Information card 

PhD
JAN KRUSZEWSKI

Department of Economics

PhD JAN KRUSZEWSKI

CV
History of scientific positions:
1981–2003
Assistant Professor, College of World Economy, Warsaw School of Economics in Warsaw
1972–1981
Research Assistant, Chair of Finance and Statistics, Warsaw School of Economics in Warsaw
Performed academic and organizational function:
2008.12–2011.08
Commission for Health and Safety at Work, Kozminski University
2007.04–2009.03
, Kozminski University
2006.01–2007.12
, Kozminski University
2001.01–2001.12
Polish Economic Society,
Research area:
 • development economics
 • microeconomics
 • international economic relations
 • Economic policy
Internships:
1998
Ecole Nationale d'Ingenieurs, Tunis
1974
Ecole Nationale d'Administration, France
Publications
Articles in scientific journals:
 • KRUSZEWSKI J. (2004), Współczesne modele gospodarki a myśl Oskara Langego - w 100-lecie urodzin wielkiego polskiego uczonego, EKONOMISTA, 6, s.111-111
Monographs:
 • KRUSZEWSKI J. (2005), Transformacja i rozwój. Wybór prac, Warsaw, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
 • KRUSZEWSKI J. (2002), Stanisław Rączkowski: ekonomista, naukowiec, działacz gospodarczy. W 90. rocznicę urodzin., Warsaw, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Chapter in monographs:
 • KRUSZEWSKI J. (2001), Możliwości i uwarunkowania współpracy w ochronie środowiska z sąsiadami z Północnego Wschodu in: Współpraca transgraniczna Polski z krajami Północnego Wschodu, ---, Białystok, ---, s.---
 • KRUSZEWSKI J., KOŚCIK M. (2000), Rozdział nt. finansowania ochrony środowiska in: Ochrona środowiska i ekorozwój, P. Jeżowski, Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.---
 • KRUSZEWSKI J. (2000), Ochrona środowiska a konkurencyjność in: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, Jan Bossak i in., Warsaw, WYDAWNICTWO INSTYTUTU GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SGH, s.---
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2003, "Program Board Member", E-MENTOR
 • 2003, Standing reviewer, E-MENTOR
Membership in organizations:
2000.01–2009.01
, The Polish Economic Society
Additional Information
Consultancy:
Powszechny Bank Kredytowy JSC
Powszechne Towarzystwo Emerytalne PBK JSC
Bank Ochrony Środowiska JSC
National Fund for Environmental Protection and Water Management
DOBI JSC
Membership in internal committees and academic organizations:
2008.12–2011.08
Commission for Health and Safety at Work, Kozminski University, Chairman
2007.04–2009.03
, Kozminski University
2006.01–2007.12
, Kozminski University
2001.01–2001.12
Polish Economic Society, Course Programme Committee Member
Membership in management boards:
2003.01–2005.12
General Director, Polish Economic Society, National Management Board