Information card 

PhD
JAN DĄBROWSKI

Department of Quantitative Methods & Information Technology

PhD JAN DĄBROWSKI

CV
Research area:
 • restructuring
 • projects management
 • strategic management
 • capital groups management
 • knowledge management
 • change management
 • organizational change
Publications
Articles in scientific journals:
 • DĄBROWSKI J. (2010), Zasoby, umiejętności, produkty-wyniki badań, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(102), s.90-101
Monographs:
 • DĄBROWSKI J., GIERSZEWSKA G. (2005), Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • GIERSZEWSKA G., DĄBROWSKI J. (2005), Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • DĄBROWSKI J., GASPARSKI W. (2003), Creating Knowledge Based Economy – Infrastructure – Organizations - Individuals, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • DĄBROWSKI J. (2002), Polskie grupy kapitałowe. Perspektywa europejska, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • DĄBROWSKI J. (2002), Zmiany strategiczne w teorii i praktyce zarządzania, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Chapter in monographs:
 • CIEŚLIK J., KOŁADKIEWICZ I., DĄBROWSKI J. (2014), Lokalne sieci przedsiębiorców in: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013, Paulina Zadura-Lichota, Anna Tarnawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB, s.114-125
 • DĄBROWSKI J. (2006), Badania zarządzania wiedzą zrealizowane w Centrum Studiów Zarządzania WSPiZ – aspekty metodyczne in: Dobra gospodarka, Kwiatkowski S., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.35-51
 • DĄBROWSKI J., GIERSZEWSKA G., KOŁADKIEWICZ I. (2005), Profile strategiczne a profile zarządzania wiedzą in: Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, Dąbrowski Jan, Gierszewska Grażyna, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.35-58
 • DĄBROWSKI J., Banach R. (2005), Procesy zarządzania wiedzą-badania pogłębione in: Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, Dąbrowski Jan, Gierszewska Grażyna, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.59-78
 • DĄBROWSKI J., KOŁADKIEWICZ I. (2005), Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą – badania pogłębione in: Strategie przedsiębiorstw a Zarządzanie wiedzą, Dąbrowski Jan, Gierszewska Grażyna, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.111-144
 • DĄBROWSKI J. (2004), Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą in: Wyzwania globalizacji - Odpowiedzi przedsiębiorstw, Koładkiewicz I., Kozioł W., WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO I WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.351-367
 • DĄBROWSKI J., GIERSZEWSKA G. (2003), Knowledge Management and Strategic Profile of Enterprises in: Creating Knowledge Based Economy – Infrastructure – Organizations - Individuals, Gasparski Wojciech, Dąbrowski Jan, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • GASPARSKI W., DĄBROWSKI J. (2003), Editorial in: Creating Knowledge-Based Economy, Dąbrowski J., Gasparski W., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • DĄBROWSKI J., KOŁADKIEWICZ I. (2003), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce - wyniki badań in: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wawrzyniak Bogdan, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.151-178
Scientific Activities
Projects:
 • 2012–2014 Warsaw Entrepreneurship Forum
Additional Information
Consultancy:
House Group
LJ Group Sp.Z.o.o
The White SC Ltd.
ESP S.A.
TNS
Siemens Sp. z.o.o
LOT Catering
TELZAM
PKO BP