Information card 

PhD PIOTR PILCH

PhD
PIOTR PILCH

Department of Social Sciences

PhD PIOTR PILCH

CV
Research area:
 • managing people in an organization
 • organizational psychology
 • psychology in management
 • sociology of organizations
 • organizational behavior
 • human resource management
Publications
Articles in scientific journals:
 • PILCH P. (2015), Mobbing in organization - types of phenomenon, PRAKSEOLOGIA, 157, s.167-196
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PILCH P. (2014), The Role of Organizational Policy within Social Capital Management in Organization, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 349 - 2014, s.308-324
 • BĄK D., PILCH P. (2014), Politics and Ethics in Organization, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 1, s.22-28
 • PILCH P. (2013), Machiavellian Marketing Aimed at Children - Techniques of Exerting Influence, HANDEL WEWNĘTRZNY, 3, s.200-206
 • PILCH P. (2013), Ethical Aspects Of Organizational Research, PRAKSEOLOGIA, 154, s.73-96
 • PILCH P. (2011), Evolution of denotion and connotation term of profession, PROBLEMY PROFESJOLOGII, 2, s.110-115
 • PILCH P. (2011), Introduction, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6, s.2-13
 • PILCH P. (2010), Individual and group decision-making - the possibilities and restrictions of the Rozbitkowie na morzu simulation in a didactic process, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4, s.106-123
 • PILCH P. (2009), Globalny produkt i lokalne konsekwencje (na przykładzie lalki Barbie), WSPÓŁCZESNA EKONOMIA, 4/2009, s.183-189
 • PILCH P. (2007), Cena sukcesu - cena sukcesji. Studium przypadku, HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA, 6, s.32-34
 • PILCH P. (2007), Swoi” i „obcy” w grupie, POSTĘPY TECHNIKI W LEŚNICTWIE, 100, s.14-19
 • PILCH P. (2005), Krystyna Bolesta-Kukułka (1941-2004). Wspomnienie, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(72), s.---
Chapter in monographs:
 • PILCH P. (2014), Mobbing w różnych perspektywach teoretycznych i badawczych in: Pomiędzy i wewnątrz. Instytucje, organizacje i ich działania, M. Pawlak, Ł. Srokowski, IPSiR UW, s.49-74
 • PILCH P. (2013), Barbie - an Ideal Consumer. The Role of Mass Media in Shaping Consumerist Attitudes in Childern in: Culture-media-ethics. media in the ethical and cultural perspektive in the context of teleinformatic revolution., Piotr Pawlak, Wojciech Strzelecki, Goncala Jorge Morais da Costa, WYDAWNICTWO POZNANSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIOL NAUK, s.269-280
 • PILCH P. (2012), Zachowania mobbingowe - praktyczne problemy diagnozy in: Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Szmidt C., Wyka T., POLTEXT, s.81-102
 • PILCH P. (2010), Kompetencje, jako decydujący czynnik przewagi konkurencyjnej w działalności agencji doradztwa personalnego in: Niematerialne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, Antonowicz A., WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, s.347-358
 • PILCH P. (2010), Zachowania polityczne w organizacji - niedoceniany obszar zachowań organizacyjnych in: Organizacja w obliczu współczesnych wyzwań, Gerdyk M., WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA W GDAŃSKU, s.55-69
 • PILCH P. (2010), Współpraca Polski i Ukrainy przy organizacji EURO 2012 in: Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, Patycki S., WYDAWNICTWO NAUKOWE KUL, s.390-401
 • PILCH P. (2009), Ciemna strona przywództwa in: Lider, Manager, Oportunista, Kasianiuk K., MONOGRAFIE INSTYTUTU STUDIÓW NAD PRZYWÓDZTWEM COLLEGIUM CIVITAS, s.101-111
 • PILCH P. (2009), Kryzys zaufania - szansa czy zagrożenie dla konsumentów? in: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców., Garbarski L., Tkaczyk J., AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.99-108
 • PILCH P. (2009), Osobowość makiawelistyczna jako źródło zachowań mobbingowych in: Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Banaszak S., Doktór K., Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, s.935-946
 • PILCH P. (2006), Rola agencji doradztwa personalnego w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstw in: Ewolucja zarządzania organizacjami na przełomie wieków, Król H., WIZJA PRESS&IT, s.-
Scientific Activities
Publication of reviews:
 • PILCH P., (2007), review: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji Henryk Król, Antoni Ludwiczyński, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION wydawca: WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, strony: ---
Participation in conferences:
 • Wieloaspektowość zjawiska mobbingu w stosunkach pracy, 2011
 • Partnerstwo i Współpraca a kryzys gospodarczo - społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, 2010
 • Życie w konsupmcji- konsumpcja w życiu- konsumpcja życia- współczesny człowiek w społeczeństwie konsumpcyjnym, 2009
 • Organizacja w obliczu współczesnych wyzwań w warunkach polskiej gospodarki, 2009
 • Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, 2009
 • Gry i symulacje jako przedmiot i metoda badań w naukach społecznych, 2008
 • Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu, 2008
Additional Information
Consultancy:
WYG International
Fundation Center of Women's Promotion
Progress Project
Effect Group