Information card 

Prof. JOLANTA JABŁOŃSKA-BONCA

Prof.
JOLANTA JABŁOŃSKA-BONCA

Department of Theory, Philosophy and History of Law

Prof. JOLANTA JABŁOŃSKA-BONCA

CV
Research area:
 • theory and philosophy of law
Scholarships/ / Awards:
1996
.
Publications
Articles in scientific journals:
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2020), A Scientist in the Game of Power over Knowledge. In the Light of the Act 2.0, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, Tom 11, nr 4, s.116-130
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2020), A Scientist in the Game of Power over Knowledge. In the Light of the Act 2.0, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, Tom 11, nr 4, s.131-143
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2018), Teaching has to be dont differently. A few remarks about „homo zappiens” and communication skills of lawyers, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 10(2), s.373-394
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2018), Jerzy Stelmach czyli dwadzieścia pięć chwytów erystycznych stosowanych z powodzeniem w polityce, dyskursie prawniczym, gospodarce i życiu codziennym, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 3/2018, s.210-230
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2017), Efekt aureoli i efekt uczestnictwa a niezależność prawników-naukowców, ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRZEGLĄD PRAWA I ADMINISTRACJI, 3/2017, s.90-113
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2016), Corporate Extra-Legal Regulations and Systemic Nature of Law. Outline of Problems, PRZEGLĄD PRAWA I ADMINISTRACJI, 104, s.105-119
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2015), Challenges with the consistency of laws and non-legalregulations and the force of the state - outline topic, KRYTYKA PRAWA, 1, s.157-175
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2014), Responsibility for security during the „wars on invoices”. The case of contractors: an outline, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 6, s.597-622
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2013), Recenzja książki: Ewa Malinowska, Konstytucja jako gatunek tekstu prawnego, PAŃSTWO I PRAWO, 10 (812), s.114-117
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2013), Fashion for Egalitarianism in Higher Education and the Scientific Bubble, PRAWO I WIĘŹ, 2 (4), s.15-35
 • JABŁOŃSKA-BONCA J., Bonca M. (2012), , KRYTYKA PRAWA, IV, s.103-129
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2011), Wyzwania kultury współczesnej a retoryka, głos w dyskusji, FORUM ARTIS RHETORICAE, 2, s.15-37
 • JABŁOŃSKA-BONCA J., Barłowska M. (2011), Rhetoric and cultural transformations, FORUM ARTIS RHETORICAE, 2, s.15-37
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2011), Introduction to Law, EDUKACJA PRAWNICZA, 8, s.1-80
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2010), Accesibilility, inclusion, egalitarianizm, KRYTYKA PRAWA, 3, s.105-116
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2009), Property, KRYTYKA PRAWA – NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM1, I, s.11-26
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2004), Wstęp do prawoznawstwa, EDUKACJA PRAWNICZA, 8, s.40
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2003), Wstęp do prawoznawstwasupplement, EDUKACJA PRAWNICZA, 10, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J., Bonca M. (2003), Islam-próba zbliżenia, EDUKACJA PRAWNICZA, 10, s.20-23
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2003), Normy w cyberprzestrzeni, ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU, -, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2003), , EDUKACJA PRAWNICZA, 11, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2002), O partnerskiej komunikacji prawników i biznesmenów, STUDIA IURIDICA, X/L, s.50-62
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2002), Poczucie bezpieczeństwa prawnego w negocjacjach, GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE, 9, s.77-99
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2001), Prawnik jako negocjator - z problematyki retoryki interpersonalnej, STUDIA PRAWNICZE, 4, s.135-137
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2000), Normy obowiązujące w cyberprzestrzeni, GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE, VII, s.207-216
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1999), Z problematyki sztuki argumentacji, GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE, 5, s.134-154
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1997), The functions of modern myths, STUDIA BALTICANA. ADMINISTRACJA, -, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1996), Recognition of the symbols of the legal sense, PALESTRA, 5-6, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1995), Archerypy mitów w dyskusjach o prawie, PAŃSTWO I PRAWO, 10, s.90-112
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1994), Implementing the resolutions of the local government to legislate part II, , 49, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1994), Implementing the resolutions of the local government to legislate, SEJMIK SAMORZĄDOWY, 48, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1994), Zapobieganie piractwu na morzu, Prawo i orzecznictwo morskie, 10, s.11-20
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1993), Kodeks etyki kapitana statku, Prawo i orzecznictwo morskie, 7, s.12-20
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1992), Tolerable risk or reckless decision in shipping, PRAWO I ORZECZNICTWO MORSKIE, -, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1992), On the contrary of Directives of the Minister of Transport and Maritime Economy with aws, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE I GOSPODARKA MORSKA, 6, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1989), Poszukiwanie i ratownictwo wświetle konwencji SOLAS-74 i SAR-79, Prawo i orzecznictwo morskie, 3, s.20-30
 • JABŁOŃSKA-BONCA J., Lang W., Langer T. (1989), The Constitution threats to scientific and technical revolution, STUDIA KONSTYTUCYJNE, t.1, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1989), The use of the recommendations of the IMO in Poland, PRAWO I ORZECZNICTWO MORSKIE, 4, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1988), Search and rescue in the light of the SOLAS-74 and SAR-79, TECHNIKA I GOSPODARKA MORSKA, 3, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J., Zieliński M. (1988), Aspekty jawności prawa, RPEiS, 3, s.70-90
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1987), Soft law as Contemporary Open Norms, Studies in the Theory and Philosophy of Law, 4, s.34-52
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1986), Weberowska idea racjonalizującego wyjaśnianiania a założenie racjonalności w koncepcjach J. Wróblewskiego, STUDIA PRAWNICZE, 4, s.40-60
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1986), Laws in the assessment of the management units of the maritime economy, TECHNIKA I GOSPODARKA MORSKA, 5, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1986), On the Problems of Modelling in the Legal Science, Studies in the Theory and Philosophy of Law, 1, s.20-40
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1985), The rules of legal exegesis, PROBLEMY, 4, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1985), Uwagi o niektórych przepisach dotyczacych bezpeiczeństwa statków morskich, Technika i Gospodarka Morska, 5, s.17-27
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1984), Przesłanki stanowienia norm bez sankcji, RPEiS, 4, s.90-110
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1983), Some remarks about the technical regulations of the Polish Register of Shipping, TECHNIKA I GOSPODARKA MORSKA, 3, s.-
Monographs:
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2020), O szkolnictwie wyższym i kształceniu prawników, INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2017), Prywatna ochrona bezpieczeństwa. Koncepcje - podmioty - zadania - normy - konteksty, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • JABŁOŃSKA-BONCA J., Zeidler K. (2016), Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji, WOLTERS KLUWER
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2009), Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom I Własność, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • GASPARSKI W., JABŁOŃSKA-BONCA J. (2009), Biznes, prawo, etyka, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2007), Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko, LEXIS-NEXIS
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2002), Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki, LexisNexis
 • JABŁOŃSKA-BONCA J., Guść J. (2002), Problemy bezpieczeństwa prawnego z perspektywy teorii i filozofii prawa, Wydawnictwo UG
 • JABŁOŃSKA-BONCA J., Dmowski J. (2000), Ochrona, pomoc i obsługa prawna, Miscelanea
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1999), O prawie, prawdzie i przekonywaniu, Miscelanea
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1995), Prawo w kręgu mitów, Wydawnictwo UG
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1994), Materiały do studiowania podstaw prawa, Miscelanea
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1993), Źródła prawa Wspólnot Europejskich, Wydawnictwo UG
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1987), Prawo powielaczowe: studium z teorii państwa i prawa, Wydawnictwo UG
Chapter in monographs:
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2018), Katalog zasad ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego in: Ankieta Konstytucyjna 2017 rozpisana przez Prawo i Sprawiedliwość w dwudziestolecie uchwalenia Konstytucji RP, A. Łabno, B. Banaszak, B. Szmulik, PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, s.107-130
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2016), Siła sprawcza współczesnego państwa a problem ochrony bezpieczeństwa i legalnego użycia przymusu przez podmioty prywatne - szkic fragmentu tematu in: Moc sprawcza ludzi i organizacji, Lech W. Zacher, POLTEXT, s.437-456
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2014), Tempus Fugit in: Foundations of Legal Negotiations. Studies in the Philosophy of Law, Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek, COPERNICUS CENTER PRESSx8_3, s.55-66
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2012), Wymiar sprawiedliwości a przemiany kultury prawnej w Europie in: Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, Morawski W., WOLTERS KLUWER POLSKA, s.296-314
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2012), Auctoritas non veritas facit legem in: Profecional law culture, M. Pichlak, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, s.135-155
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2011), Retoryka na studiach prawniczych w Polsce w kleszczach encyklopedyzmu i walki o zasady dostępu do zawodów prawniczych in: Dydaktyka retoryki, Sobczak B., Zgółkowa H., WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE, s.40-50
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2009), Soft justice w państwie sieciowym in: Alternatywne formy rozwiązywania sporów w teorii i w praktyce, Stadniczenko S.L., Duszka-Jakimko H., UNIWERSYTET OPOLSKI, s.65-73
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2007), Z problematyki warsztatu pracy prawnika. Kompetencje komunikacyjne i negocjacyjne in: Prawno-psychologiczne uwarunkowania mediacji i negocjacji, Stadniczeńko S.L., UNIWERSYTET OPOLSKI, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2007), Prawnik w sądzie i prawnik poza sądem.Różnice warsztatu retorycznego in: Perspektywy polskiej retoryki, Sobczak B. , Zgółkowa H., WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2002), Negotiations and public law in: Changes doctrinal system and public law, S. Pikulski, W. Pływaczewski i J. Dobkowski, Towarzystwo Policystyczne w Olsztynie
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2000), in: , Grażyna Polkowska, UNIWERSYTET WARSZAWSKI
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2000), Przebudowa systemu prawa in: Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989-1999, M. Niepokulczycka, W. Kuczyński, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.106-110
 • JABŁOŃSKA-BONCA J., Wieczorek E. (1997), Consumer protection in the Polish legislation and European Union law in: Polska a Unia Europejska - perspektywy, warunki, szanse, zagrożenia, C. Mik, TNOIK
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1996), Prezentacja integracji europejskiej w prasie polskiej ( Z problematyki symboliki politycznej ) in: , C. Mik, TNOIK
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1993), Law duplicator as a common source of law in: , ANDRZEJ KOJDERELŻBIETA ŁOJKOWIESŁAW STAŚKIEWICZANNA TURSKA, WYDAWNICTWO UW, s.475-480
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1988), Law duplicator in the legal system in: Problems of legislation in the new PRL constitution, Aleksander Patrzałek, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1988), Pragmatyzm a legalizm kadry kierowniczej w sferze zarządzania in: Kultura prawna i dysfunkcjonalności prawa, A. Turska, Wydawnictwo UW, s.50-70
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1988), Czynniki sprzyjające wytwarzaniu elemetów kultury antyprawnej w zarządzaniu in: Kultura prawna i dysfunkcjonalności prawa, A. Turska, Wydawnictwo UW, s.70-90
Scientific Activities
Projects:
 • 2014–2017 Private security protection. Non-governmental law?
Ph.D. Mentor:
 • 2008 Wskazania wiedzy i doświadczenia życiowego w sądowym stosowaniu prawa Doktorant: Przybylski-Lewandowski
 • 2003 Ochrona prywatnosci a prawo do informacji Doktorant: Paweł Sut
 • 1996 Granice prawa Doktorant: Guść Janusz
Publication of reviews:
 • JABŁOŃSKA-BONCA J., (2010), Book Review: A Synthesis of Polish Law, PAŃSTWO I PRAWO wydawca: PETER LANG PUBLISHING GROUP, strony: 113-115
 • JABŁOŃSKA-BONCA J., (2005), review: Komentarz do zasad tworzenia prawa M. Zieliński, S. Wronkowska, PRZEGLĄD LEGISLACYJNY wydawca: KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW, strony: -
 • JABŁOŃSKA-BONCA J., (2003), review: Kodeks argumentacyjny dla prawników, PAŃSTWO I PRAWO wydawca: WOLTERS KLUWER POLSKA, strony: 0
Participation in conferences:
 • „Wspólnota polityczna i Kościół”, 2015
 • 40-lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Prawo i administracja z perspektywy nauki i dydaktyki, 2010
 • Jubileusz 80lecia urodzin prof. dr hab. Anny Turskiej, 2010
 • Profesional legal culture, 2010
 • Dydaktyka retoryki, 2009
 • I Forum Legal Servises, 2008
 • Mediacja w polskim prawie, 2007
 • Czynnik prywatny w wymiarze spawiedliwości, 2007
 • Ogólnopolski Zjazd Kierowników Szkolenia Aplikantów Sądowych i Prokuratorskich, 2007
 • XVI Ogólnopolskie Dni Prawnicze, 2007
 • Teoria i fiozofia prawa w XXI wieku, 2006
 • Jakość usług medycznych, 2005
 • Perspektywy polskiej retoryki, 2005
 • Procesy integracji europejskiej i transformacji prawa w postsocjalistycznych i postradzieckich obszarach, 2005
 • Ogólnopolskie spotkanie sędziów, 2004
 • III Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka, 2003
Membership in organizations:
2006
, IVR Polish Section
1999
, Polish Legislation Association
1992–1994
, Society of Friends of Learning in Gdynia
Additional Information
Consultancy:
Scientific Policy Committee, Ministry of Science and Higher Education
Komitet Polityki Naukowej Przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Polska Komisja Akredytacyjna
Polish Accreditation Committee
Bioethics Commission, Gdańsk Medical Association
Arbitration Court by the Gdańsk Chamber of Commerce
Kancelaria Prezydenta, Sejm, Rada Legislacyjna, KPN, PKA, NCN, prace projektowe dla KIG, programy nauczania dla MEN, Polski Rejestr Statków