Information card 

Prof. DOROTA DOBIJA

Prof.
DOROTA DOBIJA

Department of Accounting

Prof. DOROTA DOBIJA

CV
History of scientific positions:
1998–2005
Assistant Professor, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management
1996–1998
Lecturer, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management
1992–1996
Ph.D student, Cracow University of Economics
Performed academic and organizational function:
2015.10
Faculty Development Board, Kozminski University, Warsaw
2015.09
, Kozminski University, Warsaw
2014.04
Rada Programowa studiów II stopnia kierunku finanse i rachunkowość w języku angielskim Akademii Leona Koźmińskiego, Kozminski University, Warsaw
2013.04–2015.08
Faculty Development Board, Leon Koźminski University
2012.10–2015.09
Commission for The Human Resources Excellence in Research Accreditation, Kozminski University
2011.11–2015.08
Academic Research Board, Kozminski University
2011.11–2013.03
Faculty Development Board, Kozminski University
2011.11–2015.08
Doctoral Procedure Committee - Management, Kozminski University
2011.11–2012.07
Executive ISBEE Committee, Kozminski University
2011.11–2015.08
Academic Research Board, Kozminski University
2011.11
Advisory Board "English Track", Kozminski University
2011.10–2015.08
Quality Assurance Committee of Master Theses in Law and Finance, Kozminski University
2011.04–2013.04
, Vilnius University
2011.02–2015.08
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University
2010.09–2013.06
, Kozminski University
2010.06–2015.08
, Kozminski University
2009.10–2015.08
Program Board of Kozmiński International Business School, Kozminski University
2009.10–2012.09
Faculty Assessment Committee, Kozminski University
2009.07–2015.08
Doctoral Studies Program Board, Kozminski University
2008.10–2011.08
Editorial Board, Kozminski University
2008.10–2011.08
Koźmiński University Medal Committee, Kozminski University
2008.09–2009.09
Advisory Board "English Track", Kozminski University
2008.09–2011.02
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University
2007.12–2011.08
Ph.D. Student Disciplinary Appeal Committee, Kozminski University
2007.11–2007.11
Kozmiński Business School Doctoral Committee, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management in Warsaw
2007.11–2007.11
Commission for Academic Research, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management in Warsaw
2007.11–2008.09
Advisory Board "English Track", Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management in Warsaw
2007.11
Young Faculty Assessment Committee, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management in Warsaw
2007.10–2009.09
Faculty Assessment Committee, Kozminski University
2007.10–2008.05
Doctoral Procedure and Diploma Recognition Committee, Kozminski University
2007.10–2011.08
Academic Research Board, Kozminski University
2007.09–2010.09
, Kozminski University
2007.03–2008.09
Young Faculty Assessment Committee, Kozminski University
2006.11–2007.11
Advisory Board "English Track", Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management in Warsaw
2006.04–2012.10
, Kozminski University
2005.11–2007.11
Koźmiński Business Graduate School Programs Committee, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management in Warsaw
2005.10
, Kozminski University
2000.11–2007.11
, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management
2000.11–2006.11
Advisory Board "English Track", Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management in Warsaw
Research area:
 • accounting
 • Corporate Social Responsibility
 • intellectual capital
 • audit
 • corporate governance
 • finance
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
..00
Euro*MBA, USA
..00
Euro*MBA, USA
..00
University of Greenwich, United Kingdom
..00
Ecole Superieure des Sciences Commerciales d'Anger, USA
..00
Sam Huston University, USA
..00
University of Illinois at Urbana Champaign, USA
..00
Arizona State University, USA
..00
Grand Valley University, USA
Internships:
..00
Henley-on-Thames, United Kingdom
..00
IESE Business School, Espanola
..00
University of Illinois, USA
..00
Lund University, Sweden
..00
University of Hartford, USA
Scholarships/ / Awards:
2015
CEEMAN Central and East European Management Development Association.
2011
X Konkurs na Prace Naukowe ogłoszony przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.
Series of lectures:
..00
International Institute of Business, Ukraine
..00
International Institute of Business, Ukraine
Publications
Articles in scientific journals:
 • DOBIJA D. (2018), The Early Evolution of Corporate Control and Auditing: The English East India Company (1600-1640), ACCOUNTING AUDITING & ACCOUNTABILITY JOURNAL, 1, s.214-236
 • DOBIJA D., KRAVCHENKO G. (2017), Supervisory Board Composition and Firm Financial Performance: A Case of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 4, s.75-95
 • SKORULSKA K., DOBIJA D. (2016), Boards of directors, audit committees and financial reporting quality. A systematic review, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 146, s.105-133
 • DOBIJA D., CIEŚLAK I., Iwuć K. (2016), Extended audit reporting An insight from the auditing profession in Poland, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 86 (142), s.95-117
 • DOBIJA D., CIEŚLAK I. (2015), Corporate governance and financial reporting on the alternative newConnect market from the perspective of external auditors, PRAKSEOLOGIA, 157, s.39-59
 • DOBIJA D. (2015), Exploring audit committee practices: oversightof financial reporting and external auditors in Poland, JOURNAL OF MANAGEMENT & GOVERNANCE, 1, s.113-143
 • CIEŚLAK I., DOBIJA D. (2013), Institutionalization of ethical codes as a tool for increasing credibility of auditors, PRAKSEOLOGIA, 154, s.135-170
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KLIMCZAK K., DOBIJA D., Weistroffer H., ROZTOCKI N. (2012), Information technology investment announcements and market value in transition economies: Evidence from Warsaw Stock Exchange, JOURNAL OF STRATEGIC INFORMATION SYSTEMS, 21, s.308-319
 • DOBIJA D., CIEŚLAK I. (2012), Rozwój regulacji Unii Europejskiej w zakresie rewizji finansowej. Rys historyczny, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 69(125), s.7-22
 • DOBIJA D. (2011), Audyting jako element ładu korporacyjnego, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 64 (120), s.25-38
 • DOBIJA D., KLIMCZAK K. (2010), Development of accounting in Poland: Market efficiency and the value relevance of reported earnings, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ACCOUNTING, 3, s.356-374
 • DOBIJA D. (2010), Komitet audytu a nadzór nad biegłym rewidentem. Praktyka polskich spółek giełdowych, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 115, s.5-24
 • DOBIJA D., ROSOLIŃSKA A. (2010), Intellectual enterpreneurship and credit risk assessment: the Polish experience, INTERNATIONAL JOURNAL OF LEARNING AND INTELLECTUAL CAPITAL, 1(7), s.23-39
 • DOBIJA D. (2010), Dylematy standaryzacji sprawozdawczości finansowej, wyceny i pomiaru ryzyka, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 113, s.5-14
 • DOBIJA D. (2009), Rola komitetu audytu w zapewnieniu rzetelnego rozrachunku spółki. Aspekty regulacyjne, PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 1, s.87-96
 • DOBIJA D. (2009), O procesach standaryzacyjnych w rachunkowości, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(98), s.42-49
 • DOBIJA D. (2009), Problemy ustalania efektywności komitetów audytu - istniejący dorobek i kierunki dalszych badań, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 50(106), s.37-49
 • DOBIJA D., ROSOLIŃSKA A. (2009), Contracting for finances by entrepreneurial firms: the use of ICE information by credit analysts and busienss angels, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY, SYSTEMS, SCIENCE, 1(4), s.375-395
 • DOBIJA D. (2008), Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Łódźkiego. Zespół z liderem klasy światowej, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 42(98), s.17-18
 • DOBIJA D. (2007), A Method for Comparing GDP per Capita, EMERGO. JOURNAL OF TRANSFORMING ECONOMIES AND SOCIETIES, 1(12), s.13-22
 • DOBIJA D., DOBIJA M. (2006), Deterministyczna premia za ryzyko?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(78), s.6-11
 • DOBIJA D., DOBIJA M. (2006), Premia za ryzyko jako stała ekonomiczna, EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 6(677), s.11-19
 • DOBIJA D., DOBIJA M. (2005), O istnieniu i prawach zachowania kapitału, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(72), s.8-16
 • DOBIJA D. (2005), Metoda pomiaru kapitału kreatywności, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 26(82), s.77-85
 • DOBIJA D. (2004), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego w organizacjach działających w nowej gospodarce, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 1(105), s.3-8
 • DOBIJA D. (2003), Pomiar zasobów intelektualnych firmy, STUDIA I PRACE - ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW SGH, 36, s.125-145
 • DOBIJA D. (2003), O naturze kapitału, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 18, s.3-15
 • DOBIJA D. (2003), Dowód na istnienie kapitału intelektualnego, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(63), s.33-41
 • DOBIJA D. (2002), Pomiar kapitału ludzkiego i możliwości raportowania wyników, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 5/2, s.27-39
 • DOBIJA D. (2002), Zasoby niewymierne w firmie i możliwości ich raportowania dla interesariuszy firmy, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 9(64), s.31-41
 • DOBIJA D. (2001), Koszty ryzyka i syntetyczny wskaźnik ryzyka jednostki, ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE, 557, s.75-81
Editing of monographs:
 • KUCHARCZYK M., DOBIJA D., (red.), (2014), Managerial Accounting. Interpretation and analysis, Warsaw
 • DOBIJA D., KOŁADKIEWICZ I., (red.), (2011), Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Warsaw
Monographs:
 • KUCHARCZYK M., DOBIJA D. (2014), Managerial Accounting. Interpretation and analysis, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • DOBIJA D. (2014), Audyt finansowy we współczesnych systemach społecznych. Funkcje i praktyka, Warsaw, WOLTERS KLUWER
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DOBIJA D., KOŁADKIEWICZ I. (2011), Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • DOBIJA D., KOŁADKIEWICZ I., CIEŚLAK I., KLIMCZAK K. (2011), Komitety rad nadzorczych, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • DOBIJA D., KUCHARCZYK M. (2009), Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • DOBIJA D. (2004), Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • DOBIJA D. (2003), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • DOBIJA D. (2003), Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, -, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR-ZARZĄD
 • DOBIJA D., Dobija M. (1999), Podręcznik do rachunkowości zarządczej, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Chapter in monographs:
 • DOBIJA D., GÓRSKA A., HAŁAS-DEJ S. (2018), The Case of Poland in: Business and Society - Making management education relevant for the 21st Century, D. Purg, A. Bracek Lalic, J. A. Pope, SPRINGER, s.137-158
 • DOBIJA D., GÓRSKA A., HAŁAS-DEJ S. (2018), Management and Leadership Development Needs: The Case of Poland in: Business and Society, Purg D., Bracek Lalić A., Pope J.A., SPRINGER, s.137-158
 • DOBIJA D., HAŁAS-DEJ S. (2017), Challenges, changes and new paradigms facing executive education in Poland in: Contemporary University and Quality Academic Cultures, Sułkowski P., PETER LANG, s.79-98
 • DOBIJA D., HAŁAS-DEJ S. (2017), Higher Education in Management: The Case of Poland in: The Future of Management Education, Dameron, Stéphanie, Durand, Thomas, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.277-294
 • DOBIJA D. (2014), Koszty wspólne in: Managerial Accounting. Interpretation and analysis, D. Dobija, M. Kucharczyk, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.473-505
 • DOBIJA D. (2014), Organizations and Accounting in: Managerial Accounting. Interpretation and analysis, Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.17-50
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KUCHARCZYK M., DOBIJA D. (2011), Katedra Rachunkowości in: History of Accounting Departments in Polish Universities, Sławomir Sojak, Warsaw, STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE, s.29 - 54
 • DOBIJA D. (2011), Rola rachunkowości w zapewnieniu ładu korporacyjnego in: Corporate Governance. An academic textbook, Dobija D., Koładkiweicz I., Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.460-484
 • DOBIJA D. (2010), Kapitał intelektualny a wyniki przedsiębiorstwa in: Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe, Mączyńska E., Messner Z., Warsaw, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.9-19
 • DOBIJA D. (2009), Koszty wspólne i ich alokacje in: Rachunkowość zarządcza. Wspomaganie decyzji. Kontrola, Aspekty behawioralne, Dobija D. Kucharczyk M., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.155-184
 • DOBIJA D. (2009), Globalne standardy rachunkowości. Czy strategia kodyfikacji przyczyni się do rozwoju rachunkowości? in: Problemy współczesnej rachunkowości, pod redakcją naukową pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.103-111
 • DOBIJA D. (2009), Funkcje i rola rachunkowości zarządczej in: Rachunkowość zarządcza. Wspomaganie decyzji. Kontrola, Aspekty behawioralne, Dobija D, Kucharczyk M., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.13-45
 • DOBIJA D. (2008), Pomiar zysku w rachunkowości in: Teoria rachunkowości (w jęz. rosyjskim), -, Kijów, ---, s.188-240
 • DOBIJA D., ROSOLIŃSKA A. (2008), New Challenges for Financing Business in the Knowledge-Based Economy in: Knowledge-Based Economy as Factor of Competitiveness and Economic Growth, Runiewicz-Wardyn M., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.63-83
 • DOBIJA D., ROSOLIŃSKA A. (2008), Pomiar i wycena zasobów wiedzy in: Zarządzanie Wiedzą, Jemielniak D., Koźmiński A.K., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.273-330
 • DOBIJA D. (2008), Developments of Corporate Governance in Poland. Implications for Accounting in: General Accounting Theory. Evolution and Design fof Efficiency, Górowski I., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.121-137
 • DOBIJA D. (2006), Rola standardów rachunkowości w efektywnych systemach nadzoru korporacyjnego in: Standardy Rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, Messner Z., Katowice, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, s.95-108
 • DOBIJA D. (2006), Struktura i rozwój zawodu księgowego w Polsce. Perspektywa historyczna i stan obecny in: Teoria rachunkowości, ---, Żytomierz, UNIWERSYTET EKONOMICZNO-TECHNICZNY W ŻYTOMIERZU, s.---
 • DOBIJA D. (2005), Wartość dodana i kapitał intelektualny przedsiębiorstwa in: Teoria rachunkowości w zarysie, Dobija Mieczysław, Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.203-228
 • DOBIJA D. (2005), Pomiar zysku i wartości przedsiębiorstwa in: Teoria rachunkowości w zarysie, Dobija Mieczysław, Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.113-157
 • DOBIJA D. (2005), Kapitał jako podstawowa kategoria ekonomii i rachunkowości in: Teoria rachunkowości w zarysie, Dobija Mieczysław, Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.11-42
 • DOBIJA D. (2005), Can Creativity be Measured in Monetary Terms? in: General Accounting Theory. Towards Balanced Development, Dobija M., Martin S., Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.1-7
 • DOBIJA D. (2005), A Method for Cooparing GDP per Capita in: General Accounting Theory. Towards Balanced Development, Dobija M., Martin S., Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.13-24
 • DOBIJA D. (2004), Human Capital Reporting in the Knowledge-based Economy in: The Knowledge Based Economy in Transition Countries. Selected Issues, Piech Krzysztof, London, UNIVERSITY COLLEGE LONDON, SCHOOL OF SLAVONIC AND EAST EUROPEAN STUDIES, s.289-314
 • DOBIJA D. (2004), About nature of capital in: General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, Dobija M., Martin S., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • DOBIJA D. (2004), Accounting for Cost of Risk in: General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, Dobija M., Martin S., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • DOBIJA D. (2004), Pomiar kapitału intelektualnego w organizacji in: Wyzwania globalizacji. Odpowiedzi przedsiębiorstw, Koładkiewicz Izabela, Kozioł Waldemar, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • DOBIJA D. (2003), Rachunkowość zasobów ludzkich in: Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Dobija Dorota, Warsaw, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, s.131-147
 • DOBIJA D. (2003), Raportowanie wyników pomiaru kapitału ludzkiego in: Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Dobija Dorota, Warsaw, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, s.181-196
 • DOBIJA D. (2003), Metodyka szacowania wiedzy in: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wawrzyniak Bogdan, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • DOBIJA D. (2003), Rola kapitału intelektualnego organizacji w teorii kontraktów in: Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Sojak S., Toruń, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MIKOLAJA KOPERNIKA, s.---
 • DOBIJA D. (2003), How to Place Intellectual Assets into a Balance Sheet in: General Accounting Theory in statu nascendi, Dobija Mieczysław, Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.---
 • DOBIJA D. (2003), Jak mierzyć i sprawozdawać kapitał ludzki i intelektualny firmy? in: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, Zarzecki D., Szczecin, FUNDACJA NA RZECZ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.215-234
 • DOBIJA D. (2002), Money and Exchange Value Concept as the Background for Accounting Measurement in: Monetary Unit Stability in Holistic Approach, Mieczysław Dobija, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • DOBIJA D. (2001), Intellectual Product and Intellectual Capital in: Intellectual Product and Intellectual Capital, Kwiatkowski S., Stowe Ch., Nieborów k Łowicza, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.209-236
 • DOBIJA D. (2001), Intellectual Capital, Intellectual Entrepreneurship - A Challenge for the Accounting Theory in: Report on Management: Knowledge Management: Information - Human Capital - Creativity, ---, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
Scientific Activities
National projects:
 • ..14:00:00–..14:00:00 Cechy komitetów audytu a jakość sprawozdawczości finansowej
 • ..00:00:00–..00:00:00 Measurement and communication of performance in higher education sector. A comparative study of Poland and Nordic countries
 • ..13:54:00–..13:55:00 Ogólnopolska platforma informacyjna o potencjale innowacyjnym Inventorum
International projects:
 • ..00:00:00–..00:00:00 Skilled Business Leaders for Skilled Europe (Lead4Skills), GÓRSKA A., DOBIJA D., HAŁAS-DEJ S.
 • ..00:00:00 Skilled Business Leaders for Skilled Europe (Lead4Skills)
 • ..00:00:00–..00:00:00 Management and Leadership Development Needs, GÓRSKA A., DOBIJA D., HAŁAS-DEJ S.
Editing of scientific journal:
 • 2013, Editorial Advisory Board, JOURNAL OF BUSINESS CASE STUDIES
 • 2012, Editor-in-Chief, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE
 • 2011, Editorial Advisory Board, Kozminski Working Papers
 • 2011, Reviewer, INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT
 • 2009, Editor-in-Chief, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
 • 2009, Editor-in-Chief, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
 • 2009, Editorial Advisory Board, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY SYSTEMS SCIENCE
 • 2009, Editorial Advisory Board, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACCOUNTING
 • 2009, Editorial Advisory Board, JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT
Ph.D. Mentor:
 • 2010 Wartość godziwa w wycenie bilansowej aktywów bankowych Doktorant: Barbara Kucharczyk
 • 2009 Intellectual Entrepreneurship in Latvia Doktorant: Sennikova Irina
Participation in conferences:
 • EURAM 2016, 2016
 • Nadzór korporacyjny - perspektywa inwestorów instytucjonalnych, 2016
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Sprawozdawczość i rewizja finansowa- uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, 2015
 • International Conference for Critical Accounting ICCA, 2015
 • Critical Perspectives on Accounting, 2014
 • The Seventh Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting - APIRA 2013., 2013
 • 36th Annual Congress of the European Accounting Association 2013, 2013
 • 2013 Auditing Section Midyear Conference, 2013
 • 9th Workshop On Corporate Governance, 2012
 • 35th Annual Congress of the European Accounting Association, 2012
 • Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo, 2009
 • Zagrożenia w działalości gospodarczej a prawo bilansowe, 2009
 • 5th Workshop on Management and Accounting in Historical Perspective, 2008
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości - Rachunkowość XXI wieku - system czy proces, 2008
 • General Accounting Theory IV - Evolution and Design for Efficiency, 2008
 • 31th Annual Congress of the European Accounting Association, 2008
 • III Ogólnopolski Kongres MBA, 2007
 • 30th Annual Congress of the European Accounting Association, 2007
 • European Accounting Congress, 2007
 • 1st Workshop on Visualizing, Measuring and Managing Intangibles and Intellectual Capital, 2005
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, 2003
 • Wspólna Konferencja Wydziału Zarządzania UW i WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, 2003
 • How to Report Human Capital and Intellectual Assets?, 2003
 • The Knowledge-Based Economy in CEE, 2003
 • General Accounting Theory in statu nascendi, 2003
 • Going International from an Emerging Economy: Corporate Experience and the Business School Challenge, 2001
 • European Foundation for Management Development 9th Annual Conference, 2001
 • 24th Annual Congress of the European Accounting Association, 2001
Membership in organizations:
2014.03
2014.01
2004.11
, IESE Alumni Association
2004.11
, Polish Accounting Association
1996.11
, European Accounting Association
1996.11
, EURAM
Additional Information
Consultancy:
Chartered Accountant, Accountants Association in Poland
BDO
Polish Institute of Directors
Warsaw Stock Exchange
National Foresight Programme Poland 2020
ABE Poland
Membership in internal committees and academic organizations:
2015.10
Faculty Development Board, Kozminski University, Warsaw, Member
2015.09
, Kozminski University, Warsaw
2014.04
Rada Programowa studiów II stopnia kierunku finanse i rachunkowość w języku angielskim Akademii Leona Koźmińskiego, Kozminski University, Warsaw, Member
2013.04–2015.08
Faculty Development Board, Leon Koźminski University, Chairman of the Council
2012.10–2015.09
Commission for The Human Resources Excellence in Research Accreditation, Kozminski University, Chairman
2011.11–2015.08
Academic Research Board, Kozminski University, Member
2011.11–2013.03
Faculty Development Board, Kozminski University, Deputy-Chairman
2011.11–2015.08
Doctoral Procedure Committee - Management, Kozminski University, Member
2011.11–2012.07
Executive ISBEE Committee, Kozminski University, Member
2011.11–2015.08
Academic Research Board, Kozminski University, Member
2011.11
Advisory Board "English Track", Kozminski University, Member
2011.10–2015.08
Quality Assurance Committee of Master Theses in Law and Finance, Kozminski University, Member
2011.04–2013.04
, Vilnius University
2011.02–2015.08
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University
2010.09–2013.06
, Kozminski University
2010.06–2015.08
, Kozminski University
2009.10–2015.08
Program Board of Kozmiński International Business School, Kozminski University, Member
2009.10–2012.09
Faculty Assessment Committee, Kozminski University, Deputy-Chairman
2009.07–2015.08
Doctoral Studies Program Board, Kozminski University, Member
2008.10–2011.08
Editorial Board, Kozminski University, Chairman
2008.10–2011.08
Koźmiński University Medal Committee, Kozminski University, Member
2008.09–2009.09
Advisory Board "English Track", Kozminski University, Member
2008.09–2011.02
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University, Member
2007.12–2011.08
Ph.D. Student Disciplinary Appeal Committee, Kozminski University, Member
2007.11–2007.11
Kozmiński Business School Doctoral Committee, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management in Warsaw, Member
2007.11–2007.11
Commission for Academic Research, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management in Warsaw, Head
2007.11–2008.09
Advisory Board "English Track", Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management in Warsaw, Member
2007.11
Young Faculty Assessment Committee, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management in Warsaw, Vice-chairman
2007.10–2009.09
Faculty Assessment Committee, Kozminski University, Deputy-Chairman
2007.10–2008.05
Doctoral Procedure and Diploma Recognition Committee, Kozminski University, Member
2007.10–2011.08
Academic Research Board, Kozminski University, Chairman
2007.09–2010.09
, Kozminski University
2007.03–2008.09
Young Faculty Assessment Committee, Kozminski University, Chairman
2006.11–2007.11
Advisory Board "English Track", Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management in Warsaw, Member
2006.04–2012.10
, Kozminski University
2005.11–2007.11
Koźmiński Business Graduate School Programs Committee, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management in Warsaw, Member
2005.10
, Kozminski University
2000.11–2007.11
, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management
2000.11–2006.11
Advisory Board "English Track", Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management in Warsaw, Head of the Department
Membership in management boards:
2015.03
Member of the Supervisory Board, Pekao Investment Banking S.A.
2002.01–2004.10