Information card 

PhD HANNA KUZIŃSKA

PhD
HANNA KUZIŃSKA

Department of Finance

PhD HANNA KUZIŃSKA

CV
History of scientific positions:
2007
Associate Professor, Department of Finance, Kozminski University
2006
Associate Professor, School of Finances and Banking
2006–2006
Assistant Professor, University of Warsaw
1997–2007
Assistant Professor, Department of Finance, Leon Kozminski Academy of Enterpreneurship and Management
1991
Assistant Professor, Institute of Finance
1982–1991
Research Assistant, Institute of Finance
Research area:
 • national security
 • Polish economy
 • public finance
 • finance
 • economics
 • education
 • Health Care
 • public-private partnership
 • Economic policy
 • monetary policy
 • social policy
 • Public policy
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2011
INE PAN, Poland
2009
University of Warsaw, Poland
2009
University of Warsaw, Poland
Internships:
1995
Federal State School Administration, Germany
1994
The Library of Congress ( USA), USA
Series of lectures:
2011
Collegium Civitas, Poland
2011
University of Warsaw, Poland
2011
INE PAN, Poland
Publications
Articles in scientific journals:
 • KUZIŃSKA H. (2016), Ratio of the Prosocial Aspect in the Polish Tax System. Selected Issues, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, Vol 50, No 1, s.681-690
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KUZIŃSKA H. (2013), Społeczne skutki dominujących w Polsce podatków pośrednich, DORADZTWO PODATKOWE BIULETYN INSTYTUTU STUDIÓW PODATKOWYCH, 8, s.8-12
 • KUZIŃSKA H. (2013), Spożycie publiczne w Polsce. Ochrona zdrowia, KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 1, s.35-46
 • KUZIŃSKA H. (2013), Pro-investment Tax Incentives in Polish Practice, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, -, s.147-168
 • KUZIŃSKA H. (2011), Ubezpieczenie społeczne z perspektywy państwa oraz emerytów i rencistów, MBA, 5, s.25-38
 • KUZIŃSKA H. (2010), Relacje między budżetem a polityką społeczną, PRZEGLĄD SOCJALISTYCZNY, 2, s.30-35
 • KUZIŃSKA H. (2009), Wybrane czynniki wzrostu gospodarczego. Polska na tle Europy, PRZEGLĄD SOCJALISTYCZNY, 4, s.77-87
 • KUZIŃSKA H. (2009), Reforma systemu finansów publicznych w Polsce, OLYMPUS CZASOPISMO NAUKOWE SZKOŁY WYŻSZEJ IM. ROMUALDA KUDLIŃSKIEGO, 1, s.7-17
 • KUZIŃSKA H. (2009), Rola państwa w czasie dekoniunktury, GAZETA UBEZPIECZENIOWA, 3, s.13
 • KUZIŃSKA H. (2009), Czy Polska za dużo wydaje na cele socjalne?, PRZEGLĄD SOCJALISTYCZNY, 6, s.31-39
 • KUZIŃSKA H., Kuzińska U. (2008), Uszczęśliwianie świata środkami publicznymi, PRZEGLĄD SOCJALISTYCZNY, 5, s.21-28
 • KUZIŃSKA H. (2008), Wzrost roli podatków pośrednich w Polsce, ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA OECONOMICA, 218, s.329-346
 • KUZIŃSKA H. (2008), Kierunki zmian w systemie finansowania zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego, KONTROLA PAŃSTWA, 1(numer specjalny), s.8-14
 • KUZIŃSKA H. (2008), Zmiany w systemie finansów publicznych i ich kierunki, OLYMPUS, 2, s.60-75
 • KUZIŃSKA H., Majewicz M. (2008), Przykłady obliczania podatku od osób fizycznych za 1997 r., PRAWO PRZEDSIĘBIORCY, -, s.-
 • KUZIŃSKA H. (2007), Obowiązek pracodawcy - PIT 11, PRAWO PRZEDSIĘBIORCY, ---, s.---
 • KUZIŃSKA H. (2006), Jakie stawki podatkowe?, OLYMPUS CZASOPISMO NAUKOWE SZKOŁY WYŻSZEJ IM. ROMUALDA KUDLIŃSKIEGO, 2, s.13-23
 • KUZIŃSKA H. (2005), Kierunki przebudowy polskiego systemu finansów publicznych, PRZYSZŁOŚĆ - ŚWIAT, EUROPA, POLSKA, 2, s.---
 • KUZIŃSKA H. (2004), Jedna stawka, większe obciążenia, RZECZPOSPOLITA, ---, s.---
Editing of monographs:
 • KUZIŃSKA H., (2015), Purposefulness and the saving public expenditure, Warsaw
Monographs:
 • KUZIŃSKA H. (2015), Purposefulness and the saving public expenditure, Warsaw, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KUZIŃSKA H. (2008), Znaczenie podatków dla sektora publicznego, Warsaw, WYŻSZA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW W BIELSKU-BIAŁEJ
 • KUZIŃSKA H. (2008), Firmy i rynki finansowe. Wybrane zagadnienia, Warsaw, WYŻSZA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW W BIELSKU-BIAŁEJ
 • KUZIŃSKA H. (2008), Podatkowe otoczenie przedsiębiorstw, Warsaw, WYŻSZA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW W BIELSKU-BIAŁEJ
 • KUZIŃSKA H. (2007), Gospodarka i Demokracja w Polsce. Dojrzałość i trwałość instytucji, Warsaw, OLYMPUS
 • KUZIŃSKA H. (2005), Finansowanie oświaty w Polsce. Realia i konieczne zmiany, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Chapter in monographs:
 • KUZIŃSKA H. (2018), Types, causes and consequences of escaping taxes. What is the tax gap? in: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Opodatkowanie działalności gospodarczej, B. Kucia-Guściora, M. Munnich, A. Zdunek, R. Zieliński, Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.19-32
 • KUZIŃSKA H. (2016), Finansowanie ubezpieczeń społecznych w Polsce ze środków publicznych in: Polski rynek ubezpieczeń na tle kryzysów społeczno-gospodarczych, Stanisław Nowak, Alojzy Z. Nowak, Andrzej Sopoćko, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.28-39
 • KUZIŃSKA H. (2015), Purposefulness and the saving expenditure on education. Financial implications of privatization of schools in: Purposefulness and the saving public expenditure, H. Kuzińska, -, POLTEXT, s.93-109
 • KUZIŃSKA H. (2015), Introduction in: Purposefulness and the saving public expenditure, H. Kuzińska, -, POLTEXT, s.7-16
 • KUZIŃSKA H., Kuzińska U. (2014), Innowacje społeczne w ochronie zdrowia in: Innowacje społeczne od idei do upowszechniania efektu, Olejniczuk-Merta A., -, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR, s.95-107
 • KUZIŃSKA H. (2014), Fundusze na emerytury zależą od bogactwa kraju in: Przemysł wydobywczo - przetwórczy węgla i rud żelaza a rozwój gospodarczy, S. Nowak, Warszawa-Bydgoszcz, OFICYNA WYDAWNICA EDWARD MITEK, s.272-278
 • KUZIŃSKA H. (2014), Ochrona zdrowia w systemie fi nansów publicznych in: Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych, P. Dubel, M. Winter, Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.27-38
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KUZIŃSKA H. (2013), Ochrona zdrowia w systemie fi nansów publicznych in: Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych, Przemysław Dubel, Alicja Sobczak, Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.19-28
 • KUZIŃSKA H. (2012), FISCAL INSTRUMENTS TO SUPPORT ECONOMIC ACTIVITY AND STIMULATE REGIONAL DEVELOPMENT. SELECTED ISSUES. in: The strategy of banking and real sectors interaction in economy of Russia and Poland under modern conditions, Vagizova V.I., Lebedeva M.E., Gospodarowicz A., MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION, s.249-259
 • KUZIŃSKA H. (2011), Wpływ deficytu publicznego i obciążeń podatkowych na wzrost gospodarczy. Prawda czy fałsz? in: Eseje o finansach publicznych. Księga jubileuszowa z okazji 80 rocznicy urodzin prof. dr hab. Hanny Sochackiej-Krysiak, Ostaszewski J., Warsaw, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.161-180
 • KUZIŃSKA H. (2011), Podatki to sprawa polityczna in: Podatki. Przewodnik krytyki politycznej, opracowanie zbiorowe, -, OPOLGRAF, s.150-169
 • KUZIŃSKA H. (2009), Społeczne skutki Konsensusu Waszyngtońskiego in: Neoliberalizm a kryzys finansów w świecie i w Polsce, -, Warsaw, STOWARZYSZENIE RUCH SPOŁECZNY "PRACA - POKÓJ - SPRAWIEDLIWOŚĆ" INSTYTUT BADAŃ NAD SPOŁECZNĄ GOSPODARKĄ RYNKOWĄ IM. J.M. KEYNESA, s.53-57
 • KUZIŃSKA H. (2009), Polityka społeczna i budżetowa w warunkach globalnego kryzysu finansowego in: Rynki Finansowo-Ubezpieczeniowe w warunkach kryzysu, Nowak A. Z. , Nowak S., Spoćko A., Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.46-53
 • KUZIŃSKA H. (2008), Rola stawki podatkowej oraz obliczeń i ulg w podatku dochodowym od osób prawnych in: Znaczenie podatków dla sektora publicznego, Kuzińska H., Warsaw, WYŻSZA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW W BIELSKU-BIAŁEJ, s.34-50
 • KUZIŃSKA H. (2007), Czy Polska ma już dojrzałe instytucje demokracji i gospodarki rynkowej? Polityka fiskalna in: Gospodarka i demokracja w Polsce. Dojrzałość i trwałość instytucji, Kuzińska H., Warsaw, OLYMPUS, s.165-181
Scientific Activities
Publication of reviews:
 • KUZIŃSKA H., (2008), review: Wędrujacy świat Kolodko G.W., GOSPODARKA NARODOWA wydawca: PRÓSZYŃSKI I S-KA, strony: nr 7-8, str 119-123
Participation in conferences:
 • IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Opodatkowanie działalności gospodarczej, 2017
 • , 2015
 • Rynek Ubezpieczeń wobec zmian w otoczeniu gospodarczym i społecznym, 2012
 • , 2012
 • Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskeigo, 2011
 • Kierunki zmian systemu zabezpieczenia emerytalnego, 2011
 • Jakiej chcemy Europy i Polski?, 2009
 • Czy Polska ma już dojrzałe instytucje demokracji i gospodarki rynkowej?, 2007
 • Czynniki wzrostu gospodarczego w Polsce 2006+, 2006
Additional Information
Consultancy:
Ministry of National Defence (Poland)
Chancellery of the Senate
Education Centre, ORLEN Group
Polish Teachers' Union
Analyses and Documentation Office
The office of of Research of the Chancellery of the Sejm
Membership in internal committees and academic organizations:
2011
-, Kozminski University, Warsaw
2011–2015
Doctoral Procedure Committee - Economics, Kozminski University, Member
Membership in management boards:
1996–1997
Vice-chairman of the Board, System Pozagiełdowego Obrotu Instrumentami Finansowymi JSC