Information card 

Prof. KAZIMIERZ PRZYBYSZ

Prof.
KAZIMIERZ PRZYBYSZ

Department of Social Sciences

Prof. KAZIMIERZ PRZYBYSZ

CV
Research area:
 • the history of Polish social movements
 • history of political thought
Publications
Articles in scientific journals:
 • PRZYBYSZ K. (2016), The behaviours of ?owicz land’s community to the exodus of Warsaw population, SPOŁECZEŃSTWO I POLITYKA. PISMO EDUKACYJNE, 2 (47), s.81-94
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PRZYBYSZ K. (2009), Polski ruch ludowy w pierwszej połowie XX wieku. Próba syntezy, ROCZNIK HISTORYCZNY MUZEUM HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUDOWEGO, 25, s.13-36
 • PRZYBYSZ K. (2005), Wizje Polski w myśli politycznej powstańczej Warszawy, ROCZNIK NAUK POLITYCZNYCH, -, s.445-463
Monographs:
 • PRZYBYSZ K. (2010), W konspiracji. Polski ruch ludowy 1939-1945, MUZEUM HISTORII RUCHU LUDOWEGO
 • PRZYBYSZ K. (2006), Partie polityczne Polski podziemnej 1939-1945, OFICYNA WYDAWNICZA ASPRA-JR
Chapter in monographs:
 • PRZYBYSZ K. (2015), Wizje bezpiecznej Europy w myśli politycznej głównych nurtów polskiej konspiracji niepodległościowej w latach II wojny światowej in: Bezpieczeństwo międzynarodowe: Polska-Europa-świat, Justyna Zając, Agata Włodkowska-Bagan, Marcin Kaczmarski, Wydawnictwo WDiNP, s.243-255
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PRZYBYSZ K. (2009), Kilka uwag o likwidacji niezależnego ruchu ludowego w Polsce in: Przeszłość i teraźniejszość, -, AH PUŁTUSK, s.343-351
 • PRZYBYSZ K. (2004), Rada Jedności Narodowej wobec porozumień jałtańskich in: Historia i polityka, -, OFICYNA WYDAWNICZA ASPRA-JR, s.-
 • PRZYBYSZ K. (2003), Polska myśl polityczna II wojny światowej - główne treści i możliwości ich realizacji in: Wizje i realia. Studia nad realizacją polskiej myśli politycznej XX wieku, Trembicka K., Paruch W., WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, s.-
Scientific Activities
Membership in organizations:
2011–2015
, Scientific Council of the Polish History Museum
2002–2004
, The State Accreditation Committee
1995
, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne (in Polish)
1994
, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (in Polish)