Information card 

PhD
IZABELA KOŁADKIEWICZ

Department of Entrepreneurship and Ethics in Business

PhD IZABELA KOŁADKIEWICZ

CV
Research area:
 • corporate governance
 • small business management
 • family business
Internships:
2007
Jönköping International Business School, Szwecja
2008
School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg, Sweden
2009
Oxford Brookes University Business School, Wielka Brytania
2006
London School of Economics, Wielka Brytania
2003
University of Birmingham, Wielka Brytania
Scholarships/ / Awards:
2014
Award of Polish Academy of Science for the habilitation dissertation.
2011
X Konkurs na Prace Naukowe ogłoszony przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.
Publications
Articles in scientific journals:
 • KĄCIAK E., KOŁADKIEWICZ I., WOJTYRA M., Thongpapanl N. (2020), The role of social networks in shaping entrepreneurial exit strategies, INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT JOURNAL, online, s.online
 • KOŁADKIEWICZ I. (2017), The Quality of Explanations for Deviation from Principles of Corporate Governance. An Introduction, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 3, s.34-54
 • WOJTYRA M., KOŁADKIEWICZ I. (2016), Entrepreneurial Exit: Research Perspectives and Challenges, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, nr. 3 (62), s.89–106
 • WOJTYRA M., KOŁADKIEWICZ I. (2016), Family Firms in Poland. What We Know, and What More We Would Like to Know. Review of Research Findings, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, Zeszyt 6, Część II, s.121-145
 • KOŁADKIEWICZ I. (2015), The Supervisory Board in The Family Businesses in Poland – Ballast or Added Value? Review of Experiences and Expectations, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, vol. 13, 1(51), s.114 - 134
 • WOJTYRA M., KOŁADKIEWICZ I. (2015), External succession in a family firm. The significant challenge for contemporary economies., PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, Zeszyt 7, Część I, s.23-38
 • KOŁADKIEWICZ I. (2015), Family Business Governance. The first observations from the Polish Family Firms, ZARZĄDZANIE I FINANSE. JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE, Vol. 13, Nr. 1, s.165-180
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOŁADKIEWICZ I. (2014), Audit Committees in Polish Supervisory Boards: Common Practice and New Challenges, CSR, SUSTAINABILITY, ETHICS & GOVERNANCE: CORPORATE GOVERNANCE IN EMERGING MARKETS, XXXII/2014, s.311-330
 • KOŁADKIEWICZ I. (2014), Family meetings as a Family Governance Mechanism in Polish Fmaily Firms: Preliminary Observation, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 7, s.157-168
 • KOŁADKIEWICZ I. (2014), Corporate governance best practices and their transfer into hard law: The Polish Capital Market Stakeholders' Perspective, STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE, Tom XCI/2, s.193-212
 • KOŁADKIEWICZ I. (2014), The Family Meeting as a Mechanism of Family Governance: Review of the Experiences of Polish Family Companies, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE, 3, s.37-55
 • KOŁADKIEWICZ I. (2014), Factors determining the effectiveness of supervisory boards, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 2, s.68-87
 • KOŁADKIEWICZ I. (2013), The second generation in a family business: an agent of change or continuator of family tradition?, JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT IN CHINA, 3, s.155-173
 • KOŁADKIEWICZ I. (2011), Chairman of the board - European good practices of corporate governance and the Polish practice., MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(112), s.65-82
 • KOŁADKIEWICZ I. (2011), Board of directors/superviosry board in family business. Factors influencing the formation and the process of professional, PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 2/1 2011, s.259-277
 • KOŁADKIEWICZ I. (2011), Family governance - structures and practice. The world experinces, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 7, s.19-33
 • KOŁADKIEWICZ I., RZĄDCA R. (2010), Atrakcyjność otoczenia rynkowego oraz cena poszczególnych składowych systemu zarządzania i zakresu ich zmian. Perespektywa polskich JBR-ów, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(102), s.78-89
 • KOŁADKIEWICZ I. (2010), Corporate governance - new and old chalanges after financial crisis. Polnad and World, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3 (104), s.3-6
 • KOŁADKIEWICZ I. (2010), Instytucja niezależnego członka rady w kodeksach nadzoru korporacyjnego w krajach Europy środkowo-wschodniej, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 4 (142), s.49-64
 • KOŁADKIEWICZ I. (2010), Polish Corporate Governance - The Case of Small and Medium Sized Companies, INTERNATIONAL JOURNAL OF BANKING ACCOUNTING AND FINANCE, 3, s.218-235
 • KOŁADKIEWICZ I. (2010), Historia kołem się toczy - czas reform w sferze nadzoru korporacyjnego ponownie się zaczął, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3 (104), s.86-95
 • KOŁADKIEWICZ I. (2009), Corporate Social Responsibility in Poland: the Responsible Business Forum 2002-2007 Report Perspective, SOCIAL RESPONSIBILITY JOURNAL, 5 (1), s.48-61
 • KOŁADKIEWICZ I. (2009), Wykorzystanie Internetu przez spółki giełdowe do komunikacji z inwestorami, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(101), s.66-77
 • KOŁADKIEWICZ I. (2009), Doświadczenia przewodniczących rad nadzorczych w spółkach notowanych na GPW (indeks WIG20 i mWIG40) Badania pilotażowe, ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 4 (138), s.159-178
 • KOŁADKIEWICZ I. (2009), Komitety w radzie dyrektorów/radzie nadzorczej w kodeksach nadzoru korporacyjnego w Europie Środkowo - Wschodniej, PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 1, s.181-200
 • KOŁADKIEWICZ I. (2008), Rady nadzorcze polskich spółek publicznych w oczach ich członków-obcokrajowców, PRZEGLĄD CORPORATE GOVERANCE, 3(15), s.63-70
 • KOŁADKIEWICZ I. (2008), Budowanie pomostów między systemem edukacji i badań a przemysłem: Zarys problematyki, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(90) styczeń -luty, s.37-47
 • KOŁADKIEWICZ I. (2008), Innowacyjność – sposób na konkurencyjność . Doświadczenia “Małych Mistrzów”, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. SERIA: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, -, s.s. 61-77
 • KOŁADKIEWICZ I. (2008), Praktyka polskich rad nadzorczych – z perspektywy jej zagranicznych członków, ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 4, s.-
 • KOŁADKIEWICZ I. (2007), Komitet audytu - doświadczenia światowe a polska rzeczywistość, PRZEGLĄD CORPORATE GOVERANCE, Nr 1(9), s.42-53
 • KOŁADKIEWICZ I. (2007), Społeczna odpowiedzialność a konkurencyjność. Z perspektywy państwa, sektora i przedsiębiorstwa, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3, s.---
 • KOŁADKIEWICZ I. (2007), Rada dyrektorów/rada nadzorcza jako czynnik zmniejszający „ciężar nowości rynkowej” spółki debiutującej na giełdzie, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 10/2007, s.33-36
 • KOŁADKIEWICZ I. (2007), Firmy rodzinne w Polsce - Perspektywy badawcze, ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 3(129), s.39-57
 • KOŁADKIEWICZ I. (2006), Rada nadzorcza jako czynnik warunkujący rozwój? Perspektywa firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, PRZEGLĄD CORPORATE GOVERANCE, 1(5), s.43-49
 • KOŁADKIEWICZ I. (2006), Oceniać czy nie oceniać? Praca rad dyrektorów i rad nadzorczych pod lupą, PRZEGLĄD CORPORATE GOVERANCE, 2(6), s.37-45
 • KOŁADKIEWICZ I. (2006), Pułapki sukcesji - gdy rada nie chce, ale musi, PRZEGLĄD CORPORATE GOVERANCE, 4(8), s.19-31
 • KOŁADKIEWICZ I. (2006), Planowanie sukcesji - konieczność czy wymysł?, PRZEGLĄD CORPORATE GOVERANCE, 3(7), s.17-27
 • KOŁADKIEWICZ I. (2004), Wartości rodzinne w praktyce - przykład Auchan, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(56), s.6-11
 • KOŁADKIEWICZ I. (2003), Globalizacja w czterech odsłonach, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(64), s.46-51
 • KOŁADKIEWICZ I. (2003), Inwestor instytucjonalny jako akcjonariusz mniejszościowy - ważne wyzwanie dla nadzoru korporacyjnego, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1, s.100-112
Editing of monographs:
 • KOŁADKIEWICZ I., CIEŚLIK J., (red.), (2014), Shaping Local Business Communities. The International Conference Entrepreneurial Cities Proceedings, Warsaw, POLTEXT Publisher
 • DOBIJA D., KOŁADKIEWICZ I., (red.), (2011), Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Warsaw
 • CIEŚLIK J., KOŁADKIEWICZ I., (red.), (2011), Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Warsaw, Wolters Kluwer
Monographs:
 • KOŁADKIEWICZ I. (2015), System nadzoru w firmie rodzinnej. Doświadczenia polskie i światowe, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CIEŚLIK J., KOŁADKIEWICZ I. (2014), Supporting the Development of Entrepreneurship in Metropolitan Areas, POLTEXT
 • KOŁADKIEWICZ I., CIEŚLIK J. (2014), Shaping Local Business Communities. The International Conference Entrepreneurial Cities Proceedings, Wydawnictwo POLTEXT
 • KOŁADKIEWICZ I. (2013), Rady nadzorcze, dobre praktyki ładu korporacyjnego. Doświadczenia polskie i zagraniczne, POLTEXT
 • DOBIJA D., KOŁADKIEWICZ I., CIEŚLAK I., KLIMCZAK K. (2011), Komitety rad nadzorczych, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • CIEŚLIK J., KOŁADKIEWICZ I. (2011), Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, WOLTERS KLUWER
 • DOBIJA D., KOŁADKIEWICZ I. (2011), Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • KOŁADKIEWICZ I., Lutostański Ł. (2004), Mali mistrzowie w działaniu. Dobre praktyki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • KOŁADKIEWICZ I. (2004), Wyzwania globalizacji - Odpowiedzi przedsiębiorstw, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO I WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Chapter in monographs:
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., KOŁADKIEWICZ I. (2018), Case Study in: Qualitative Methodologies in Organization, Volume II: Methods and Possibilities, M. Ciesielska, D. Jemielniak, Palgrave Macmillan, s.1-32
 • KOŁADKIEWICZ I. (2015), A Review of the First Experiences of Polish Family Firms in: Transforming Governance: New Values, New Systems in the New Business Environment, Aluchna Maria, Aras Güler, Gower Publishing, s.246
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CIEŚLIK J., KOŁADKIEWICZ I. (2014), Introduction in: Shaping Local Business Communities The International Conference Entrepreneurial Cities Proceedings, Izabela Koładkiewicz, Jerzy Cieślik, POLTEXT, s.7-13
 • CIEŚLIK J., KOŁADKIEWICZ I., DĄBROWSKI J. (2014), Lokalne sieci przedsiębiorców in: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013, Paulina Zadura-Lichota, Anna Tarnawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB, s.114-125
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., KOŁADKIEWICZ I. (2012), Studium przypadku (Case study metod) in: Badania jakościowe. Podręcznik akademicki (The Handbook of Qualitative Research), Jemielniak D., WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.1-40
 • KOŁADKIEWICZ I. (2012), Supervisory Boards in Developing Economies: The Polish Experience in: Board Directors and Corporate Social Responsibility, Sabri Boubaker, Duc Khuong Nguyen, Basingstoke, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.101 -121
 • KOŁADKIEWICZ I. (2012), Ład korporacyjny in: Biznes, etyka odpowiedzialność, Gasparski W., WYDAWNICTWA NAUKOWE PWN, s.289-306
 • CIEŚLIK J., KOŁADKIEWICZ I., Cooney T. (2011), Getmor (Polen) in: Entrepreneurship – Fallstudien, Ed. S.Kraus, SPRINGER -WIEN-NEW YORK, s.269-280
 • KOŁADKIEWICZ I., CIEŚLIK J. (2011), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw w sektorze MŚP po 20 latach od rozpoczęcia transformacji ustrojowej - próba podsumowania in: Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Cieślik J., Koładkiewicz I., WOLTERS KLUWER, s.229 -244
 • KOŁADKIEWICZ I. (2011), Studium przypadku firmy Super klej. Czy o wszsytkim powinien decydować przypadek? in: Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Koładkiewicz I., Cieślik J., WOLTERS KLUWER, s.41-54
 • KOŁADKIEWICZ I. (2011), Studium przypadku przedsiębiorstwa Folinex. Rozwój bez zaburzeń? in: Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Koładkiewicz I., Cieślik J., WOLTERS KLUWER, s.133 - 142
 • KOŁADKIEWICZ I., Nowiński W. (2011), Studium przypadku firmy Fol-Pak. Od dostawcy usług do producenta maszyn z eksportem w tle in: Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Koładkiewicz I., Cieślik J., WOLTERS KLUWER, s.95-104
 • KOŁADKIEWICZ I. (2011), Studium przypadku spółki Dewon. Od zakładu rzemieślniczego do średniej wielkości przedsiębiorstwa eksportera in: Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Koładkiewicz I., Cieślik J., WOLTERS KLUWER, s.149 - 158
 • KOŁADKIEWICZ I., Drabek M. (2011), Studium przypadku firmy Sieciowiec. Być we właściwym czasie we właściwym miejscu i umieć z tego skorzystać in: Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków,, Koładkiewicz I., Cieślik J., WOLTERS KLUWER, s.191- 200
 • KOŁADKIEWICZ I. (2011), Aktywność eksportowa polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP - dominujące praktyki in: Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Koładkiewicz I., Cieślik J., WOLTERS KLUWER, s.201 - 228
 • KOŁADKIEWICZ I. (2011), Rada dyrektorów (rada nadzorcza) jako podstawowy wewnętrzny mechanizm nadzoru korporacyjnego in: Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Dobija D., Koładkiweicz I., WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.110-146
 • KOŁADKIEWICZ I. (2011), Getmor (Poland) in: Cases in European Entrepreneurship, Cooney T. M., Dublin Institute of Technology, s.340-354 (PDF -e-book)
 • KOŁADKIEWICZ I. (2011), Studium przypadku firmy Pol-Meat. Kluczowy czynnik sukcesu - akceptacja skalkulowanego ryzyka in: Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Koładkiewicz I., Cieślik J., WOLTERS KLUWER, s.66- 81
 • KOŁADKIEWICZ I. (2011), Studium przypadku firmy Stylowe oprawki. Eksport - dodatek do głównej działalności in: Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Koładkiewicz I., Cieślik J., WOLTERS KLUWER, s.82- 94
 • KOŁADKIEWICZ I., Nowiński W. (2011), Wyzwanie rzucone przez rynek in: Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Koładkiewicz I., Cieślik J., WOLTERS KLUWER, s.113-121
 • KOŁADKIEWICZ I., Nowiński W. (2011), Studium przypadku przedsiębiorstwa Powóz. Od galenterii drewnianej i lokalnego rynku do produkcji in: Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Koładkiwieicz I., Cieślik J., WOLTERS KLUWER, s.105-112
 • KOŁADKIEWICZ I. (2011), in: Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Dobija D. Koładkiewicz I., WOLTERS KLUWER POLSKA, s.262-296
 • KOŁADKIEWICZ I. (2010), Mechanizmy nadzoru korporacyjnego a cykl życia organizacji. Na przykładzie wybranych modeli in: Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Urbanek P., WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.297-316
 • KOŁADKIEWICZ I. (2009), Od konkurencji do współpracy Doświadczenia Inter Cars SA I JC Auto SA in: Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, Adamik A., Lachiewicz S., WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, s.92-103
 • KOŁADKIEWICZ I. (2009), Realizacja strategii a oczekiwania inwestorów - doświadczenia debiutantów giełdowych z 2004 roku in: Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu, Rokita J., Czakon W., Samborski A., WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH, s.355-370
 • KOŁADKIEWICZ I. (2009), Responsible Business in Polish Economic Practice: The Experience of the Camela S.A. Factory of Clothing Instets in: Corporate Social Responsibility. A Case Sudy Approach, Mallin Ch. A., Cheltenham, EDWARD ELGAR PUBLISHING, s.98-122
 • KOŁADKIEWICZ I. (2008), Przejrzystość w kontekście wartości przedsiębiorstwa in: Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Rudolf S., WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.447-464
 • KOŁADKIEWICZ I. (2008), Internet – ważne narzędzie w polityce informacyjnej spółek publicznych. Praktyka działania debiutantów giełdowych z 2004 r. in: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii, Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A., WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, s.230-243
 • KOŁADKIEWICZ I. (2008), Guidelines for Corporate Behaviour: Origins, Current Stage, and Future Tendencies of Polish Corporate Governance Code in: Culture and Corporate Governance, Research Series: Issues in Corporate Behaviour and Sustainability, Part 2 – Regional Issues, Aras G., Crowther D., Social Responsibility Research Network, s.---
 • KOŁADKIEWICZ I. (2008), Rada nadzorcza jako ważny zasób wiedzy? Doświadczenia debiutantów giełdowych z 2004 roku” in: Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Kluczowe relacje organizacj organizacji w gospodarce opartej na wiedzy, Godziszewski B., TNOIK TORUŃ, s.393-406
 • KOŁADKIEWICZ I. (2008), The Transfer of Knowledge and Technology Between the Research and Development Sphere and Industry in Poland: Perspectives of the Representatives of Science and Transfer Intermediaries in: Knowledge - Based Economy as Factor of Competitiveness and Economic Growth, Runiewicz - Wardyn M., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.84-97
 • KOŁADKIEWICZ I. (2007), Kuszenie inwestorów – czyli strategie rozwoju debiutantów giełdowych z 2004 roku in: Zarządzanie rozwojem organizacji. Monografie Politechniki Łódzkiej, Lachiewicz L., WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, s.79-91
 • KOŁADKIEWICZ I. (2006), Nadzór korporacyjny w małych i średnich przedsiębiorstwach. Rada nadzorcza – atrapa czy wartość dodana? in: Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Rudolf S., WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.157-184
 • KOŁADKIEWICZ I. (2006), Budowa relacji inwestorskich. Doświadczenia debiutantów z GPW z 2004 roku in: Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Rudolf S., WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.157-184
 • KOŁADKIEWICZ I. (2006), Strategia – konieczność czy marzenia? Doświadczenia małych mistrzów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw in: Wybory strategiczne firm. Nowe instrumenty analizy i wdrażania, Płoszajski P., Bełz G., OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.27-40
 • KOŁADKIEWICZ I. (2006), Polish Supervisory Boards in Practice – A Few Snapshots” in: International Corporate Governance:A Case Study Approach, Mallin Christine, EDWARD ELGAR PUBLISHING, s.160-186
 • KOŁADKIEWICZ I. (2006), Przejrzystość debiutów giełdowych. Wyniki pierwszego etapu badań in: W stronę teorii i praktyki zarządzania, Ostaszewski J., Zaleska M., KATEDRA ZARZĄDZANIA I FINANSÓW SGH, s.211-223
 • KOŁADKIEWICZ I. (2006), Rady dyrektorów w dobie reform. Doświadczenia z za oceanu i nie tylko” in: Dobra gospodarka, Kwiatkowski S., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.201-218
 • DĄBROWSKI J., GIERSZEWSKA G., KOŁADKIEWICZ I. (2005), Profile strategiczne a profile zarządzania wiedzą in: Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, Dąbrowski Jan, Gierszewska Grażyna, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.35-58
 • DĄBROWSKI J., KOŁADKIEWICZ I. (2005), Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą – badania pogłębione in: Strategie przedsiębiorstw a Zarządzanie wiedzą, Dąbrowski Jan, Gierszewska Grażyna, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.111-144
 • KOŁADKIEWICZ I. (2005), Przedsiębiorstwo PZN in: Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, Dąbrowski J., Gierszewska G., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.152-163
 • KOŁADKIEWICZ I. (2005), Przedsiębiorstwo Sara in: Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, Dąbrowski J., Gierszewska G., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.243-255
 • KOŁADKIEWICZ I. (2005), Co decyduje o sukcesie? Doświadczenia menedżerów – założycieli przedsiębiorstw – liderów” in: Zarządzanie talentami, Borkowska S., INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, s.147-159
 • TROCHIMIUK R., KOŁADKIEWICZ I. (2005), Przedsiębiorstwo Kreon. Profil strategiczny: innowator in: Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, Dąbrowski Jan, Gierszewska Grażyna, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.195-205
 • KOŁADKIEWICZ I. (2004), Mali Mistrzowie i ich przewagi konkurencyjne in: Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Król H., Ludwiczyński A., POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, s.290-306
 • KOŁADKIEWICZ I. (2004), Globalizacja a nadzór korporacyjny in: Wyzwania globalizacji - Odpowiedzi przedsiębiorstw, Koładkiewicz I., Kozioł W., WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO I WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.00
 • KOŁADKIEWICZ I. (2004), Nadzór korporacyjny w małych i średnich przedsiębiorstwach. Doświadczenia zagraniczne in: Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Rudolf S., WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.521-537
 • DĄBROWSKI J., KOŁADKIEWICZ I. (2003), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce - wyniki badań in: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wawrzyniak Bogdan, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.151-178
 • KOŁADKIEWICZ I. (2003), Nadzór korporacyjny w firmach rodzinnych – zarys mapy problemów in: Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, Jeżak J., POLSKO-AMERYKAŃSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA (PAM CENTER) PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM, s.473-486
Scientific Activities
Projects:
 • 2008–2011 Komitety audytu i wynagrodzenia jako mechanizmy usprawniające funkcjonowanie rad nadzorczych – doświadczenia polskie i zagraniczne
 • 2012–2014 Warsaw Entrepreneurship Forum
 • 2011–2014 Professionalization of supervisory structures in the family business
 • 2005–2006
 • 2017–2020 Entrepreneurial Exit Planning Strategies and Conditioning Factors in Poland
Publication of reviews:
 • KOŁADKIEWICZ I., (2007), review: Społeczna odpowiedzialność a konkurencyjność. Z perspektywy państwa, sektora i przedsiębiorstwa, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION wydawca: WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, strony: ---
Participation in conferences:
 • 13th Workshop on Corporate Governance, EIASM, 2016
 • Small Business Institute 40th Annual Academic Conference Celebrating Business in the Big Easy, 2016
 • Second International Conference on Entrepreneurship in the XXI Century, 2015
 • , 2015
 • Families' company day on WSE, 2015
 • Contemporary problems of corporate governance, 2015
 • Company law and corporate governance in view of the challenges of modern business transactions, 2015
 • Entrepreneurship in the XXI century - faces and perspectives. Polish International Scientific Conference, 2014
 • Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego., 2013
 • The Small Business Institute, 2012 Annual Conference, 2012
 • 7th Workshop on family firms management research the challenge of family businesses to balance tradition and change, 2011
 • Nadzór korpotacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, 2010
 • 6th Workshop on Corporate Governance, 2009
 • Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo, 2009
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie Rozwojem Organizacji Współpraca i konkurencyjność jako determinanty rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, 2009
 • 5th WORKSHOP ON CORPORATE GOVERNANC, 2008
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii, 2008
 • Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, 2008
 • 4th Workshop on Corporate Governance, 2007
 • 6th International Conference on Social Responsibility, 2007
 • 3rd EIASM Family Firms Workshop, 2007
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Zarządzanie rozwojem organizacji, 2007
 • MANAGEMENT FORUM 2020 – współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, 2007
 • The 4th International Conference on Business Economics, Management & Marketing, 2006
 • Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania strategicznego, 2006
 • Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu Wiedza – Informacja –Marketing” edycja III, 2005
 • The Joint Conference of the Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management and Yale University: “New trends in Corporate Governance American and Polish Perspective”, 2005
Additional Information
Consultancy:
Polska Fundacja Promocji Kadr