Information card 

Prof.
LECHOSŁAW GARBARSKI

Department of Marketing

Prof. LECHOSŁAW GARBARSKI

CV
History of scientific positions:
2004–2009
Full Professor, Warsaw School of Economics in Warsaw
2004
Full Professor, Chair of Market and Marketing, Warsaw School of Economics in Warsaw
1994
Full Professor, Department of Marketing, Kozminski University
1993–2004
Associate Professor, Chair of Market and Marketing, Warsaw School of Economics in Warsaw
1982–1993
Assistant Professor, Warsaw School of Economics in Warsaw
1976–1982
Research Assistant, Main School of Planning and Statistics
1976–1982
Research Assistant, Main School of Planning and Statistics
1975–1976
Assistant on scientific and technical matters, Institute of Economics and the Organization of Transaction, Main School of Planning and Statistics
Research area:
 • consumer behaviour
 • costs and effects of marketing
 • marketing
Internships:
1991
Middlesex Business School, Great Britain
1986
Ohio State University at Columbus, USA
1984
Swedish School of Economics and Business, Finland
1976
University of Economics, Bratislava, Slovakia
Scholarships/ / Awards:
2012
X Konkurs na Prace Naukowe ogłoszony przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.
Publications
Articles in scientific journals:
 • GARBARSKI L. (2018), Uwarunkowania kreatywności w działalności marketingowej, STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, 6, s.7-17
 • GARBARSKI L. (2016), Sustomer perception of marketing success of products, STUDIA EKONOMICZNE, 262, s.57-67
 • GARBARSKI L. (2016), Marketing education and image of marketing in Poland, ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO. POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING, 15/64/2016, s.18-28
 • GARBARSKI L. (2014), Marketing theretician and practicioners. One or two worlds?, MARKETING I RYNEK, 8, s.65-69
 • GARBARSKI L. (2014), Creating Value for the Organization through Marketing, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4, s.60-69
 • GARBARSKI L. (2014), Consumer behavior and brand extension sucess, HANDEL WEWNĘTRZNY (MARKETING RYNEK PRZEDSIĘBIORSTWO), 4, s.70-79
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GARBARSKI L. (2013), Book review: Marketing strategies of Polish enterprises on the international markets, MARKETING I RYNEK, 2, s.37-38
 • GARBARSKI L. (2013), Marketing - between Scylla's expectations and Charybda's indictments, TRANSFORMACJE, 1-2, s.343-357
 • GARBARSKI L. (2012), Zjawisko inercji w zachowaniach nabywczych, HANDEL WEWNĘTRZNY, wrzesień-październik, s.106-110
 • GARBARSKI L. (2012), Recenzja książki: Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, HANDEL WEWNĘTRZNY, 6, s.58-60
 • GARBARSKI L. (2012), Oceny sprawności marketingu, HANDEL WEWNĘTRZNY, 09-10, s.68-77
 • GARBARSKI L. (2012), Konsument a perspektywa instrumentalna i perspektywa klienta, KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 2, s.18-26
 • GARBARSKI L., Czarnecki A. (2007), Finansowanie działań marketingowych przez przedsiębiorstwa w Polsce, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 2(16), s.83-96
 • GARBARSKI L. (2003), Customer Acquiring and Retaining - Loyalty Programmes, STUDIA I PRACE - ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW SGH, 33, s.150-159
Editing of monographs:
 • GARBARSKI L., (2011), Marketing. Koncepcja skutecznych działań, Warsaw
Monographs:
 • GARBARSKI L. (2011), Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • GARBARSKI L. (2011), Marketing. Koncepcja skutecznych działań, Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • GARBARSKI L., Kaynak E., KIRPALANI M. (2009), Successfully Doing Business/Marketing in Eastern Europe, New York, ROUTLEDGE
 • TKACZYK J., GARBARSKI L. (2009), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego, Warsaw, PZU
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), Poradnik profesjonalnego likwidatora szkód, Warsaw, PZU
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., AWDZIEJ M., BOGUSŁAWSKA K., TKACZYK J. (2004), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • GARBARSKI L. (2004), Marketing. Przewodnik, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • GARBARSKI L., Wrzosek W. (2004), Strategie marketingowe, Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
Chapter in monographs:
 • GARBARSKI L., Białachowska A. (2018), Istota, uwarunkowania i efekty strategii kreowania rynku in: Nowe koncepcje w nauce o marketingu i rynkach, K. Żyminkowska, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s.70-82
 • OLEJNICZUK-MERTA A., GARBARSKI L. (2017), Segmentacja rynku - analiza krytyczna in: Consumer Behaviour. Globalization, new technologies, current trends, socio-cultural environment, Małgorzata Bartosik-Purgat, Warsaw, POLSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE, s.227-246
 • GARBARSKI L. (2016), Moc sprawcza marketingu w realizacji działań rynkowych przedsiębiorstw in: Moc sprawcza ludzi i organizacji, Lech W. Zacher, POLTEXT, s.495-512
 • GARBARSKI L. (2016), 'Motive force of marketing in the implementation of market activities of enterprises' in: Driving force of people and organizations, Lech Zacher, Warsaw, POLTEXT, s.495-512
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GARBARSKI L. (2012), Klasa wyższa - atrakcyjny czy spędzający sen z powiek segment rynku? in: BADANIA POLSKIEJ KLASY WYŻSZEJ, Małgorzata Bombol, Warsaw, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.111-128
 • GARBARSKI L. (2012), Słowo wstępne do wydania polskiego in: Marketing. Wprowadzenie, G. Armstrong, Ph. Kotler, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.16-17
 • GARBARSKI L. (2012), Desired, real and unwanted faces of marketing concept in: Marketing - actual problems and directions of evolution, Marcin Gębarowski, Lucyna Witek, Beata Zatwarnicka-Madura, Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, s.91-99
 • GARBARSKI L. (2012), Strategies in different stages of market development in: Marketing strategies, Wojciech Wrzosek, Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.146-177
 • GARBARSKI L. (2012), Ethical aspects of marketing activities in: Business, ethics, responsibility, Wojciech Gasparski, Warsaw, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, s.64-79
 • GARBARSKI L. (2011), Marketing concept in: Marketing. Koncepcja skutecznych działań, Garbarski L, Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.17-36
 • GARBARSKI L. (2011), Consumer and industrial buyer behavior in: Marketing. Koncepcja skutecznych działań, Garbarski L, Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.111-137
 • GARBARSKI L. (2011), Market segmentation in: Marketing. Koncepcja skutecznych działań, Garbarski L, Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.157-172
 • GARBARSKI L. (2011), Targeting in: Marketing. Koncepcja skutecznych działań, Garbarski L, Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.173-181
 • GARBARSKI L. (2011), Positioning in: Marketing. Koncepcja skutecznych działań, Garbarski L, Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.182-192
 • GARBARSKI L. (2011), Marketing concept in: Marketing. Kluczowe pojecia i praktyczne zastosowania, Garbarski L., Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.15-26
 • GARBARSKI L. (2011), Consumer and industrial buyer behavior in: Marketing. Kluczowe pojecia i praktyczne zastosowania, Garbarski L, Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.92-108
 • GARBARSKI L. (2011), Market segmentation in: Marketing. Kluczowe pojecia i praktyczne zastosowania, Garbarski L, Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.121-132
 • GARBARSKI L. (2011), Wybór rynku docelowego in: Marketing. Kluczowe pojecia i praktyczne zastosowania, Garbarski L, Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.133-141
 • GARBARSKI L. (2011), Pozycjonowanie in: Marketing. Kluczowe pojecia i praktyczne zastosowania, Lechosław Garbarski, Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.142-154
 • GARBARSKI L., KIRPALANI V. (2009), Consumer behaviour in: Successfully doing business/marketing in Eastern Europe, Garbarski L., Kirpalani V.H., Kaynak E., New York, ROUTLEDGE, s.42-98
 • GARBARSKI L. (2009), Education Evolution: The Case of Leon Kozminski Academy of Enrepreneurship and Management. in: Successfully Doing Business/Marketing in Eastern Europe, Garbarski L., Kirpalani V.H., Kaynak E., New York, ROUTLEDGE, s.126-133
 • GARBARSKI L. (2009), Społeczno-psychologiczne uwarunkowania zachowań konsumentów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej - nowych członków UE in: Konsument. Gospodarstwo domowe. Rynek. Polska-Europa, Kędzior Z., Jaciow M., Katowice, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, s.151-168
 • GARBARSKI L., TARANKO T. (2009), Koszty działań marketingowych w przedsiębiorstwach w Polsce in: Zeszyty Naukowe, -, Wrocław, AKADEMIA EKONOMICZNA WE WROCŁAWIU, s.-
 • GARBARSKI L. (2009), Koszty zmiany dostawcy jako determinanta zachowań uczestników rynku w warunkach niepewności in: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców., Garbarski L., Tkaczyk J., Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.148-157
 • GARBARSKI L., Czarnecki_ A. (2008), The financing of marketing activities in Poland's enterprises in the light of empirical studies in: Business environment in Poland: The selected managerial and economic aspects and their interconnections, Nowak A.Z., Glinka B., Hensel P., Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.90-104
 • GARBARSKI L. (2007), Finansowanie działań marketingowych przez przedsiębiorstwa w Polsce in: Problematyka Zarządzania. Pomiar efektywności marketingu, -, Warsaw, UW WZ - UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, s.83-96
 • GARBARSKI L. (2007), Perspektywy rozwoju koncepcji nowego luksusu w Polsce in: Konsument, gospodarstwo domowe, rynek, Kędzior Z., Katowice, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, s.52-78
 • GARBARSKI L. (2006), Wpływ zmian w marketingu na obszary badań marketingowych in: Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej, Mazurek - Łopacińska K., Wrocław, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, WROCŁAW, s.343-350
 • TKACZYK J., GARBARSKI L., DE POURBAIX P., TARANKO T., AWDZIEJ M. (2005), Jak kupują klienci indywidualni?; Rodzaje trudnych klientów i sztuka radzenia sobie z nimi; Profesjonalna obsługa klienta in: Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego, Lechosław Garbarski, Warsaw, PZU, s.---
 • GARBARSKI L. (2005), Wpływ pozyskiwania i utrzymywania nabywców na efektywność marketingu in: Efektywność marketingu, Wrzosek W., Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.84-122
 • GARBARSKI L. (2004), Strategie w różnych fazach rozwojowych rynku in: Strategie marketingowe, Wrzosek W., Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.115-141
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2015, Reviewer, HANDEL WEWNĘTRZNY
 • 2015, Reviewer, MARKETING I RYNEK
 • 2015, Reviewer, LOGISTYKA
 • 2015, Reviewer, ZESZYTY NAUKOWE SGGW
 • 2015, Reviewer, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS
 • 2013, "Volume I editor: The nature and circumstances of creating value by marketing", HANDEL WEWNĘTRZNY
 • 2011, Member of the Program Council, HANDEL WEWNĘTRZNY
 • 2011, Member of the Program Council, Świat Marketingu
Ph.D. Mentor:
 • 2012 Competitive strategies at medical services market Doktorant: Jończyk Przemysław
 • 2011 Development of educational offer of professional universities and regional job market Doktorant: Łęska Monika
 • 2011 Customer value development at B2B market Doktorant: Awdziej Marcin
 • 2010 Marketing activities iimpact on firm value Doktorant: Miskiewicz Tomasz
 • 2007 Functions and methods of marketing research at growth and mature markets Doktorant: Marciniak Beata
 • 2007 Wartości uznawane przez młodzież a pozycjonowanie produktów Doktorant: Pogorzelski Jacek
 • 2007 Obdarowywanie prezentami jako zjawisko społeczne i jego marketingowe konsekwencje Doktorant: Tkaczyk Jolanta
 • 2006 Marketinf of economic insurance for small and medium enterprises Doktorant: Duś Elwira
 • 2003 Marketing of eductaional services of higer eductaion Doktorant: Krzyżanowska Magdalena
 • 2002 Influence of sales promotions on the purchasing behavior of hyper-market shoppers for non-durable consumer goods in Poland Doktorant: Coughlin Patrick
Publication of reviews:
 • GARBARSKI L., (2009), review: Marketing bezpośredni M. Trojanowski, PROBLEMY ZARZĄDZANIA wydawca: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, strony: -
 • GARBARSKI L., (2009), Relacje z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa review: Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa E. Rudawska, MARKETING I RYNEK wydawca: UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, strony: Nr 4
 • GARBARSKI L., (2006), review: Dobra gospodarka S. Kwiatkowski, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION wydawca: WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, strony: -
Participation in conferences:
 • Profesjonalizacja kreatywności. III Konferencja Naukowa, 2018
 • Marketing development Perspectives, 2012
 • Polish Uppear Social Class, 2012
 • Konsument. Gospodarstwo domowe. Rynek. E-zachowania, 2011
 • Konsument. Gospodarstwo domowe. Rynek. Polska-Europa, 2009
 • Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, 2009
 • Konsument, gospodarstwo domowe, rynek, 2007
 • Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, 2004
 • Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, 2004
 • Gospodarka, przedsiębiorstwo i konsument a wyzwania europejskie, 2004
Membership in organizations:
2016–2018
, Polish Academy of Sciences
2000–2000
, American Academy of Marketing Science
Activity educational innovations:
 • 2011 Kozminski Advanced Management Program
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
2013
Faculty Development Board, Kozminski University, Member
2007–2008
Committee for PhD Studies and Diploma Nostrification, Kozminski University, Member
2003–2007
Committee for PhD Studies, Kozminski University, Member
1996
-, Kozminski University
Membership in management boards:
2012
Chairman, International Management School