Information card 

PhD
JAN KRUSZEWSKI

Department of Economics

PhD JAN KRUSZEWSKI

CV
Research area:
 • development economics
 • international economic relations
 • microeconomics
 • Economic policy
Internships:
1998
Ecole Nationale d'Ingenieurs, Tunezja
1974
Ecole Nationale d'Administration, Francja
Publications
Articles in scientific journals:
 • KRUSZEWSKI J. (2019), Dwa dni w lepszym świecie: konferencja naukowa w Akademii Leona Koźmińskiego, EKONOMISTA, 3, s.374-377
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KRUSZEWSKI J. (2004), Współczesne modele gospodarki a myśl Oskara Langego - w 100-lecie urodzin wielkiego polskiego uczonego, EKONOMISTA, 6, s.111-111
Monographs:
 • KRUSZEWSKI J. (2005), Transformacja i rozwój. Wybór prac, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
 • KRUSZEWSKI J. (2002), Stanisław Rączkowski: ekonomista, naukowiec, działacz gospodarczy. W 90. rocznicę urodzin., POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Chapter in monographs:
 • KRUSZEWSKI J. (2001), Możliwości i uwarunkowania współpracy w ochronie środowiska z sąsiadami z Północnego Wschodu in: Współpraca transgraniczna Polski z krajami Północnego Wschodu, ---, ---, s.---
 • KRUSZEWSKI J., KOŚCIK M. (2000), Rozdział nt. finansowania ochrony środowiska in: Ochrona środowiska i ekorozwój, P. Jeżowski, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.---
 • KRUSZEWSKI J. (2000), Ochrona środowiska a konkurencyjność in: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, Jan Bossak i in., WYDAWNICTWO INSTYTUTU GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SGH, s.---
Scientific Activities
Membership in organizations:
2000–2009
, The Polish Economic Society
Additional Information
Consultancy:
Powszechny Bank Kredytowy JSC
Powszechne Towarzystwo Emerytalne PBK JSC
Bank Ochrony Środowiska JSC
National Fund for Environmental Protection and Water Management
DOBI JSC