Information card 

PhD
RENATA DYLĄG

Department of Accounting

PhD RENATA DYLĄG

CV
History of scientific positions:
2015
Senior Lecturer, Department of Accounting, Kozminski University
2001–2015
Assistant Professor, Department of Accounting, Kozminski University
1998–2001
Research Assistant, Department of Accounting, Leon Kozminski Academy of Enterpreneurship and Management
1994–1998
Research Assistant, University of Economics
Research area:
 • International Financial Reporting Standards
 • financial accounting
 • valuation
Publications
Articles in scientific journals:
 • DYLĄG R., PUCHALSKA E. (2014), Reporting on social and environmental issues, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 75, s.23-45
 • DYLĄG R., PUCHALSKA E. (2014), GRI Guidelines in the practice of social reporting in Poland, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 329, s.82-97
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KUCHARCZYK M., DYLĄG R. (2011), Recognising revenue from the Construction of Real Estate in financial statements of developers in Poland, Journal of Accounting and Management System, 1 (35), s.25-42
 • DYLĄG R. (2010), Application of fair value in measurement and presentation of property in financial statements of Polish real estate developers sector, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU, 28/2010, s.123-136
 • KUCHARCZYK M., DYLĄG R. (2010), Reporting problems for SME's according to IFRS for SME's, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6/2010, s.44-61
 • DYLĄG R. (2010), Accounting policy of listed companies in scope of revenue recognition resulting from property development contracts, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 55 (111), s.95-110
 • DYLĄG R. (2008), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a wartość godziwa, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, marzec, s.15-23
 • DYLĄG R., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2007), Wpływ połączenia spółek na prognozowany wynik finansowy spółki przejmującej w świetle rozwiązań ustawy o rachunkowości i MSSF3, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 467, s.107-123
 • DYLĄG R. (2007), Zakres i techniki ustalania wartości godziwej w MSR/MSSF i ustawie o rachunkowości, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 41(97), s.81-97
 • DYLĄG R. (2007), Zasady ujmowania przychodów i kosztów specyficznych dla firm z branży IT w świetle ustawy o rachunkowości, MSR/MSSF i US GAAP, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 39(95), s.21-33
 • CIEŚLAK I., DYLĄG R. (2005), Płace godziwe jako zasada zachowania kapitału ludzkiego, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 26(82), s.61-77
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., DYLĄG R. (2004), Addytywna funkcja produkcji w aspekcie rachunkowości zarządczej, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(71), s.33-37
 • DYLĄG R. (2002), The Critical Analysis of International and American Standards of the Pension Accounting, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 8, s.55-68
 • DYLĄG R. (2002), Analiza kapitałowa a zachodnie standardy rachunkowości emerytalnej, SYSTEMY CONTROLLINGOWE PRZEDSIĘBIORSTW I INSTYTUCJI, 948, s.54-62
Chapter in monographs:
 • DYLĄG R. (2014), Budżetowanie in: Managerial Accounting. Interpretation and analysis, D. Dobija, M. Kucharczyk, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.429-471
 • CIEŚLAK I., DYLĄG R. (2014), Standard costing and analysis of the deviations in: Managerial Accounting. Interpretation and analysis, Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk, Warsaw, Oficyna a Wolters Kluwer business, s.637-687
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DYLĄG R., PUCHALSKA E. (2013), Accounting policy versus creative accounting in: IFRS: Global Rules & Local Use, I. Indrichowska, D. Kubićkowa, -, DOSTAL JIRI– NAVEP, s.44-60
 • DYLĄG R. (2012), Wycena według wartości godziwej a kryzys finansowy in: KRYZYS FINANSOWY. Przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, Partycki S., Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.674-685
 • DYLĄG R., KUCHARCZYK B. (2011), Fair Value in Polish Commercial Bank Reporting in: Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage?, Kral B., Praga, Oeconomica Publishing House, University of Economics in Prague, s.67-91
 • DYLĄG R., KUCHARCZYK M. (2011), Shall the valuation of fair value assets be applied or not? Controversies connected with the valuation of biological assets in: Performance Mangement: Where to Look for Competitive Advantage?, Kral B., Praga, Oeconomica Publishing House, University of Economics in Prague, s.51-67
 • DYLĄG R. (2010), Fair value and valuation and presentation of property in financial statements of Polish real estate developers sector in: Through Crisis Reflection to Performance Enhancement, Vysoká škola ekonomická v Praze. Katedra manažerského účetnictví, Praga, UNIVERSITY OF ECONOMICS, PRAGUE; OECONOMICA PUBLISHING HOUSE, s.91-109
 • DYLĄG R. (2009), Budżetowanie in: Rachunkowość zarządcza, Dobija D., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.471-506
 • DYLĄG R., CIEŚLAK I. (2009), Rachunek kosztów standardowych i analiza odchyleń in: Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, Dobija D., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.507-552
 • DYLĄG R., KUCHARCZYK M. (2009), Zasady ujmowania przychodów w świetle ustawy o rachunkowości, MSSF/MSR i US GAAP in: Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, Kiziukiewicz T., Warsaw, DIFIN, s.131-144
 • DYLĄG R. (2008), Financial Reporting and Fair Value in: Intellectual Capital Accounting: Modern State and Perspectives of Development, -, Kharkiv, Kharkiv Institute of Business and Management, Ukraine, s.14-24
 • DYLĄG R. (2008), Fair Value in Comapnies' Financial Reporting in: General Accounting Theory - Evolution and Design for Efficiency, Górowski I., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.185-196
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., DYLĄG R. (2007), Wpływ połączenia spółek na prognozowany wynik finansowy spółki przejmującej w świetle rozwiązań ustawy o rachunkowości i MSSF3 in: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka, Krawczyk W., Kraków, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.---
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., DYLĄG R. (2006), Sprawozdawczość z zakresu kapitału intelektualnego uniwersytetów i jednostek badawczych. Pierwsze próby wdrożenia in: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka, Krawczyk W., Kraków, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.---
 • DYLĄG R. (2005), Balancing Performance and Compensation in: General Accounting Theory. Towards Balanced Development, Dobija M., Martin S., Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.301-309
 • DYLĄG R., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2005), Analityczna funkcja produkcji jako narzędzie budżetowania wynagrodzeń premiowych in: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, Krawczyk W., Kraków, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.123-135
 • DYLĄG R., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2004), Production Function. Accounting vs. Econometric Approach in: General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, Mieczysław Dobija, Susan Martin, Kraków, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, s.131-141
 • CIEŚLAK I., DYLĄG R. (2004), Analiza zgodności płacy z wartością kapitału ludzkiego in: Polska szkoła rachunkowości, Gmytrasiewicz M., Karmańskiej A., Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.---
 • DYLĄG R. (2004), Income Statement in: Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Dobija Dorota, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.41-65
 • DYLĄG R. (2004), Bilans majątkowy in: Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Dobija Dorota, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.21-41
 • DYLĄG R. (2004), Podstawowe koncepcje i zasady rachunkowości in: Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Dobija Dorota, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.9-21
 • DYLĄG R. (2003), Capital Analysis of Pension Fund Inflows and Outflows in: General Accounting Theory. In statu nascendi, Dobija Mieczysław, Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.00
Scientific Activities
Projects:
 • 2009–2011
Participation in conferences:
 • II International Conference: Finance and accounting for the sustainable development. Economy - ethics - environment, 2014
 • IFRS: Global Rules & Local Use, 2013
 • Kryzys finansowy - przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, 2012
 • Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage?, 2011
 • Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage?, 2011
 • The 6th Workshop on European Financing Reporting, 2010
 • Budżetowanie jako narzędzie zarządzania, 2010
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, 2009
 • General Accounting Theory IV - Evolution and Design for Efficiency, 2008
 • Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, 2006
 • General Accounting Theory III, 2005
Membership in organizations:
2010–2010
, European Accounting Association
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
2015
, Kozminski University, Warsaw
2007–2008
, Kozminski University
2007–2008
Commitee for Own Research Application and Articles of Association Evaluation, University of Economics, Chairman
2006–2009
, Kozminski University