Information card 

PhD MARIUSZ JASTRZĄB

PhD
MARIUSZ JASTRZĄB

Department of Social Sciences

PhD MARIUSZ JASTRZĄB

CV
History of scientific positions:
1999–2003
Ph.D student, Faculty of History, University of Warsaw
Research area:
 • social and economic history
Publications
Articles in scientific journals:
 • JASTRZĄB M. (2017), Fiat’s small cars for Polish mass motorisation: The Small Engine Car Factory in Bielsko-Biała and Tychy, 1971–80, Journal of Transport History, Vol 38, Issue 1, s.37-52
 • JASTRZĄB M., Wawrzyniak J. (2017), On Two Modernities of the Polish Automotive Industry. The Case of Fabryka Samochodów Osobowych and Its Staff (1948-2011), ACTA POLONIAE HISTORICA, 115, s.37-68
 • JASTRZĄB M. (2013), Social Responsibility in Business History Teaching at Harvard Business School, ANNALES. ETYKA W ŻYCIU GOPSPODARCZYM, 16, s.63-74
 • JASTRZĄB M. (2013), Inns for Auto Travelleres in Poland of the 1970s, PRZEGLĄD HISTORYCZNY, 2, s.325-348
 • JASTRZĄB M. (2013), Paternalism and clientelism in the Polish People's republic. Car distribution as a case study, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS, STUDIA POLITOLOGICA, 132, s.77-96
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • JASTRZĄB M. (2012), Ciężar budowy socjalizmu, POLITYKA, WYDANIE SPECJALNE 6/2012, s.72-76
 • JASTRZĄB M. (2011), Visions of the Modern Economy in the Polish People's Republic, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS(WCZEŚNIEJ: ANNALES ACADEMIAE PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS), 87, s.30 - 40
 • JASTRZĄB M. (2011), Business history: what does it teach and does it help to understand the global crisis, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6 (113), s.36-47
 • JASTRZĄB M. (2009), Wyboista droga do rynku. Polska gospodarka u schyłku realnego socjalizmu, MÓWIĄ WIEKI, 7, s.15-19
 • JASTRZĄB M. (2008), Reasekuracja w gospodarce zamkniętej. Działalność Towarzystwa Reasekuracyjnego Warta w latach 1949-1956, ROCZNIKI DZIEJÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH, LXVIII, s.93-123
 • JASTRZĄB M. (2003), Manewr gospodarczy? Korekta polityki ekonomicznej na IX Plenum KC PZPR, PRZEGLĄD HISTORYCZNY, 1, s.43-58
 • JASTRZĄB M. (2001), List totalitarny. Korespondencja między robotnikami Zakładów Starachowickich a pracownikami fabryki Dodge'a w USA (1949-1951), KWARTALNIK HISTORYCZNY, 3, s.69-80
 • JASTRZĄB M. (2000), Historia pewnej wsi (w związku z książką Marii Dziedzickiej Kronika Garbatki - Letniska), PRZEGLĄD HISTORYCZNY, 4, s.585-588
 • JASTRZĄB M. (1999), Zwykli ludzie - stalinizm - polityka. Winni? Niewinni? Sędziowie i prokuratorzy wojskowi Dolnego Śląska 1944-1956. Wystawa w Arsenale Wrocławskim, WIĘŹ, 4, s.204-206
 • JASTRZĄB M. (1998), Portret wroga. Amerykanie wobec komunizmu, PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY, 3, s.123-132
 • JASTRZĄB M. (1998), Cuda podwarszawskie, WIĘŹ, 12, s.147-156
Monographs:
 • JASTRZĄB M. (2010), Dzieje ludzkiego gospodarowania, Warsaw, DIFIN
 • DOMBER G., JASTRZĄB M., PACZKOWSKI A., SOWIŃSKI P. (2006), Ku zwycięstwu Solidarności. Korespondencja Ambasady USA w Warszawie z Departamentem Stanu (styczeń- wrzesień 1989), Warsaw, INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH PAN
 • JASTRZĄB M. (2005), Puste półki. Problem zaopatrzenia ludności w artykuły powszechnego użytku w Polsce w latach 1949-1956, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • JASTRZĄB M. (1999), Mozolna budowa absurdu. Działalność Wydziału Propagandy Warszawskiego Komitetu Wojewódzkiego PZPR w latach 1949-1953, Warsaw, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • JASTRZĄB M., Kula M. (1996), Supliki do najwyższej władzy, Warsaw, INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH PAN
Chapter in monographs:
 • JASTRZĄB M. (2015), Socialist Rule of Law and Egalitarianism. Abuses of Power in the Era of Gierek and the Fight against Them. The Example of Car Vouchers in: Polish Society 1980-1989, Natalia Jarska, Jan Olaszek, INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ, KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU, s.70-86
 • JASTRZĄB M., Jastrząb E. (2014), Traffic safety education in Polish Schools: the history of institutional inertia in: On the land in water and in the air, From the history of transsport and communication on the Polish lands, Tomasz Głowiński, Robert Klementowski, Wrocław, Wydawnictwo GAJT, s.279-288
 • JASTRZĄB M. (2014), Jewish money-changers before the Special Commission. The preserverance of cultural stereotypes in: The role of Jews in the economic developmnet of Polish lands, Janusz Skodlarski, Andrzej Pieczewski, Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.279-293
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • JASTRZĄB M. (2012), Supervising a Large Industrial Investment. The Erection of Small-Engine Car Factory and the Introduction of Fiat 126p. in: From the History of Industry in the Polish Lands, R. Klementowski, E. Kościk, Wrocław, Wydawnictwo GAJT, s.113-122
 • JASTRZĄB M. (2012), The Project that Went Wrong. Inns for Motorized Tourists in the Decade of Socialist Affluence in: Architecture for Leisure in Post-war Europe 1945-1989, J. Gosseye, H. Heynen, Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, s.196-206
 • JASTRZĄB M. (2012), Operation Abundance. Brands and Polish Consumers after World War II in: European Business and Brand Building, L. Segreto, H. Bonin, A. K. Koźmiński, C. Manera, Brussels, PETER LANG PUBLISHING GROUP, s.209-234
 • JASTRZĄB M. (2012), Historical Experience of Paternalism and Its Impact on the Economic Reality of Poland and Other Post-communist Countries in: Central European Capitalism? Essays on Economic Sociology, R. Geisler, Dobrzyń Wielki, Agencja Managerska VIP for You, s.33-46
 • JASTRZĄB M. (2011), The Policy of Rationing in Poland 1945-1953 in: Hunger, Nutrition and Systems of Rationing under State Socialist System (1917-2006), M. Middell, F. Wemheuer, Frankfurt am Main, Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften, s.183-211
 • JASTRZĄB M. (2011), Remarks on functions of foreign currencies in the reality of People's Poland in: Society of Polish People's Republic. History, Culture, Memory, S. Jankowiak, D. Skotarczyk, I. Skórzyńska, Poznań, Wydawnictwo Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, s.143-153
 • JASTRZĄB M. (2011), Cars as Favors in People's Poland in: The Socialist Car. Automobility in the Eastern Bloc, L. H. Siegelbaum, Ithaca, Cornell University Press, s.30-46
 • JASTRZĄB M. (2011), Dreams about a new Marshall Plan. External economic relations of Poland at the beginning of the Third Republic in: Foreign Policy of the Third Republic. 20 years after the systemic change, Czechowska L., Bierowiec M., Toruń, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA, s.293 - 310
 • JASTRZĄB M. (2011), History of Motorization and Automotive Industry. State of the Art and Research Objectives in: Review of Research on Economic History in 21st Century, R. Matera, A. Pieczewski, Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.161-173
 • JASTRZĄB M. (2011), Camping Tourism in People's Poland in: Economic Dimension of Tourism, E. Kościk, Wrocław, Wydawnictwo GAJT, s.201-214
 • JASTRZĄB M. (2010), Rationing in Poland 1945-1953 in: Hunger and Scarcity under the Rule of Socialism, Wemheuer F., Middell M., Leipzig, University Press of Leipzig, s.117-145
 • JASTRZĄB M. (2006), Podejmowanie decyzji ekonomicznych w stalinowskiej Polsce in: Socjalizm w życiu powszednim. Dyktatura a społeczeństwo w NRD i PRL, Kott S., Kula M., Lindenberger T., Warsaw, WYDAWNICTWO TRIO, s.177-187
 • JASTRZĄB M. (2003), Polityka kształtowania cen dóbr konsumpcyjnych w Polsce Ludowej. Wybrane zagadnienia in: PRL. Trwanie i zmiana, Stola D., Zaremba M., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
Scientific Activities
Publication of reviews:
 • JASTRZĄB M., (2010), Review [untitled] Teksas -land. Youth Fashion in the People's Republic of Poland, East Central Europe wydawca: BRILL ACADEMIC PUBLISHERS, strony: 383-385
 • JASTRZĄB M., (2008), review: Teksas-land. Moda młodzieżowa w PRL, EAST-CENTRAL EUROPE/L'EUROPE DU CENTRE-EST ON-LINE REVIEW DATABASE wydawca: CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY, strony: ---
 • JASTRZĄB M., (2000), review: Kowboje i bohaterowie pracy socjalistycznej, ZNAK wydawca: Społeczny Istytut Wydawniczy Znak, strony: 152-157
 • JASTRZĄB M., (1999), review : Historia 1939-1996/97: Polska i świat, WIĘŹ wydawca: Towarzystwo "Więź", strony: 194-197
Participation in conferences:
 • 8. edycja Konferencji Dyrektorów i Kustoszy Muzeów Regionalnych z Województwa Łódzkiego, 2016
 • The Role of Jews in the Economic Developmnet of the Polish Lands, 2013
 • Accidents and Emergencies: Risk, Welfare and Safety in Eirope and North America, c. 1750-2000, 2013
 • Polish Society 1980-1989, 2013
 • Ethics in the Economic Life, 2012
 • Architecture for leisure in post-war Europe (1945-1989), 2012
 • Dissidents - Protagonists - Acolytes. Around Biographies and Political Strategies of People's Poland, 2011
 • 6th Wroclaw's Economic History Meeting. Economic and Social Dimensions of Tourism, 2011
 • Patterns of Mobility and Automobilism in Cold War Communist and Social Democratic Europe, 2010
 • Report on Management. Lessons of Crisis, 2010
 • Review of Research on Economic History in the 21st century, 2010
 • PRL - obszary modernizacji i regresu, 2010
 • Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, 2010
 • Kapitalizm środkowoeuropejski?, 2009
 • Dokąd zmierza światowa gospodarka?, 2008
 • Socialist Car, 2008
 • Społeczeństwo PRL, 2008
 • Hunger, Nutrition and Systems of Rationing under State Socialism (1917-2006), 2008
 • Seminarium Katedry Nauk Społecznych WSPiZ: Zamierzenia badawcze na lata 2008-2012, 2007
 • Brand and Image in the History of European Business, 2007
 • Images and Counter-images East and West: Expectation and Observance, 2006
 • Fiat Metamorphoses Planning Conference, 2006
 • Imaginig the West, 2006
 • Social (Trans)formations in East-Central Europe 1918-1968, 2005
 • Imagining the West - Perceptions of the Western Other in Modern and Contemporary Eastern Europe, 2004
 • Konwersatorium Zakładu Najnowszej Historii Politycznej ISP PAN i Pracowni Dziejów Polski po 1945 r. IH PAN, 2004
 • Socjalizm w życiu powszednim. Dyktatura a społeczeństwo w NRD i PRL, 2003
Membership in organizations:
2011.05
, Polish Associacion of Economic History
2005.05–2009.12
, East-West Trade Working Group