Information card 

PhD
DOMINIKA WOJTOWICZ

Department of Economics

PhD DOMINIKA WOJTOWICZ

CV
History of scientific positions:
2014
Assistant Professor, Sustainable Development Center, Kozminski University
2013
Assistant Professor, Department of Economics, Kozminski University, Warsaw
2008–2013
Assistant Professor, Department of European Studies, Kozminski University
2002–2008
Research Assistant, Department of European Studies, Leon Kozminski Academy of Enterpreneurship and Management
Research area:
 • economic growth issues
 • gender studies
 • local development
 • European Union
 • public management
 • projects management
 • Economic policy
 • cohesion policy
 • Public policy
 • social capital
 • institutions and principles of the EU
 • public finance
 • development economics
 • economic growth factors
Internships:
2007
CRIET Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio, Italy
Publications
Articles in scientific journals:
 • WOJTOWICZ D., Kupiec T. (2016), Reluctant to Learn? The Use of Evaluation to Improve EU Cohesion Policy Implementation in Polish and Spanish Regions, EVIDENCE & POLICY, November, s.1-18
 • WOJTOWICZ D., Olechnicka A. (2016), Short-Term Problems and Long-Term Oriented Policy: EU Cohesion Policy Responding to Crisis, BAROMETR REGIONALNY, 3, s.25-33
 • WOJTOWICZ D., Olejniczak K. (2016), Innovation in Training Policy Analysts: An Example of a Game-Based Workshop, Studia z polityki publicznej, 3(11), s.175-189
 • WOJTOWICZ D., Wolański M., WIDŁA-DOMARADZKI Ł. (2015), The Use of Conjoint Method for Assessing the Relevance of Railway Investments, Transport Problems, 1, s.121-135
 • WOJTOWICZ D., Olejniczak K. (2015), Towards Better Regulations – The Role of Regulatory Impact Assessment in Modern State Lawmaking Systems, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE, 2, s.58-60
 • WOJTOWICZ D., Kupiec T. (2015), European Union funds, a chance for economic growth? Case study oflubelskie voivodship, STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, 3, s.15-23
 • WOJTOWICZ D. (2014), THE ROLE OF EUROPEAN UNION FUNDS IN LOCAL INVESTMENT POLICY: EVIDENCE FROM ŁODZKIE REGION, Journal of Applied Economic Sciences, Issue 3(29) Fall 2014, s.523-537
 • WOJTOWICZ D. (2014), The impact of EU funds on the development of tourism in the Warmia and Mazury Region, STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, 2(56)/2014, s.28-51
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WOJTOWICZ D., Kupiec T. (2013), Complementarity between programmes and projects within the Regional Policy. The case of the Łódzkie Voivodship, STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, 4 (54), s.44-63
 • WOJTOWICZ D. (2013), The Purposefulness and Effectiveness of Supporting Entrepreneurship with Public Funds for the Development of Self-Employment and Startups, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4(123), s.69-85
 • WOJTOWICZ D., PACIOREK K. (2012), Quality Management Systems and Effective Use of EU Funds, STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, 2, s.5-18
 • WOJTOWICZ D., WIDŁA-DOMARADZKI Ł., WOLAŃSKI M. (2010), Net effects of EU cofinanced projects - case of reconstruction of junctions, STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, 4 (42), s.83-104
 • WOJTOWICZ D., WOLAŃSKI M. (2010), Empiryczna weryfikacja założeń metodologii ewaluacji wpływu do potrzeb oceny inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1(27), s.159-174
 • WOJTOWICZ D. (2009), Determinanty sprawności instytucji samorządowych - w stronę trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(98), s.87-100
 • WOJTOWICZ D., Fudala B. (2009), Doświadczenia ZPORR a Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007-2013, STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, 2 (36), s.47-71
 • WOJTOWICZ D. (2006), Fundusze pomocowe Unii Europejskiej - bariery i możliwości absorpcji środków przez gminy, SAMORZĄD TERYTORIALNY, 10(190), s.34-56
 • WOJTOWICZ D. (2006), Regionalne zróżnicowanie sprawności samorządów w wykorzystaniu środków z funduszu SAPARD, STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, 1(23), s.83-104
 • WOJTOWICZ D. (2006), Kompetencje liderów lokalnych w procesie pozyskiwania funduszy pomocowych UE, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 3 (16), s.153-166
 • WOJTOWICZ D. (2006), W stronę równości płci - projekt PARITEIA, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5, s.26-28
 • WOJTOWICZ D. (2005), Antydestrukcyjna antyglobalizacja, TRANSFORMACJE,, 4, s.49-52
 • WOJTOWICZ D. (2005), Uwarunkowania efektywnej absorpcji funduszy pomocowych Unii Europejskiej w Polsce, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 3(9), s.138-152
 • WOJTOWICZ D. (2001), Homoeconomicus, czyli co nam przyniosła cywilizacja, TRANSFORMACJE, 1, s.--
Monographs:
 • WOJTOWICZ D., Olejniczak K., Śliwowski P., Domaradzka A., PŁOSZAJ A. (2014), How to diagnose a learning mechanism in government organizations, Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • SIWIŃSKI W., WOJTOWICZ D. (2010), Globalny kryzys a jednocząca się Europa, Warsaw, POLTEXT
 • WOJTOWICZ D., Bańka M. (2008), Polityka spójności Unii Europejskiej w latach 2000–2006 i 2007–2013, Warsaw, DIFIN
Chapter in monographs:
 • WOJTOWICZ D., Tsyrulnykova A. (2015), The Role of Social Networks in Establishing New Ventures in: Exploring Entrepreneurship. Inspirations from the field, Svetlana Gudkova, -, KOZMINSKI UNIVERSITY, s.37-64
 • WOJTOWICZ D. (2014), Italy in: Overview of strategic programming systems in selected EU countries and the OECD, Ledzion B., Mazur S., Olejniczak K., Warsaw, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, s.129-136
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WOLAŃSKI M., WIDŁA-DOMARADZKI Ł., WOJTOWICZ D. (2011), Applying system thinking to evaluation of structural funds in: Evaluating the effects of regional interventions, Bienias S., Kozak M., Olejniczak K., Warsaw, MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO, s.230-254
 • WOJTOWICZ D. (2010), Global crisis and absorption of EU funds in Poland in: Global crisis and united Europe, Siwiński W., Wojtowicz D., Warsaw, POLTEXT, s.158-168
 • WOJTOWICZ D. (2010), Metropolises and Big Cities as Regions’ Growth Locomotives: Analyses of Regional Strategies in Poland in: Big Cities, Capitals and City-Regions In Central and Eastern Europe, Soos G., Temmes M., Bratislava, NISPAcee, s.179-191
 • GORZELAK G., WOJTOWICZ D. (2009), Ocena wpływu NPR i NSRO na rozwój regionalny i przestrzenny oraz zwiększenie spójności regionalnej i przestrzennej in: Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki, Olejniczak K., Kozak M., Ledzion B., Warsaw, Wydawnictwa Pedagogiczne i Naukowe, s.517-528
 • WOJTOWICZ D. (2009), Efekty terytorialne pomocy przedakcesyjnej UE in: Polska z Perspektywy badań ESPON – oceny, wnioski, rekomendacje, Gorzelak G., Olechnicka A., Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.140-152
 • WOJTOWICZ D. (2008), Regional and Spatial Development in: Evaluation of Public Investments - Theorie and Practise, Olejniczak K., Kozak M., Ledzion B.,, Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.517-528
 • WOJTOWICZ D. (2008), Fundusze strukturalne Unii Europejskiej – niwelowanie czy pogłębianie nierówności ekonomicznych regionów in: Równość w Unii Europejskiej. Teoria i praktyka, Bokajło W., Pacześniak A., Wrocław, WYDAWNICTWO ALTA 2, s.213-224
 • WOJTOWICZ D. (2008), Fundusze unijne a zmiany układów regionalnych i wewnątrzregionalnych in: Fundusze unijne a rozwój regionalny, Gomółka K., Elbląg, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, s.4-19
 • WOJTOWICZ D., CZARCZYŃSKA A., KUŚMIERZ M. (2007), Fathers in Poland in: Caring is Sharing. Involvement of fathers in care and household tasks in five European countries, Woerds S., Stavenuiter M., Amsterdam, Amsterdam School of Social Science Research, s.---
 • WOJTOWICZ D. (2006), Możliwości oraz wykorzystanie środków pomocowych UE dla poprawy zdolności konkurencyjnej regionów in: Konkurencyjność regionów. Rola technologii informatyczno-telekomunikacyjnych, Runiewicz M., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
Scientific Activities
Projects:
 • 2014–2016 Regulatory Impact Assessment based on evidence. Model for the use of existing evidence, analysis and evaluation in the process of assessing the socio-economic effects of planned regulation - MORE
 • 2012–2014 Analysis of the use of evaluation as a tool for the development of strategic management at the regional level
 • 2010–2014 Learning Ministries (MUS) - a set of tools, diagnostics and support for organizational learning mechanisms are crucial for public policies based on evidence
 • 2009–2009 Modern Methods of measuring the impact of infrastructure and stock investments in transportation
 • 2008–2008 Adaptation of methodology for measuring the net effects of intervention in the public sector to the needs of transport infrastructure
 • 2006–2007 Sprawność samorządów terytorialnych w wykorzystywaniu funduszy pomocowych
Editing of scientific journal:
 • 2012, Reviewer, STUDIA REGIONALNE I LOKALNE
Participation in conferences:
 • 12th EES Biennial Conference- Evaluation Futurs in Europe and Beyond: Connectivity, Innovation and Use, 2016
 • International Conference on Public Policy, 2015
 • Global Growth Agendas: Regions, Institutions and Sustainability - Piacenza, Italy Regional Studies Association Annual Conference 2015, 2015
 • Innovations and emerging technologies for the prosperity and quality of life in the Polish and EU regions, 2014
 • Regional Studies Association European Conference 2014 Diverse Regions: Building Resilient Communities and Territories - Izmir, Turkey, 2014
 • Eighteenth Annual Conference of the International Research Society for Public Management (IRSPM) Intersections: Governance, Democracy, Accountability, 2014
 • First International Conference on Public Policy, 2013
 • The 21st NISPAcee Annual Conference: Regionalisation and Inter-regional Cooperation”, 2013
 • Regional Studies Association European Conference 2013, 2013
 • Czego nauczył nas kryzys? Polityka gospodarcza w kryzysie czy kryzys polityki gospodarczej?, 2012
 • NISPA CEE Conference on Public Administration East and West: Twenty Years of Development, 2012
 • RSA Global Conference 2012 Sustaining Regional Futures, 2012
 • III Regional Evaluation Conference, 2010
 • The 17th NISPAcee Annual Conference State and Administration in Changing World, 2009
 • Fundusze unijne a rozwój regionalny, 2007
 • Kategoria równości w politycznym, ekonomicznym i społeczno-kulturowym wymiarze Unii Europejskiej, 2007
 • PARITEIA, 2007
 • Konkurencyjność regionów. Rola technologii informatyczno-telekomunikacyjnych, 2006
 • PARITEA, 2006
 • Analiza wykorzystania funduszy europejskich w Polsce. Perspektywy pełniejszego wykorzystania środków w latach 2007-2013, 2005
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
2011–2015
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University
2008–2011
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University, Member