Information card 

Prof. DOROTA DOBIJA

Prof.
DOROTA DOBIJA

Department of Accounting

Prof. DOROTA DOBIJA

CV
Research area:
 • audit
 • finance
 • intellectual capital
 • corporate governance
 • accounting
 • Corporate Social Responsibility
Internships:
2007
IESE Business School, Hiszpania
2002
University of Illinois, USA
1999
Lund University, Szwecja
1994
University of Hartford, USA
2009
Henley-on-Thames, Wielka Brytania
Scholarships/ / Awards:
2015
CEEMAN Central and East European Management Development Association.
2011
X Konkurs na Prace Naukowe ogłoszony przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.
Series of lectures:
2003
International Institute of Business
2002
International Institute of Business
Publications
Articles in scientific journals:
 • Argento D., DOBIJA D., GROSSI G. (2020), The disillusion of calculative practices in academia, QUALITATIVE RESEARCH IN ACCOUNTING AND MANAGEMENT, Vol. 17 No. 1, s.1-17
 • DOBIJA D., PUŁAWSKA K. (2019), Linking diversity on audit committees and financial reporting quality in Poland, EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL MANAGEMENT, online, s.online
 • DOBIJA D., GÓRSKA A., PIKOS A. (2019), The impact of accreditation agencies and other powerful stakeholders on the performance measurement in Polish universities, BALTIC JOURNAL OF MANAGEMENT, Vol. 14, Issue 1, s.84-102
 • DOBIJA D., GROSSI G., STRZELCZYK W. (2019), The impact of competing institutional pressures and logics on the use of performance measurement in hybrid universities, PUBLIC PERFORMANCE & MANAGEMENT REVIEW, online, s.28
 • DOBIJA D. (2019), Institutionalizing Corporate Governance Reforms in Poland: External Auditors’ Perspective, CENTRAL EUROPEAN MANAGEMENT JOURNAL, Vol. 27, No. 3/2019, s.28–54
 • DOBIJA D., GÓRSKA A., GROSSI G., STRZELCZYK W. (2019), Rational and symbolic uses of performance measurement: Experiences from Polish universities, ACCOUNTING, AUDITING & ACCOUNTABILITY JOURNAL, vol. 32, issue: 3, s.750-781
 • DOBIJA D. (2018), The Early Evolution of Corporate Control and Auditing: The English East India Company (1600-1640), ACCOUNTING AUDITING & ACCOUNTABILITY JOURNAL, 1, s.214-236
 • DOBIJA D., KRAVCHENKO G. (2017), Supervisory Board Composition and Firm Financial Performance: A Case of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 4, s.75-95
 • DOBIJA D., CIEŚLAK I., Iwuć K. (2016), Extended audit reporting An insight from the auditing profession in Poland, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 86 (142), s.95-117
 • PUŁAWSKA K., DOBIJA D. (2016), Boards of directors, audit committees and financial reporting quality. A systematic review, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 146, s.105-133
 • DOBIJA D., CIEŚLAK I. (2015), Corporate governance and financial reporting on the alternative newConnect market from the perspective of external auditors, PRAKSEOLOGIA, 157, s.39-59
 • DOBIJA D. (2015), Exploring audit committee practices: oversightof financial reporting and external auditors in Poland, JOURNAL OF MANAGEMENT & GOVERNANCE., 1, s.113-143
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CIEŚLAK I., DOBIJA D. (2013), Institutionalization of ethical codes as a tool for increasing credibility of auditors, PRAKSEOLOGIA, 154, s.135-170
 • KLIMCZAK K., DOBIJA D., Weistroffer H., ROZTOCKI N. (2012), Information technology investment announcements and market value in transition economies: Evidence from Warsaw Stock Exchange, JOURNAL OF STRATEGIC INFORMATION SYSTEMS, 21, s.308-319
 • DOBIJA D., CIEŚLAK I. (2012), Rozwój regulacji Unii Europejskiej w zakresie rewizji finansowej. Rys historyczny, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 69(125), s.7-22
 • DOBIJA D. (2011), Audyting jako element ładu korporacyjnego, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 64 (120), s.25-38
 • DOBIJA D., KLIMCZAK K. (2010), Development of accounting in Poland: Market efficiency and the value relevance of reported earnings, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ACCOUNTING, 3, s.356-374
 • DOBIJA D., ROSOLIŃSKA A. (2010), Intellectual enterpreneurship and credit risk assessment: the Polish experience, INTERNATIONAL JOURNAL OF LEARNING AND INTELLECTUAL CAPITAL, 1(7), s.23-39
 • DOBIJA D. (2010), Dylematy standaryzacji sprawozdawczości finansowej, wyceny i pomiaru ryzyka, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 113, s.5-14
 • DOBIJA D. (2010), Komitet audytu a nadzór nad biegłym rewidentem. Praktyka polskich spółek giełdowych, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 115, s.5-24
 • DOBIJA D. (2009), Problemy ustalania efektywności komitetów audytu - istniejący dorobek i kierunki dalszych badań, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 50(106), s.37-49
 • DOBIJA D., ROSOLIŃSKA A. (2009), Contracting for finances by entrepreneurial firms: the use of ICE information by credit analysts and busienss angels, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY, SYSTEMS, SCIENCE, 1(4), s.375-395
 • DOBIJA D. (2009), Rola komitetu audytu w zapewnieniu rzetelnego rozrachunku spółki. Aspekty regulacyjne, PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 1, s.87-96
 • DOBIJA D. (2009), O procesach standaryzacyjnych w rachunkowości, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(98), s.42-49
 • DOBIJA D. (2008), Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Łódźkiego. Zespół z liderem klasy światowej, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 42(98), s.17-18
 • DOBIJA D. (2007), A Method for Comparing GDP per Capita, EMERGO. JOURNAL OF TRANSFORMING ECONOMIES AND SOCIETIES, 1(12), s.13-22
 • DOBIJA D., DOBIJA M. (2006), Deterministyczna premia za ryzyko?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(78), s.6-11
 • DOBIJA D., DOBIJA M. (2006), Premia za ryzyko jako stała ekonomiczna, EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 6(677), s.11-19
 • DOBIJA D. (2005), Metoda pomiaru kapitału kreatywności, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 26(82), s.77-85
 • DOBIJA D., DOBIJA M. (2005), O istnieniu i prawach zachowania kapitału, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(72), s.8-16
 • DOBIJA D. (2004), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego w organizacjach działających w nowej gospodarce, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 1(105), s.3-8
 • DOBIJA D. (2003), Pomiar zasobów intelektualnych firmy, STUDIA I PRACE - ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW SGH, 36, s.125-145
 • DOBIJA D. (2003), O naturze kapitału, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 18, s.3-15
 • DOBIJA D. (2003), Dowód na istnienie kapitału intelektualnego, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(63), s.33-41
 • DOBIJA D. (2002), Zasoby niewymierne w firmie i możliwości ich raportowania dla interesariuszy firmy, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 9(64), s.31-41
 • DOBIJA D. (2002), Pomiar kapitału ludzkiego i możliwości raportowania wyników, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 5/2, s.27-39
 • DOBIJA D. (2001), Koszty ryzyka i syntetyczny wskaźnik ryzyka jednostki, ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE, 557, s.75-81
Editing of monographs:
 • KUCHARCZYK M., DOBIJA D., (red.), (2014), Managerial Accounting. Interpretation and analysis, Warsaw
 • DOBIJA D., KOŁADKIEWICZ I., (red.), (2011), Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Warsaw
Monographs:
 • KUCHARCZYK M., DOBIJA D. (2014), Managerial Accounting. Interpretation and analysis, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • DOBIJA D. (2014), Audyt finansowy we współczesnych systemach społecznych. Funkcje i praktyka, WOLTERS KLUWER
 • DOBIJA D., KOŁADKIEWICZ I. (2011), Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • DOBIJA D., KOŁADKIEWICZ I., CIEŚLAK I., KLIMCZAK K. (2011), Komitety rad nadzorczych, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • DOBIJA D., KUCHARCZYK M. (2009), Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • DOBIJA D. (2004), Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • DOBIJA D. (2003), Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR-ZARZĄD
 • DOBIJA D. (2003), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • DOBIJA D., Dobija M. (1999), Podręcznik do rachunkowości zarządczej, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Chapter in monographs:
 • DOBIJA D., MAZUREK G., ROZTOCKI N., Weistroffer H. (2018), What Attracts the Best Information Technology Talents?Employer Brandingin Transition Economies in: Twenty-fourth Americas Conference on Information Systems, New Orleans, 2018, -, SCHLOSS DAGSTUHL, s.10
 • DOBIJA D., GÓRSKA A., HAŁAS-DEJ S. (2018), The Case of Poland in: Business and Society - Making management education relevant for the 21st Century, D. Purg, A. Bracek Lalic, J. A. Pope, SPRINGER, s.137-158
 • DOBIJA D., GÓRSKA A., HAŁAS-DEJ S. (2018), Management and Leadership Development Needs: The Case of Poland in: Business and Society, Purg D., Bracek Lalić A., Pope J.A., SPRINGER, s.137-158
 • DOBIJA D., HAŁAS-DEJ S. (2017), Higher Education in Management: The Case of Poland in: The Future of Management Education, Dameron, Stéphanie, Durand, Thomas, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.277-294
 • DOBIJA D., HAŁAS-DEJ S. (2017), Challenges, changes and new paradigms facing executive education in Poland in: Contemporary University and Quality Academic Cultures, Sułkowski P., PETER LANG, s.79-98
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DOBIJA D. (2014), Organizations and Accounting in: Managerial Accounting. Interpretation and analysis, Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.17-50
 • DOBIJA D. (2014), Koszty wspólne in: Managerial Accounting. Interpretation and analysis, D. Dobija, M. Kucharczyk, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.473-505
 • DOBIJA D. (2011), Rola rachunkowości w zapewnieniu ładu korporacyjnego in: Corporate Governance. An academic textbook, Dobija D., Koładkiweicz I., WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.460-484
 • KUCHARCZYK M., DOBIJA D. (2011), Katedra Rachunkowości in: History of Accounting Departments in Polish Universities, Sławomir Sojak, STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE, s.29 - 54
 • DOBIJA D. (2010), Kapitał intelektualny a wyniki przedsiębiorstwa in: Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe, Mączyńska E., Messner Z., POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.9-19
 • DOBIJA D. (2009), Globalne standardy rachunkowości. Czy strategia kodyfikacji przyczyni się do rozwoju rachunkowości? in: Problemy współczesnej rachunkowości, pod redakcją naukową pracowników Katedry Rachunkowości SGH, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.103-111
 • DOBIJA D. (2009), Koszty wspólne i ich alokacje in: Rachunkowość zarządcza. Wspomaganie decyzji. Kontrola, Aspekty behawioralne, Dobija D. Kucharczyk M., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.155-184
 • DOBIJA D. (2009), Funkcje i rola rachunkowości zarządczej in: Rachunkowość zarządcza. Wspomaganie decyzji. Kontrola, Aspekty behawioralne, Dobija D, Kucharczyk M., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.13-45
 • DOBIJA D., ROSOLIŃSKA A. (2008), New Challenges for Financing Business in the Knowledge-Based Economy in: Knowledge-Based Economy as Factor of Competitiveness and Economic Growth, Runiewicz-Wardyn M., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.63-83
 • DOBIJA D., ROSOLIŃSKA A. (2008), Pomiar i wycena zasobów wiedzy in: Zarządzanie Wiedzą, Jemielniak D., Koźmiński A.K., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.273-330
 • DOBIJA D. (2008), Developments of Corporate Governance in Poland. Implications for Accounting in: General Accounting Theory. Evolution and Design fof Efficiency, Górowski I., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.121-137
 • DOBIJA D. (2008), Pomiar zysku w rachunkowości in: Teoria rachunkowości (w jęz. rosyjskim), -, ---, s.188-240
 • DOBIJA D. (2006), Rola standardów rachunkowości w efektywnych systemach nadzoru korporacyjnego in: Standardy Rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, Messner Z., AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, s.95-108
 • DOBIJA D. (2006), Struktura i rozwój zawodu księgowego w Polsce. Perspektywa historyczna i stan obecny in: Teoria rachunkowości, ---, UNIWERSYTET EKONOMICZNO-TECHNICZNY W ŻYTOMIERZU, s.---
 • DOBIJA D. (2005), Wartość dodana i kapitał intelektualny przedsiębiorstwa in: Teoria rachunkowości w zarysie, Dobija Mieczysław, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.203-228
 • DOBIJA D. (2005), Pomiar zysku i wartości przedsiębiorstwa in: Teoria rachunkowości w zarysie, Dobija Mieczysław, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.113-157
 • DOBIJA D. (2005), Kapitał jako podstawowa kategoria ekonomii i rachunkowości in: Teoria rachunkowości w zarysie, Dobija Mieczysław, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.11-42
 • DOBIJA D. (2005), Can Creativity be Measured in Monetary Terms? in: General Accounting Theory. Towards Balanced Development, Dobija M., Martin S., WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.1-7
 • DOBIJA D. (2005), A Method for Cooparing GDP per Capita in: General Accounting Theory. Towards Balanced Development, Dobija M., Martin S., WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.13-24
 • DOBIJA D. (2004), Pomiar kapitału intelektualnego w organizacji in: Wyzwania globalizacji. Odpowiedzi przedsiębiorstw, Koładkiewicz Izabela, Kozioł Waldemar, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • DOBIJA D. (2004), About nature of capital in: General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, Dobija M., Martin S., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • DOBIJA D. (2004), Accounting for Cost of Risk in: General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, Dobija M., Martin S., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • DOBIJA D. (2004), Human Capital Reporting in the Knowledge-based Economy in: The Knowledge Based Economy in Transition Countries. Selected Issues, Piech Krzysztof, UNIVERSITY COLLEGE LONDON, SCHOOL OF SLAVONIC AND EAST EUROPEAN STUDIES, s.289-314
 • DOBIJA D. (2003), Jak mierzyć i sprawozdawać kapitał ludzki i intelektualny firmy? in: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, Zarzecki D., FUNDACJA NA RZECZ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.215-234
 • DOBIJA D. (2003), Metodyka szacowania wiedzy in: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wawrzyniak Bogdan, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • DOBIJA D. (2003), Raportowanie wyników pomiaru kapitału ludzkiego in: Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Dobija Dorota, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, s.181-196
 • DOBIJA D. (2003), Rachunkowość zasobów ludzkich in: Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Dobija Dorota, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, s.131-147
 • DOBIJA D. (2003), How to Place Intellectual Assets into a Balance Sheet in: General Accounting Theory in statu nascendi, Dobija Mieczysław, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.---
 • DOBIJA D. (2003), Rola kapitału intelektualnego organizacji w teorii kontraktów in: Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Sojak S., WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MIKOLAJA KOPERNIKA, s.---
 • DOBIJA D. (2002), Money and Exchange Value Concept as the Background for Accounting Measurement in: Monetary Unit Stability in Holistic Approach, Mieczysław Dobija, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • DOBIJA D. (2001), Intellectual Product and Intellectual Capital in: Intellectual Product and Intellectual Capital, Kwiatkowski S., Stowe Ch., Nieborów k Łowicza, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.209-236
 • DOBIJA D. (2001), Intellectual Capital, Intellectual Entrepreneurship - A Challenge for the Accounting Theory in: Report on Management: Knowledge Management: Information - Human Capital - Creativity, ---, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
Scientific Activities
Projects:
 • 2008–2011 Komitety audytu i wynagrodzenia jako mechanizmy usprawniające funkcjonowanie rad nadzorczych – doświadczenia polskie i zagraniczne
 • 2016–2018 Skilled Business Leaders for Skilled Europe (Lead4Skills)
 • 2016 Skilled Business Leaders for Skilled Europe (Lead4Skills)
 • 2014–2015 Ogólnopolska platforma informacyjna o potencjale innowacyjnym Inventorum
 • 2011–2013 Reform of corporate governance. The experience of the auditors
 • 2016–2018 Cechy komitetów audytu a jakość sprawozdawczości finansowej
 • 2016–2019 Measurement and communication of performance in higher education sector. A comparative study of Poland and Nordic countries
 • 2016–2016 Management and Leadership Development Needs
Ph.D. Mentor:
 • 2010 Wartość godziwa w wycenie bilansowej aktywów bankowych Doktorant: Barbara Kucharczyk
 • 2009 Intellectual Entrepreneurship in Latvia Doktorant: Sennikova Irina
Participation in conferences:
 • QRAM Journal Workshop, 2018
 • EURAM 2016, 2016
 • Nadzór korporacyjny - perspektywa inwestorów instytucjonalnych, 2016
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Sprawozdawczość i rewizja finansowa- uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, 2015
 • International Conference for Critical Accounting ICCA, 2015
 • Critical Perspectives on Accounting, 2014
 • The Seventh Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting - APIRA 2013., 2013
 • 36th Annual Congress of the European Accounting Association 2013, 2013
 • 2013 Auditing Section Midyear Conference, 2013
 • 9th Workshop On Corporate Governance, 2012
 • 35th Annual Congress of the European Accounting Association, 2012
 • Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo, 2009
 • Zagrożenia w działalości gospodarczej a prawo bilansowe, 2009
 • 5th Workshop on Management and Accounting in Historical Perspective, 2008
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości - Rachunkowość XXI wieku - system czy proces, 2008
 • General Accounting Theory IV - Evolution and Design for Efficiency, 2008
 • 31th Annual Congress of the European Accounting Association, 2008
 • III Ogólnopolski Kongres MBA, 2007
 • European Accounting Congress, 2007
 • 30th Annual Congress of the European Accounting Association, 2007
 • 1st Workshop on Visualizing, Measuring and Managing Intangibles and Intellectual Capital, 2005
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, 2003
 • Wspólna Konferencja Wydziału Zarządzania UW i WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, 2003
 • How to Report Human Capital and Intellectual Assets?, 2003
 • General Accounting Theory in statu nascendi, 2003
 • The Knowledge-Based Economy in CEE, 2003
 • Going International from an Emerging Economy: Corporate Experience and the Business School Challenge, 2001
 • European Foundation for Management Development 9th Annual Conference, 2001
 • 24th Annual Congress of the European Accounting Association, 2001
Membership in organizations:
2014
2014
2004
, IESE Alumni Association
2004
, Polish Accounting Association
1996
, European Accounting Association
1996
, EURAM
Additional Information
Consultancy:
Chartered Accountant, Accountants Association in Poland
BDO
Polish Institute of Directors
Warsaw Stock Exchange
National Foresight Programme Poland 2020
ABE Poland