Information card 

Prof. KRZYSZTOF OBŁÓJ

Prof.
KRZYSZTOF OBŁÓJ

Department of Business Strategy

Prof. KRZYSZTOF OBŁÓJ

CV
History of scientific positions:
1995
Full Professor, Department of Business Strategy, Kozminski University
1980–1987
Assistant Professor, Warsaw University
1977–1980
Teaching Assistant/Assistant Professor, Faculty of Management, Warsaw University
1976–1977
Research Assistant, Institute Organization and Management in Industry
Research area:
 • world economy
 • organization culture
 • institutional environment of business
 • competition
 • organization structure and process
 • internal organizational analysis
 • organizational strategy
 • entrepreneurship
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2009
Chinese Hong Kong University, China
1998
Henley-on-Thames, United Kingdom
2006
Kyiv Business School, Ukraine
2000
ESCP-EAP, France
1999
Henley-on-Thames, United Kingdom
1995
University of Illinois, USA
1994
State University of New York, USA
1994
International Executive Development Center, Slovenia
1992
Bedrifsokonomisk Institutt, Norway
1992
Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, France
1991
Norwegian School of Management, Norway
1990
Bates College, USA
1990
State University of New York, USA
1990
Franklin and Marshall College, USA
1990
Tel Aviv University, Israel
1990
Copenhagen School of Economics and Business Admini, Denmark
1989
Missisipi State University, USA
1989
Colorado State University, USA
1989
Harvard University, USA
1989
Yale University, USA
2009
Sun Yat-sen University, China
Internships:
2009
Sun Yat-sen University, China
1998
Henley-on-Thames, United Kingdom
2006
University of Illinois at Urbana Champaign, USA
1996
University of Illinois at Urbana Champaign, USA
1994
Bled International Management Development Center, Slovenia
1990
Ecole de Sciences de la Destion Ini. Du Quebec, France
1989
Central Connecticut State University, USA
1986
Graduate School of Business, Norway
1981
Duquesne University, Russia
Scholarships/ / Awards:
2018
The ECONOMICUS 2018 Distinction of "Dziennik Gazeta Prawna" for book "Praktyka strategii firmy: jak zarządzać przeszłością, radzić sobie z teraźniejszością i tworzyć przyszłość".
2018
Warsaw School of Economic Award for the best management publication in 2016-2017.
2017
Best Paper Award (for the article "When young venture gets older and larger: Dynamics of learning and international growth in a CEE context") (CEEMAN).
2016
CEEMAN Champion Awards in Management Research category (CEEMAN).
Series of lectures:
2009
Sun Yat-sen University, People's Republic of China
2005
University of Kiel, Germany
2004
ESCP-EAP, France
1998
Henley-on-Thames, United Kingdom
1996
University of Illinois, USA
1994
Bled International Management Development Center, Slovakia
1990
Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, France
1989
Central Connecticut State University, USA
1988
Norwegian School of Management, Norway
1986
Norwegian School of Management, Norway
1986
Graduate School of Business
1981
Duquesne University, USA
Publications
Articles in scientific journals:
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., WÓJCIK P., OBŁÓJ K. (2019), Learning dynamics of rapidly internationalizing venture: Beyond the early stage of international growth in a CEE context, JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, online, s.online
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., WĄSOWSKA A., OBŁÓJ K. (2018), When does formalisation contribute to entrepreneurial orientation? – the moderating role of industry life cycle, JOURNAL FOR EAST EUROPEAN MANAGEMENT STUDIES, 3/2018, s.347- 373
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., Wąsowska A. (2018), Internationalisation choices of Polish firms during the post-socialism transition period: The role of institutional conditions at firm’s foundation, BUSINESS HISTORY, 60(4), s.562-600
 • WÓJCIK P., Wąsowska A., OBŁÓJ K., CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2017), With Your Headphones On: Go Global or Stay Local?, Emerald Emerging Markets Case Studies, 2, s.1-21
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., Wąsowska A. (2016), Virtuous and vicious learning cycles in the internationalisation of emerging market firms, EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL MANAGEMENT, Vol.10, No.1, s.105 - 125
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., Wąsowska A., Zdziarski M. (2016), Effectuation and causation: Two decision-making logics of INVs at the early stage of growth and internationalization?, JOURNAL FOR EAST EUROPEAN MANAGEMENT STUDIES, 21(3), s.275-297
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., WĄSOWSKA A. (2015), Firm-specific and industry-specific determinants of performance of Polish small and medium companies, MARKETING I RYNEK, 9/2015, s.78-88
 • Lau C., Bruton G., OBŁÓJ K. (2014), Institutions, Resources, and Firm Strategies: A Comparative Analysis of Entrepreneurial Firms in Three Transitional Economies, EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL MANAGEMENT, vol 8 (6), s.697-720
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • OBŁÓJ K. (2013), Resource based determinants of internationalization of Polish companies, JOURNAL OF INTERNATIONAL DOCTORAL RESEARCH, Volume 2, Number 1, s.8-34
 • OBŁÓJ K., Weinstein M., Zhang S. (2013), Self-Limiting Dominant Logic:An Exploratory Study of Chinese Entrepreneurial Firms, JOURNAL OF EAST - WEST BUSINESS, vol 19, no 4, s.291-316
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., MLINARIČ F. (2012), How relational capabilities matter? Organizational context and performance of internationally oriented SMEs, Central European Business Review, 3, s.28-36
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2011), Organizational context and relational capability of SMEs, ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 2, s.41-53
 • OBŁÓJ K., Zhang S. (2011), Przekraczaj rzekę po kamieniach: analiza dominującej logiki chińskich przedsiebiorców, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2 (109), s.43-53
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., MLINARIČ F. (2011), Zdolność relacyjna, kompetencje organizacyjne i wyniki finansowe małych i średnich firm słoweńskich, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(111), s.23-36
 • KOŹMIŃSKI A., OBŁÓJ K., Santorski J., Adamkiewicz M. (2011), Cztery umiejętności, których znaczenie w przywództwie rośnie, THINKTANK, 1(8), s.30-35
 • OBŁÓJ K. (2010), Pasja strategii, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 3, s.1-4
 • OBŁÓJ K., Obłój T., Pratt M. (2010), Dominant logic and entrepreneurial firms performance in a transitional market, forthcoming in Entrepreneurship, ENTREPRENEURSHIP THEORY AND PRACTICE, 1/ 2010, s.151-170
 • OBŁÓJ K., KOSTERA M. (2010), Archetypes of rivalry. Narrative responses of Polish radio station managers to perceived environmental change, JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT, 5, s.564-577
 • OBŁÓJ K. (2009), Znaczenie spójności strategii, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 9, s.6-8
 • OBŁÓJ K. (2009), Niezmienne cechy dobrej strategii - kluczowe wybory i prostota, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 6, s.3-5
 • OBŁÓJ K. (2009), O definicji strategii raz jeszcze, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 5, s.3-5
 • OBŁÓJ K. (2008), Zarządzanie na krawędzi – o społecznej odpowiedzialności nauk o zarządzaniu, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 11, s.3-4
 • OBŁÓJ K., Obłój T., Bruton G., Lau C. (2008), Strategie i praktyki zarządzania firm high-tech w różnych otoczeniach instytucjonalnych, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 3, s.13-16
 • OBŁÓJ K., Ahlstron D., Bruton G. (2008), Entrepreneurship in Emerging Economies: where are we today and where we need to move to in the future, ENTREPRENEURSHIP THEORY AND PRACTICE, 32 (1), s.1-14
 • OBŁÓJ K. (2008), Kierunki reformy nauki polskiej, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 5, s.---
 • OBŁÓJ K., Obłój T., Bruton G., Lau C. (2008), Strategie i praktyki zarządzania firm high-tech w Polsce i Chinach: analiza porównawcza, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 4, s.6-9
 • OBŁÓJ K. (2007), Pułapki teoretyczne zasobowej teorii strategii, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 7, s.-
 • OBŁÓJ K., Obłój T. (2007), Diminishing returns from reputation: do followers have competitive advantage, CORPORATE REPUTATION REVIEW, 12, s.1-14
 • OBŁÓJ K., Obłój T. (2006), Dominująca logika skutecznych strategii - wyniki badań ilościowychi, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 5, s.-
 • OBŁÓJ K., Obłój T. (2006), Dominująca logika skutecznych strategii - wyniki badań jakościowych. Koncepcja dominującej logiki, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 4, s.9-13
 • OBŁÓJ K., Obłój T. (2006), Optymizm, proaktywność i rutyna - dominująca logika skutecznych strategii, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 5, s.-
 • OBŁÓJ K., SOSNOWSKI M. (2005), Konkurencyjne otoczenie, strategie i dominująca logika - system monitorowania otoczenia przez polskie firmy, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 3, s.-
 • GRUDZIŃSKI M., OBŁÓJ K. (2005), Walka o dominację w powietrzu: Boeing kontra Airbus, CEO, 11, s.26-34
 • OBŁÓJ K., GRUDZIŃSKI M. (2005), Strategia firmy: Sekwencja realnych opcji, CEO, 10, s.52-59
 • OBŁÓJ K., Zdziarski M., Potocki M. (2005), Przyszłość według prezesów, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 1, s.1
 • OBŁÓJ K. (2005), Happy Kids and Mature Losers: Differentiating the Dominant Logics of Successful and Unsuccessful Firms in Emerging Markets, Strategy in transition, 1, s.1
 • OBŁÓJ K. (2004), Strategiczne wyzwania polskich firm, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 1, s.6-8
 • OBŁÓJ K., SOSNOWSKI M. (2004), Konkurencyjne otoczenie, strategie i dominująca logika - system monitorowania otoczenia przez polskie firmy, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 3, s.3-20
 • OBŁÓJ K., Zdziarski M. (2004), Wyzwania stojące przed prezesami firm w 2005 roku., HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA, -, s.-
 • SOSNOWSKI M., OBŁÓJ K. (2004), Monitorowanie otoczenia przez polskie firmy, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 2 (116), s.3-20
 • OBŁÓJ K., Zdziarski M. (2003), Nowy strategiczny priorytet: zarządzanie klientem, HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA, listopad, s.20-32
 • OBŁÓJ K. (2003), Strategie sukcesu: jak proste reguły pozwalają wygrywać, HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA, 1, s.-
 • OBŁÓJ K. (2003), Petera Druckera myśli przewodnie, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 4, s.7-8
 • OBŁÓJ K. (2003), Doświadczenia prezesów: the CEO challenge, CONFERENCE BOARD, Raport badawczy nr E-0013-07-RR, s.4-5
 • OBŁÓJ K. (2002), Strategic and environmental determinants of HRM innovations in post-socialist Poland, International Human Resource Management, 1, s.1
 • OBŁÓJ K. (2002), Dominująca logika jako strategia działania firmy: studium polskich przedsiębiorców, ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 1, s.1
 • OBŁÓJ K. (2001), Modele biznesowe: operator i integrator, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 1, s.1
 • OBŁÓJ K. (2001), Logika przewagi konkurencyjnej, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 1, s.1
 • OBŁÓJ K. (2001), Strategie, struktury i otoczenie: nietypowa adaptacja polskich firm, ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 3, s.1
 • OBŁÓJ K. (2001), Model biznesowy: dyrygent, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 1, s.1
 • OBŁÓJ K. (1999), Strategia i zarządzanie ludźmi w polskich przedsiębiorstwach, HUMANIZACJA PRACY, 1, s.1
 • OBŁÓJ K. (1998), Lessons in transforming former state-owned companies: the ABB experience, European Management Journal, 1, s.1
 • OBŁÓJ K. (1997), Przestrzeń wyborów: od konfiguracji klanu do rynku, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 1, s.1
 • OBŁÓJ K. (1997), Analiza grup strategicznych, BUSINESSMAN MAGAZINE, 1, s.1
 • OBŁÓJ K. (1997), Grupy strategiczne: przyczyny powstawania i dynamika zmian, BUSINESSMAN MAGAZINE, 1, s.1
 • OBŁÓJ K. (1997), Znaczenie misji firmy, BUSINESSMAN MAGAZINE, 1, s.1
 • OBŁÓJ K. (1997), Ewolucja myślenia o strategii organizacyjnej, MARKETING I RYNEK, 1, s.1
 • OBŁÓJ K. (1997), Konfiguracja inteligentnej, produktywnej społeczności, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 1, s.1
 • OBŁÓJ K. (1997), Building the firm's effective social configuration, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 1, s.1
 • OBŁÓJ K. (1997), Grupy strategiczne w światowym przemyśle zegarków, BUSINESSMAN MAGAZINE, 1, s.1
 • OBŁÓJ K., Thomas H. (1996), Breaking Away From the Past: Strategies of Successful Polish Firms in the New Economic Order, European Management Journal, 1, s.1
 • OBŁÓJ K., A. Czynczyk, D. Chelminski and R. McDougall A. (1996), People as Competitive Advantage, Focus on Change Management, 1, s.1
 • OBŁÓJ K. (1995), Reengineering, BUSINESSMAN MAGAZINE, 1, s.1
 • OBŁÓJ K. (1995), Koncern sie uczy, BUSINESSMAN MAGAZINE, 1, s.1
Editing of monographs:
 • OBŁÓJ K., Wąsowska A., (red.), (2014), Zarządzanie międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warsaw
Monographs:
 • OBŁÓJ K. (2017), Praktyka strategii firmy: jak zarządzać przeszłością, radzić sobie z teraźniejszością i budować przyszłość firmy, Warsaw, Wydawnictwo POLTEXT
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., Wąsowska A. (2015), Strategia korporacji, Warsaw, WOLTERS KLUWER
 • OBŁÓJ K. (2014), Strategia organizacji, Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • OBŁÓJ K., Wąsowska A. (2014), Zarządzanie międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • OBŁÓJ K. (2013), The Passion and Discipline of Strategy, London, PALGRAVE MACMILLAN LTD
 • OBŁÓJ K. (2013), Strategija organizacji, Minsk, Grebcow Buks
 • OBŁÓJ K. (2010), Pasja i dyscyplina strategii, Warsaw, POLTEXT
 • OBŁÓJ K. (2007), Zarządzanie strategiczne, Warsaw, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • OBŁÓJ K. (2007), High technology SMEs in three emerging economies: the role of Strategic orientation, top Management team dynamic and firms strategies on performance, Philadelphia, Academy of Management
 • OBŁÓJ K. (2007), O zarządzaniu refleksyjnie, -, MT PRESS
 • OBŁÓJ K. (2007), Strategia organizacji: w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej, Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., KUŚMIERZ A., OBŁÓJ K. (2004), Strategie szpitali w warunkach reform, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • OBŁÓJ K. (2003), Dominująca logika firmy, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • OBŁÓJ K., PALIKOT J. (2003), Myśli o nowoczesnym biznesie, Duisburg, SŁOWO OBRAZ TERYTORIUM
 • OBŁÓJ K. (2002), Management in Poland, International Encyclopedia of Business and Management, London, Int.Thompson Business Press
 • OBŁÓJ K. (2002), Tworzywo skutecznych strategii: na styku starych i nowych reguł konkurencji, Warsaw, Uniwersytet Warszawski
 • OBŁÓJ K. (1997), The Paradoxical Process of Organizational Transformation: Propositions and a Case Study, In: Research in Organizational Change and Development, ---, JAI PRESS INC
 • OBŁÓJ K., K. Haanes and P.Lorange K. (1997), Social Capital as an early mover advantage – ABB and Fiat Auto Poland, ---, Norwegian School of Management Discussion
 • OBŁÓJ K. (1996), Entrepreneurs in Different Environments&Cultures: Toward A Comparative Framework (with L. Kolveridem), W: P.Joynt(ed), Managing Across Cultures: Issues and Perspectives, London, Thompson Publishing, London
 • OBŁÓJ K., KOŹMIŃSKI A., Cushman D. (1995), Winning: A Continuous Improvement Theory in High Performing Organizations, Albany, SUNY Press
 • OBŁÓJ K. (1994), Mikroszkółka zarządzania, Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • OBŁÓJ K., Cavaleri S. (1993), Management Systems: A Global Perspective, Belmont Ca, Wadsworth Publ.
 • OBŁÓJ K. (1993), Organizacja i zarządzanie, Warsaw, PWN
 • KOŹMIŃSKI A., OBŁÓJ K. (1989), Zarys teorii równowagi organizacyjnej, Warsaw, PAŃSTWOWE WYDAWNICTWA EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A., OBŁÓJ K. (1983), Gry o innowacje – analiza przedsięwzięć technicznych, Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
Chapter in monographs:
 • GRUDZIŃSKI M., OBŁÓJ K. (2015), Rozdział 7. Strategia: teoria opcji realnych in: Strategia organizacji, Obłój Krzysztof, -, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.147-168
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2014), Systemic Effects of Internationalization of Polish Companies in: Management and Economic Policy for Development, Grzegorz W. Kołodko, New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.73-94
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2014), Systemowe efekty umiędzynarodowienia polskich firm in: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Grzegorz W. Kołodko, Warsaw, POLTEXT, s.111-144
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2014), Objectives and functional programs in: Organization strategy, Krzysztof Obłój, Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.383-408
 • GRUDZIŃSKI M., OBŁÓJ K., WĄSOWSKA A., Zdziarski M., Pawłowski M. (2014), Operationalization of Constrains in Studies of Multinational Company in: International Management. Theory and Practice, Krzysztof Obłój, Aleksandra Wąsowska, Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.215-242
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., WĄSOWSKA A. (2014), Strategy: the theory of simple rules in: Organization strategy, Krzysztof Obłój, Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.120-146
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • OBŁÓJ K., WĄSOWSKA A. (2012), Strategiczne wybory polskich firm - motywy i kierunki budowania powiązań zewnętrznych drogą kapitałowego umiędzynarodowienia działalności in: Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, Witold Morawski, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.102-120
 • OBŁÓJ K., WĄSOWSKA A. (2010), Uwarunkowania strategii umiędzynarodowienia polskich firm giełdowych in: Zarządzanie strategiczne, Rafał Krupski, Wrocław, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, WROCŁAW, s.67-98
 • OBŁÓJ K., SOSNOWSKI M. (2010), Informacja w strategicznym poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej in: Informatyka gospodarcza Tom 1, Zawiła-Niedźwiecki J., Rostek K., Gąsiorkiewicz A., Warsaw, C.H. BECK, s.27-38
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., KUŚMIERZ A., OBŁÓJ K. (2007), Adaptation of Polish hospitals to radical environmental change in: Contemporary Corporate Strategy: Global Perspectives, Saee J., London, ROUTLEDGE, s.164-180
 • GRUDZIŃSKI M., OBŁÓJ K. (2007), Strategia: Szkoła realnych opcji. Rozdział 7 in: Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Obłój Krzysztof, Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.175-197
 • OBŁÓJ K. (2007), Merger of two subsidiaries: an integration of cultures in: „Księga jubileuszowa. Zarządzanie i rozwój”, Praca zbiorowa, Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.-
 • SOSNOWSKI M., OBŁÓJ K. (2006), Analiza SWOT in: Strategia organizacji, Obój K., ---, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.---
 • OBŁÓJ K., Pratt M. (2005), Happy Kids and Mature Losers: Differentiating the Dominant Logics of Successful and Unsuccessful Firms in Emerging Markets in: Strategy in Transition., Bettis R., Exeter, BLACKWELL PUBLISHING OXFORD,, U.K., s.81-104
 • SOSNOWSKI M., OBŁÓJ K. (2004), Logika monitorowania otoczenia przez polskie firmy in: Wyzwania globalizacji odpowiedzi przedsiębiorstw, Koładkiewicz I., Kozioł W, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • OBŁÓJ K. (2004), Dominująca logika jako teoria strategii in: Krytyczna analiza szkół i kierunków zarządzania strategicznego – nowe koncepcje zarządzania, Krupski R., Wierzbno, WAŁBRZYSKA WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, s.-
 • OBŁÓJ K. (2003), Dominująca logika działania jako strategia firmy. Studium polskich przedsiębiorców in: Księga jubileuszowa Wydziału Zarządzania UW - Gospodarka i przedsiębiorstwo nowe tendencje w zarządzaniu, Praca zbiorowa, Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.302-315
 • OBŁÓJ K., KONECKI K. (2003), Simple rules and simple solutions: the dominant logic of high and low performance in turbulent environments in: Change management in transition economies: integrating corporate strategy, structure and culture, H.J. Stuting, W. Dorow, F. Claassen, S. Blazejewski, New York, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.-
 • KUŚMIERZ A., OBŁÓJ K. (2003), ENRON in: Zarządzanie strategiczne. Materiały dydaktyczne do ćwiczeń, Obłój K., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2003), Research problem, model and method in: The firm dominant logic. Polish leaders' strategies., Obłój Krzysztof, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.23-41
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2003), The concept of a dominant logic in: The firm dominant logic. Polish leaders' strategies., Obłój Krzysztof, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.9-21
 • OBŁÓJ K. (2003), Simple rules and simple solutions: the dominant logic of high and low performance in turbulent environments in: Change management in transition economies: integrating corporate strategy, structure and culture, Stuting H.J., Dorow W., Claassen F., Blazejewski S., Bocconi, MACMILLAN PUBL CO, s.-
 • OBŁÓJ K. (2001), Dopasowanie i nie dopasowanie - strategiczne wybory w burzliwym otoczeniu in: Zarządzanie strategiczne: stan i perspektywy rozwoju, Rafał Krupski, WAŁBRZYSKA WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, s.39-52
 • SOSNOWSKI M., OBŁÓJ K. (1998), Konkurencja i strategie firm in: Raport o zarządzaniu, ---, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
Scientific Activities
Projects:
 • 2015–2019 Researcher: Psychic distance in the internationalization of Polish companies: determinants, reduction mechanisms, impact on key strategic choices and their effects
 • 2012–2013 Internationalization of small and medium sized firms
 • 2009–2012 An Internationalization of Publicly Listed Companies: A Strategy and Its Impact on Economic Result
 • 2016–2016 Internationalization of international new ventures based on the collaboration with multinational corporations
Editing of scientific journal:
 • 2007, "Program Board Member", INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING MARKETS
 • 2007, "Program Board Member", INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 • 2006, Member of Editorial Board, INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING ECONOMIES
 • 2006, , INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING ECONOMIES
 • 2004, , PRZEGLĄD ORGANIZACJI
 • 1997, , INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE JOURNAL
 • 1997, Member of Editorial Board, INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE JOURNAL
 • 1997, Editorial Board Member, JOURNAL OF WORLD BUSINESS
 • 1994, "Program Board Chairman", PRZEGLĄD ORGANIZACJI
 • 1994, Editorial Board Member, MANAGEMENT INTERNATIONAL REVIEW
Ph.D. Mentor:
 • 2011 Zasobowe uwarunkowania umiędzynarodowienia polskich spółek giełdowych Doktorant: Aleksandra Wąsowska
 • 2011 Strategie adaptacji szpitali powiatowych Doktorant: Andrzej Kuźmierz
 • 2011 Strategie adaptacji szpitali powiatowych Doktorant: Andrzej Kuśmierz
 • 2010 Kapitał społeczny zespołów kierowniczych polskich spółek publicznych Doktorant: Michał Zdziarski
 • 2008 Ugrzęźnięcie firmy jako problem strategiczny Doktorant: Ingielewicz Zdzisław
 • 2006 Action research w doradztwie strategicznym Doktorant: Chrostowski Aleksander
 • 2005 Zdolności adaptacyjne szpitali Doktorant: Ciszewska Mariola
Participation in conferences:
 • The 77th Annual Meeting of the Academy of Management: At the Interface, 2017
 • , 2016
 • 36th Annual Conference of Strategic Management Society: Strategies that Move the World, 2016
 • EIBA 2015: International Business after the BRIC’s Rush, 2015
 • , 2014
 • 2013 Annual Meeting, 2013
 • Democratising Management, 2013
 • EURAM 2013: Democratizing Management, 2013
 • European International Business Academy Conference, 2012
 • EURAM 2012: Social Innovation for competitiveness, organisational performance and human excellence, 2012
 • European International Business Academy, 2011
 • Reshaping the boundaries of the firm, 2009
 • European International Management Academy, 2008
 • Strategic Management Society Conference, 2008
 • Entrepreneurship in emerging markets, 2007
 • Academy of Management, 2007
 • Strategic Management Society Conference, 2004
 • EURAM 2004: Governance in Managerial Life, 2004
 • EURAM 2004: Governance in Managerial Life, 2004
 • EURAM 2002: Innovative Research in Management, 2002
Membership in organizations:
1995–2006
, American International Business Academy
1995
, Strategic Management Society
1993–1994
, European International Business Association(EIBA)
1989–1994
, Academy of International Business
1989
, European International Business Association(EIBA)
Additional Information
Consultancy:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
Organizational Adviser
Ministry of Mechanical Industry
Membership in internal committees and academic organizations:
2015
Academic Research Board, Kozminski University, Warsaw, Chairman of the Council
2011–2015
Academic Research Board, Kozminski University, Member
2011–2015
Doctoral Studies Program Board, Kozminski University, Member
2011–2015
Ph.D. Student Disciplinary Appeal Committee, Kozminski University, Member
2005
, Kozminski University
2003–2007
Committee for PhD Studies, Kozminski University, Member
1996
-, Kozminski University, Warsaw
1995–2006
Board of European International Business Academy, -, Member
1995–1995
Strategic Management Society, -, Member
1995–1995
American International Business Academy, -, Member
1995–2009
, Warsaw University
1994–1994
European International Business Association, European International Business Association, President
1993–1994
, European International Business Association
1989–1994
, International School of Management
Membership in management boards:
2009–2016
Member of the Supervisory Board, Alior Bank JSC
2006–2014
President, LFI JSC
2005–2006
Member, Orlen JSC
2004–2007
Member, NFI Foksla JSC
2003–2005
Vice-president, Eurobank JSC
2003
President, Impel JSC
2003–2007
President and Vice-president, Polmos Lublin JSC
2003–2004
Member, Pollena Eva JSC
2002
Supervisory Board Member, Prochem JSC
2001–2004
Member, GAMMA SAN
2000–2003
Member, Magellan JSC
2000–2001
President, PZU JSC
2000–2001
Member, Jedynka Wrocławska JSC
1999–2001
Vice-president, PTE PZU JSC
1999–2000
President, Dwory S.A.
1997–1998
Member, PGF JSC
1993–2004
President: 1993-2002/Member: 2002-2004, Ambra JSC
1993–1998
President, Agora-Gazeta JSC, Agora – Druk JSC
1990–2002
President, CDC Ltd.
1989
Vice-president, International School of Management JSC