Information card 

Prof. KRZYSZTOF JACKOWICZ

Prof.
KRZYSZTOF JACKOWICZ

Department of Banking, Insurance and Risk

Prof. KRZYSZTOF JACKOWICZ

CV
Research area:
 • banking
 • financial markets
 • capital markets
 • risk and financial instruments
 • risk management
Scholarships/ / Awards:
2014
Award of the Polish Academy of Sciences for scientific achievements in the field of finance.
2014
World Business Institute.
2006
Individual Minister's Award for the habilitation dissertation (Ministry of Science and Higher Education).
Publications
Articles in scientific journals:
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., WNUCZAK P. (2020), Which local markets do banks desert first? Evidence from Poland, Finance Research Letters, online, s.online
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., WNUCZAK P. (2019), Location, Location, … and Its Significance for Small Banks, EASTERN EUROPEAN ECONOMICS, vol 58, issue 1, s.1-33
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł. (2019), Social ties between SME managers and bank employees: Financial consequences vs. SME managers' perceptions, EMERGING MARKETS REVIEW, vol.40, s.Article 100619
 • Hasan I., JACKOWICZ K., Kowalewski O., KOZŁOWSKI Ł. (2019), The economic impact of changes in the local bank presence, REGIONAL STUDIES, vol.53, issue 5, s.1-14
 • Iwanowicz-Drozdowska M., JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł. (2018), SMEs' near-death experiences. Do local banks extend a helping, EMERGING MARKETS REVIEW, vol. 37, s.47-65
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., Filip D. (2017), Influence of internet and social media presence on small, local banks’ market power, BALTIC JOURNAL OF ECONOMICS, 2, s.190-214
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., Kowalewski O., Hasan I. (2017), Do local banking market structures matter for SME financing and performance? New evidence from an emerging economy, JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 79, s.142-158
 • JACKOWICZ K., MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2017), Fair value, equity cash flow and project finance valuation: ambiguities and a solution, Managerial Finance, 8, s.914-927
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., Kowalewski O., Hasan I. (2017), The Economic Impact of Changes in the Local Bank Presence, IESEG SCHOOL OF MANAGEMENT WORKING PAPER SERIES, 2017- ACF-01, s.1-44
 • Hasan I., JACKOWICZ K., Kowalewski O., KOZŁOWSKI Ł. (2017), Politically connected firms in Poland and their access to bank financing, COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 50(4), s.245-261
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł. (2016), Which came first, the chicken or the egg? Banks and firms on local banking markets, FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 3, s.182-206
 • JACKOWICZ K., Kowalewski O., KOZŁOWSKI Ł., Roszkowska P. (2016), Issuing bonds, shares or staying private? Determinants of going public in an emerging economy, POST-COMMUNIST ECONOMIES, Published online: 12 Oct 2016, s.1-26
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., MIELCARZ P. (2016), Financial Constraints in Poland: The Role of Size and Political Connections, ARGUMENTA OECONOMICA, 1 (36), s.225-240
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., Kowalewski O. (2016), Depositor discipline through interest costs during good and bad times: The role of the guarantor of last resort, JOURNAL OF FINANCIAL SERVICES RESEARCH, published online: 10 October 2016, s.1-27
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., PODGÓRSKI B. (2016), The Distant Echo of Brexit: Did Exporters Suffer the Most?, Finance Research Letters, online 18 November 2016, s.1-8
 • Allen F., JACKOWICZ K., Kowalewski O., KOZŁOWSKI Ł. (2015), Bank lending, crises, and changing ownership structure in Central and Eastern European countries, JOURNAL OF CORPORATE FINANCE, online 14 May 2015, s.1-51
 • JACKOWICZ K., Kowalewski O., KOZŁOWSKI Ł. (2015), Depositor discipline during good and bad times: The role of the guarantor of last resort, WHARTON FINANCIAL INSTITUTIONS CENTER WORKING PAPER, February, s.1-54
 • JACKOWICZ K., MIELCARZ P. (2015), The Impact of Investment on Operational Performance during the Recent Crisis, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE, 2(938), s.31-43
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., KOWALEWSKI O. (2014), Indeksy dyscypliny rynkowej : propozycja nowego podejścia do pomiaru siły dyscypliny rynkowej w bankowości, BEZPIECZNY BANK, 3(56), s.7-49
 • JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., Kozłowski Ł., Hasan I. (2014), Bank Ownership Structure, SME Lending And Local Credit Markets, "BANK OF FINLAND RESEARCH - DISCUSSION PAPERS", 22, s.1-52
 • KOZŁOWSKI Ł., JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., Roszkowska P. (2014), Issuing bonds, shares or staying private? Determinants of going public in an emerging economy, WHARTON FINANCIAL INSTITUTIONS CENTER WORKING PAPER, 14-15, s.14-15
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., Kowalewski O. (2014), Features of Local Markets and Banks' Decisions on Outlet Networks, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE, 10 (934), s.5-17
 • Hasan I., JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2014), Politically connected firms in Poland and their access to bank financing, BOFIT DISCUSSION PAPERS, 2, s.1-36
 • JACKOWICZ K., MIELCARZ P., KOZŁOWSKI Ł. (2014), Political connections and operational performance of non-financial firms: New evidence from Poland, EMERGING MARKETS REVIEW, 20, s.109-135
 • MIELCARZ P., JACKOWICZ K., Kozłowski Ł. (2013), Political connections and operational performance of non-financial firms: New evidence from Poland, WORKING PAPER, -, s.1-64
 • JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2013), , ZARZĄDZANIE I FINANSE. JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE, 2 cz.1, s.208-220
 • JACKOWICZ K., Allen F., KOWALEWSKI O. (2013), The effects of foreign ang govenment ownership on bank lending behavior during a crisis in Central and Eastern Europe, WHARTON FINANCIAL INSTITUTIONS CENTER WORKING PAPER, 13-25, s.1-36
 • JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2013), The influence of political factors on commercial banks in Central European countries, JOURNAL OF FINANCIAL STABILITY, 4, s.759-777
 • Hasan I., JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2013), Market Discipline during Crisis: Evidence from Bank Depositors in Transition Countries, JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 12, s.5436-5451
 • JACKOWICZ K. (2012), Dyscyplina rynkowa a stabilność finansowa, BANK I KREDYT, 5/2012, s.2-19
 • JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2012), Do depositors react to the conditions of banks' foreign owners? The univariate evidence from Central European countries, STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, 109, s.137-144
 • KOWALEWSKI O., JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł. (2012), Net interst margin and electoral cycle, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 6(119), s.23-37
 • Hasan I., JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2012), Market Discipline during Crisis: Evidence from Bank Depositors in Transition Countries, WORKING PAPER WHARTON FINANCIAL INTITUTIONS CENTER, 12-12, s.1-50
 • JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O. (2012), Crisis, internal governance mechanisms and pension fund performance: Evidence from Poland, EMERGING MARKETS REVIEW, 13, s.493-515
 • JACKOWICZ K. (2011), Review: R. G. Rajan: Fault lines. How hidden fractures still threaten the world economy, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6, s.76-80
 • JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O. (2011), Divestments in Banking. Preliminary Evidence on the Role of External Factors, Contemporary Economics (d. Współczesna Ekonomia), Is. 2, s.30-41
 • JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O. (2011), , WHARTON FINANCIAL INSTITUTIONS CENTER WORKING PAPER, July, s.2-37
 • JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2011), The impact of electoral factors on commercial banks in CEE countries, WHARTON FINANCIAL INSTITUTIONS CENTER WORKING PAPER, January, s.2-42
 • JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O., KOZŁOWSKI Ł. (2011), The short and long term performance persistence in the Central European Banking Industry, Contemporary Economics (d. Współczesna Ekonomia), 4, s.2-14
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł. (2010), Zarządzanie wynikiem finansowym w bankach z Europy Środkowo-Wschodniej związane z progowymi wartościami rentowności, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, wrzesień - październik, s.25-46
 • JACKOWICZ K. (2010), Czynniki polityczne w bankowości - przegląd badań empirycznych, ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, 140, s.394-404
 • JACKOWICZ K. (2010), O motywach i skutkach sekurytyzacji w świetle badań empirycznych, WSPÓŁCZESNA EKONOMIA, 1, s.59-78
 • JACKOWICZ K. (2009), Determinants of winning and losing persistence in the Polish banking sector, BANK I KREDYT, 40(3), s.5-23
 • JACKOWICZ K., MIELCARZ P. (2009), Premie w transakcjach blokowych w Polsce w latach 2002-2008, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SERIA: EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 39, s.473-481
 • JACKOWICZ K. (2009), O rynkowym postrzeganiu sekurytyzacji w okresie przed kryzysem i płynących stąd wnioskach, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6, s.18-32
 • JACKOWICZ K., GUDKOVA S. (2009), Przegląd czasopism Journal of Financial Stability, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2 (97) marzec-kwiecień, s.117-119
 • JACKOWICZ K., GUDKOVA S. (2009), Przegląd czasopism - Jorunal of Financial Stability Vol. 5. Is. 3., MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4 (96) lipiec sierpień, s.75-79
 • JACKOWICZ K. (2008), Periodical review Journal of Banking and Finance, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2, s.103-104
 • JACKOWICZ K. (2008), Periodical Review - Journal of Financial Intermediation, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(93), s.83-84
 • JACKOWICZ K., PIECHOWIAK -GRZYMAŁA A. (2008), Prywatyzacja a poziom kosztów działania banków w Polsce, Czechach i na Węgrzech, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5, s.42-48
 • JACKOWICZ K. (2007), Dyscyplina rynkowa na integrujących się rynkach finansowych UE - dodatek edukacyjny, BANK I KREDYT, 9/10, s.3-27
 • JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O. (2007), Dekompozycja miar koncentracji i dywersyfikacji działalności. Przypadek sektora polskich banków komercyjnych, BANK I KREDYT, 5, s.36-52
 • JACKOWICZ K. (2006), Dyscyplina rynkowa w bankowości: nowe idee, modele i obserwacje empiryczne, BANK I KREDYT, luty, s.45-54
 • JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O. (2006), Why do companies go private in emerging markets? Evidence from Poland, JOURNAL OF EAST EUROPEAN MANAGEMENT STUDIES, 4 (11), s.326-348
 • JACKOWICZ K. (2006), Powtarzalność wyników gospodarowania sektora bankowego w Polsce, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 4(14), s.7-18
 • KOWALEWSKI O., JACKOWICZ K. (2005), Motywy wyprowadzania spółek z obrotu giełdowego w Polsce w latach 1999-2004, STUDIA I PRACE - ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW SGH, 55, s.21-41
 • JACKOWICZ K., KURYŁEK W. (2005), Unikanie raportowania strat przez banki komercyjne działające w Polsce, STUDIA I PRACE - ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW SGH, 64, s.63-84
 • JACKOWICZ K. (2005), Trzeci filar nowej umowy kapitałowej - prezentacja i ocena, BEZPIECZNY BANK, 3(28), s.109-123
 • JACKOWICZ K. (2004), Aktualność propozycji wprowadzenia obowiązkowej emisji podporządkowanych instrumentów dłużnych przez banki, STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW, 41, s.83-99
 • JACKOWICZ K. (2004), Koniec kryzysu samurajów?, BANK, 9 (143), s.33-34
 • JACKOWICZ K. (2004), Z prądem czy pod prąd?, GAZETA BANKOWA, 22 (814), s.32-33
 • JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O. (2004), Czas wielkich połączeń?, GAZETA BANKOWA, 44 (836), s.32-34
 • JACKOWICZ K. (2004), Rentowność banków komercyjnych działających w Polsce w latach 1995-2001 a bieżące decyzje menedżerskie i skumulowane w czasie skutki tych decyzji, BANK I KREDYT, luty, s.38-52
 • JACKOWICZ K. (2003), Kolejny trudny rok japońskiej bankowości, GAZETA BANKOWA, 28(768), s.22-23
 • JACKOWICZ K. (2003), Wpływ dyscypliny regulacyjnej na dyscyplinę rynkową w bankowości, BANK I KREDYT, styczeń, s.40-55
 • JACKOWICZ K. (2003), Kryzys japońskiego systemu bankowego: 1990-2002, BEZPIECZNY BANK, 1 (20), s.117-127
 • JACKOWICZ K. (2002), Erozja zaufania, GAZETA BANKOWA, 36, s.20-21
 • JACKOWICZ K. (2002), Nowozelandzki eksperyment z dycypliną rynkową w bankowości, BANK I KREDYT, luty, s.31-42
 • JACKOWICZ K. (2002), Sygnały rynkowe w procesie nadzorczym w świetle wybranych badań empirycznych, BEZPIECZNY BANK, 4(19), s.37-60
 • JACKOWICZ K. (2002), Dokąd zmierza japońska bankowość ? (1), GAZETA BANKOWA, 3 (690), s.26-28
 • JACKOWICZ K. (2002), Przekształcenia organizacyjne japońskich banków w roku finansowym 2001, BANK, marzec, s.55-57
 • JACKOWICZ K. (2002), Dokąd zmierza japońska bankowość ? (2), GAZETA BANKOWA, 4 (691), s.32-34
 • JACKOWICZ K. (2001), Pochodne instrumenty kredytowe (cz. I) Definicja i rodzaje pochodnych instrumentów kredytowych, BANK I KREDYT, 3, s.51-63
 • JACKOWICZ K. (2001), Pochodne instrumenty kredytowe (cz. II). Zastosowania pochodnych instrumentów kredytowych i związane z tym problemy, BANK I KREDYT, 4, s.33-45
 • JACKOWICZ K. (2000), Kilka refleksji o bankowości internetowej, BIULETYN BANKOWY, 12, s.87-94
 • JACKOWICZ K. (2000), Nowe kanały dystrybucji produktów bankowych a wybrane problemy zarządzania bankiem, BANK I KREDYT, 1/2, s.72-80
 • JACKOWICZ K. (1999), Rentierem być, MBA, listopad-grudzień, s.52-54
 • JACKOWICZ K. (1999), Nowe tendencje w analizie duracji, BANK I KREDYT, styczeń/luty, s.14-21
 • JACKOWICZ K. (1999), Wybór funduszu emerytalnego - z finansowego punktu widzenia, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3, s.55-56
 • JACKOWICZ K. (1997), Wypukłość obligacji - definicja, właściwości, znaczenie w procesie inwestowania, BANK I KREDYT, 11, s.62-71
 • JACKOWICZ K. (1997), Duracja jednorodnych portfeli instrumentów finansowych, BANK I KREDYT, 3, s.43-48
 • JACKOWICZ K. (1996), Ryzyko stopy procentowej a problemy teorii stóp procentowych, BANK I KREDYT, 7/8, s.20-35
 • JACKOWICZ K. (1996), Teoria immunizacji portfelowej, BANK I KREDYT, 1/2, s.79-88
 • JACKOWICZ K. (1995), Czy można obliczyć duration dla akcji, BANK I KREDYT, 7/8, s.58-61
 • JACKOWICZ K. (1995), Duration Macaulaya-Hicska dla wybranych typów obligacji, BANK I KREDYT, 4, s.42-48
 • JACKOWICZ K. (1995), Ryzyko wartości pojedynczego instrumentu finansowego. Spojrzenie stochastyczne, BANK I KREDYT, 9, s.11-16
 • JACKOWICZ K. (1994), Niektóre teoretyczne aspekty wykorzystania analizy duration w procesach makroproteckji wewnątrz instytucji finansowych, BANK I KREDYT, 11, s.25-29
 • JACKOWICZ K. (1994), Wykorzystanie analizy duration w pomiarze ryzyka stopy procentowej pojedynczego instrumentu finansowego, BANK I KREDYT, 10, s.55-61
Monographs:
 • JACKOWICZ K. (2013), Czynniki polityczne w bankowości. Ujęcie empiryczne, POLTEXT
 • JACKOWICZ K., Filip D. (2009), Powtarzalność wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce, NBP - NARODOWY BANK POLSKI
 • JACKOWICZ K. (2004), Dyscyplina rynkowa w bankowości. Rodzaje i możliwości zastosowania, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • JACKOWICZ K. (2002), Koncentracja działalności sektora bankowego w Polsce w latach 1994-2000, NBP - NARODOWY BANK POLSKI
 • JACKOWICZ K. (2001), Procesy konsolidacji i restrukturyzacji działalności japońskich banków, NBP - NARODOWY BANK POLSKI
 • JACKOWICZ K. (1999), Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
Chapter in monographs:
 • JACKOWICZ K. (2009), Dyscyplina rynkowa na integrujących się rynkach finansowych w UE in: Integracja rynków funansowych w Unii Europejskiej, Iwanowicz-Drozdowska M., NARODOWY BANK POLSKI, s.258-280
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł. (2008), Analiza dynamiki rozkładów rentowności banków komercyjnych w Polsce z użyciem jądra stochastycznego in: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości, Dziawgo L., WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA, s.325-334
 • JACKOWICZ K. (2008), Performance Persistence of Banking Sector in Poland in: Management: Qualitative and Quantitative Research, Nowak A.Z., Glinka B., WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.118-128
 • JACKOWICZ K. (2007), Dyscyplina rynkowa na integrujących się rynkach Unii Europejskiej in: Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej, Iwanicz Drozdowska M., NBP - NARODOWY BANK POLSKI, s.257-280
 • JACKOWICZ K., KOWALEWSKI O. (2007), Rola dużych, średnich i małych podmiotów w kształtowaniu koncentracji działalności bilansowej i pozabilansowej sektora banków komercyjnych in: Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, Marcinkowska M. i Wieteska St., DIFIN, s.145-155
 • JACKOWICZ K. (2006), Dyscyplina rynkowa w bankowości w krajach rozwijających się in: Bankowość, Węcławski Jerzy, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, s.71-79
 • JACKOWICZ K. (2002), Japan in: Banking crises. Causes and consequencies, Małgorzata Iwanicz Drozdowska, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.343-383
 • JACKOWICZ K. (2002), Ryzyko w działalności banku komercyjnego in: Bankowość, ---, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.65-82
Scientific Activities
Projects:
 • 2001–2002 Koncentracja działalności sektora bankowego w Polsce w latach 1994-2000
 • 2011–2012 Zachowania deponentów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie kryzysu
 • 2015–2016 The influence of local banking structures on financing of small and medium enterprises
 • 2013–2015 Dyscyplina deponencka a sytuacja finansowa państw
Ph.D. Mentor:
 • 2010 Zjawisko powtarzalności wyników funduszy inwestycyjnych w Czechach, Polsce i na Węgrzech Doktorant: Filip Dariusz
 • 2009 Analiza stopy odzysku w banku w warunkach ograniczonej dostępności danych Doktorant: Łukasz Kozłowski
Publication of reviews:
 • JACKOWICZ K., (2014), Review: Konkurencja w sektorze bankowym. Teoria i wyniki empiryczne. Małgorzata Pawłowska, BANK I KREDYT wydawca: NARODOWY BANK POLSKI, strony: I-III
 • JACKOWICZ K., (2008), review: Nowa Umowa Kapitałowa. Ewolucja czy rewolucja, BANK I KREDYT wydawca: NBP - NARODOWY BANK POLSKI, strony: 60-65
 • JACKOWICZ K., (2008), review: Ekonomika bankowości Kent Matthews, John Thompson, BANK I KREDYT wydawca: NBP - NARODOWY BANK POLSKI, strony: 58-61
 • JACKOWICZ K., (2007), review: Banking. Main problems, BANK I KREDYT wydawca: NBP - NARODOWY BANK POLSKI, strony: 84-89
 • JACKOWICZ K., (2006), review: Market discipline across Countries and Industries, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION wydawca: WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, strony: 47-48
 • JACKOWICZ K., (2000), review: Trzy razy pochodne instrumenty kredytowe, BANK I KREDYT wydawca: WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, strony: 86-90
Participation in conferences:
 • 23rd Annual Conference of theMultinational Finance Society, 2016
 • , 2015
 • Contracting Issues at the Intersection of the Public and Private Sectors, 2013
 • Banking, Finance, Money and Institutions: The Post Crisis Era, 2013
 • Finanse wobec problemów gospodarki światowej., 2013
 • , 2013
 • , 2013
 • Second CInST Banking Workshop Banking in Emerging Markets: Challenges and Opportunities, 2012
 • Konferencja Katedr Finansów. Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania, 2012
 • The 2nd International Conference of the Financial Engineering and Banking Society (FEBS), 2012
 • Finanse 2009. Teoria i praktyka, 2009
 • Współczesne Finanse. Stan i Perspektywy, 2008
 • Seminarium interdyscyplinarne u Koźmińskiego, 2008
 • Konferencja Katedr Finansowych, 2007
 • Instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, 2006
 • Seminarium Departamentu Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych, 2006
 • 10th Symposium on Finance, Banking and Insurance, 2005
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bankowość, finanse, ubezpieczenia, rynki kapitałowe w dobie integrującej się Europy, 2005
 • Emerging Markets Finance, 2005
Additional Information
Consultancy:
Finance Committee of Polish Academy of Sciences