developments concerning eGovernment services in Poland in: International law and trade: Bridging the East-West Divide, Kierkegaard S.M., Ankara, ANKARA BAR PRESS, s.193-202
 • POLAŃSKI P. (2006), Some remarks on the scope of application of the newest Convention on electronic communications in: e-Staat und e-Wirtschaft aus rechtlicher Sicht. Tagungsband des 9. Internationalen Rechtsinformatik Symposions IRIS 2006, Schweighofer E., Liebvald D., Drachsler M., Geist A., Arnoldsheim, BOORBERG, s.---
 • POLAŃSKI P. (2006), International electronic contracting in the newest UN Convention in: Business Law & Technology: Present and Emerging Trends. Volume 1, Kierkegaard S.M., ---, IATL, s.---
 • POLAŃSKI P. (2006), Evidencing trade usages: the case of encryption practices in Internet banking in: Business Law & Technology: Present and Emerging Trends. Volume 1, Kierkegaard s., ---, IATL, s.365-386
 • POLAŃSKI P. (2006), Strona sklepu internetowego - oferta czy zaproszenie do składania ofert? in: Prawo umów elektronicznych, Gołaczyński J., Kraków, ZAKAMYCZE, s.223-257
 • POLAŃSKI P. (2006), Fundamental Rights in Cyberspace and Internet Customary Law in: Legal, Privacy, and Security Issues in Information Technology. Volume 2, Kierkegaard S., Oslo, Institutt for Rettinformatikk, s.---
 • POLAŃSKI P. (2005), Information Society and the Internet Law Merchant in: Współczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej, Łazowski A., Ostrihansky R., Kraków, ZAKAMYCZE, s.---
Scientific Activities
Projects:
 • 2015–2018 Fighting illegal and harmful content on the Internet
Editing of scientific journal:
 • 2015, "The editor of a special issue", JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT (IJIPM)
Participation in conferences:
 • Zastosowania technologii informacyjnej w obrocie prawnym - badanie i nauczanie na wydziałach prawa i administracji w Polsce, 2015
 • 1st iClick Conference: Enrolling Internet Intermediaries in the Law Enforcement Process: Challenges and Opportunities, 2015
 • 25 lat samorządowych kolegiów odwoławczych w systemie administracji publicznej, 2015
 • The 2014 IAITL Legal Conference, 2014
 • The Fourth International Conference on Legal, Security and Privacy Issues in IT Law (LSPI, 2009
 • 17th Australasian Conference on Information Systems (ACIS), 2006
 • 19th Bled eConference eValues, 2006
 • Internationalen Rechtsinformatik Symposions, 2006
 • 18th Bled eConference eIntegration in Action, 2005
 • Prawo E-Biznesu, 2005
 • Technologie prawa: mowa a pismo. Wpływ pisma na prawo w ujęciu antropologii prawa., 2004
Activity educational innovations:
 • 2015–2016
Additional Information
Consultancy:
ITBerty Consulting
Membership in internal committees and academic organizations:
2007
Association of Academic E-learning, Assistant/Senior Assistant/Lecturer
2006–2007
British Institute of International and Comparative Law, British Institute of International and Comparative Law, Assistant/Senior Assistant/Lecturer
2005–2010
, Kozminski University