Information card 

Prof. JERZY CIEŚLIK

Prof.
JERZY CIEŚLIK

Department of Entrepreneurship and Ethics in Business

Prof. JERZY CIEŚLIK

CV
History of scientific positions:
2017
Associate Professor, Department of Entrepreneurship and Business Ethics, Kozminski University
2010
Director of the Research Center / Full Professor, Entrepreneurship Center, Kozminski University
2004–2017
Associate Professor, Department of Enterpreneurship, Kozminski University
1988–1990
Lecturer, Main School of Planning and Statistics
1977–1988
Assistant Professor, Main School of Planning and Statistics
1971–1976
Research Assistant, Main School of Planning and Statistics
Research area:
 • international negotiation
 • institutional environment of business
 • world economy
 • e-learning
 • business ethics
 • education
 • international entrepreneurship
 • entrepreneurship
Scholarships/ / Awards:
2014
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Publications
Articles in scientific journals:
 • CIEŚLIK J., KĄCIAK E., VAN STEL A. (2018), Country-level determinants and consequences of overconfidence in the ambitious entrepreneurship segment, INTERNATIONAL SMALL BUSINESS JOURNAL, 36(5), s.473-499
 • CIEŚLIK J., VAN STEL A. (2017), Explaining university students’ career path intentions from theircurrent entrepreneurial exposure, JOURNAL OF SMALL BUSINESS AND ENTERPRISE DEVELOPMENT, 2, s.313-332
 • CIEŚLIK J. (2017), Niekonwencjonalne strategie przedsiębiorstw we wdrażaniu nowych technologii, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 3, s.30-39
 • Skała A., CIEŚLIK J. (2016), New tendencies in educating innovative entrepreneurs, HORYZONTY WYCHOWANIA, 34, s.309-322
 • CIEŚLIK J., Stawasz E. (2015), Krzysztof B. Matusiak – Research of Innovation and Entrepreneurship, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SERIA: EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 121, s.13-26
 • CIEŚLIK J. (2015), Brytyjscy biegli rewidenci w Polsce w okresie międzywojennym, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 85, s.135-146
 • CIEŚLIK J., KĄCIAK E., Thongpapanl N. (2015), Effect of export experience and market scope strategy on export performance: Evidence from Poland, INTERNATIONAL BUSINESS REVIEW, 24 (2015), s.772-780
 • CIEŚLIK J. (2015), Capturing Statistically the Intermediate Zone Between the Employee and Employer Firm Owner, INTERNATIONAL REVIEW OF ENTERPRENEURSHIP, 3, s.205-214
 • CIEŚLIK J. (2015), Miejsce przedsiębiorczości w strukturze nauk o zarządzaniu, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 2, s.59-69
 • CIEŚLIK J. (2014), Illusions of innovative entrepreneurshi, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 3, s.4-16
 • KĄCIAK E., CIEŚLIK J. (2014), Impact of Export Dynamics on a Firm's Growth, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 3, s.18-36
 • CIEŚLIK J., VAN STEL A. (2014), Comparative Analysis of Recent Trendsin Private Sector Development in CEETransition Economies, ENTREPRENEURSHIP RESEARCH JOURNAL, 4(2), s.205-235
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CIEŚLIK J., KĄCIAK E., Welsh D. (2012), The impact of geographic diversification on exportperformance of small and medium-sizedenterprises (SMEs), THE JOURNAL OF INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP, 1, s.70-93
 • KĄCIAK E., CIEŚLIK J. (2011), The response of MNCs to radical systemic change in a transition environment, Journal of East-West Business, 1, s.3-31
 • CIEŚLIK J. (2011), Motywy i formy internacjonalizacji młodych innowacyjnych firm, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 64, s.169-191
 • KĄCIAK E., CIEŚLIK J. (2011), Foreign Subsidiaries in Emerging Markets and Export Performance: The Case of Poland, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(111), s.7-22
 • CIEŚLIK J., TYSZKA T., MACKO A., Domurat A. (2011), Motivation, self-efficacy, and risk attitudes among enterpreneues during transition to a market economy, THE JOURNAL OF SOCIO-ECONOMICS, 40, s.124-131
 • CIEŚLIK J. (2010), Internacjonalizacja polskich przedsiębiostw. Aktualne tendencje, implikacje dla polityki gospodarczej, WORKING PAPER, 1, s.1-37
 • KĄCIAK E., Welsh D., CIEŚLIK J. (2010), The Effect of Early Internationalization on Survival, Consistency, and Growth of Export Sales, Journal of Small Business Strategy, 1, s.39-64
 • KĄCIAK E., CIEŚLIK J., Welsh D. (2010), Early Internationalization, Survival, Consistency, and Growth of Export Sales, Kozminski Working Papers, 8, s.1-27
 • KĄCIAK E., Welsh D., CIEŚLIK J. (2010), The Impact of Geographic Diversification on Export Performance of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs), Kozminski Working Papers, 9, s.1-28
 • KĄCIAK E., CIEŚLIK J. (2009), MNCs’ Response to the Radical Systemic Change in a Transition Environment, Kozminski Working Papers, 3, s.1-31
 • CIEŚLIK J., KĄCIAK E. (2009), The speed of internationalization of enterpreneurial start ups in a transition environment, JOURNAL OF DEVELOPMENTAL ENTREPRENEURSHIP, 4, s.375-392
 • CIEŚLIK J. (2009), Zintegrowany model wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SERIA: EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 525/2009, s.121-140
 • CIEŚLIK J. (2008), Przedsiębiorstwa dynamiczne, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(95), s.26-36
 • CIEŚLIK J. (2008), Przedsiębiorstwa dynamiczne, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 2(7), s.23-32
 • CIEŚLIK J. (2008), Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na poziomie akademickim, EDUKACJA. STUDIA, BADANIA, INNOWACJE, 2(102), s.23-32
 • CIEŚLIK J., HOFMOKL J. (2006), Elektroniczne platformy edukacyjne: otwarte czy zamknięte?, EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH, 2, s.53-60
 • CIEŚLIK J. (2006), E-learning, blended learning - wyzwania techniczne, organizacyjne czy bardziej kulturowe?, E-MENTOR, 4(16), s.20-24
 • CIEŚLIK J. (2005), Stawki jednolite czy rozsądne, RZECZPOSPOLITA, --, s.---
 • CIEŚLIK J. (1989), Perestroika and the New Dimensions of East-West Business Relations, JOURNAL OF WORLD TRADE, 2, s.7–19
 • CIEŚLIK J. (1987), Payments in Engineering and Consultancy Agreements with Developing Countries, JOURNAL OF WORLD TRADE, 6, s.63–77
 • CIEŚLIK J. (1985), Food-processing contracts with developing countries, JOURNAL OF WORLD TRADE, 4, s.387-402
 • Sosnowski B., CIEŚLIK J. (1985), The Role of TNC's in Poland's East-West Trade, JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES, 2, s.121-137
 • CIEŚLIK J. (1984), Restrictive clauses in licensing agreements:the pharmaceutical industry in developing countries, JOURNAL OF WORLD TRADE, 5, s.415-428
 • CIEŚLIK J. (1983), The regulation of technology transfer in Poland, OSTEUROPA, 3, s.217-233
 • CIEŚLIK J. (1983), Ewolucja współczesnej teorii wymiany międzynarodowej, EKONOMISTA, 2, s.421-432
 • CIEŚLIK J. (1983), Western Firms Participating in the East-West Industrial Co-operation: The Case of Poland, MANAGEMENT INTERNATIONAL REVIEW, 1, s.69-75
 • CIEŚLIK J., Rapacki R. (1982), Ograniczenia kontraktowe w polskim imporcie licencji z Zachodu, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 35, 1-2, s.127-140
 • CIEŚLIK J., Sosnowski B. (1982), Rola korporacji transnarodowych w stosunkach gospodarczych Polski z zagranicą, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 10, s.101-110
 • CIEŚLIK J. (1982), Transnational corporations and education: Current issues and prospects, International Review of Education, 4, s.457-467
 • CIEŚLIK J. (1981), Porozumienia kooperacyjne firm zachodnich z przedsiębiorstwami polskimi, GOSPODARKA PLANOWA, 36, 4, s.188-192
 • CIEŚLIK J. (1981), Teoria produkcji międzynarodowej, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 4, s.111-120
 • CIEŚLIK J., Rapacki R. (1981), Restrictive Clauses in East-West Licensing Trade: The Case of Poland, Economics of Planning (Economic Change and Restructuring), 1, s.37-51
 • CIEŚLIK J. (1979), Wpływ korporacji wielonarodowych na przemiany w świadomości społecznej w krajach rozwijających się, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 4, s.103-112
 • CIEŚLIK J. (1977), Przedsiębiorstwa transnarodowe a uprzemysłowienie Trzeciego Świata, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 12, s.130-141
Editing of monographs:
 • KOŁADKIEWICZ I., CIEŚLIK J., (red.), (2014), Shaping Local Business Communities. The International Conference Entrepreneurial Cities Proceedings, Warsaw, POLTEXT Publisher
 • CIEŚLIK J., KOŁADKIEWICZ I., (red.), (2011), Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Warsaw, Wolters Kluwer
Monographs:
 • CIEŚLIK J. (2017), Entrepreneurship in Emerging Economies. Enhancing its Contribution to Socio-Economic Development, Cham, PALGRAVE MACMILLAN LTD
 • KOŁADKIEWICZ I., CIEŚLIK J. (2014), Shaping Local Business Communities. The International Conference Entrepreneurial Cities Proceedings, Warsaw, Wydawnictwo POLTEXT
 • CIEŚLIK J., KOŁADKIEWICZ I. (2014), Supporting the Development of Entrepreneurship in Metropolitan Areas, Warsaw, POLTEXT
 • CIEŚLIK J. (2014), Przedsiębiorczość, polityka, rozwój, Warsaw, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE SENDO
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CIEŚLIK J., KOŁADKIEWICZ I. (2011), Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Warsaw, WOLTERS KLUWER
 • CIEŚLIK J. (2011), Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm, Warsaw, POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • CIEŚLIK J., Guliński J., Matusiak K., Skala-Poźniak A. (2011), Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej, Warsaw, POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • CIEŚLIK J. (2011), Wsparcie internacjonalizacji młodych innowacyjnych firm przez instytucje otoczenia biznesu, -, POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • CIEŚLIK J. (2006), Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • CIEŚLIK J. (1987), Zarys teorii internacjonalizacji przedsiębiorstwa, Warsaw, Wydawnictwo Szkoły Głównej Planowania i Statystyki
 • CIEŚLIK J. (1986), Guidelines for the evaluation of contractual arrangements in the fast food sector in developing countries, Wiedeń, UNIIDO
 • CIEŚLIK J. (1986), Contractual Provisions for Training in Industrial Projects in the Food Processing Sector, Wiedeń, UNIIDO
 • CIEŚLIK J. (1985), Guidelines for the evaluation of contractual arrangements in the hotel industry in developing countries, Wiedeń, UNIIDO
 • CIEŚLIK J. (1983), Contractual Arrangements for the Transfer of Technology in the Fast Food Sector, Wiedeń, UNIIDO
 • CIEŚLIK J. (1983), Contractual Arrangements for the Transfer of Technology in the Hotel Industry, Wiedeń, UNIIDO
 • CIEŚLIK J., Misala J. (1983), The commodity composition of Polish foreign trade turnover by factor intensity in 1971-1980, Contributions to East European Economic Research, Rotterdam, Netherlands Economic Institute
 • Kaczmarczyk H., Rapacki R., CIEŚLIK J. (1976), Eksport techniki do krajów rozwijających się, Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
Chapter in monographs:
 • CIEŚLIK J. (2017), Kozminski University: Developing Minds for Ambitious Entrepreneurship and Training Teachers at Other Universities in: Entrepreneurship Education at Universities. Learning from Twenty European Cases, Volkmann, C.K., Audretsch, D.B., Springer International Publishing, s.171-196
 • CIEŚLIK J. (2017), Rola samozatrudnienia w gospodarce narodowej in: Samozatrudnienie. Konieczność czy wybór przedsiębiorczych?, Małgorzata Skrzek-Lubasińska, Roman Sobiecki, Warsaw, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.41-52
 • CIEŚLIK J. (2016), Przedsiębiorczość, innowacje a rozwój gospodarczy – perspektywa kraju doganiającego in: Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, Bałtowski, M., Warsaw, PWN, s.186-199
 • CIEŚLIK J. (2015), Kozminski University. Poland: Developing minds for ambitious entrepreneurship and training teachers at other universities in: Supporting the Entrepreneurial Potential of Higher Education, Final Report Appendix: Case studies, Stefan Lilischkis, Brussels, Komisja Europejska, s.183-201
 • CIEŚLIK J. (2015), Polish companies future challenges in: Future challenges. What Poles think and how they act?, Morawski, W., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLAND – PRINTING HOUSE, s.450-469
 • CIEŚLIK J. (2015), Capturing statistically the “intermediate zone” between the employee and employer firm owner. in: The Handbook of Research on Freelancing and Self-Employment., Andrew Burke, Dublin, SENATE HALL ACADEMIC PUBLISHINGx5_2, s.29-37
 • CIEŚLIK J. (2015), Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości in: Poradnik dla radnych, Aduszkiewicz A., Regulski J., Budzisz R., Zbinkowska D., Nowak K., Major P., Lachiewicz W., Wojda M., Wrana K., Cieślk J., Warsaw, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, s.230-250
 • CIEŚLIK J., KOŁADKIEWICZ I. (2014), Introduction in: Shaping Local Business Communities The International Conference Entrepreneurial Cities Proceedings, Izabela Koładkiewicz, Jerzy Cieślik, Warsaw, POLTEXT, s.7-13
 • CIEŚLIK J., KOŁADKIEWICZ I., DĄBROWSKI J. (2014), Lokalne sieci przedsiębiorców in: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013, Paulina Zadura-Lichota, Anna Tarnawa, Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB, s.114-125
 • CIEŚLIK J. (2014), Przedsiębiorczość a zatrudnienie in: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Grzegorz W. Kołodko, -, POLTEXT, s.165-191
 • CIEŚLIK J. (2014), Entrepreneurship and Job Creation in: Managament and Economic Policy for Development, Grzegorz W. Kołodko, New Jork, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.109-124
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CIEŚLIK J. (2011), University- level entrepreneurshipeducation in Poland in: Handbook Of Research On Entrepreneurship Policies In Central And Eastern Europe, Welter F., Cheltenham, EDWARD ELGAR PUBLISHING, s.102-118
 • CIEŚLIK J., KOŁADKIEWICZ I., Cooney T. (2011), Getmor (Polen) in: Entrepreneurship – Fallstudien, Ed. S.Kraus, Niemcy, SPRINGER -WIEN-NEW YORK, s.269-280
 • KACZMAREK-KURCZAK P., CIEŚLIK J. (2011), Determinants of sophistication of exporters corporate websites in transition environment in: Challenges and opportunities of global business in the new millennium: contemporary issues and future trends, Erdener Kaynak, Talha D. Harcar, Hummelstown, IMDA Press, s.165-172
 • KOŁADKIEWICZ I., CIEŚLIK J. (2011), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw w sektorze MŚP po 20 latach od rozpoczęcia transformacji ustrojowej - próba podsumowania in: Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Cieślik J., Koładkiewicz I., Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.229 -244
 • KĄCIAK E., CIEŚLIK J. (2011), Internationalization of Polish SMEs in a Transition Environment in: External Links. Modernisation of Poland, Morawski W., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.51-67
 • CIEŚLIK J. (2011), Przedsiębiorstwa dynamiczne in: Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżun W., Warsaw, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.461-474
 • KĄCIAK E., CIEŚLIK J. (2011), International Activity of Enterprises in Transition Economies in: Export Activity of Small and Medium Enterprises in Poland - Case Studies, Cieślik J., Koładkiewicz I., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.19-35
 • CIEŚLIK J. (2011), Czy polscy menadżerowie są przygotowani do konkurencji na rynkach Unii Europejskiej? in: Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżun W., Warsaw, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.223-238
 • CIEŚLIK J. (2009), Przedsiębiorczość a innowacyjność - implikacje dla środowiska akademickiego in: Kreowanie działań innowacyjnych i przedsiębiorczych, Potwora W., Opole, WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU, s.45-59
 • CIEŚLIK J. (2009), Przedsiębiorczość akademicka a innowacyjność in: Jak wykorzystać potencjał uczelni i załozyć firmę, Potwora W., Żurawska J., Opole, Wydawnictwo Instytut Śląski, s.27-34
 • CIEŚLIK J., KĄCIAK E. (2009), Export Dynamics in Indigenous Firms in a Transition in: International Management Development Research Yearbook. Management Challenges in an Environment of Increasing Regional and Global Concerns, Kaynak E., Harcar T., Hummelstown, THE INTERNATIONAL MANAGEMENT DEVELOPMENT ASSOCIATION, s.373-380
 • CIEŚLIK J. (2009), Entrepreneurship and Ethics: The Start-up Flaw in: Entrepreneurship: Values and Responsibility, Gasparski W., Kwiatkowski S., Ryan L.V., New Brunswick, New Jersey, TRANSACTION PUBLISHERS, s.279-290
 • CIEŚLIK J. (2008), Ethical Flaws at the Start-up Stage of a Company: The Basic Dilemmas in Teaching Corporate Governance to the Management of Small Companies in: Responsible Management Education, Gasparski W., Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.65-73
 • CIEŚLIK J. (1989), Relationships and Contractual Arrangements in East-West Trade in: Networks of relationships in international industrial marketing, Series Editor: S. TAMER CAVUSGIL; Volume Editors: LARS HALLÉN, JAN JOHANSON, Greenwich, JAI PRESS INC, s.25-35
 • CIEŚLIK J. (1985), Forging Inter-Firm Relationships In The East-West Trade Through Contractual Arrangements (The Case Of Poland) in: IMP Conference 2nd Open International I.M.P. Research Seminar, Johanson, J, Hallén, L., Uppsala, UPPSALA UNIVERSITY, s.1-15
Scientific Activities
Projects:
 • 2007–2010 Przedsiębiorczość międzynarodowa w Polsce
 • 2016–2018 Self-employment from Polish and international perspective
 • 2012–2014 Warsaw Entrepreneurship Forum
 • 2010–2012 3EP - European Entrepreneurship Educators Programme
Editing of scientific journal:
 • 2015, Reviewer, INTERNATIONAL BUSINESS REVIEW
 • 2015, Reviewer, SMALL BUSINESS ECONOMICS
 • 2015, Reviewer, BALTIC JOURNAL OF MANAGEMENT
 • 2015, Reviewer, JOURNAL OF WORLD BUSINESS
Publication of reviews:
 • CIEŚLIK J., (2007), review: Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania Anna Zaorska, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION wydawca: WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, strony: 42-43
Participation in conferences:
 • GSOM Emerging Markets Conference 2016, 2016
 • , 2012
 • The 15th McGill International Entrepreneurship Conference, 2012
 • McGill International Entrepreneurship Conference, 2012
 • REDETE 2011 “Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies, 2011
 • Technology transfer Society (TS2) Conference, 2011
 • Challenges and opportunities of global business in the new millennium: contemporary issues and future trends, 2011
 • 13th McGill International Entrepreneurship Conference, 2010
 • Academy of International Business 2010 Annual Meeting, 2010
 • XXI Doroczna Konferencja SOOIPP - Przedsiębiorczośc oparta na wiedzy, 2010
 • Poznańskie dni przedsiębiorczości akademickiej, 2010
 • Integracja programów i działań na rzecz przedsiębiorczości akademickiej, 2010
 • Współpraca preinkubatorów, inkubatorów i parków technologicznych, 2010
 • 35th EIBA Annual Conference Valencia, 2009
 • RENT XXIII - Research in Enterpreneurship and Small Business, 2009
 • 10th Vaasa Conference on International Business, 2009
 • 18th Annual World BusinessCongress, 2009
 • 51st Annual Meeting Academy of International Business, 2009
 • Własność Intelektualna dla Przedsiębiorczości Akademickiej, 2009
 • Kreatywność -Innowacje -Przedsiebiorczość. Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w budowie gospodarki opartej na wiedzy, 2009
 • 34th Annual Conference of EIBA, 2008
 • Krytyczna Teoria Organizacji, 2008
 • Odpowiedzialne kształcenie menedżerów, 2007
 • Workshop on the Measurement of High-Growth Enterprises, 2007
 • IntEnt Internationalizing Entrepreneurship Education and Training, 2007
 • Annual Meeting of the Academy of International Business, 2007
 • Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, 2007
 • Czynniki konkurencyjności międzynarodowej regionów. Znaczenie technologii informatyczno-telekomunikacyjnych, 2006
 • Przedsiębiorczość ambitna i innowacyjna, 2006
 • Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, 2006
 • Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, 2005
 • Międzynarodowa ekspansja polskich przedsiębiorstw, 2005
 • Działalność przedsiębiorstw na krajowym i europejskim rynku, 2004
 • Krytyczna Teoria Organizacji, 2004
Membership in organizations:
2015
, Foundation of Local Democracy Development
2014
, Polish Business and Innovation Centers Association in Poland
2013–2015
, National Council of Entrepreneurship
2009
2007
, Association of Academic E-learning
2006
, Association of Academic E-learning
1988
, European International Business Association(EIBA)
1983
, Academy of International Business(AIB)
Additional Information
Consultancy:
Polish Airlines LOT
Ministry of Foreign Trade, Quality Inspection Office
Membership in internal committees and academic organizations:
2011–2015
Doctoral Procedure Committee - Management, Kozminski University, Member
2011–2015
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno-Społecznych - Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University, Member
2010–2014
, Kozminski University
2010
, Kozminski University
Membership in management boards:
2008
Member, Quercus TFI JSC
2007
Member of the Board, The Foundation in Support of Local Democracy
1990–2003
Board Member, Ernest& Young