Information card 

PhD WALDEMAR HOFF

PhD
WALDEMAR HOFF

Department of Administrative, Public Economic, and Commercial Law

PhD WALDEMAR HOFF

CV
History of scientific positions:
2017
Associate Professor, Department of Administrative, Public Economic, and Commercial Law, Kozminski University
2009–2017
Associate Professor, Department of Administrative Law and Administrative Economic Law, Kozminski University
1998–2009
Assistant Professor, Kozminski University
1982–1987
Assistant Professor, University of Warsaw
1977–1982
Research Assistant, University of Warsaw
Research area:
 • Public Law
 • EU law
 • constitutional law
 • European legal culture
 • national security
 • Public Safety
 • EU administration
 • legislation
 • Administrative law
 • law
 • European law
 • energy law
 • institutional environment of business
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
1979
Charles University in Prague, Czech Republic
2010
Comillas Pontifical University, Espanola
1984
Indiana University, USA
Internships:
1979
Indiana University, USA
1984
Charles University in Prague, Czech
Series of lectures:
2008
Fachhochschule Kufstein
2012
Kongres OBYWATEL SENIOR, Poland
2012
Universita' degli Studi di Palermo, Italy
Publications
Articles in scientific journals:
 • HOFF W. (2018), The immigration crisis: a stress test of the european legal culture, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 1/2018, s.84-97
 • HOFF W. (2018), The Immigration Crisis: a Stress Test of the european legal Culture, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10(1), s.84-97
 • CHMIELEWSKI J., HOFF W. (2015), Regulatory Impact Assessment (RIA) and Rationality of Law - Legal Aspects, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 23(2), s.92-108
 • HOFF W. (2014), Unia Europejska wobec kosmopolityzmu prawnego, STUDIA EUROPEJSKIE, 3, s.73-91
 • HOFF W. (2014), Kosmopolityczna emancypacja sędziów, KRYTYKA PRAWA, tom: 6, s.33-49
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • HOFF W. (2013), Benchmarking of Legal Systems for Global Competition, INTERNATIONAL JOURNAL OF PRIVATE LAW, 2, s.215-225
 • HOFF W. (2012), The Limits of Privatization of Public Tasks and Powers, KRYTYKA PRAWA, 4, s.85-102
 • HOFF W. (2008), Uznanie regulacyjne, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1/2008, s.127-138
 • HOFF W. (2008), Prawo wobec zjawisk ekonomicznych - regulacja sektorowa, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(92), s.18-28
 • HOFF W. (2005), Recepcja pojęcia regulacji i organu regulacyjnego na przykładzie prawa polskiego, PAŃSTWO I PRAWO, 8, s.37-54
 • HOFF W. (2005), The EU Model of Regulatory Authority and Polish Constitutional System, YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, 9/2005, s.---
 • HOFF W. (2004), Polish Forest Industry and the European Integration, YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, ---, s.---
 • HOFF W. (2004), Polski model regulacji na tle porównawczym. Od konkurencji do regulacji., PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 3/2004, s.127-138
 • HOFF W. (2003), The State Forests in Poland and the European Integration. From Competition to Regulation, YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, XXX, s.51-68
 • HOFF W. (2001), Energetyczna wolność i obowiązki, MANAGER, 4, s.12-28
 • HOFF W. (2001), Europejskie obowiązki publiczne na przykładzie sektora elektroenergetycznego, STUDIA EUROPEJSKIE, 4(20), s.47-64
Monographs:
 • HOFF W. (2010), The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • HOFF W. (2008), Prawny model regulacji sektorowej, -, DIFIN
 • HOFF W. (2007), Polish Energy Regulation in Its European Setting, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Chapter in monographs:
 • HOFF W. (2018), Sieci administracyjne i sądowe jako zagrożenie wolności obywatelskich i praworządności in: Wymiar wolności w prawie administracyjnym, M. Rogalski, Warsaw, OFICYNA WYDAWNICZA UCZELNI ŁAZARSKIEGO, s.29-43
 • HOFF W. (2015), Administrative law in the perspective of cosmopolitan legal theory in: Administrative Law and Science in the European Context, J. Sługocki, Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.13-27
 • HOFF W. (2015), Kosmopolityzm prawny a demokracja in: Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa, M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak, Białystok, WYDAWNICTWO TEMIDA 2, s.57-68
 • HOFF W. (2015), Kosmopolityczne wyzwanie dla prawa gospodarczego in: PAŃSTWO, GOSPODARKA, PRAWO. Księga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu z okazji jubileuszu pracy naukowej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, A. Piszcz, M. Olszak, M. Etel, Białystok, WYDAWNICTWO TEMIDA 2, s.75-88
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • HOFF W. (2012), Planowanie przestrzenne a potrzeby seniorów in: Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Raport, Warsaw, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, s.110-117
 • HOFF W. (2011), The Guardians of Market Equality in: Krytyka Prawa. TOM III: RÓWNOŚĆ, --, Warsaw, MT BUSINESS, s.--
 • HOFF W. (2010), The Guardians of Market Equality in: The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, Hoff W., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.87-103
 • HOFF W. (2010), Analiza ekonomiczna rynku w działaniu organów regulacyjnych in: Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, Wrzosek S., Domagała M., Stanisławski T., Izdebski J.M., Warsaw, CH BECK, s.539-547
 • HOFF W. (2009), Inwestycje zapewniające bezpieczeństwo energetyczne a ochrona obszarów chronionych Natura 2000 in: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom II. Bezpieczeństwo, Sokolewicz W., Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.203-218
 • HOFF W. (2009), Proces dostosowywania Bułgarii i Rumunii do wymogów członkostwa w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym in: Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej, Barcz J., Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.61-104
 • HOFF W. (2009), The EU Membership and the Legal Foundations of Economic Activity in Poland in: Modern Enterprise Problems, -, Szczecin, ZAPOL, s.25-42
 • HOFF W. (2008), Podsumowanie - model obowiązywania prawa WTO - realia i perspektywy in: Światowa Organizacja Handlu a Unia Europejska. Relacje dwu systemów prawa, Nowak-Far A., Warsaw, CH BECK, s.183-194
 • HOFF W. (2004), Konwergencja systemów prawnych a nauczanie prawa in: Wyzwania globalizacji. Odpowiedzi przedsiębiorstw, Kozioł W., Koładkiewicz I., -, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.191-202
 • HOFF W. (2003), Wspólnotowe Prawo Konkurencji in: Integracja Europejska. Wybrane Problemy, Milczarek D., Nowak A. Z., Warsaw, CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.---
 • HOFF W. (2003), Polityka energetyczna in: Integracja Europejska. Wybrane problemy, Milczarek D., Nowak A. Z., Warsaw, CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.377-388
 • HOFF W. (2003), Regulatory Authorities in the European Union and in Poland in: On the Road to the European Union. Applicant Countries' Perspectice, Milczarek D., Nowak A., Warsaw, CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.193-206
 • HOFF W. (2002), Obowiązki publiczne przedsiębiorstw energetycznych in: Regulacja w energetyce. Doświadczenia państw Unii Europejskiej, Hoff W., Kamiński M.B., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.30-52
 • HOFF W. (2002), Polish Business Law. Milestones towards globalization in: Globalization, European Integration and...?, Nowak A., Steagall J.W., Warsaw/Jacksonville, CENTRUM EUROPEJSKIE UW I COGGIN COLLEGE OF BUSINESS, s.241-256
 • HOFF W. (2001), Europa po szczycie w Nicei in: Europejskie prawo gospodarcze, Hoff W., Planavova-Latanowicz J., Marciniszyn M.Walczak K., Saganek P., Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.195-211
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2014, Standing reviewer, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem
 • 2014, Member of Editorial Committee, KRYTYKA PRAWA
 • 2012, Standing reviewer, Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny
 • 2012, Standing reviewer, KWARTALNIK PRAWA PUBLICZNEGO
 • 2012, Member of the Program Council, KWARTALNIK PRAWA PUBLICZNEGO
 • 2012, Member of the Program Council, INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY
Ph.D. Mentor:
 • 2013 Nadrzędny Interes Publiczny w Prawie Ochrony Przyrody Doktorant: Jan Chmielewski
Publication of reviews:
 • HOFF W., (2006), review: Why Europe Will Run the 21st Century M. Leonard, STUDIA EUROPEJSKIE wydawca: xxx, strony: 218-222
 • HOFF W., (2003), Of Paradise and Power. America and Europe in the New World Order R. Kagan, STUDIA EUROPEJSKIE wydawca: ALFRED A. KNOPF, strony: 223-228
 • HOFF W., (2003), Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw red. K. Sobczak, PAŃSTWO I PRAWO wydawca: DIFIN, strony: 111-112
 • HOFF W., (2003), Europejskie Prawo Gospodarcze w działalności przedsiębiorstw, STUDIA EUROPEJSKIE wydawca: CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, strony: xxx
Participation in conferences:
 • , 2015
 • Oil and Gas Distribution in Europe, 2013
 • International Symposium on Changes and New Trends in Education, 2013
 • 2nd International Public Law Conference, 2012
 • Kongres OBYWATEL SENIOR, 2012
 • Sprawność a legalność działania administracji w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego, 2012
 • Prawne uwarunkowania działalności organizacji pozarządowych, 2011
 • Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, prawne i ekonomiczne procesu akcesyjnego, 2009
 • Konferencja IIAS Public Administration and Private Enterprise - Co-operation, Competition and Regulation, 2005
 • Prawo przedsiębiorcy wobec najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych Polski, 2003
Membership in organizations:
2009
, Internationale Vereinigung für Rechts und Sozialphilosophie, International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy
2005
, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej
Additional Information
Consultancy:
Marshal of the Małopolska Region
Firma telekomunikacyjna TELE 2
Polska Komisja Akredytacyjna
Konsorcjum UW-ALK dla LNG Sp. z o.o
RP Senate
Membership in internal committees and academic organizations:
2017
-, Kozminski University, Warsaw
2011–2015
, Kozminski University, Member
2011–2015
, Kozminski University, Member
2011–2015
, Kozminski University, Member
2007–2015
, Kozminski University, Member
2007–2017
-, Kozminski University
2007–2008
, Kozminski University
2007–2008
, Kozminski University
2001–2005
, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management
2001–2005
, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management
2001–2005
, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management