Information card 

PhD MARTA STRUMIŃSKA-KUTRA

PhD
MARTA STRUMIŃSKA-KUTRA

Department of Social Sciences

PhD MARTA STRUMIŃSKA-KUTRA

CV
Research area:
 • institutional enviroment of business
 • social capital
 • critical management theory
 • social science methodology
 • environmental policy
 • Economic sociology
 • sociology of organizations
 • Corporate Social Responsibility
 • public management
 • change management
 • organizational change
Internships:
2001
Freie Universitat Berlin, Niemcy
2012
Oxford University, Wielka Brytania
Scholarships/ / Awards:
2011
Rector's Award for scientific publication and research.
2011
1st award in Verba Veritatis contest on the best doctoral dissertation: "Władza i społeczna odowiedzialność przedsiębiorstw. Perspektywa instytucjonalna".
2010
Rector's Award for scientific publication and research.
2008
Rector's Award for scientific publication and research.
2007
Rector's Award for scientific publication and research.
2006
Rector's Award for scientific publication and research.
2005
Rector's Award for scientific publication and research.
2004
3rd prize in the Professor Wojciech Kula Contest on the best master thesis in socio-economic issues.
2004
Rector's Award for scientific publication and research.
Publications
Articles in scientific journals:
 • RZĄDCA R., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2016), Local governance and learning: in search of a conceptual framework, LOCAL GOVERNMENT STUDIES, 6, s.916-937
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2016), Engaged scholarship: Steering between the risks of paternalism, opportunism, and paralysisc, ORGANIZATION, 6, s.864-883
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., RZĄDCA R. (2014), Conflict Triggers learning in local public administration:The Case of Community Conflict over Wastewater Treatment, PRAKSEOLOGIA, 155, s.259-294
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2013), Sociological Contribution to the Debate about Corporate Social Responsibility, Roczniki Nauk Społecznych, 2, s.67-91
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2012), Przemiany świadomości ekologicznej w Polsce jako przyczynek do refleksji nad prakseologicznymi aspektami polityki ekologicznej, PRAKSEOLOGIA, 152, s.25-50
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2012), The role of social research in reflexive metagovernance.Theoretical and methodological perspective, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, 4(22), s.17-28
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2011), Enterprise-subject or object of responsibility? Institutional conditionings of CSR, Master of Business Administration (MBA), 4/2011, s.69-83
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., Woźniczko J. (2010), Empirical dimensions of Corporate Social Responsibility, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 2, s.71-89
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2009), Władza i odpowiedzialność przedsiębiorstw w obliczu konfliktu ekologicznego. Wstępne wyniki analiz empirycznych, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 42, s.211-224
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2008), Public Participation in Environmental Decision - making, LOCAL GOVERNANCE BRIEF. POLICY JOURNAL OF THE LOCAL GOVERNMENT AND PUBLIC SERVICE REFORM INITIATIVE, 1, s.18-22
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2006), Environmental aspects of economy and management - the state of art at the university degree education, EKONOMIA I ŚRODOWISKO, Zeszyt specjalny, s.20
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2006), Trwały rozwój jako wyzwanie dla szkół wyższych, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(78), s.35-42
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., ZACHER L. (2006), Szkoły biznesu a edukacja na rzecz trwałego rozwoju, EKONOMIA I ŚRODOWISKO, 1(29), s.189
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2004), Etyka biocentryczna i antropocentryczna z perspektywy zrównoważonego rozwoju, PRAKSEOLOGIA, 144, s.169 - 174
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2004), Zielona rewolucja, BANK, ---, s.24
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2004), Uczymy się żyć z acquis communautaire, ZESZYTY EUROPEJSKIE, 21, s.17 - 24
Editing of monographs:
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B., (red.), (2016), Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego, Warsaw
Monographs:
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2018), Democratizing Public Management. Towards Practice-Based Theory, Palgrave Macmillan
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B. (2016), Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego, POLTEXT
 • ZAGÓRSKI K., KOŹMIŃSKI A., MORAWSKI W., PIOTROWSKA K., RAE G., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2015), Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., PAŃKÓW W., ROK B., Woźniczko J. (2010), Faces of Corporate Social Responsibility, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., KISS C., POLIITIMAE H., EWING M. (2006), Environmental Democracy. An Assessment of Access to Information, Participation in Decision - making and Access to Justice in Environmental Matters in Selected European Countries, THE ACCESS INITIATIVE EUROPE AND THE EMLA ASSOCIATION
Chapter in monographs:
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2019), Action Research in the Health and Social Care Settings: A Tool for Solving Wicked Problems? in: The Management of Wicked Problems in Health and Social Care, W. Thomas, A. Hujala, S. Laulainen, R. McMurray, ROUTLEDGE TAYLOR & FRANCIS GROUP, s.194-210
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., KOŁADKIEWICZ I. (2018), Case Study in: Qualitative Methodologies in Organization, Volume II: Methods and Possibilities, M. Ciesielska, D. Jemielniak, Palgrave Macmillan, s.1-32
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2018), Alternatywne organizacje in: Socjologia ekonomiczna, W. Morawski, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.14-25
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B., Mockałło Z. (2017), Workplace Innovation Context in Poland: Between Structure and Agency in: Workplace Innovation. Theory, Research and Practice, P. Oeij, D. Rus, F. Pot, Springer International Publishing, s.227-243
 • ĆWIL M., STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B. (2016), Social innovations at workplace and the quality of work life in Poland in: Innovations at workplace. Between effectiveness and quality of work life, Marta Strumińska-Kutra, Bolesław Rok, POLTEXT, s.235-268
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B. (2016), Innowacje na rzecz jakości zycia zawodowego: wstępne uwagi na temat społecznego charakteru innowacji in: Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego, Strumińska- Kutra Marta, Rok Bolesław, POLTEXT, s.7-21
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2015), Postawy wobec społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw in: Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, K. Zagórski, A.K. Koźmiński, W. Morawski, K. Piotrowska, G. Rae, M. Strumińska-Kutra, SCHOLAR, s.144-199
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2014), Studium przypadku. Kszatałtowanie odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Między konfliktem a kooperacją in: Społeczne aspekty zarządzania. Wybrane problemy., Anna Sankowska, Krzysztof Santarek, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, s.111-117
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2014), Socjologiczny wkład w debatę o CSR in: Społeczna odpowiedzialość gospodarki. Perspektywa interdyscyplinarna, Stanisław Fel, WYDAWNICTWO KUL, s.69-92
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2014), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: instytucje, aktorzy, procesy. in: Społeczne aspekty zarządzania. Wybrane problemy, Anna Sankowska, Krzysztof Santarek, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, s.89-110
 • RZĄDCA R., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2013), Democratizing Public Management. Towards Practice-Based Theory in: EURAM 2013: Democritising Management, -, EURAM
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2012), Świadomość ekologiczna Polaków - analiza wyników badań ilościowych z lat 1992-2011 (Environmental consciousness in Poland. Comparative analysis of survey results in years 1992-2011) in: Sustainability Barometer 2010-2011, Redakcja zbiorowa, INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU, s.25-52
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., KOŁADKIEWICZ I. (2012), Studium przypadku (Case study metod) in: Badania jakościowe. Podręcznik akademicki (The Handbook of Qualitative Research), Jemielniak D., WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.1-40
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2012), CSR - the neoinstitutional perspective in: TRADITION AND NEW HORIZONS: TOWARDS THE VIRTUE OF RESPONSIBILITY. Volume II: Management Ethics, Economy and Ethics, Politics, Governance, Rethinking Responsibility, Rok, B., Sokołowska, J., AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.345-359
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2010), Case Study 1.P3. Chipboard factory, environment and local community in: Challenges of Sustainable Development in Poland, Kronenberg J., Bergier T., Fundacja Sendzimira, s.39-43
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2007), Effective public participation - indispensible conditions in: The quality of public consultations in Poland. National practice and legal background, Wiśniewska M., WWF POLSKA, s.55-62
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2007), Survey on domestic violance and its prevention. Report in: The Final Report of the Project: Together Acting and Counteracting, -, FUNDACJA OPTA, s.-
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2007), Environmental conflicts and access to information, public participation and decision-making in: Environmental conflict, -, MINISTERSTWO ŚRODOWISKA, CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU, s.37-49
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2007), The society and decisionmakers - polish conditions of consultation processes in: The quality of public consultation. National practice and the legal background, Wiśniewska M., WWF POLSKA, s.63-70
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2007), The process of public participation - most common failures in: The Quality of public consultation in Poland. The National Practice and the Legal Background, Wiśniewska M., WWF POLSKA, s.71-78
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2007), How to improve? Recommendation in: The Quality of public consultation in Poland. The National Practice and the Legal Background, Wiśniewska M., WWF POLSKA, s.79 - 84
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., KĘDRA A., HENZLER P. (2006), Udział społeczny w podejmowaniu decyzji in: Uciążliwa konieczność, czy niewykorzystana szansa? Ocena realizacji zasady nr 10 Deklaracji z Rio de Janeiro w Polsce. Raport z badań, A. Kędra, INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU, s.---
 • ZACHER L., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2005), Teaching Sustainable Development in New Business Schools (The Case of Transitional Economy) in: Committing Universities to Sustainable Development, -, TUG, s.166-174
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2005), Konsultacja i dialog społeczny na poziomie lokalnym: udział społeczeństwa w kształtowaniu i wdrażaniu strategii zrównoważonego i trwałego rozwoju in: Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Papuziński A., OFICYNA WYDAWNICZA BRANTA, s.187-200
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., ZACHER L. (2005), Teaching Sustainable Development in New Business Schools (The Case of Transitional Economy) in: Proceedings..., ---, GRAZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, s.166-174
Scientific Activities
Projects:
 • 2007–2010 Instytucjonalne uwarunkowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
 • 2006–2006 Koncepcja odpowiedzialnego biznesu a problematyka publicznego dostępu do informacji i udziału społecznego w podejmowaniu decyzji środowiskowych
 • 2005–2005 Gospodarka oparta na wiedzy a społeczeństwo wiedzy
 • 2014–2016 EU-InnovatE
 • 2014–2016 Sustainable Lifestyles 2.0: End User Integration, Innovation and Entrepreneurship
 • 2012–2012 Władza, interesy i konflikty w kształtowaniu instytucji życia publicznego
 • 2004–2006 The Access Initiative
 • 2007–2007 Razem Działamy Przeciwdziałamy
 • 2011–2014 Postawy ekonomiczne w warunkach niepewności gospodarczej
Publication of reviews:
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., (2004), review: Sustainable Development for the Second World. Ukraine and the nations in transition Victor Vovka, POLSKA 2000 PLUS wydawca: KOMITET PROGNOZ PRZY PREZYDIUM PAN, strony: nr 1 s. 127-132
Participation in conferences:
 • , 2015
 • ESA 11th Conference: Crisis, Critique and Change, 2013
 • EURAM 2013: Democratizing management, 2013
 • Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, 2013
 • Good Governance, 2013
 • Społeczna odpowiedzialność gospodarki, 2012
 • Fifth ISBEE World Congress, Kozminski University, 2012
 • Transdyscyplinarne Seminarium Badań Jakościowych, 2012
 • The Standing Conference on Organizational Symbolism, 2011
 • Environmental counciousness in the context of green economy building, 2011
 • Seminarium naukowe poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu, 2011
 • Media, Business and Ethics: The Role of Media in the Diffusion of Business Ethical Standards, 2010
 • Seminar on Business Ethics, 2010
 • Seminarium interdyscyplinarne u Koźmińskiego, 2010
 • Corporate Social Responsibility. Conditions, Controvercies, Good and Bad Practices, 2008
 • Seminarium: Problemy i metody badawcze teorii organizacji i zarządzania, 2007
 • Access Initiative - Training of the Trainers Workshop, 2007
 • Seminarium Centrum Etyki Biznesu i IFiS PAN, 2007
 • Konflikt ekologiczny, 2007
 • University education for sustainable development - introducing the concept into all subjects, via suitable problem based case studies and didactic methods, 2007
 • Cooperative decision-making and conflict management in public planning and environment, 2007
 • Doskonalenie metod i form kształcenia ekonomiczno-ekologicznego w szkołach wyższych, 2006
 • Evaluation of the Implementation of Rio Declaration Principle 10 in Europe, 2006
 • Assessing Access to Information, Participation and Justice in Environmental Decisions - Making. National Launch of the Project, 2006
 • EABIS Workshop for PhD Students: Locating your CSR Research, 2006
 • EABIS 4th Annual Colloquium PhD Day, 2005
 • Commiting Universities to Sustainable Development, 2005
 • Zrównoważony rozwój - nauka w służbie polityki ochrony środowiska, 2004
 • Prakseologiczne i etyczne aspekty zrównoważonego rozowju, 2003
Membership in organizations:
2011
, Polish Sociological Association
Additional Information
Consultancy:
National Fund for Environmental Protection and Water Management
Ministry of Environmental Protection
Institutue for Sustainable Development
Totalizator Sportowy SA
UNDP/GRID
The Campaign Against Homophobia (KPH)
WWF
Fundacja Feminoteka i Stowarzyszenie OPTA
Regional Environmental Center for Central and Eastrern Europe (Budapest, Hungary)
Institutue for Sustainable Development (Warsaw) and World Resources Institute (Washington, DC)