Information card 

Prof. WOJCIECH GÓRALCZYK

Prof.
WOJCIECH GÓRALCZYK

Department of Administration Law and Administration Commercial Law

Prof. WOJCIECH GÓRALCZYK

CV
History of scientific positions:
1997
Associate Professor, Department of Administration and Administrative Law, Kozminski University
1991–2008
Lecturer, Poland’s National School of Public Adminstration
1989–1992
Lecturer, Wydział Prawa i Administracji, Warsaw University
1974–1978
Senior Assistant, Wydział Zarządzania, University of Warsaw
1972–1974
Research Assistant, University of Warsaw
Research area:
 • Administrative law
 • banking Law
Scholarships/ / Awards:
2006
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
1999
Srebrny Krzyż Zasługi.
Publications
Articles in scientific journals:
 • GÓRALCZYK W. (2018), Co-ordination and co-operation in public administration in the light of the law, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 2, s.522-542
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GÓRALCZYK W. (2012), Public duties, limitations and privileges of the private bank, KRYTYKA PRAWA, 4, s.187-206
Editing of monographs:
 • GÓRALCZYK W., (2014), Problemy współczesnej bankowości. Zagadnienia prawne, Warsaw
Monographs:
 • GÓRALCZYK W. (2016), Kierownictwo w prawie administracyjnym, WOLTERS KLUWER
 • GÓRALCZYK W. (2014), Podstawy prawa i administracji. 4. wydanie, Warsaw, WOLTERS KLUWER
 • GÓRALCZYK W. (2014), Problemy współczesnej bankowości. Zagadnienia prawne, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GÓRALCZYK W. (2009), Podstawy prawa - wydanie III, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • GÓRALCZYK W. (2007), Przyczynek do dziejów ustawodawstwa prywatyzacyjnego w Polsce, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • GÓRALCZYK W. (2006), Podstawy Prawa wyd II, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • GÓRALCZYK W. (2006), Prawo informacji. Prawo do informacji, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • GÓRALCZYK W. (2004), Podstawy Prawa, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • GÓRALCZYK W. (1999), Prawo bankowe. Komentarz, Warsaw, TWIGGER
 • GÓRALCZYK W. (1991), Komentarz do ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, -, TWIGGER
 • GÓRALCZYK W. (1986), Zasada kompetencyjności w prawie administracyjnym, Warsaw, UW - UNIWERSYTET WARSZAWSKI
 • GÓRALCZYK W. (1979), Organy kolegialne państwowych organizacji gospodarczych, Warsaw, UW - UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Chapter in monographs:
 • GÓRALCZYK W. (2018), Wolność vs kompetencyjność w prawie administracyjnym in: Wymiar wolności w prawie administracyjnym, M. Rogalski, Warsaw, OFICYNA WYDAWNICZA UCZELNI ŁAZARSKIEGO, s.85-98
 • GÓRALCZYK W. (2017), Aksjologia środków kierownictwa w administracji publicznej in: Aksjologia prawa administracyjnego, J. Zimmermann, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.745-763
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GÓRALCZYK W. (2012), Publiczne obowiązki, ograniczenia i przywileje prywatnego banku in: Prywatyzacja władzy publicznej. Publicyzacja sfery prywatnej, Jabłońska-Bonca J., -, POLTEXT, s.18
 • GÓRALCZYK W. (2009), Upoważnienie administracyjne i pełnomocnictwo w administracji in: Samorządowe kolegia odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji, Sieniawska K., Warsaw, MUINICIPIUM SA, s.220 - 238
 • GÓRALCZYK W. (2009), Kierownictwo w administracji - aspekty prawne in: 10 lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, Parchomiuk J., Kruk E., Ulijasz B., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.---
 • GÓRALCZYK W., GÓRALCZYK Z. (2006), Środowisko audytu sektora publicznego. in: Podręcznik audytu wewnętrznego, -, Warsaw, KSAP, s.-
 • GÓRALCZYK W. (2006), Tajemnica bankowa in: Prawo informacji. Prawo do informacji, Góralczyk W., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.247-276
 • GÓRALCZYK W., JEMIELNIAK J. (2001), Corporate Supervision of a Bank in the Form of a Joint Stock Company in: Report on Management, VI Edition: The Best Practices in Management, Bogdan Wawrzyniak, Warsaw, Wydawnictwo WSPiZ, s.---
Scientific Activities
Ph.D. Mentor:
 • 2013 Wpływ zintegrowanego systemu informatycznego na sprawność organizacyjną powiatowych urzędów pracy Doktorant: Adam Krzyżanowski
 • 2005 Stosunek członkostwa w otwartych funduszach emerytalnych Doktorant: Mariusz Maciejewski
 • 2004 Współczesne kierunki analizy języka prawnego Doktorant: Joanna Jemielniak
Participation in conferences:
 • Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, 2016
 • XXV Lat odrodzonego samorządu w Polsce, 2015
 • Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego nt.: „Kryzys Prawa Administracyjnego w Administracji Publicznej?”, 2012
 • Prawne uwarunkowania działalności organizacji pozarządowych, 2011
 • Zebranie Katedry Administracji i Prawa Administracyjnego ALK, 2009
 • Seminarium Interdyscyplinarne ALK, 2009
 • Konferencja francusko - niemiecko - polska poświęcona współpracy transgranicznej, 2009
 • Samorządowe Kolegia Odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji, 2009
 • Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, 2008
 • 10 lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, 2008
 • Zebranie Katedr, 2008
 • Zebranie Katedry 2007/2008, 2007
Membership in organizations:
2007–2010
, Institut International des Sciences Administartive
1998
, Towarzystwo Naukowe KUL (in Polish)
1993
, CASE
Activity educational innovations:
 • 2014–2014 Prowadzenie wykładu z prawa bankowego dla aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie 2014
 • 2012–2012 Administracja
 • 1997–2015 Prawo i administracja
 • 1989–1990 Opracowanie projektu ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
Additional Information
Consultancy:
PKO JSC
PKO Bank Polski SA
PKO JSC
Bank Handlowy JSC
Polish Securities and Exchange Commission
Jeantet & W. Góralczyk Legal Office
Legislation Committee
Economic Consulting "Partner"
Economic Cooperative "Ekspert"
Membership in internal committees and academic organizations:
2017
-, Kozminski University, Warsaw
2011–2015
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University, Member
2011
, The John Paul II Catholic University of Lublin
2008–2011
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University, Member
2007–2015
Ph.D. Student Disciplinary Commitee, Kozminski University, Member
2007–2015
Student Disciplinary Appeal Commitee, Kozminski University, Member
1997–2017
-, Kozminski University
Membership in management boards:
2011
Członek, CASE – Center for Social and Economic Research
1999–2000
Member, Creditreform Polska Sp. z o.o.
1993–1994
Member, LOT JSC