Information card 

PhD WALDEMAR HOFF

PhD
WALDEMAR HOFF

Department of Administrative, Public Economic, and Commercial Law

PhD WALDEMAR HOFF

CV
Research area:
 • EU administration
 • national security
 • Public Safety
 • European legal culture
 • European law
 • constitutional law
 • Public Law
 • institutional enviroment of business
 • legislation
 • EU law
 • law
 • Administrative law
 • energy law
Internships:
1979
Indiana University, USA
1984
Charles University in Prague, Czechy
Series of lectures:
2008
Fachhochschule Kufstein
2012
Kongres OBYWATEL SENIOR
2012
Universita' degli Studi di Palermo
Publications
Articles in scientific journals:
 • HOFF W. (2020), Korematsu. Too Early for the Court of History, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, Tom 11, nr 4, s.83-100
 • HOFF W. (2018), The Immigration Crisis: a Stress Test of the european legal Culture, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10(1), s.84-97
 • HOFF W. (2018), The immigration crisis: a stress test of the european legal culture, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 1/2018, s.84-97
 • CHMIELEWSKI J., HOFF W. (2015), Regulatory Impact Assessment (RIA) and Rationality of Law - Legal Aspects, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 23(2), s.92-108
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • HOFF W. (2014), Unia Europejska wobec kosmopolityzmu prawnego, STUDIA EUROPEJSKIE, 3, s.73-91
 • HOFF W. (2014), Kosmopolityczna emancypacja sędziów, KRYTYKA PRAWA, tom: 6, s.33-49
 • HOFF W. (2013), Benchmarking of Legal Systems for Global Competition, INTERNATIONAL JOURNAL OF PRIVATE LAW, 2, s.215-225
 • HOFF W. (2012), The Limits of Privatization of Public Tasks and Powers, KRYTYKA PRAWA, 4, s.85-102
 • HOFF W. (2008), Uznanie regulacyjne, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1/2008, s.127-138
 • HOFF W. (2008), Prawo wobec zjawisk ekonomicznych - regulacja sektorowa, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(92), s.18-28
 • HOFF W. (2005), The EU Model of Regulatory Authority and Polish Constitutional System, YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, 9/2005, s.---
 • HOFF W. (2005), Recepcja pojęcia regulacji i organu regulacyjnego na przykładzie prawa polskiego, PAŃSTWO I PRAWO, 8, s.37-54
 • HOFF W. (2004), Polish Forest Industry and the European Integration, YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, ---, s.---
 • HOFF W. (2004), Polski model regulacji na tle porównawczym. Od konkurencji do regulacji., PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 3/2004, s.127-138
 • HOFF W. (2003), The State Forests in Poland and the European Integration. From Competition to Regulation, YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, XXX, s.51-68
 • HOFF W. (2001), Energetyczna wolność i obowiązki, MANAGER, 4, s.12-28
 • HOFF W. (2001), Europejskie obowiązki publiczne na przykładzie sektora elektroenergetycznego, STUDIA EUROPEJSKIE, 4(20), s.47-64
Monographs:
 • HOFF W. (2010), The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • HOFF W. (2008), Prawny model regulacji sektorowej, Difin
 • HOFF W. (2007), Polish Energy Regulation in Its European Setting, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Chapter in monographs:
 • HOFF W. (2018), Sieci administracyjne i sądowe jako zagrożenie wolności obywatelskich i praworządności in: Wymiar wolności w prawie administracyjnym, M. Rogalski, OFICYNA WYDAWNICZA UCZELNI ŁAZARSKIEGO, s.29-43
 • HOFF W. (2015), Kosmopolityzm prawny a demokracja in: Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa, M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak, Wydawnictwo Temida 2, s.57-68
 • HOFF W. (2015), Administrative law in the perspective of cosmopolitan legal theory in: Administrative Law and Science in the European Context, J. Sługocki, Uniwersytet Szczeciński, s.13-27
 • HOFF W. (2015), Kosmopolityczne wyzwanie dla prawa gospodarczego in: PAŃSTWO, GOSPODARKA, PRAWO. Księga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu z okazji jubileuszu pracy naukowej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, A. Piszcz, M. Olszak, M. Etel, Wydawnictwo Temida 2, s.75-88
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • HOFF W. (2012), Planowanie przestrzenne a potrzeby seniorów in: Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Raport, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, s.110-117
 • HOFF W. (2011), The Guardians of Market Equality in: Krytyka Prawa. TOM III: RÓWNOŚĆ, --, MT BUSINESS, s.--
 • HOFF W. (2010), The Guardians of Market Equality in: The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, Hoff W., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.87-103
 • HOFF W. (2010), Analiza ekonomiczna rynku w działaniu organów regulacyjnych in: Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, Wrzosek S., Domagała M., Stanisławski T., Izdebski J.M., CH BECK, s.539-547
 • HOFF W. (2009), Inwestycje zapewniające bezpieczeństwo energetyczne a ochrona obszarów chronionych Natura 2000 in: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom II. Bezpieczeństwo, Sokolewicz W., AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.203-218
 • HOFF W. (2009), The EU Membership and the Legal Foundations of Economic Activity in Poland in: Modern Enterprise Problems, -, ZAPOL, s.25-42
 • HOFF W. (2009), Proces dostosowywania Bułgarii i Rumunii do wymogów członkostwa w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym in: Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej, Barcz J., AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.61-104
 • HOFF W. (2008), Podsumowanie - model obowiązywania prawa WTO - realia i perspektywy in: Światowa Organizacja Handlu a Unia Europejska. Relacje dwu systemów prawa, Nowak-Far A., CH BECK, s.183-194
 • HOFF W. (2004), Konwergencja systemów prawnych a nauczanie prawa in: Wyzwania globalizacji. Odpowiedzi przedsiębiorstw, Kozioł W., Koładkiewicz I., WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.191-202
 • HOFF W. (2003), Wspólnotowe Prawo Konkurencji in: Integracja Europejska. Wybrane Problemy, Milczarek D., Nowak A. Z., CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.---
 • HOFF W. (2003), Polityka energetyczna in: Integracja Europejska. Wybrane problemy, Milczarek D., Nowak A. Z., CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.377-388
 • HOFF W. (2003), Regulatory Authorities in the European Union and in Poland in: On the Road to the European Union. Applicant Countries' Perspectice, Milczarek D., Nowak A., CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.193-206
 • HOFF W. (2002), Obowiązki publiczne przedsiębiorstw energetycznych in: Regulacja w energetyce. Doświadczenia państw Unii Europejskiej, Hoff W., Kamiński M.B., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.30-52
 • HOFF W. (2002), Polish Business Law. Milestones towards globalization in: Globalization, European Integration and...?, Nowak A., Steagall J.W., Warsaw/Jacksonville, CENTRUM EUROPEJSKIE UW I COGGIN COLLEGE OF BUSINESS, s.241-256
 • HOFF W. (2001), Europa po szczycie w Nicei in: Europejskie prawo gospodarcze, Hoff W., Planavova-Latanowicz J., Marciniszyn M.Walczak K., Saganek P., AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.195-211
Scientific Activities
Ph.D. Mentor:
 • 2013 Nadrzędny Interes Publiczny w Prawie Ochrony Przyrody Doktorant: Jan Chmielewski
Publication of reviews:
 • HOFF W., (2006), review: Why Europe Will Run the 21st Century M. Leonard, STUDIA EUROPEJSKIE wydawca: xxx, strony: 218-222
 • HOFF W., (2003), Europejskie Prawo Gospodarcze w działalności przedsiębiorstw, STUDIA EUROPEJSKIE wydawca: CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, strony: xxx
 • HOFF W., (2003), Of Paradise and Power. America and Europe in the New World Order R. Kagan, STUDIA EUROPEJSKIE wydawca: ALFRED A. KNOPF, strony: 223-228
 • HOFF W., (2003), Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw red. K. Sobczak, PAŃSTWO I PRAWO wydawca: Difin, strony: 111-112
Participation in conferences:
 • , 2015
 • Oil and Gas Distribution in Europe, 2013
 • International Symposium on Changes and New Trends in Education, 2013
 • 2nd International Public Law Conference, 2012
 • Kongres OBYWATEL SENIOR, 2012
 • Sprawność a legalność działania administracji w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego, 2012
 • Prawne uwarunkowania działalności organizacji pozarządowych, 2011
 • Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, prawne i ekonomiczne procesu akcesyjnego, 2009
 • Konferencja IIAS Public Administration and Private Enterprise - Co-operation, Competition and Regulation, 2005
 • Prawo przedsiębiorcy wobec najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych Polski, 2003
Membership in organizations:
2009
, Internationale Vereinigung für Rechts und Sozialphilosophie, International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy
2005
, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej
Additional Information
Consultancy:
Marshal of the Małopolska Region
Firma telekomunikacyjna TELE 2
Polska Komisja Akredytacyjna
Konsorcjum UW-ALK dla LNG Sp. z o.o
RP Senate