Information card 

Prof. KAZIMIERZ PRZYBYSZ

Prof.
KAZIMIERZ PRZYBYSZ

Department of Social Sciences

Prof. KAZIMIERZ PRZYBYSZ

CV
History of scientific positions:
1997
Full Professor, Division of Political Sciences, Kozminski University
1997
Full Professor, Department of Social Sciences, Kozminski University
1988
Full Professor, University of Warsaw
1982–1988
Lecturer, University of Warsaw
1977–1982
Assistant Professor, University of Warsaw
1972–1977
Research worker, Zakład Historii Ruchu Ludowego
Research area:
 • the history of Polish social movements
 • history of political thought
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
1995
Kazakh State Academy of Architecture and Civil Eng, Kazakhstan
Publications
Articles in scientific journals:
 • PRZYBYSZ K. (2016), The behaviours of ?owicz land’s community to the exodus of Warsaw population, SPOŁECZEŃSTWO I POLITYKA. PISMO EDUKACYJNE, 2 (47), s.81-94
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PRZYBYSZ K. (2009), Polski ruch ludowy w pierwszej połowie XX wieku. Próba syntezy, ROCZNIK HISTORYCZNY MUZEUM HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUDOWEGO, 25, s.13-36
 • PRZYBYSZ K. (2005), Wizje Polski w myśli politycznej powstańczej Warszawy, ROCZNIK NAUK POLITYCZNYCH, -, s.445-463
Monographs:
 • PRZYBYSZ K. (2010), W konspiracji. Polski ruch ludowy 1939-1945, Warsaw, MUZEUM HISTORII RUCHU LUDOWEGO
 • PRZYBYSZ K. (2006), Partie polityczne Polski podziemnej 1939-1945, Warsaw, OFICYNA WYDAWNICZA ASPRA-JR
Chapter in monographs:
 • PRZYBYSZ K. (2015), Wizje bezpiecznej Europy w myśli politycznej głównych nurtów polskiej konspiracji niepodległościowej w latach II wojny światowej in: Bezpieczeństwo międzynarodowe: Polska-Europa-świat, Justyna Zając, Agata Włodkowska-Bagan, Marcin Kaczmarski, Warsaw, Wydawnictwo WDiNP, s.243-255
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PRZYBYSZ K. (2009), Kilka uwag o likwidacji niezależnego ruchu ludowego w Polsce in: Przeszłość i teraźniejszość, -, Pułtusk, AH PUŁTUSK, s.343-351
 • PRZYBYSZ K. (2004), Rada Jedności Narodowej wobec porozumień jałtańskich in: Historia i polityka, -, Warsaw, OFICYNA WYDAWNICZA ASPRA-JR, s.-
 • PRZYBYSZ K. (2003), Polska myśl polityczna II wojny światowej - główne treści i możliwości ich realizacji in: Wizje i realia. Studia nad realizacją polskiej myśli politycznej XX wieku, Trembicka K., Paruch W., Lublin, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, s.-
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2009, Editorial Advisory Board, MYŚL LUDOWA
 • 2004, Editorial Advisory Board, Kwartalnik "Społeczeństwo i Polityka"
 • 1999, Editorial Board Member, ROCZNIK NAUK POLITYCZNYCH
 • 1999, Editor-in-Chief, ROCZNIK NAUK POLITYCZNYCH
 • 1984, Editorial Advisory Board, Rocznik Historyczny
 • 1982, Editorial Advisory Board, Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego
Membership in organizations:
2011–2015
, Scientific Council of the Polish History Museum
2002–2004
, The State Accreditation Committee
1995
, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne (in Polish)
1994
, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (in Polish)
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
2011–2013
Faculty Development Board, Kozminski University, Member
2011–2012
Faculty Assessment Committee, Kozminski University, Member
2011–2011
Doctoral Studies Program Board, Kozminski University, Member
2011–2011
Faculty Assessment Committee, Kozminski University, Member
2010–2015
Quality Assurance Committee of Master Theses in Management and Finance, Kozminski University, Chairman
2009
Faculty Assessment Committee, Kozminski University, Member
2009
, Kozminski University, Warsaw
2008–2011
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University, Member
2007
Faculty Assessment Committee, Kozminski University, Member
2007–2008
Committee for Junior Faculty Evaluation, Kozminski University, Member
2007
Committee for Standards of Theses, Kozminski University, Chairman
2005
, Kozminski University
2003
-, Kozminski University, Warsaw