Information card 

Prof. TADEUSZ WIŚNIEWSKI

Prof.
TADEUSZ WIŚNIEWSKI

Department of Civil and Labour Law

Prof. TADEUSZ WIŚNIEWSKI

CV
History of scientific positions:
2017
Full Professor, Department of Civil and Labour Law, Kozminski University
2012–2017
Full Professor, Department of Civil Procedure, Kozminski University
2011–2012
Associate Professor, Department of Civil Procedure, Kozminski University
2002–2011
Associate Professor, Department of Civil Procedure and Intellectual Property Law, Kozminski University
Research area:
 • civil law
 • bankruptcy act bankruptcy regulations
Scholarships/ / Awards:
2010
Rector's Award for scientific publication "Przebieg procesu cywilnego".
Series of lectures:
2009
Polish Academy of Sciences, Poland
2009
Polish Academy of Sciences, Poland
Publications
Articles in scientific journals:
 • WIŚNIEWSKI T. (2016), A few words on judical law in thr form of judge's moratorium, POLSKI PROCES CYWILNY, 3, s.558-576
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WIŚNIEWSKI T. (2011), Czy potrzebne są zmiany w systemu środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym?, POLSKI PROCES CYWILNY, 2, s.7-19
 • WIŚNIEWSKI T. (2004), Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez agentów ubezpieczeniowych., PRZEGLĄD SĄDOWY, 3, s.31-48
 • WIŚNIEWSKI T. (2004), Wybrane cywilnoprawne aspekty nowego uregulowania agencyjnego pośrednictwa ubezpieczeniowego., PRZEGLĄD SĄDOWY, 1, s.23-39
 • WIŚNIEWSKI T. (2002), O aktualności koncepcji bezwzględnej nieważności niektórych decyzji administracyjnych, PRZEGLĄD SĄDOWY, 6, s.14-30
 • WIŚNIEWSKI T. (2001), Świadczenie wyrównawcze przysługujące agentowi, PRZEGLĄD SĄDOWY, 10, s.46-68
 • WIŚNIEWSKI T. (2000), Wybrane problemy procesowe po majowej nowelizacji przepisów o postępowaniu apelacyjnym i kasacyjnym w sprawach cywilnych, RADCA PRAWNY, 6, s.---
 • WIŚNIEWSKI T. (1997), W kwestii właściwej wykładni art. 378 § 2 k.p.c, PRZEGLĄD SĄDOWY, 4, s.---
 • WIŚNIEWSKI T. (1992), W sprawie interpretacji art. 3581 kodeksu cywilnego, PRZEGLĄD SĄDOWY, 3, s....
Editing of monographs:
 • WIŚNIEWSKI T., (2016), Postępowanie Procesowe przd Sądem Pierwszej Instancji, , Wolters Kluwer
 • WIŚNIEWSKI T., Dolecki H., (red.), (2012), Komentarz. Kodeks postępowania cywilnego. Tom V, Warsaw
Monographs:
 • WIŚNIEWSKI T. (2016), Postępowanie Procesowe przd Sądem Pierwszej Instancji, WOLTERS KLUWER
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WIŚNIEWSKI T. (2013), Przebieg procesu cywilnego, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • WIŚNIEWSKI T., Dolecki H. (2012), Komentarz. Kodeks postępowania cywilnego. Tom V, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • Dolecki H., WIŚNIEWSKI T. (2011), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I, Warsaw, WOLTERS KLUWER
 • Dolecki H., WIŚNIEWSKI T. (2011), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Artykuły 367-505, Warsaw, WOLTERS KLUWER
 • Dolecki H., WIŚNIEWSKI T. (2011), Kodeks Postępowania Cywilnego. Komentarz. Tom III, Warsaw, WOLTERS KLUWER
 • Dolecki H., WIŚNIEWSKI T. (2011), Kodeks postępowania cywilnego Komentarz tom 4. Artykuly 730-1088, Warsaw, WOLTERS KLUWER
 • WIŚNIEWSKI T. (2009), Przebieg procesu cywilnego, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • WIŚNIEWSKI T. (2007), System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych Tom 7, Warsaw, CH BECK
 • WIŚNIEWSKI T. (2001), Umowa agencyjna według kodeksu cywilnego, Warsaw, WYDAWNICTWO PRAWNICZE LEXIS NEXIS
 • WIŚNIEWSKI T. (1999), Prawo zatrzymania według kodeksu cywilnego, Warsaw, Wydawnictwa Prawnicze
 • WIŚNIEWSKI T. (1997), Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, Kraków, ---
 • WIŚNIEWSKI T. (1996), Apelacja i kasacja. Nowe środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym, Warsaw, Wydawnictwo LIBRATA
 • WIŚNIEWSKI T. (1994), Egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Warsaw, Zachodnie Centrum Organizacji
Chapter in monographs:
 • WIŚNIEWSKI T. (2017), On the legal consequences of opening and closing the trial before the first and second instance court in civil proceedings in: Honeste procedere. A jubilee book dedicated to Professor Kazimierz Lubiński, A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.519-541
 • WIŚNIEWSKI T. (2016), Conflict of laws rules of civil procedure in: Sine Ira Et Studio. Jubilee Book dedicated to Judge Jack Gudowski, Ereciński T., Grzegorczyk P., Weitz K., WOLTERS KLUWER, s.683-706
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WIŚNIEWSKI T. (2013), Dział II Apelacja in: Środki zaskarżenia. System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom III, Jacek Gudowski, Warsaw, LexisNexis, s.119-386
 • WIŚNIEWSKI T. (2013), Tytuł XXIV. Umowa komisu (art. 765 - 773) in: Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania.Część 2., J. Gudowski, Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.744-761
 • WIŚNIEWSKI T. (2013), Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania (art. 450 -497) in: Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 1., J.Gudowski, Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.854-953
 • WIŚNIEWSKI T. (2013), Tytuł VIII. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu (art. 498 - 508) in: Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 1., J. Gudowski, Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.954-976
 • WIŚNIEWSKI T. (2013), Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 353 - 365) in: Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 1., J.Gudowski, Warsaw, LEXIS-NEXIS
 • WIŚNIEWSKI T. (2013), Tytuł XVII.Umowa leasingu (art. 709 - 709) in: Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 2., J. Gudowski, Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.481-513
 • WIŚNIEWSKI T. (2013), Tytuł XXIII. Umowa agencyjna (art. 758 - 764) in: Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 2., J. Gudowski, Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.645-743
 • WIŚNIEWSKI T. (2011), O potrzebie zmiany systemu środków zaskarżenia in: Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej, dr Krystian Markiewicz, Warsaw, C.H. Beck Wydawnictwo Polska, s.119-130
 • WIŚNIEWSKI T. (2011), in: Aurea praxis aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, Gudowski Jacek, Weitz Karol, Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.717-752
 • WIŚNIEWSKI T. (2010), Zażalenie in: Komentarz. Kodeks postępowania cywilnego. Artykuły 367-505, Wiśniewski T., Dolecki H., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.-
 • WIŚNIEWSKI T. (2010), O potrzebie zachowania instytucji prawa zatrzymania w przyszłym kodeksie cywilnym in: Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, Gołaczyński J., Machnikowski P., Warsaw, CH BECK, s.-
 • WIŚNIEWSKI T., Hauser-Morel M. (2010), Postępowanie arbitrażowe in: System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy, Szumański A., Warsaw, CH BECK, s.-
 • WIŚNIEWSKI T., Hauser-Morel M. (2010), Wyrok, zasady wyrokowania i inne sposoby zakończenia postępowania arbitrażowego in: System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy, Szumański A., Warsaw, CH BECK, s.-
 • WIŚNIEWSKI T. (2010), Apelacja in: Komentarz. Kodeks postępowania cywilnego. Artykuły 367-505, Wiśniewski T., Dolecki H., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.-
 • WIŚNIEWSKI T. (2009), XVII1 - Umowa leasingu (art. 709-709) in: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 2, Bieniek G., Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.-
 • WIŚNIEWSKI T. (2009), XXIII - Umowa agencyjna (art. 758 - 764) in: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 2, Bieniek G., Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.-
 • WIŚNIEWSKI T. (2009), I - Przepisy ogólne (art. 353-365) in: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 1, Bieniek G., Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.-
 • WIŚNIEWSKI T. (2009), Kontrola instancyjna dyskrecjonalności sędziowskiej w postępowaniu cywilnym in: Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Materiały konferencyjne Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego Szczecin-Niechorze 28-30.9.2007 r., Dolecki H., Flaga-Gieruszyńska K., Warsaw, CH BECK, s.99-110
 • WIŚNIEWSKI T. (2009), Ochrona praw własności w drodze interwencji głównej in: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom I Własność, Jabłońska-Bonca J., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.325-332
 • WIŚNIEWSKI T. (2009), VIII - Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu (art. 498-508) in: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 1, Bieniek G., Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.-
 • WIŚNIEWSKI T. (2009), XXIV - Umowa komisu (art. 765 - 773) in: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 2, Bieniek G., Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.-
 • WIŚNIEWSKI T. (2009), in: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 1, Bieniek G., Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.-
 • WIŚNIEWSKI T. (2008), art. 369 – 42412 i art. 4791 – 47922) in: Komentarza do k.p.c., -, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.-
 • WIŚNIEWSKI T. (2007), VII - Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania (art.498-508) in: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania wyd. 8 zmienione, Bieniek G., Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.---
 • WIŚNIEWSKI T. (2007), VIII – Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu (art.498 – 508) in: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania wyd. 8 zmienione, Bieniek G., Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.---
 • WIŚNIEWSKI T. (2007), XXIII - Umowa agencyjna (art.758-764), in: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. wyd. 8 zmienione, Bieniek G., Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.---
 • WIŚNIEWSKI T. (2007), XXIV - Umowa komisu (art.765-773) in: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. wyd. 8 zmienione, Bieniek G., Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.---
 • WIŚNIEWSKI T. (2007), Problematyka ogólna procesowego postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych in: System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, Wiśniewski T., Warsaw, CH BECK, s.13-24
 • WIŚNIEWSKI T. (2007), Zakres postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych in: System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, Wiśniewski T., Warsaw, CH BECK, s.25-64
 • WIŚNIEWSKI T. (2007), Szczególne odrębności postępowania w sprawach gospodarczych in: System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, Wiśniewski T., Warsaw, CH BECK, s.65-76
 • WIŚNIEWSKI T. (2007), Odrębności przebiegu postępowania rozpoznawcze go w sprawach gospodarczych in: System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, Wiśniewski T., Warsaw, CH BECK, s.77-102
 • WIŚNIEWSKI T. (2007), I - Przepisy ogólne (art.353-365) in: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązaniawyd. 8 zmienione, Bieńka G., Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.---
 • WIŚNIEWSKI T. (2007), XVII - Umowa leasingu [art.709(1-18)] in: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, Bieńka G., Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.---
 • WIŚNIEWSKI T. (2007), System postępowania sądowego w sprawach gospodarczych in: System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, Wiśniewski T., Warsaw, CH BECK, s.1-12
 • WIŚNIEWSKI T. (2005), Problematyka instancyjności postępowania cywilnego w sprawach sądowych in: Ars et Usus. Księga Pamiątkowa ku czci Sędziego Stanisława Rudnickiego, Praca zbiorowa, Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.289-331
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2015, Reviewer, STUDIA PRAWNICZE
 • 2015, Editorial Advisory Board, Studia Prawnicze, INP PAN
 • 2013, Reviewer, POLSKI PROCES CYWILNY
 • 2010, Member of the Program Council, POLSKI PROCES CYWILNY
 • 2009, Editorial Board Member, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH
 • 2006, Editorial Advisory Board, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH
Ph.D. Mentor:
 • 2014 Skarga o uchylenie wyroku sądowego polubownego w polskim systemie prawnym w świetle idei przychylności arbitrażowi Doktorant: Szcześniak Alicja
 • 2014 Sytuacja procesowa upadłego w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Doktorant: Daniel Pawluczuk
 • 2013 Koncentracja materiału procesowego w postępowaniu cywilnym przed sądem pierwszej instancji w ujęciu prawnoporównawczym Doktorant: Bartosz Karolczyk
 • 2013 Status ustrojowy i procesowy komornika sądowego Doktorant: Wojciech Tomalak
 • 2012 Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym Doktorant: Maciej Plebanek
 • 2011 Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami Doktorant: Patryk Szafrański
 • 2010 Jurysdykcja krajowa w transgranicznym postępowaniu upadłościowym w Unii Doktorant: Bartosz Merczyński
Participation in conferences:
 • Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego Polski i Litwy w Wilnie, 2011
 • Zmiany kodeksu postępowania cywilnego zaprojektowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego, 2010
 • Zmiany kodeksu postępowania cywilnego zaprojektowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego, 2010
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Niechorzu, 2007
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanem, 2005
Membership in organizations:
2011
, Institute of Legal Sciences, Polish Academy of Sciences
2011–2015
, Ministry of Justice
2008–2011
, Zespół Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw postępowania cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości
2008
, Międzynarodowa Rada Naukowa "Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem"
2008–2016
, Scientific Board, the Institute of Civil Law, Faculty of Law and Administration at Warsaw University
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
2012
, Polish Academy of Sciences
2011–2015
Doctoral Procedure Committee - Law, Kozminski University, Member
2011–2015
, Leon Koźminski University
2011–2014
, The Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences
2009–2015
Ph. D. In Law Academic Board, Kozminski University, Member
2009
, Warsaw University
2009–2015
, Kozminski University
2007–2017
-, Kozminski University