Information card 

Prof. DOROTA DOBIJA

Prof.
DOROTA DOBIJA

Department of Accounting

Prof. DOROTA DOBIJA

CV
History of scientific positions:
2015
Full Professor, Department of Accounting, Kozminski University
2005–2015
Associate Professor, Department of Accounting, Kozminski University
1998–2005
Assistant Professor, Leon Kozminski Academy of Enterpreneurship and Management
1996–1998
Lecturer, Leon Kozminski Academy of Enterpreneurship and Management
1992–1996
Ph.D student, Cracow University of Economics
Research area:
 • accounting
 • Corporate Social Responsibility
 • intellectual capital
 • audit
 • corporate governance
 • finance
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2012
Euro*MBA, USA
2009
Euro*MBA, USA
2007
University of Greenwich, United Kingdom
2005
Ecole Superieure des Sciences Commerciales d'Anger, USA
2002
Sam Huston University, USA
2002
University of Illinois at Urbana Champaign, USA
2001
Arizona State University, USA
1996
Grand Valley University, USA
Internships:
2007
IESE Business School, Espanola
2002
University of Illinois, USA
1999
Lund University, Sweden
1994
University of Hartford, USA
2009
Henley-on-Thames, United Kingdom
Scholarships/ / Awards:
2015
CEEMAN Central and East European Management Development Association.
2011
X Konkurs na Prace Naukowe ogłoszony przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.
Series of lectures:
2003
International Institute of Business, Ukraine
2002
International Institute of Business, Ukraine
Publications
Articles in scientific journals:
 • DOBIJA D., GÓRSKA A., PIKOS A. (2018), The impact of accreditation agencies and other powerful stakeholders on the performance measurement in Polish universities, BALTIC JOURNAL OF MANAGEMENT, online, s.20
 • DOBIJA D. (2018), The Early Evolution of Corporate Control and Auditing: The English East India Company (1600-1640), ACCOUNTING AUDITING & ACCOUNTABILITY JOURNAL, 1, s.214-236
 • DOBIJA D., KRAVCHENKO G. (2017), Supervisory Board Composition and Firm Financial Performance: A Case of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 4, s.75-95
 • SKORULSKA K., DOBIJA D. (2016), Boards of directors, audit committees and financial reporting quality. A systematic review, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 146, s.105-133
 • DOBIJA D., CIEŚLAK I., Iwuć K. (2016), Extended audit reporting An insight from the auditing profession in Poland, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 86 (142), s.95-117
 • DOBIJA D. (2015), Exploring audit committee practices: oversightof financial reporting and external auditors in Poland, JOURNAL OF MANAGEMENT & GOVERNANCE, 1, s.113-143
 • DOBIJA D., CIEŚLAK I. (2015), Corporate governance and financial reporting on the alternative newConnect market from the perspective of external auditors, PRAKSEOLOGIA, 157, s.39-59
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CIEŚLAK I., DOBIJA D. (2013), Institutionalization of ethical codes as a tool for increasing credibility of auditors, PRAKSEOLOGIA, 154, s.135-170
 • KLIMCZAK K., DOBIJA D., Weistroffer H., ROZTOCKI N. (2012), Information technology investment announcements and market value in transition economies: Evidence from Warsaw Stock Exchange, JOURNAL OF STRATEGIC INFORMATION SYSTEMS, 21, s.308-319
 • DOBIJA D., CIEŚLAK I. (2012), Rozwój regulacji Unii Europejskiej w zakresie rewizji finansowej. Rys historyczny, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 69(125), s.7-22
 • DOBIJA D. (2011), Audyting jako element ładu korporacyjnego, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 64 (120), s.25-38
 • DOBIJA D., ROSOLIŃSKA A. (2010), Intellectual enterpreneurship and credit risk assessment: the Polish experience, INTERNATIONAL JOURNAL OF LEARNING AND INTELLECTUAL CAPITAL, 1(7), s.23-39
 • DOBIJA D., KLIMCZAK K. (2010), Development of accounting in Poland: Market efficiency and the value relevance of reported earnings, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ACCOUNTING, 3, s.356-374
 • DOBIJA D. (2010), Komitet audytu a nadzór nad biegłym rewidentem. Praktyka polskich spółek giełdowych, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 115, s.5-24
 • DOBIJA D. (2010), Dylematy standaryzacji sprawozdawczości finansowej, wyceny i pomiaru ryzyka, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 113, s.5-14
 • DOBIJA D. (2009), Rola komitetu audytu w zapewnieniu rzetelnego rozrachunku spółki. Aspekty regulacyjne, PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 1, s.87-96
 • DOBIJA D. (2009), Problemy ustalania efektywności komitetów audytu - istniejący dorobek i kierunki dalszych badań, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 50(106), s.37-49
 • DOBIJA D., ROSOLIŃSKA A. (2009), Contracting for finances by entrepreneurial firms: the use of ICE information by credit analysts and busienss angels, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY, SYSTEMS, SCIENCE, 1(4), s.375-395
 • DOBIJA D. (2009), O procesach standaryzacyjnych w rachunkowości, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(98), s.42-49
 • DOBIJA D. (2008), Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Łódźkiego. Zespół z liderem klasy światowej, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 42(98), s.17-18
 • DOBIJA D. (2007), A Method for Comparing GDP per Capita, EMERGO. JOURNAL OF TRANSFORMING ECONOMIES AND SOCIETIES, 1(12), s.13-22
 • DOBIJA D., DOBIJA M. (2006), Deterministyczna premia za ryzyko?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(78), s.6-11
 • DOBIJA D., DOBIJA M. (2006), Premia za ryzyko jako stała ekonomiczna, EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 6(677), s.11-19
 • DOBIJA D., DOBIJA M. (2005), O istnieniu i prawach zachowania kapitału, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(72), s.8-16
 • DOBIJA D. (2005), Metoda pomiaru kapitału kreatywności, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 26(82), s.77-85
 • DOBIJA D. (2004), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego w organizacjach działających w nowej gospodarce, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 1(105), s.3-8
 • DOBIJA D. (2003), Pomiar zasobów intelektualnych firmy, STUDIA I PRACE - ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW SGH, 36, s.125-145
 • DOBIJA D. (2003), O naturze kapitału, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 18, s.3-15
 • DOBIJA D. (2003), Dowód na istnienie kapitału intelektualnego, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(63), s.33-41
 • DOBIJA D. (2002), Pomiar kapitału ludzkiego i możliwości raportowania wyników, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 5/2, s.27-39
 • DOBIJA D. (2002), Zasoby niewymierne w firmie i możliwości ich raportowania dla interesariuszy firmy, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 9(64), s.31-41
 • DOBIJA D. (2001), Koszty ryzyka i syntetyczny wskaźnik ryzyka jednostki, ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE, 557, s.75-81
Editing of monographs:
 • KUCHARCZYK M., DOBIJA D., (red.), (2014), Managerial Accounting. Interpretation and analysis, Warsaw
 • DOBIJA D., KOŁADKIEWICZ I., (red.), (2011), Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Warsaw
Monographs:
 • KUCHARCZYK M., DOBIJA D. (2014), Managerial Accounting. Interpretation and analysis, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • DOBIJA D. (2014), Audyt finansowy we współczesnych systemach społecznych. Funkcje i praktyka, Warsaw, WOLTERS KLUWER
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DOBIJA D., KOŁADKIEWICZ I., CIEŚLAK I., KLIMCZAK K. (2011), Komitety rad nadzorczych, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • DOBIJA D., KOŁADKIEWICZ I. (2011), Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • DOBIJA D., KUCHARCZYK M. (2009), Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • DOBIJA D. (2004), Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • DOBIJA D. (2003), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • DOBIJA D. (2003), Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, -, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR-ZARZĄD
 • DOBIJA D., Dobija M. (1999), Podręcznik do rachunkowości zarządczej, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Chapter in monographs:
 • DOBIJA D., GÓRSKA A., HAŁAS-DEJ S. (2018), The Case of Poland in: Business and Society - Making management education relevant for the 21st Century, D. Purg, A. Bracek Lalic, J. A. Pope, SPRINGER, s.137-158
 • DOBIJA D., GÓRSKA A., HAŁAS-DEJ S. (2018), Management and Leadership Development Needs: The Case of Poland in: Business and Society, Purg D., Bracek Lalić A., Pope J.A., SPRINGER, s.137-158
 • DOBIJA D., HAŁAS-DEJ S. (2017), Challenges, changes and new paradigms facing executive education in Poland in: Contemporary University and Quality Academic Cultures, Sułkowski P., PETER LANG, s.79-98
 • DOBIJA D., HAŁAS-DEJ S. (2017), Higher Education in Management: The Case of Poland in: The Future of Management Education, Dameron, Stéphanie, Durand, Thomas, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.277-294
 • DOBIJA D. (2014), Koszty wspólne in: Managerial Accounting. Interpretation and analysis, D. Dobija, M. Kucharczyk, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.473-505
 • DOBIJA D. (2014), Organizations and Accounting in: Managerial Accounting. Interpretation and analysis, Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.17-50
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KUCHARCZYK M., DOBIJA D. (2011), Katedra Rachunkowości in: History of Accounting Departments in Polish Universities, Sławomir Sojak, Warsaw, STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE, s.29 - 54
 • DOBIJA D. (2011), Rola rachunkowości w zapewnieniu ładu korporacyjnego in: Corporate Governance. An academic textbook, Dobija D., Koładkiweicz I., Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.460-484
 • DOBIJA D. (2010), Kapitał intelektualny a wyniki przedsiębiorstwa in: Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe, Mączyńska E., Messner Z., Warsaw, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.9-19
 • DOBIJA D. (2009), Koszty wspólne i ich alokacje in: Rachunkowość zarządcza. Wspomaganie decyzji. Kontrola, Aspekty behawioralne, Dobija D. Kucharczyk M., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.155-184
 • DOBIJA D. (2009), Globalne standardy rachunkowości. Czy strategia kodyfikacji przyczyni się do rozwoju rachunkowości? in: Problemy współczesnej rachunkowości, pod redakcją naukową pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.103-111
 • DOBIJA D. (2009), Funkcje i rola rachunkowości zarządczej in: Rachunkowość zarządcza. Wspomaganie decyzji. Kontrola, Aspekty behawioralne, Dobija D, Kucharczyk M., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.13-45
 • DOBIJA D. (2008), Pomiar zysku w rachunkowości in: Teoria rachunkowości (w jęz. rosyjskim), -, Kijów, ---, s.188-240
 • DOBIJA D., ROSOLIŃSKA A. (2008), New Challenges for Financing Business in the Knowledge-Based Economy in: Knowledge-Based Economy as Factor of Competitiveness and Economic Growth, Runiewicz-Wardyn M., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.63-83
 • DOBIJA D., ROSOLIŃSKA A. (2008), Pomiar i wycena zasobów wiedzy in: Zarządzanie Wiedzą, Jemielniak D., Koźmiński A.K., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.273-330
 • DOBIJA D. (2008), Developments of Corporate Governance in Poland. Implications for Accounting in: General Accounting Theory. Evolution and Design fof Efficiency, Górowski I., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.121-137
 • DOBIJA D. (2006), Rola standardów rachunkowości w efektywnych systemach nadzoru korporacyjnego in: Standardy Rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, Messner Z., Katowice, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, s.95-108
 • DOBIJA D. (2006), Struktura i rozwój zawodu księgowego w Polsce. Perspektywa historyczna i stan obecny in: Teoria rachunkowości, ---, Żytomierz, UNIWERSYTET EKONOMICZNO-TECHNICZNY W ŻYTOMIERZU, s.---
 • DOBIJA D. (2005), Wartość dodana i kapitał intelektualny przedsiębiorstwa in: Teoria rachunkowości w zarysie, Dobija Mieczysław, Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.203-228
 • DOBIJA D. (2005), Pomiar zysku i wartości przedsiębiorstwa in: Teoria rachunkowości w zarysie, Dobija Mieczysław, Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.113-157
 • DOBIJA D. (2005), Kapitał jako podstawowa kategoria ekonomii i rachunkowości in: Teoria rachunkowości w zarysie, Dobija Mieczysław, Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.11-42
 • DOBIJA D. (2005), Can Creativity be Measured in Monetary Terms? in: General Accounting Theory. Towards Balanced Development, Dobija M., Martin S., Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.1-7
 • DOBIJA D. (2005), A Method for Cooparing GDP per Capita in: General Accounting Theory. Towards Balanced Development, Dobija M., Martin S., Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.13-24
 • DOBIJA D. (2004), About nature of capital in: General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, Dobija M., Martin S., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • DOBIJA D. (2004), Accounting for Cost of Risk in: General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, Dobija M., Martin S., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • DOBIJA D. (2004), Pomiar kapitału intelektualnego w organizacji in: Wyzwania globalizacji. Odpowiedzi przedsiębiorstw, Koładkiewicz Izabela, Kozioł Waldemar, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • DOBIJA D. (2004), Human Capital Reporting in the Knowledge-based Economy in: The Knowledge Based Economy in Transition Countries. Selected Issues, Piech Krzysztof, London, UNIVERSITY COLLEGE LONDON, SCHOOL OF SLAVONIC AND EAST EUROPEAN STUDIES, s.289-314
 • DOBIJA D. (2003), Rachunkowość zasobów ludzkich in: Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Dobija Dorota, Warsaw, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, s.131-147
 • DOBIJA D. (2003), Raportowanie wyników pomiaru kapitału ludzkiego in: Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Dobija Dorota, Warsaw, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, s.181-196
 • DOBIJA D. (2003), Metodyka szacowania wiedzy in: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wawrzyniak Bogdan, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • DOBIJA D. (2003), How to Place Intellectual Assets into a Balance Sheet in: General Accounting Theory in statu nascendi, Dobija Mieczysław, Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.---
 • DOBIJA D. (2003), Jak mierzyć i sprawozdawać kapitał ludzki i intelektualny firmy? in: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, Zarzecki D., Szczecin, FUNDACJA NA RZECZ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.215-234
 • DOBIJA D. (2003), Rola kapitału intelektualnego organizacji w teorii kontraktów in: Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Sojak S., Toruń, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MIKOLAJA KOPERNIKA, s.---
 • DOBIJA D. (2002), Money and Exchange Value Concept as the Background for Accounting Measurement in: Monetary Unit Stability in Holistic Approach, Mieczysław Dobija, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • DOBIJA D. (2001), Intellectual Product and Intellectual Capital in: Intellectual Product and Intellectual Capital, Kwiatkowski S., Stowe Ch., Nieborów k Łowicza, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.209-236
 • DOBIJA D. (2001), Intellectual Capital, Intellectual Entrepreneurship - A Challenge for the Accounting Theory in: Report on Management: Knowledge Management: Information - Human Capital - Creativity, ---, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
Scientific Activities
Projects:
 • 2008–2011 Komitety audytu i wynagrodzenia jako mechanizmy usprawniające funkcjonowanie rad nadzorczych – doświadczenia polskie i zagraniczne
 • 2016–2018 Skilled Business Leaders for Skilled Europe (Lead4Skills)
 • 2016 Skilled Business Leaders for Skilled Europe (Lead4Skills)
 • 2014–2015 Ogólnopolska platforma informacyjna o potencjale innowacyjnym Inventorum
 • 2011–2013 Reform of corporate governance. The experience of the auditors
 • 2016–2019 Measurement and communication of performance in higher education sector. A comparative study of Poland and Nordic countries
 • 2016–2018 Cechy komitetów audytu a jakość sprawozdawczości finansowej
 • 2016–2016 Management and Leadership Development Needs
Editing of scientific journal:
 • 2013, Editorial Advisory Board, JOURNAL OF BUSINESS CASE STUDIES
 • 2012, Editor-in-Chief, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE
 • 2011, Editorial Advisory Board, Kozminski Working Papers
 • 2011, Reviewer, INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT
 • 2009, Editor-in-Chief, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
 • 2009, Editor-in-Chief, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
 • 2009, Editorial Advisory Board, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY SYSTEMS SCIENCE
 • 2009, Editorial Advisory Board, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACCOUNTING
 • 2009, Editorial Advisory Board, JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT
Ph.D. Mentor:
 • 2010 Wartość godziwa w wycenie bilansowej aktywów bankowych Doktorant: Barbara Kucharczyk
 • 2009 Intellectual Entrepreneurship in Latvia Doktorant: Sennikova Irina
Participation in conferences:
 • QRAM Journal Workshop, 2018
 • EURAM 2016, 2016
 • Nadzór korporacyjny - perspektywa inwestorów instytucjonalnych, 2016
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Sprawozdawczość i rewizja finansowa- uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, 2015
 • International Conference for Critical Accounting ICCA, 2015
 • Critical Perspectives on Accounting, 2014
 • The Seventh Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting - APIRA 2013., 2013
 • 36th Annual Congress of the European Accounting Association 2013, 2013
 • 2013 Auditing Section Midyear Conference, 2013
 • 9th Workshop On Corporate Governance, 2012
 • 35th Annual Congress of the European Accounting Association, 2012
 • Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo, 2009
 • Zagrożenia w działalości gospodarczej a prawo bilansowe, 2009
 • 5th Workshop on Management and Accounting in Historical Perspective, 2008
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości - Rachunkowość XXI wieku - system czy proces, 2008
 • General Accounting Theory IV - Evolution and Design for Efficiency, 2008
 • 31th Annual Congress of the European Accounting Association, 2008
 • III Ogólnopolski Kongres MBA, 2007
 • European Accounting Congress, 2007
 • 30th Annual Congress of the European Accounting Association, 2007
 • 1st Workshop on Visualizing, Measuring and Managing Intangibles and Intellectual Capital, 2005
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, 2003
 • Wspólna Konferencja Wydziału Zarządzania UW i WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, 2003
 • How to Report Human Capital and Intellectual Assets?, 2003
 • General Accounting Theory in statu nascendi, 2003
 • The Knowledge-Based Economy in CEE, 2003
 • Going International from an Emerging Economy: Corporate Experience and the Business School Challenge, 2001
 • European Foundation for Management Development 9th Annual Conference, 2001
 • 24th Annual Congress of the European Accounting Association, 2001
Membership in organizations:
2014
2014
2004
, IESE Alumni Association
2004
, Polish Accounting Association
1996
, European Accounting Association
1996
, EURAM
Additional Information
Consultancy:
Chartered Accountant, Accountants Association in Poland
BDO
Polish Institute of Directors
Warsaw Stock Exchange
National Foresight Programme Poland 2020
ABE Poland
Membership in internal committees and academic organizations:
2015
Faculty Development Board, Kozminski University, Warsaw, Member
2015
, Kozminski University, Warsaw
2014
Rada Programowa studiów II stopnia kierunku finanse i rachunkowość w języku angielskim Akademii Leona Koźmińskiego, Kozminski University, Warsaw, Member
2013–2015
Faculty Development Board, Leon Koźminski University, Chairman of the Council
2012–2015
Commission for The Human Resources Excellence in Research Accreditation, Kozminski University, Chairman
2011–2015
Academic Research Board, Kozminski University, Member
2011–2013
Faculty Development Board, Kozminski University, Deputy-Chairman
2011–2015
Doctoral Procedure Committee - Management, Kozminski University, Member
2011–2012
Executive ISBEE Committee, Kozminski University, Member
2011–2015
Academic Research Board, Kozminski University, Member
2011
Advisory Board "English Track", Kozminski University, Member
2011–2015
Quality Assurance Committee of Master Theses in Law and Finance, Kozminski University, Member
2011–2013
, Vilnius University
2011–2015
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University
2010–2013
, Kozminski University
2010–2015
, Kozminski University
2009–2015
Program Board of Kozmiński International Business School, Kozminski University, Member
2009–2012
Faculty Assessment Committee, Kozminski University, Deputy-Chairman
2009–2015
Doctoral Studies Program Board, Kozminski University, Member
2008–2011
Editorial Board, Kozminski University, Chairman
2008–2011
Koźmiński University Medal Committee, Kozminski University, Member
2008–2009
Advisory Board "English Track", Kozminski University, Member
2008–2011
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University, Member
2007–2011
Ph.D. Student Disciplinary Appeal Committee, Kozminski University, Member
2007–2007
Kozmiński Business School Doctoral Committee, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management in Warsaw, Member
2007–2007
Commission for Academic Research, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management in Warsaw, Head
2007–2008
Advisory Board "English Track", Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management in Warsaw, Member
2007
Young Faculty Assessment Committee, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management in Warsaw, Vice-chairman
2007–2009
Faculty Assessment Committee, Kozminski University, Deputy-Chairman
2007–2008
Doctoral Procedure and Diploma Recognition Committee, Kozminski University, Member
2007–2011
Academic Research Board, Kozminski University, Chairman
2007–2010
, Kozminski University
2007–2008
Young Faculty Assessment Committee, Kozminski University, Chairman
2006–2007
Advisory Board "English Track", Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management in Warsaw, Member
2006–2012
, Kozminski University
2005–2007
Koźmiński Business Graduate School Programs Committee, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management in Warsaw, Member
2005
, Kozminski University
2000–2007
, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management
2000–2006
Advisory Board "English Track", Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management in Warsaw, Head of the Department
Membership in management boards:
2015
Member of the Supervisory Board, Pekao Investment Banking S.A.
2002–2004