Information card 

PhD CZESŁAW SZMIDT

PhD
CZESŁAW SZMIDT

Department of Human Resources Management

PhD CZESŁAW SZMIDT

CV
History of scientific positions:
2003
Associate Professor, Department of Human Resources Management, Kozminski University
1991–2004
Associate Professor, Technical Univeristy of Lodz
1987–1991
Lecturer, Technical Univeristy of Lodz
1975–1988
Assistant Professor, Technical Univeristy of Lodz
1969–1975
Research Assistant, Technical Univeristy of Lodz
Research area:
 • human resource management
 • strategic management
 • international management
 • organizational behavior
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2009
University Lion III Jean Moulin, France
2009
Higher School of Enterpreneurship and Administration, Poland
Internships:
2009
Ghent University, Belgium
1994
Claude Bernard University Lyon 1, France
1979
Jean Moulin University Lyon 3, France
Publications
Articles in scientific journals:
 • LUDWICZYŃSKI A., SZMIDT C. (2019), Kierunki zmian w sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 1(127)/19, s.11-27
 • LUDWICZYŃSKI A., SZMIDT C. (2017), Variety of Psychological Contracts and Their Conditions, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 45(3), s.119-139
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KRÓL H., SZMIDT C. (2007), Zarządzanie ludźmi a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(88), s.25-30
Editing of monographs:
 • SZMIDT C., (2013), Aktualne wyzwania zarzadzania i ekonomii, Warsaw
 • SZMIDT C., (2012), Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50 +. Raport Końcowy, Warsaw
 • WYKA T., SZMIDT C., (red.), (2012), Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Warsaw
Monographs:
 • SZMIDT C. (2016), Management and economy. Present and future, Warsaw, POLTEXT
 • SZMIDT C. (2015), Współczesne problemy zarządzania i ekonomii, Warsaw, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • SZMIDT C. (2013), Aktualne wyzwania zarzadzania i ekonomii, Warsaw, POLTEXT
 • SZMIDT C. (2012), Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50 +. Raport Końcowy, Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
 • WYKA T., SZMIDT C. (2012), Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Warsaw, POLTEXT
Chapter in monographs:
 • SZMIDT C. (2012), Przesłanki i metody badania problematyki aktywizacji osób starszych, 50 + in: Kompleksowy program aktywizacji osób starszyvh 50 +, Czesław Szmidt, Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.11-24
 • SZMIDT C. (2012), Odpowiedzialność wobec pracowników in: Biznes, etyka, odpowiedzialność, Gasparski W., Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.-
 • SZMIDT C. (2012), Mobbing - istota, przyczyny i skutki in: Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Szmidt C., Wyka T., Warsaw, POLTEXT, s.15-30
 • SZMIDT C. (2009), Dobre praktyki na studiach doktoranckich w Akademii Leona Koźmińskiego in: Model funkcjonowania studiów doktoranckich w Polsce. Dobre praktyki na studiach doktoranckich. Materiały pokonferencyjne, -, Warsaw, OFICYNA WYDAWNICZO-POLIGRAFICZNA Z. Siemieniak, s.101-104
 • SZMIDT C. (2009), Coaching a zarządzanie strategiczne in: Coaching, Teoria, praktyka, studia przypadków, Sidor-Rządkowska M., Kraków, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.41-54
 • SZMIDT C. (2007), Przedmowa do książki in: Magia rozwoju talentów, -, Kraków, IFC Press, s.-
 • SZMIDT C. (2007), Zarządzanie talentami we wczesnej fazie rozwoju in: Inwestowanie w kapitał ludzki, Borkowska S., Warsaw, Wydawnictwo GUS i PTE, s.192-199
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Ocenianie pracowników. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.43-49
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Dobór pracowników . in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.35-42
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.22-34
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Motywowanie pracowników. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.50-63
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Szkolenie pracowników. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.64-82
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Stosunki międzyludzkie. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.83-93
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Tendencje zmian planowanych w zarządzaniu ludźmi. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.94-99
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Konkurencyjność badanych przedsiębiorstw. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.100-125
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Charakterystyka badanych firm. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.9-21
 • SZMIDT C. (2007), Wstęp, Podsumowanie i wnioski in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.3-8, 126-133
 • SZMIDT C. (2007), ZZL a konkurencyjność małych i średnich firm in: Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Borkowska S., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.---
 • SZMIDT C., WOIŃSKA M. (2005), Metody i techniki wyłaniania kadry o wyskoim potencjalne (wnioski z praktyki) in: Zarządzanie talentami, Borkowska S., Warsaw, INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, s.-
 • SZMIDT C., JAROSZEWICZ K., WASIELA - JAROSZEWICZ J. (2004), Internal Communication in Small and Medium Enterprises in: Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Ludwiczyński A., Król H., Warsaw, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, s.-
 • SZMIDT C. (2003), Edukacja to nie wszystko in: Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Dobija D., Warsaw, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, s.-
Scientific Activities
Projects:
 • 2010–2011 Kompleksowy program aktywizacji osób starszych, 50+
Editing of scientific journal:
 • 2013, Editorial Advisory Board, PRAKSEOLOGIA
 • 2012, Member of the International Editorial Board, TRANSFORMACJE
 • 2011, Member of the Program Council, "Coaching Review"
Publication of reviews:
 • SZMIDT C., (2009), review: Management in Transition A.K. Koźmiński, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI wydawca: ---, strony: nr 3-4/2009, s. 125-128
Participation in conferences:
 • IX Ogólnopolski Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi Zarządzanie róznorodnością w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy, 2017
 • VII Ogólnopolski Zjazd Katedry ZZL. ZZL w małych i średnich przedsiebiorstwach., 2013
 • Nowoczesna koncepcia i metody zarządzania. W kierunku zarządzania drugiej generacji, 2011
 • Model funkcjonowania studiów doktoranckich - mobilność, granty, stypendia, 2011
 • Zarządzanie kancelarią prawną, 2011
 • Pologne : exemple d'une transition réussie?, 2011
 • Wieloaspektowość zjawiska mobbingu w stosunkach pracy, 2011
 • I Wiosenny Bankowy Kongres Edukacyjny, 2011
 • Conference on Civil and Commercial Law, Legal Research, and Legal Information, 2011
 • Coaching a strategia organizacji, 2011
 • EIASM, 2010
 • Koncepcja Work-Life Balance a kierunki rozwoju funkcji personalnej, 2009
 • Wsparcie dla organizacji pozarządowych działających na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, 2009
 • Magia rozwoju talentów, 2008
 • Global Insights in People Management, 2008
 • Inwestycja w Kadry. Konferencja podsumowująca, 2007
 • Współczesny stan zarządzania zasobami ludzkimi i Zjazd Katedr ZZL, 2007
 • I Kadry Rzeczpospolitej, 2007
 • Zarządzanie ludźmi a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, 2007
Membership in organizations:
1969
,  Scientific Society for Organization and Management
Activity educational innovations:
 • 2009
Additional Information
Social activities:
2009
,
Consultancy:
 Scientific Society for Organization and Management
"Orgman" JSC
Membership in internal committees and academic organizations:
2012
Commission for The Human Resources Excellence in Research Accreditation, Kozminski University, Member
2011–2015
Library Board, Kozminski University, Member
2011–2013
Faculty Development Board, Kozminski University, Member
2011–2015
Doctoral Procedure Committee - Management, Kozminski University, Member
2011–2015
Quality Assurance Committee of Master Theses in Management and Finance, Kozminski University, Member
2011–2012
Faculty Assessment Committee, Kozminski University, Member
2011–2015
, Kozminski University
2011
, Kozminski University
2011–2015
Doctoral Studies Program Board, Kozminski University, Member
2008–2015
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University, Member
2007–2011
Ph.D. Student Disciplinary Commitee, Kozminski University, Member
2007–2008
Committee for PhD Studies and Diploma Nostrification, Kozminski University, Member
2007–2011
Commission for University Teachers Scienftific Awards, Kozminski University, Chairman
2007–2008
Committee for Young Faculty Evaluation, Kozminski University, Member
2006
-, Kozminski University
2005
-, Kozminski University
1998
, Technical Univeristy of Lodz
1991–1998
, Technical Univeristy of Lodz
1988–1991
, Technical Univeristy of Lodz
Membership in management boards:
2003
Member of the Foundation Board,
1991–1999
Member, Entrepreneurship Development Foundation
1991–1995
Member, Provincial Labour Medicine Centre – Health Care and Prevention Centre in Lodz
1991–1998
Member, Education Research and Development Center in Lodz
1991–1996
Member, "Warel " S.A Electronic Works
1991–1994
Member, Foundation for Educatin and Banking Research
1991–1998
Presidium Member, Technical University of Lodz
1965–1988
Presidium Member, Technical University of Lodz