Information card 

PhD CZESŁAW SZMIDT

PhD
CZESŁAW SZMIDT

Department of Human Resources Management

PhD CZESŁAW SZMIDT

CV
Research area:
 • organizational behavior
 • international management
 • strategic management
 • human resource management
Internships:
2009
Ghent University, Belgia
1994
Claude Bernard University Lyon 1, Francja
1979
Jean Moulin University Lyon 3, Francja
Publications
Articles in scientific journals:
 • LUDWICZYŃSKI A., SZMIDT C. (2019), Kierunki zmian w sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 1(127)/19, s.11-27
 • LUDWICZYŃSKI A., SZMIDT C. (2017), Variety of Psychological Contracts and Their Conditions, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 45(3), s.119-139
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KRÓL H., SZMIDT C. (2007), Zarządzanie ludźmi a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(88), s.25-30
Editing of monographs:
 • SZMIDT C., (2013), Aktualne wyzwania zarzadzania i ekonomii, Warsaw
 • SZMIDT C., (2012), Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50 +. Raport Końcowy, Warsaw
 • WYKA T., SZMIDT C., (red.), (2012), Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Warsaw
Monographs:
 • SZMIDT C. (2016), Management and economy. Present and future, POLTEXT
 • SZMIDT C. (2015), Współczesne problemy zarządzania i ekonomii, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • SZMIDT C. (2013), Aktualne wyzwania zarzadzania i ekonomii, POLTEXT
 • SZMIDT C. (2012), Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50 +. Raport Końcowy, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
 • WYKA T., SZMIDT C. (2012), Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, POLTEXT
Chapter in monographs:
 • SZMIDT C. (2012), Przesłanki i metody badania problematyki aktywizacji osób starszych, 50 + in: Kompleksowy program aktywizacji osób starszyvh 50 +, Czesław Szmidt, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.11-24
 • SZMIDT C. (2012), Odpowiedzialność wobec pracowników in: Biznes, etyka, odpowiedzialność, Gasparski W., WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.-
 • SZMIDT C. (2012), Mobbing - istota, przyczyny i skutki in: Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Szmidt C., Wyka T., POLTEXT, s.15-30
 • SZMIDT C. (2009), Dobre praktyki na studiach doktoranckich w Akademii Leona Koźmińskiego in: Model funkcjonowania studiów doktoranckich w Polsce. Dobre praktyki na studiach doktoranckich. Materiały pokonferencyjne, -, OFICYNA WYDAWNICZO-POLIGRAFICZNA Z. Siemieniak, s.101-104
 • SZMIDT C. (2009), Coaching a zarządzanie strategiczne in: Coaching, Teoria, praktyka, studia przypadków, Sidor-Rządkowska M., WOLTERS KLUWER POLSKA, s.41-54
 • SZMIDT C. (2007), Przedmowa do książki in: Magia rozwoju talentów, -, IFC Press, s.-
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Motywowanie pracowników. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., WSPIZ i WAIP, s.50-63
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Charakterystyka badanych firm. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., WSPIZ i WAIP, s.9-21
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Ocenianie pracowników. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., WSPIZ i WAIP, s.43-49
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., WSPIZ i WAIP, s.22-34
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Dobór pracowników . in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., WSPIZ i WAIP, s.35-42
 • SZMIDT C. (2007), Wstęp, Podsumowanie i wnioski in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Król H., WSPIZ i WAIP, s.3-8, 126-133
 • SZMIDT C. (2007), ZZL a konkurencyjność małych i średnich firm in: Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Borkowska S., WOLTERS KLUWER POLSKA, s.---
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Stosunki międzyludzkie. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., WSPIZ i WAIP, s.83-93
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Szkolenie pracowników. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., WSPIZ i WAIP, s.64-82
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Tendencje zmian planowanych w zarządzaniu ludźmi. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., WSPIZ i WAIP, s.94-99
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Konkurencyjność badanych przedsiębiorstw. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., WSPIZ i WAIP, s.100-125
 • SZMIDT C. (2007), Zarządzanie talentami we wczesnej fazie rozwoju in: Inwestowanie w kapitał ludzki, Borkowska S., Wydawnictwo GUS i PTE, s.192-199
 • SZMIDT C., WOIŃSKA M. (2005), Metody i techniki wyłaniania kadry o wyskoim potencjalne (wnioski z praktyki) in: Zarządzanie talentami, Borkowska S., INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, s.-
 • SZMIDT C., JAROSZEWICZ K., WASIELA - JAROSZEWICZ J. (2004), Internal Communication in Small and Medium Enterprises in: Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Ludwiczyński A., Król H., POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, s.-
 • SZMIDT C. (2003), Edukacja to nie wszystko in: Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Dobija D., POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, s.-
Scientific Activities
Projects:
 • 2010–2011 Kompleksowy program aktywizacji osób starszych, 50+
Publication of reviews:
 • SZMIDT C., (2009), review: Management in Transition A.K. Koźmiński, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI wydawca: ---, strony: nr 3-4/2009, s. 125-128
Participation in conferences:
 • IX Ogólnopolski Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi Zarządzanie róznorodnością w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy, 2017
 • VII Ogólnopolski Zjazd Katedry ZZL. ZZL w małych i średnich przedsiebiorstwach., 2013
 • Nowoczesna koncepcia i metody zarządzania. W kierunku zarządzania drugiej generacji, 2011
 • Model funkcjonowania studiów doktoranckich - mobilność, granty, stypendia, 2011
 • Zarządzanie kancelarią prawną, 2011
 • Pologne : exemple d'une transition réussie?, 2011
 • Wieloaspektowość zjawiska mobbingu w stosunkach pracy, 2011
 • I Wiosenny Bankowy Kongres Edukacyjny, 2011
 • Conference on Civil and Commercial Law, Legal Research, and Legal Information, 2011
 • Coaching a strategia organizacji, 2011
 • EIASM, 2010
 • Koncepcja Work-Life Balance a kierunki rozwoju funkcji personalnej, 2009
 • Wsparcie dla organizacji pozarządowych działających na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, 2009
 • Magia rozwoju talentów, 2008
 • Global Insights in People Management, 2008
 • Inwestycja w Kadry. Konferencja podsumowująca, 2007
 • Współczesny stan zarządzania zasobami ludzkimi i Zjazd Katedr ZZL, 2007
 • I Kadry Rzeczpospolitej, 2007
 • Zarządzanie ludźmi a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, 2007
Membership in organizations:
1969
,  Scientific Society for Organization and Management
Additional Information
Social activities:
2009
,
Consultancy:
 Scientific Society for Organization and Management
"Orgman" JSC