Information card 

PhD PIOTR PILCH

PhD
PIOTR PILCH

Department of Social Sciences

PhD PIOTR PILCH

CV
History of scientific positions:
2013
Senior Lecturer, Department of Social Sciences, Kozminski University
2010–2013
Assistant Professor, Department of Social Sciences, Kozminski University
2009–2010
Lecturer, Department of Social Sciences, Sociology Division, Kozminski University
2002–2009
Assistant Professor, Department of Social Sciences, Sociology Division, Kozminski University
1998–2002
Research Assistant, Department of Social Sciences, Sociology Division, Leon Kozminski Academy of Enterpreneurship and Management
Research area:
 • organizational psychology
 • psychology in management
 • sociology of organizations
 • organizational behavior
 • human resource management
 • managing people in an organization
Publications
Articles in scientific journals:
 • PILCH P. (2015), Mobbing in organization - types of phenomenon, PRAKSEOLOGIA, 157, s.167-196
 • BĄK D., PILCH P. (2014), Politics and Ethics in Organization, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 1, s.22-28
 • PILCH P. (2014), The Role of Organizational Policy within Social Capital Management in Organization, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 349 - 2014, s.308-324
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PILCH P. (2013), Machiavellian Marketing Aimed at Children - Techniques of Exerting Influence, HANDEL WEWNĘTRZNY, 3, s.200-206
 • PILCH P. (2013), Ethical Aspects Of Organizational Research, PRAKSEOLOGIA, 154, s.73-96
 • PILCH P. (2011), Evolution of denotion and connotation term of profession, PROBLEMY PROFESJOLOGII, 2, s.110-115
 • PILCH P. (2011), Introduction, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6, s.2-13
 • PILCH P. (2010), Individual and group decision-making - the possibilities and restrictions of the Rozbitkowie na morzu simulation in a didactic process, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4, s.106-123
 • PILCH P. (2009), Globalny produkt i lokalne konsekwencje (na przykładzie lalki Barbie), WSPÓŁCZESNA EKONOMIA, 4/2009, s.183-189
 • PILCH P. (2007), Swoi” i „obcy” w grupie, POSTĘPY TECHNIKI W LEŚNICTWIE, 100, s.14-19
 • PILCH P. (2007), Cena sukcesu - cena sukcesji. Studium przypadku, HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA, 6, s.32-34
 • PILCH P. (2005), Krystyna Bolesta-Kukułka (1941-2004). Wspomnienie, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(72), s.---
Chapter in monographs:
 • PILCH P. (2014), Mobbing w różnych perspektywach teoretycznych i badawczych in: Pomiędzy i wewnątrz. Instytucje, organizacje i ich działania, M. Pawlak, Ł. Srokowski, Warsaw, IPSiR UW, s.49-74
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PILCH P. (2013), Barbie - an Ideal Consumer. The Role of Mass Media in Shaping Consumerist Attitudes in Childern in: Culture-media-ethics. media in the ethical and cultural perspektive in the context of teleinformatic revolution., Piotr Pawlak, Wojciech Strzelecki, Goncala Jorge Morais da Costa, Poznań, WYDAWNICTWO POZNANSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIOL NAUK, s.269-280
 • PILCH P. (2012), Zachowania mobbingowe - praktyczne problemy diagnozy in: Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Szmidt C., Wyka T., Warsaw, POLTEXT, s.81-102
 • PILCH P. (2010), Zachowania polityczne w organizacji - niedoceniany obszar zachowań organizacyjnych in: Organizacja w obliczu współczesnych wyzwań, Gerdyk M., Gdańsk, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA W GDAŃSKU, s.55-69
 • PILCH P. (2010), Współpraca Polski i Ukrainy przy organizacji EURO 2012 in: Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, Patycki S., Lublin, WYDAWNICTWO NAUKOWE KUL, s.390-401
 • PILCH P. (2010), Kompetencje, jako decydujący czynnik przewagi konkurencyjnej w działalności agencji doradztwa personalnego in: Niematerialne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, Antonowicz A., Sopot, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, s.347-358
 • PILCH P. (2009), Ciemna strona przywództwa in: Lider, Manager, Oportunista, Kasianiuk K., Warsaw, MONOGRAFIE INSTYTUTU STUDIÓW NAD PRZYWÓDZTWEM COLLEGIUM CIVITAS, s.101-111
 • PILCH P. (2009), Osobowość makiawelistyczna jako źródło zachowań mobbingowych in: Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Banaszak S., Doktór K., Poznań, Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, s.935-946
 • PILCH P. (2009), Kryzys zaufania - szansa czy zagrożenie dla konsumentów? in: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców., Garbarski L., Tkaczyk J., Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.99-108
 • PILCH P. (2006), Rola agencji doradztwa personalnego w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstw in: Ewolucja zarządzania organizacjami na przełomie wieków, Król H., Warsaw, WIZJA PRESS&IT, s.-
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2011, Editor of Special Issue 6/2011, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
 • 2008, Member of Editorial Committee, Master of Business Administration/Management and Business Administration.CE
Publication of reviews:
 • PILCH P., (2007), review: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji Henryk Król, Antoni Ludwiczyński, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION wydawca: WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, strony: ---
Participation in conferences:
 • Wieloaspektowość zjawiska mobbingu w stosunkach pracy, 2011
 • Partnerstwo i Współpraca a kryzys gospodarczo - społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, 2010
 • Życie w konsupmcji- konsumpcja w życiu- konsumpcja życia- współczesny człowiek w społeczeństwie konsumpcyjnym, 2009
 • Organizacja w obliczu współczesnych wyzwań w warunkach polskiej gospodarki, 2009
 • Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, 2009
 • Gry i symulacje jako przedmiot i metoda badań w naukach społecznych, 2008
 • Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu, 2008
Additional Information
Consultancy:
WYG International
Fundation Center of Women's Promotion
Progress Project
Effect Group
Membership in internal committees and academic organizations:
2012–2013
, KU
2011–2015
Young Scholars Board, Kozminski University, Board member
2007–2015
Library Board, Kozminski University, Member
Membership in management boards:
1998–1999
Member, Housing Cooperative Gocław-Lotnisko