Information card 

PhD
MIROSŁAW SOSNOWSKI

Department of Business Strategy

PhD MIROSŁAW SOSNOWSKI

CV
Research area:
 • institutional enviroment of business
 • competition
 • organizational strategy
 • organization structure and process
Internships:
2000
University of California, Szwecja
1997
University of Illinois, USA
Publications
Articles in scientific journals:
 • SOSNOWSKI M. (2006), Analiza SWOT, STRATEGIA ORGANIZACJI, ---, s.---
 • OBŁÓJ K., SOSNOWSKI M. (2005), Konkurencyjne otoczenie, strategie i dominująca logika - system monitorowania otoczenia przez polskie firmy, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 3, s.-
 • OBŁÓJ K., SOSNOWSKI M. (2004), Konkurencyjne otoczenie, strategie i dominująca logika - system monitorowania otoczenia przez polskie firmy, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 3, s.3-20
 • SOSNOWSKI M., OBŁÓJ K. (2004), Monitorowanie otoczenia przez polskie firmy, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 2 (116), s.3-20
 • SOSNOWSKI M. (2000), Sesja strategiczna – studium przypadku, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5, s.27-30
Chapter in monographs:
 • OBŁÓJ K., SOSNOWSKI M. (2010), Informacja w strategicznym poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej in: Informatyka gospodarcza Tom 1, Zawiła-Niedźwiecki J., Rostek K., Gąsiorkiewicz A., C.H. BECK, s.27-38
 • SOSNOWSKI M., OBŁÓJ K. (2006), Analiza SWOT in: Strategia organizacji, Obój K., PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.---
 • SOSNOWSKI M., OBŁÓJ K. (2004), Logika monitorowania otoczenia przez polskie firmy in: Wyzwania globalizacji odpowiedzi przedsiębiorstw, Koładkiewicz I., Kozioł W, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • SOSNOWSKI M. (2002), Jak planować rozwój firmy in: Poradnik menadżera, ---, WIEDZA I PRAKTYKA, s.---
 • SOSNOWSKI M., KIROV N. (2002), Pudło in: Zarządzanie strategiczne, ---, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • SOSNOWSKI M., OBŁÓJ K. (1998), Konkurencja i strategie firm in: Raport o zarządzaniu, ---, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
Additional Information
Social activities:
2016
Motor Sport Fans Foundation "Racing Driver Programme'',
Consultancy:
Kross S.A.
PTWP S.A.
Stadion Śląski
Euroimpex Polska Sp. z o.o.
Poczta Polska S.A.
Roche Polska Sp. z o.o.
Warsaw City Council
At Media Sp. z o.o.
Foresight „Akademickie Mazowsze”
Xelion
InfoVide-Matrix S.A.
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o.
Warsaw City Council
Polish Agency for Enterprise Development
Generali
PWPW JSC
Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o.
BRE Bank S.A.
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
Polish Agency for Enterprise Development
European Commission
ESP S.A.
Agencja Rozwoju Regionalnego
Agencja Rozwoju Mazowsza
ITI Group
PWPW JSC
DDB Warsaw
Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”
Bank BPH
Bertelsmann
LOT Catering
TNS OBOP