Information card 

PhD
IRENA KONDRATOWICZ-GARBARSKA

Department of Accounting

PhD IRENA KONDRATOWICZ-GARBARSKA

CV
History of scientific positions:
2008
Lecturer, Department of Accounting, Kozminski University
1999–2008
Assistant Professor, Department of Accounting, Leon Kozminski Academy of Enterpreneurship and Management
1999–2003
Assistant Professor, Warsaw School of Economics in Warsaw
1996–1999
Research Assistant, Department of Accounting, Kozminski University
1992–1999
Research Assistant, Warsaw School of Economics in Warsaw
Research area:
 • International Financial Reporting Standards
 • financial reporting
 • valuation
 • financial accounting
 • accounting
Scholarships/ / Awards:
2013
The main award of 9th Economics Publishers Trade Fair for the best publication.
Publications
Monographs:
 • KONDRATOWICZ-GARBARSKA I. (2013), Rachunek zysków i strat. Istota, cele i praktyczne zastosowania, Warsaw, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • KONDRATOWICZ-GARBARSKA I. (2006), Rachunek zysków i strat. Teoria i praktyka, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • KONDRATOWICZ-GARBARSKA I., SZYSZKO L., SZCZEPAŃSKI J., ICKIEWICZ J., REDEL D., MARZEC A. (2005), Finanse Przedsiębiorstwa wyd.II, Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • KONDRATOWICZ-GARBARSKA I., TURYNA J. (2005), Encyklopedia Rachunkowości, Warsaw, PWN LEXISNEXIS
Chapter in monographs:
 • KONDRATOWICZ-GARBARSKA I. (2014), Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczości finansowej in: Managerial Accounting. Interpretation and analysis, Dobija D.; Kucharczyk M., Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.51-110
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KONDRATOWICZ-GARBARSKA I. (2009), Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczości finansowej in: Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, D. Dobija, M. Kucharczyk, Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.47-96
 • KONDRATOWICZ-GARBARSKA I. (2007), Rachunek zysków i strat in: Finanse Przedsiębiorstwa wydanie III zmienione i rozszerzone, Szczepański J., Szyszko L., Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.-
 • KOPCZYŃSKA T., KONDRATOWICZ-GARBARSKA I. (2006), in: Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, Tom II – Analiza standardów rachunkowości, praca zbiorowa, Katowice, PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH, s.-
 • KONDRATOWICZ-GARBARSKA I. (2003), Sprawozdawczość finansowa in: Finanse przedsiębiorstwa, Szczepański Jan, Szyszko Lech, Warsaw, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.---
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości Wisła 2006: Standardy Rachunkowości Wobec Wyzwań Współczesnej Gospodarki, 2006
 • General Accounting Theory III, 2005