Information card 

Prof. WITOLD MORAWSKI

Prof.
WITOLD MORAWSKI

Department of Social Sciences

Prof. WITOLD MORAWSKI

CV
History of scientific positions:
2014
Full Professor, Coaching and Mentoring Center, Kozminski University
2012–2014
Full Professor, Coaching and Mentoring Center, Kozminski University
1997
Full Professor, Department of Social Sciences, Sociology Division, Kozminski University
1983–2007
Full Professor, University of Warsaw
1975–1983
Lecturer, University of Warsaw
1969–1975
Assistant Professor, University of Warsaw
1965–1969
Research Assistant, Warsaw University
1962–1965
Assistant, Senior Assistant, Central Institute for Labour Protection
Research area:
 • social capital
 • managing people in an organization
 • history of political thought
 • social and economic history
 • international economic relations
 • post-socialist transformation
 • organization culture
 • anthropology
 • economic growth factors
 • development economics
 • philosophy
 • Polish economy
 • world economy
 • globalization
 • economic growth issues
 • sociology
 • Economic sociology
 • sociology of organizations
 • organization structure and process
 • Transformation
 • management and organization theory
Internships:
1996
University of Hokkaido, Japan
1988
Unversity of Cologne, Germany
1985
Oxford University, United Kingdom
1984
Lomonosov Moscow State University, Russia
1971
University of California, USA
Series of lectures:
1990
University of Toronto, Canada
1987
Indiana University, USA
1986
Butler University, USA
1978
Indiana University, USA
Publications
Articles in scientific journals:
 • MORAWSKI W. (2017), Identity and Diversity: What Shaped Polish Narratives Under Communism and Capitalism, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 4, s.209-243
 • MORAWSKI W. (2016), Economic Identities: Four Paths Out of the Iron Cage, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 4, s.2-9
 • MORAWSKI W. (2014), 'Path Dependence': How Geopolitics and Culture Shape Divisions in Poland after the Fall of Communism, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 4(188), s.435-460
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MORAWSKI W. (2013), Institutions and Modernity, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, Vol. 21, No3(122), s.30-49
 • MORAWSKI W. (2009), Łady ekonomiczne: spontaniczny, zakorzeniony i regulowany, TRANSFORMACJE, 58-63, s.51-69
 • MORAWSKI W. (2008), Czy rynek jest dla demokracji tym, czym ziarenko piasku dla ukształtowania się perły ostrygi?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1 (90), s.81-85
 • MORAWSKI W. (2008), Fale globalizacji i globalne rządzenie, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5 (94), s.22-32
 • MORAWSKI W. (2006), Vortici della globalizzatione e giochi europei: qualita e instituzioni, VISITA DI STUDI UTOPICI, 2, s.55-78
 • MORAWSKI W. (2004), Zrozumieć wielką przemianę - Dyskusja o książce Andrzeja K. Koźmińskiego i Piotra Sztompki, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(69), s.-
 • MORAWSKI W. (1998), Wizje porządku społecznego: Thomas Hobbes i Adam Smith, TRANSFORMACJE, 1-4 (15-18), s.17-20
 • MORAWSKI W. (1998), Systemic change as institutional change: Universal challenges and Polish adaptations, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 1 (121), s.57-68
 • MORAWSKI W. (1994), Three Dilemmas of Citizenship-Building, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 1 (105), s.23-34
 • MORAWSKI W. (1993), Industrial Enterprise as a Factor of Political Change, THE POLISH SOCIOLOGICAL BULLETIN, 1 (101), s.71-82
 • MORAWSKI W. (1992), Uncertainties on the Road to Markets and Democracy, SISYPHUS, 2 (VII), s.34-46
 • MORAWSKI W. (1991), Democracy and the Market on the Treshold of Great Transformation, SISYPHUS, VII, s.25-32
 • MORAWSKI W. (1990), Industrial democracy and System Reform, WORKERS' PARTICIPATION AND INDUSTRIAL DEMOCRACY, -, s.-
Editing of monographs:
 • MORAWSKI W., (2016), Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?,
 • MORAWSKI W., (2012), Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, Warsaw
Monographs:
 • MORAWSKI W. (2016), Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • ZAGÓRSKI K., KOŹMIŃSKI A., MORAWSKI W., PIOTROWSKA K., RAE G., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2015), Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MORAWSKI W. (2012), Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • MORAWSKI W. (2010), Konfiguracje globalne. Struktury, agencje, instytucje, Warsaw, PWN
 • MORAWSKI W. (2010), Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje, Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • MORAWSKI W., KOZEK W. (2005), The breakdown of Etatistic Order, Warsaw, UW - UNIWERSYTET WARSZAWSKI
 • MORAWSKI W. (2005), Ekonomicka sociologie. Problemy teorie empirie, Praga, SOCIOLOGICKE NAKLADADATELSTVI (Slon)
 • MORAWSKI W. (2005), Załamanie porządku etatystycznego, Warsaw, WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
 • MORAWSKI W. (1994), Zmierzch socjalizmu państwowego. Szkice z socjologii ekonomicznej, Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
 • MORAWSKI W. (1986), Gospodarka i społeczeństwo. Wartości i interesy załóg przemysłowych, Warsaw, INSTYTUT SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
 • MORAWSKI W. (1983), Demokracja i gospodarka, Warsaw, INSTYTUT SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
 • MORAWSKI W. (1979), Kierowanie w społeczeństwie. Analiza socjologiczna, Warsaw, PWN
 • MORAWSKI W. (1976), Organizacje. Socjologia struktur, procesów, ról, Warsaw, PWN
Chapter in monographs:
 • MORAWSKI W. (2016), Klimaty społeczne a instytucjonalne reguły zaspokajania potrzeb życiowych in: Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?, Witold Morawski, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.15-41
 • MORAWSKI W. (2016), Instytucje: oczekiwania i rozczarowania in: Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce, Agata Górny, Paweł Kaczmarczyk, Magdalena Lesińska, Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.231-238
 • MORAWSKI W. (2015), Jakie nierówności Polacy akceptują jak sprawiedliwe? in: Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi, Łukasz Hardt, Dominika Milczarek-Andrzejewska, Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.225-234
 • MORAWSKI W. (2015), Usprawiedliwione oczekiwania: Polacy o zasadach sprawiedliwości społecznej i ustalania zarobków in: Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, K. Zagórski, A.K. Koźmiński, W. Morawski, K. Piotrowska, G. Rae, M. Strumińska-Kutra, Warsaw, SCHOLAR, s.107-143
 • MORAWSKI W. (2014), Geopolityka i kultura w czasach transformacji systemowej in: Niedoskonała globalizacja. Czy światowy system gospodarczy wymaga gruntownych reform? Księga jubileuszowa Profesora Włodzimierza Siwińskiego, Andrzej Cieślik, Jan Jakub Michałek, Warsaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s.237-257
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MORAWSKI W. (2012), Instytucjonalna architektura nowoczesności in: Równi ale różni. Studia nad kryzysem i rozwojem społeczeństwa polskiego, Bobko A., Marek-Zborowskiej B., Rzeszów, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, s.30-48
 • MORAWSKI W. (2012), Zawartość książki in: Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, Morawski W., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.35-47
 • MORAWSKI W. (2012), Wprowadzenie. Współzależności i powiązania zewnętrzne jako uwarunkowania modernizacji w Polsce in: Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, Morawski W., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.9-34
 • MORAWSKI W. (2011), Globalne zarządzanie in: Transformacje demokracji, Lech W. Zacher, Warsaw, DIFIN, s.361-384
 • MORAWSKI W. (2011), Fale globalizacji i globalne rządzenie in: Krytycznie i twórczo o zarzadzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżyn W., Warsaw, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.21-38
 • MORAWSKI W. (2011), Geopolityczne uwarunkowania i impulsy dla polskiej modernizacji in: Myśli społecznych splątanie. Księga jubileuszowa z okazji 60-lecia pracy naukowej i dydaktycznej profesora Władysława Markiewicza, Sztumski J., Żechowski Z.A., Czekaj K., Katowice, GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA, s.327-341
 • MORAWSKI W. (2010), Prometeusz spętany? Próby analiz instytucjonalnych polskiej modernizacji in: Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje, Morawski W., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.90-123
 • MORAWSKI W. (2010), Wprowadzenie: o pojęciu i teorii modernizacji, a także o zawartości książki in: Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje, Morawski, W., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.13-34
 • MORAWSKI W. (2009), Globalizacja w perspektywie konfiguracyjnej in: Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, ks. Wroceński J., ks. Krajczyński J., Warsaw, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, s.939-960
 • MORAWSKI W. (2009), Modernizacja w dobie globalizacji: parę uwag o Polsce in: E-gospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, Partycki S., Lublin, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, s.65-73
 • MORAWSKI W. (2009), Market and Political Justice in Postsocialist Poland in: Transition from Socialist to Markest Economies. Comparison of European and Asian Experiences, Ichimura E., Sato T., James W., London, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.211-227
 • MORAWSKI W. (2008), Modernizacyjne konfiguracje: perspektywa polska in: Modernizacja Polski. Kody kulturowe i mity, Morawski, W., Gdańsk, INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, s.147-154
 • MORAWSKI W. (2008), Dyskursy globalizacyjne: hegemoniczny i refleksyjny in: Kultura a rynek, Partycki S., Lublin, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, s.13-21
 • MORAWSKI W. (2008), Agencja społeczna w dobie globalizacji in: Ku przyszłości. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Lechowi W. Zacherowi w 65 rocznicę urodzin, Rzadkowolska M., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.333-349
 • MORAWSKI W., HIROSZOWICZ M. (2007), Poza Żelazną Klatką in: Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim, Sułek A., Warsaw, WYD. IFIS PAN, s.407-411
 • MORAWSKI W. (2007), O przyczynach niepowodzeń reformowania gospodarki polskiej w latach osiemdziesiątych: Między diagnozą a terapią in: Oswajanie wielkiej zmiany, Krzemiński I., Raciborski J., ---, INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN, s.111-133
 • MORAWSKI W. (2007), Globalność i globalizacja in: Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX o XXI wieku, Marody M., ---, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.516-529
 • MORAWSKI W. (2006), Whirpools of Globalization and European Games: Values and Institution in: Corporate social responsibility in the EU & Japan, Szell G., Frankfurt nad Menem, PETER LANG GMBH, s.225-248
 • MORAWSKI W. (2006), Globalizacja a nierówności społeczne in: Nowa ekonomia a społeczeństwo, Partycki S., Lublin, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, s.37-47
 • MORAWSKI W. (2006), Szersze tło transformacji: demokracja i gospodarka w procesie globalizacji in: Wkład transformacji do teorii ekonomii, Kleer J., Kondratowicz A., Warsaw, CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE W WARSZAWIE, s.47-63
 • MORAWSKI W. (2006), Polska w Zjednoczonej Europie: perspektywa społeczna i ekonomiczna in: Polska w zjednoczonej Europie. Substrat ludzki i kapitał społeczny, -, Warsaw, POLSKA AKADEMIA NAUK, s.60-63
 • MORAWSKI W. (2005), Wiry globalizacji i gry europejskie: wartości i instytucje in: Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska Europa Świat, Wesołowski W., Włodarek J., Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.51-74
 • MORAWSKI W. (2004), Mapy drogowe: Propozycje analityczno-teoretyczne in: Wyzwania globalizacji - odpowiedzi przedsiębiorstw, Kozioł W., Koładkiewicz I., Warsaw, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.17-34
 • MORAWSKI W. (2003), Wyzwania i problemy globalizacji ekologicznej i kulturowej in: Globalizacja. Gospodarka, praca, kultura, Gardawski J., Polakowska-Kujawa J., Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.-
 • MORAWSKI W. (2003), Praca w globalizującym się świecie: koncepcje i realia in: Deregulation of Labour Market, Frieske K.W., Warsaw, IPISS INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, s.-
 • MORAWSKI W. (2003), Niepewność w świecie pracy. Sondażowe badania konsekwencji globalizacji in: Praca, gospodarka, społeczeństwo, Doktór K., Konecki K., Warzywoda-Kruszyńska W., Łódź, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, s.-
 • MORAWSKI W. (2000), In Search of Strategic Options in Industrial Relations. The postsocialist Transformation in Poland after 10 years in: Labour, industrial relations and social bargaining, -, Praga, SPF - RESEARCH INSTITUTE FOR LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS, s.-
 • MORAWSKI W. (2000), Trzy racjonalności: rynek, państwo, społeczeństwo in: Racjonalność myślenia, decydowania i działania, Zacher L.W., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.-
 • MORAWSKI W. (1999), Osobliwości i uniwersalia nowego porządku społeczno-ekonomicznego w Polsce in: Idee a urządzanie świata społecznego, Ewa Nowicka, Mirosław Chałubiński, Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.--
 • MORAWSKI W. (1999), Instytucjonalizacja polityczna w postsocjalistycznej Polsce in: Zmiana społeczna. Teorie i doświadczenia polskie, Kurczewska J., Warsaw, WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.-
 • MORAWSKI W. (1998), Zmiana systemowa jako zmiana instytucjonalna. Uniwersalne wyzwania i polskie adaptacje in: Śląsk - Polska - Europa. Zmieniające się społeczeństwo w perspektywie lokalnej, Sułek A., Szczepański M.S., Katowice, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO, s.-
 • MORAWSKI W. (1997), Society as an Economic Actor: The Three Patterns of Institutionalization in: The emerging new regional order in Central and Eastern Europe, Hayashi T., Sapporo, HOKKAIDO UNIVERSITY, s.-
 • MORAWSKI W. (1997), Trade unions in Poland: Dilemmas of dependence, independence and relative autonomy in: Industrial relations between command and market. A comparative analysis of Eastern Europe and China, Schienstock G., Thomson P., Traxler F., New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.-
 • MORAWSKI W. (1997), Stosunki pracy w Polsce a wzory zewnętrzne in: Zbiorowe stosunki pracy w Polsce w perspektywie integracji europejskiej, Kozek W., Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.-
 • MORAWSKI W. (1996), Społeczeństwo i jednostka in: Naród - władza - społeczeństwo, Jasińska-Kania, Raciborski J., Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.-
 • MORAWSKI W. (1996), Demokracja a gospodarka in: Podstawy życia społecznego w Polsce, Maroda M., Gucwa-Leśny E., Warsaw, INSTYTUT STUDIÓW SPOŁECZNYCH UW, s.-
 • MORAWSKI W. (1995), Korporatyzm: Wyłanianie się nowych stosunków przemysłowych w Polsce in: Negocjacje. Droga do paktu społecznego, Kowalak T., Warsaw, INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, s.-
 • MORAWSKI W. (1995), Nowe stosunki przemysłowe a demokracja przemysłowa in: Ludzie i instytucje. Stawanie się ładu społecznego, Sułek A., Styk J., Lublin, UMCS, s.-
 • MORAWSKI W., KOZEK W., FEDEROWICZ M. (1995), Poland in: Labour relations and political change in Eastern Europe. A comparative perspective, J. Thirkell, R. Scase, S. Vickerstaff, London, UCL PRESS, s.-
 • MORAWSKI W. (1994), Beyond industrial democracy:The coming of corporatism in: Market economy and social justice, -, Tokyo, CHUO UNIVERSITY, s.-
 • MORAWSKI W. (1994), Citizenship-building in former socialist countries in: The transformation of Europe. Social conditions and consequences, Alestalo M., Allardt E., Rychard A., Wesołowski W., Warsaw, INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN, s.-
 • MORAWSKI W. (1994), Monocentryczny i radykalno-konfliktowy system w stosunkach przemysłowych PRL in: Elita władzy w Polsce a struktura społeczna w latach 1956-1981, Wójcik P., Warsaw, INSTYTUT STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UW, s.-
 • MORAWSKI W. (1993), Zmiana systemowa jako wyzwanie cywilizacyjne in: Polska 1989-1992. Fragmenty pejzażu, Grabowska M., Sułek A., Warsaw, INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN, s.-
 • MORAWSKI W. (1992), Państwo a zmiana systemowa: doktryna, realia, teoria in: W poszukiwaniu strategii zmian, Kubin J., Żekoński Z., Warsaw, UPOWSZECHNIANIE NAUKI - OŚWIATA, s.-
 • MORAWSKI W. (1992), Industrial Democracy and Power Structuration in the Polish Economy in: Labour relations in transition in Eastern Europe, Szell ., Berlin, WALTER DE GRUYTER & CO, s.-
 • MORAWSKI W. (1992), Social and Economic Change in Poland in: Ireland and Poland comparative perspectives, Clancy P., Kelly M., Wiatr J., Zółtaniecki R., Dublin, UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, s.-
 • MORAWSKI W. (1992), Workers' participation in a socialist country in: Alienation society and the individual, F. Geyer, W.R. Heinz, New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS, s.-
 • MORAWSKI W. (1992), Economic change and civil society in Poland in: Democracy and civil society in Eastern Europe, Lewis P.G., New York, ST. MARTIN, s.-
 • MORAWSKI W. (1991), The influence of social sciences on political decisions in Poland in: Social sciences and modern states. National experiences and theoretical crossroads, Wagner P., Hirschon Weiss C., Wittrock B., Wollman H, Cambridge, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, s.-
 • MORAWSKI W. (1991), Przemiany ekonomiczne a społeczeństwo obywatelskie in: Społeczeństwo uczestniczące. Gospodarka rynkowa. Sprawiedliwość społeczna, Gortat R., Warsaw, INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH PAN, s.-
 • MORAWSKI W., Caldwell G., Kamiński A., Sales A. (1990), The Process of Dependent Development in Industrialized Capitalist and Socialist Settings in: National survival in dependent societies. Social change in Canada and Poland, R. Breton, G. Houlle, G. Caldwell, E. Mokrzycki, E. Wnuk-Lipiński, Ottawa, CARLETON UNIVERSITY PRESS, s.-
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2012, Member of the International Editorial Board, TRANSFORMACJE
 • 1992, "Redaktor naczelny", POLISH SOCJOLOGICAL REVIEW
Publication of reviews:
 • MORAWSKI W., (2009), Strategia racjonalistyczna i jej ograniczenia w badaniach polskiej transformacji - uwagi na marginesie książki A.K. Koźmińskiego review: How It All Happened. Esseys In Political Economy of Transformation A. K. Koźmiński, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION wydawca: AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, strony: 86-92
Participation in conferences:
 • Egospodarka - Espołeczeństwow Europie Środkoweji Wschodniej, 2009
 • Wyzwania globalizacji - odpowiedzi przedsiębiorstw, 2003
Membership in organizations:
2002
, EUROPEA Academy
1994
, Institute of Labour and Social Studies
1994–2002
, Institute of Social Studies
1965
, Polish Sociological Association
Additional Information
Consultancy:
Secretary of Team Advisers by the Presidium of the Sejm
Membership in internal committees and academic organizations:
2009
-, Kozminski University
2003–2008
The Central Committee for Academic Degrees and Science Titles, Member
1995–2008
Scientific Board, Institute of Sociology, Warsaw University, Chairman
1994–2002
Scientific Board, Institute of Social Studies, Namur University, Chairman
1994–2008
Scientific Board, Institute of Labour and Social Affairs, Chairman
1977–1981
, University of Warsaw