Information card 

PhD
TOMASZ GWIAZDA

Department of Quantitative Methods & Information Technology

PhD TOMASZ GWIAZDA

CV
History of scientific positions:
2008
Lecturer, Department of Quantitative Methods and Information Technology, Information Technology Application Division, Kozminski University
2003–2003
Lecturer, Polish Academy of Accounting
1996–2008
Assistant Professor, Kozminski University
1995–2003
Lecturer, Foundation for Promotion of Entrepreurship
1995–1995
Lecturer, Gdańsk Academy of Banking
1990
Lecturer, International School of Management
1988–1993
Assistant Professor, University of Lodz
1977–1988
Research area:
 • decision support systems
 • computer science
Publications
Monographs:
 • GWIAZDA T. (2007), Algorytmy genetyczne - kompendium. Tom 1, Warsaw, POLSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE
 • GWIAZDA T. (2007), Algorytmy genetyczne - kompendium. Tom 2, Warsaw, POLSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE
 • GWIAZDA T. (2007), Genetic Algorithms Reference Volume 2 Mutation operator for numerical optimization problems, Warsaw, LIGHTNING SOURCE INC
 • GWIAZDA T. (2006), Genetic Algorithms Reference Vol.1 Crossover for single-objective numerical optimization problems, Łomianki, E-BOOK
 • GWIAZDA T. (2005), Virtual Branch Decision Support System based on Evolutionary Algorithms, Łomianki, E-BOOK
Chapter in monographs:
 • GWIAZDA T. (2005), Organizacje Wirtualne formowane przez Wirtualne Branżowe Systemy Wspomagania Decyzji in: Problemy Zarządzania - informatyka w zarządzaniu, ---, Warsaw, UW WZ - UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, s.---
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • Sieci i Mechanizmy Rozwoju w Gospodarce Globalnej, 2005
 • Informacja w Społeczeństwie XXI wieku, 2005
 • Górska Szkoła PTI, 2004
 • Informatyka Ekonomiczna, 2004
 • Informatyka narzędziem współczesnego zarządzania, 2004
 • Informacja w społeczeństwie XXI wieku, 2004
 • Informatyka Narzędziem Zarządzania XXI Wieku, 2003
 • Pozyskiwanie Wiedzy i Zarządzanie Wiedzą, 2003
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
1995
-, Kozminski University, Warsaw