Information card 

Prof. WITOLD MORAWSKI

Prof.
WITOLD MORAWSKI

Department of Social Sciences

Prof. WITOLD MORAWSKI

CV
Research area:
 • anthropology
 • economic growth factors
 • development economics
 • philosophy
 • history of political thought
 • social and economic history
 • social capital
 • managing people in an organization
 • organization culture
 • post-socialist transformation
 • economic growth issues
 • sociology
 • Economic sociology
 • sociology of organizations
 • world economy
 • globalization
 • Polish economy
 • organization structure and process
 • management and organization theory
 • Transformation
 • international economic relations
Internships:
1996
University of Hokkaido, Japonia
1988
Unversity of Cologne, Niemcy
1985
Oxford University, Wielka Brytania
1984
Lomonosov Moscow State University, Rosja
1971
University of California, USA
Series of lectures:
1990
University of Toronto
1987
Indiana University
1986
Butler University
1978
Indiana University
Publications
Articles in scientific journals:
 • MORAWSKI W. (2017), Identity and Diversity: What Shaped Polish Narratives Under Communism and Capitalism, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 4, s.209-243
 • MORAWSKI W. (2016), Economic Identities: Four Paths Out of the Iron Cage, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 4, s.2-9
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MORAWSKI W. (2014), 'Path Dependence': How Geopolitics and Culture Shape Divisions in Poland after the Fall of Communism, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 4(188), s.435-460
 • MORAWSKI W. (2013), Institutions and Modernity, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, Vol. 21, No3(122), s.30-49
 • MORAWSKI W. (2009), Łady ekonomiczne: spontaniczny, zakorzeniony i regulowany, TRANSFORMACJE, 58-63, s.51-69
 • MORAWSKI W. (2008), Czy rynek jest dla demokracji tym, czym ziarenko piasku dla ukształtowania się perły ostrygi?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1 (90), s.81-85
 • MORAWSKI W. (2008), Fale globalizacji i globalne rządzenie, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5 (94), s.22-32
 • MORAWSKI W. (2006), Vortici della globalizzatione e giochi europei: qualita e instituzioni, VISITA DI STUDI UTOPICI, 2, s.55-78
 • MORAWSKI W. (2004), Zrozumieć wielką przemianę - Dyskusja o książce Andrzeja K. Koźmińskiego i Piotra Sztompki, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(69), s.-
 • MORAWSKI W. (1998), Wizje porządku społecznego: Thomas Hobbes i Adam Smith, TRANSFORMACJE, 1-4 (15-18), s.17-20
 • MORAWSKI W. (1998), Systemic change as institutional change: Universal challenges and Polish adaptations, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 1 (121), s.57-68
 • MORAWSKI W. (1994), Three Dilemmas of Citizenship-Building, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 1 (105), s.23-34
 • MORAWSKI W. (1993), Industrial Enterprise as a Factor of Political Change, THE POLISH SOCIOLOGICAL BULLETIN, 1 (101), s.71-82
 • MORAWSKI W. (1992), Uncertainties on the Road to Markets and Democracy, SISYPHUS, 2 (VII), s.34-46
 • MORAWSKI W. (1991), Democracy and the Market on the Treshold of Great Transformation, SISYPHUS, VII, s.25-32
 • MORAWSKI W. (1990), Industrial democracy and System Reform, WORKERS' PARTICIPATION AND INDUSTRIAL DEMOCRACY, -, s.-
Editing of monographs:
 • MORAWSKI W., (2016), Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?,
 • MORAWSKI W., (2012), Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, Warsaw
Monographs:
 • MORAWSKI W. (2016), Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • ZAGÓRSKI K., KOŹMIŃSKI A., MORAWSKI W., PIOTROWSKA K., RAE G., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2015), Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MORAWSKI W. (2012), Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • MORAWSKI W. (2010), Konfiguracje globalne. Struktury, agencje, instytucje, PWN
 • MORAWSKI W. (2010), Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • MORAWSKI W. (2005), Załamanie porządku etatystycznego, WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
 • MORAWSKI W., KOZEK W. (2005), The breakdown of Etatistic Order, UW - UNIWERSYTET WARSZAWSKI
 • MORAWSKI W. (2005), Ekonomicka sociologie. Problemy teorie empirie, SOCIOLOGICKE NAKLADADATELSTVI (Slon)
 • MORAWSKI W. (1994), Zmierzch socjalizmu państwowego. Szkice z socjologii ekonomicznej, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
 • MORAWSKI W. (1986), Gospodarka i społeczeństwo. Wartości i interesy załóg przemysłowych, INSTYTUT SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
 • MORAWSKI W. (1983), Demokracja i gospodarka, INSTYTUT SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
 • MORAWSKI W. (1979), Kierowanie w społeczeństwie. Analiza socjologiczna, PWN
 • MORAWSKI W. (1976), Organizacje. Socjologia struktur, procesów, ról, PWN
Chapter in monographs:
 • MORAWSKI W. (2016), Instytucje: oczekiwania i rozczarowania in: Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce, Agata Górny, Paweł Kaczmarczyk, Magdalena Lesińska, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.231-238
 • MORAWSKI W. (2016), Klimaty społeczne a instytucjonalne reguły zaspokajania potrzeb życiowych in: Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?, Witold Morawski, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.15-41
 • MORAWSKI W. (2015), Jakie nierówności Polacy akceptują jak sprawiedliwe? in: Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi, Łukasz Hardt, Dominika Milczarek-Andrzejewska, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.225-234
 • MORAWSKI W. (2015), Usprawiedliwione oczekiwania: Polacy o zasadach sprawiedliwości społecznej i ustalania zarobków in: Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, K. Zagórski, A.K. Koźmiński, W. Morawski, K. Piotrowska, G. Rae, M. Strumińska-Kutra, SCHOLAR, s.107-143
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MORAWSKI W. (2014), Geopolityka i kultura w czasach transformacji systemowej in: Niedoskonała globalizacja. Czy światowy system gospodarczy wymaga gruntownych reform? Księga jubileuszowa Profesora Włodzimierza Siwińskiego, Andrzej Cieślik, Jan Jakub Michałek, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s.237-257
 • MORAWSKI W. (2012), Zawartość książki in: Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, Morawski W., WOLTERS KLUWER POLSKA, s.35-47
 • MORAWSKI W. (2012), Wprowadzenie. Współzależności i powiązania zewnętrzne jako uwarunkowania modernizacji w Polsce in: Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, Morawski W., WOLTERS KLUWER POLSKA, s.9-34
 • MORAWSKI W. (2012), Instytucjonalna architektura nowoczesności in: Równi ale różni. Studia nad kryzysem i rozwojem społeczeństwa polskiego, Bobko A., Marek-Zborowskiej B., WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, s.30-48
 • MORAWSKI W. (2011), Fale globalizacji i globalne rządzenie in: Krytycznie i twórczo o zarzadzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżyn W., OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.21-38
 • MORAWSKI W. (2011), Globalne zarządzanie in: Transformacje demokracji, Lech W. Zacher, DIFIN, s.361-384
 • MORAWSKI W. (2011), Geopolityczne uwarunkowania i impulsy dla polskiej modernizacji in: Myśli społecznych splątanie. Księga jubileuszowa z okazji 60-lecia pracy naukowej i dydaktycznej profesora Władysława Markiewicza, Sztumski J., Żechowski Z.A., Czekaj K., GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA, s.327-341
 • MORAWSKI W. (2010), Prometeusz spętany? Próby analiz instytucjonalnych polskiej modernizacji in: Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje, Morawski W., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.90-123
 • MORAWSKI W. (2010), Wprowadzenie: o pojęciu i teorii modernizacji, a także o zawartości książki in: Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje, Morawski, W., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.13-34
 • MORAWSKI W. (2009), Modernizacja w dobie globalizacji: parę uwag o Polsce in: E-gospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, Partycki S., WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, s.65-73
 • MORAWSKI W. (2009), Globalizacja w perspektywie konfiguracyjnej in: Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, ks. Wroceński J., ks. Krajczyński J., WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, s.939-960
 • MORAWSKI W. (2009), Market and Political Justice in Postsocialist Poland in: Transition from Socialist to Markest Economies. Comparison of European and Asian Experiences, Ichimura E., Sato T., James W., PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.211-227
 • MORAWSKI W. (2008), Dyskursy globalizacyjne: hegemoniczny i refleksyjny in: Kultura a rynek, Partycki S., WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, s.13-21
 • MORAWSKI W. (2008), Modernizacyjne konfiguracje: perspektywa polska in: Modernizacja Polski. Kody kulturowe i mity, Morawski, W., INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, s.147-154
 • MORAWSKI W. (2008), Agencja społeczna w dobie globalizacji in: Ku przyszłości. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Lechowi W. Zacherowi w 65 rocznicę urodzin, Rzadkowolska M., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.333-349
 • MORAWSKI W. (2007), Globalność i globalizacja in: Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX o XXI wieku, Marody M., WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.516-529
 • MORAWSKI W. (2007), O przyczynach niepowodzeń reformowania gospodarki polskiej w latach osiemdziesiątych: Między diagnozą a terapią in: Oswajanie wielkiej zmiany, Krzemiński I., Raciborski J., INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN, s.111-133
 • MORAWSKI W., HIROSZOWICZ M. (2007), Poza Żelazną Klatką in: Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim, Sułek A., WYD. IFIS PAN, s.407-411
 • MORAWSKI W. (2006), Globalizacja a nierówności społeczne in: Nowa ekonomia a społeczeństwo, Partycki S., WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, s.37-47
 • MORAWSKI W. (2006), Whirpools of Globalization and European Games: Values and Institution in: Corporate social responsibility in the EU & Japan, Szell G., PETER LANG GMBH, s.225-248
 • MORAWSKI W. (2006), Szersze tło transformacji: demokracja i gospodarka w procesie globalizacji in: Wkład transformacji do teorii ekonomii, Kleer J., Kondratowicz A., CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE W WARSZAWIE, s.47-63
 • MORAWSKI W. (2006), Polska w Zjednoczonej Europie: perspektywa społeczna i ekonomiczna in: Polska w zjednoczonej Europie. Substrat ludzki i kapitał społeczny, -, POLSKA AKADEMIA NAUK, s.60-63
 • MORAWSKI W. (2005), Wiry globalizacji i gry europejskie: wartości i instytucje in: Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska Europa Świat, Wesołowski W., Włodarek J., WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.51-74
 • MORAWSKI W. (2004), Mapy drogowe: Propozycje analityczno-teoretyczne in: Wyzwania globalizacji - odpowiedzi przedsiębiorstw, Kozioł W., Koładkiewicz I., WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.17-34
 • MORAWSKI W. (2003), Wyzwania i problemy globalizacji ekologicznej i kulturowej in: Globalizacja. Gospodarka, praca, kultura, Gardawski J., Polakowska-Kujawa J., SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.-
 • MORAWSKI W. (2003), Niepewność w świecie pracy. Sondażowe badania konsekwencji globalizacji in: Praca, gospodarka, społeczeństwo, Doktór K., Konecki K., Warzywoda-Kruszyńska W., UNIWERSYTET ŁÓDZKI, s.-
 • MORAWSKI W. (2003), Praca w globalizującym się świecie: koncepcje i realia in: Deregulation of Labour Market, Frieske K.W., IPISS INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, s.-
 • MORAWSKI W. (2000), Trzy racjonalności: rynek, państwo, społeczeństwo in: Racjonalność myślenia, decydowania i działania, Zacher L.W., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.-
 • MORAWSKI W. (2000), In Search of Strategic Options in Industrial Relations. The postsocialist Transformation in Poland after 10 years in: Labour, industrial relations and social bargaining, -, SPF - RESEARCH INSTITUTE FOR LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS, s.-
 • MORAWSKI W. (1999), Osobliwości i uniwersalia nowego porządku społeczno-ekonomicznego w Polsce in: Idee a urządzanie świata społecznego, Ewa Nowicka, Mirosław Chałubiński, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.--
 • MORAWSKI W. (1999), Instytucjonalizacja polityczna w postsocjalistycznej Polsce in: Zmiana społeczna. Teorie i doświadczenia polskie, Kurczewska J., WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.-
 • MORAWSKI W. (1998), Zmiana systemowa jako zmiana instytucjonalna. Uniwersalne wyzwania i polskie adaptacje in: Śląsk - Polska - Europa. Zmieniające się społeczeństwo w perspektywie lokalnej, Sułek A., Szczepański M.S., WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO, s.-
 • MORAWSKI W. (1997), Society as an Economic Actor: The Three Patterns of Institutionalization in: The emerging new regional order in Central and Eastern Europe, Hayashi T., Sapporo, HOKKAIDO UNIVERSITY, s.-
 • MORAWSKI W. (1997), Trade unions in Poland: Dilemmas of dependence, independence and relative autonomy in: Industrial relations between command and market. A comparative analysis of Eastern Europe and China, Schienstock G., Thomson P., Traxler F., NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.-
 • MORAWSKI W. (1997), Stosunki pracy w Polsce a wzory zewnętrzne in: Zbiorowe stosunki pracy w Polsce w perspektywie integracji europejskiej, Kozek W., WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.-
 • MORAWSKI W. (1996), Społeczeństwo i jednostka in: Naród - władza - społeczeństwo, Jasińska-Kania, Raciborski J., WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.-
 • MORAWSKI W. (1996), Demokracja a gospodarka in: Podstawy życia społecznego w Polsce, Maroda M., Gucwa-Leśny E., INSTYTUT STUDIÓW SPOŁECZNYCH UW, s.-
 • MORAWSKI W. (1995), Korporatyzm: Wyłanianie się nowych stosunków przemysłowych w Polsce in: Negocjacje. Droga do paktu społecznego, Kowalak T., INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, s.-
 • MORAWSKI W., KOZEK W., FEDEROWICZ M. (1995), Poland in: Labour relations and political change in Eastern Europe. A comparative perspective, J. Thirkell, R. Scase, S. Vickerstaff, UCL PRESS, s.-
 • MORAWSKI W. (1995), Nowe stosunki przemysłowe a demokracja przemysłowa in: Ludzie i instytucje. Stawanie się ładu społecznego, Sułek A., Styk J., UMCS, s.-
 • MORAWSKI W. (1994), Beyond industrial democracy:The coming of corporatism in: Market economy and social justice, -, CHUO UNIVERSITY, s.-
 • MORAWSKI W. (1994), Citizenship-building in former socialist countries in: The transformation of Europe. Social conditions and consequences, Alestalo M., Allardt E., Rychard A., Wesołowski W., INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN, s.-
 • MORAWSKI W. (1994), Monocentryczny i radykalno-konfliktowy system w stosunkach przemysłowych PRL in: Elita władzy w Polsce a struktura społeczna w latach 1956-1981, Wójcik P., INSTYTUT STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UW, s.-
 • MORAWSKI W. (1993), Zmiana systemowa jako wyzwanie cywilizacyjne in: Polska 1989-1992. Fragmenty pejzażu, Grabowska M., Sułek A., INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN, s.-
 • MORAWSKI W. (1992), Państwo a zmiana systemowa: doktryna, realia, teoria in: W poszukiwaniu strategii zmian, Kubin J., Żekoński Z., UPOWSZECHNIANIE NAUKI - OŚWIATA, s.-
 • MORAWSKI W. (1992), Industrial Democracy and Power Structuration in the Polish Economy in: Labour relations in transition in Eastern Europe, Szell ., WALTER DE GRUYTER & CO, s.-
 • MORAWSKI W. (1992), Social and Economic Change in Poland in: Ireland and Poland comparative perspectives, Clancy P., Kelly M., Wiatr J., Zółtaniecki R., UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, s.-
 • MORAWSKI W. (1992), Workers' participation in a socialist country in: Alienation society and the individual, F. Geyer, W.R. Heinz, New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS, s.-
 • MORAWSKI W. (1992), Economic change and civil society in Poland in: Democracy and civil society in Eastern Europe, Lewis P.G., ST. MARTIN, s.-
 • MORAWSKI W. (1991), The influence of social sciences on political decisions in Poland in: Social sciences and modern states. National experiences and theoretical crossroads, Wagner P., Hirschon Weiss C., Wittrock B., Wollman H, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, s.-
 • MORAWSKI W. (1991), Przemiany ekonomiczne a społeczeństwo obywatelskie in: Społeczeństwo uczestniczące. Gospodarka rynkowa. Sprawiedliwość społeczna, Gortat R., INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH PAN, s.-
 • MORAWSKI W., Caldwell G., Kamiński A., Sales A. (1990), The Process of Dependent Development in Industrialized Capitalist and Socialist Settings in: National survival in dependent societies. Social change in Canada and Poland, R. Breton, G. Houlle, G. Caldwell, E. Mokrzycki, E. Wnuk-Lipiński, CARLETON UNIVERSITY PRESS, s.-
Scientific Activities
Publication of reviews:
 • MORAWSKI W., (2009), Strategia racjonalistyczna i jej ograniczenia w badaniach polskiej transformacji - uwagi na marginesie książki A.K. Koźmińskiego review: How It All Happened. Esseys In Political Economy of Transformation A. K. Koźmiński, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION wydawca: AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, strony: 86-92
Participation in conferences:
 • Egospodarka - Espołeczeństwow Europie Środkoweji Wschodniej, 2009
 • Wyzwania globalizacji - odpowiedzi przedsiębiorstw, 2003
Membership in organizations:
2002
, EUROPEA Academy
1994
, Institute of Labour and Social Studies
1994–2002
, Institute of Social Studies
1965
, Polish Sociological Association
Additional Information
Consultancy:
Secretary of Team Advisers by the Presidium of the Sejm