Information card 

PhD WITOLD T. BIELECKI

PhD
WITOLD T. BIELECKI

Department of Quantitative Methods & Information Technology

PhD WITOLD T. BIELECKI

CV
Research area:
 • managerial (business) simulation games
 • computer science
 • simulation models
 • operations management
 • decision support systems
Scholarships/ / Awards:
2016
Award of the Minister for an organizational achievements (Ministry of Science and Higher Education).
2015
Perspektywy Education Foundation, PCG Poland.
2015
The 2nd grade award of the Minister for an individual organizational achievements (Minister of Science and Higher Education).
2014
Individual award for organizational achievements in the academic year 2013/2014 (Minister of Science and Higher Education).
2013
The 2nd grade award of the Minister for an individual organizational achievements (Minister of Science and Higher Education).
2013
The Gold Medal of Merit awarded by the President of the Republic of Poland.
2012
The 3rd grade award of the Minister for an individual organizational achievements (Minister of Science and Higher Education).
Series of lectures:
2002
IPM Business School
1991
Central Connecticut State University
Publications
Articles in scientific journals:
 • BIELECKI W. T. (2012), Chosen Theoretical Problems of Current Management, PROCEEDINGS OF BUSINESS AND INFORMATION, 9, s.234-241
 • BIELECKI W., WARDASZKO M. (2010), Mission Possible - Using Simulation Games For Management Training in a Transition Economy, DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 37, s.107-111
 • BIELECKI W. T. (2007), Looking for Hidden Demand: Simulation-Game System of Training Entrepreneurship (Theoretical Concept), TRANSFORMACJE, Special Issues 2006-2007, s.360-367
 • BIELECKI W. T. (2007), Wpływ globalnej gospodarki sieciowej na e-learning, E-MENTOR, 2, s.4-7
 • BIELECKI W. T. (2005), Nauczanie w gospodarce sieciowej opartej na wiedzy, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1, s.44-50
 • BIELECKI W., WARDASZKO M. (2005), Kreowanie dynamicznego środowiska nauczania przy pomocy Symulacyjnych Gier Decyzyjnych, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(77), s.20-25
 • BIELECKI W. T. (2005), Heurystyczna pułapka decyzyjna globalnego optimum, DECYZJE, 3, s.103-110
 • BIELECKI W. T. (2004), Nauczanie e-hybrydowe, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(67), s.16-19
 • BIELECKI W., KOŹMIŃSKI A. (2003), The Warsaw Melody of Business Education, SYNERGY - A QUARTERLY UKRAINIAN MANAGEMENT JOURNAL, 5/2003, s.23-31
 • BIELECKI W., Bandurska M. (2002), Szansa na e-sukces, TRANSFORMACJE, 21/2002, s.---
 • BIELECKI W., Bandurska M. (2002), Tendencje rozwojowe europejskiego e-biznesu, TRANSFORMACJE, -, s.---
 • BIELECKI W., WALCZAK A. (2001), Sklepy przyszłości. Wpływ e-commerce na formy sprzedaży, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1, s.---
 • BIELECKI W. T. (2001), Entrepreneurs in the Face of E-Businesss. Opportunities and Threats for the Polish E-conomy, EMERGO, 1, s.---
 • BIELECKI W. T. (2001), Ryzyko jako prawdopodobieństwo straty lub zysku, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2, s.---
 • BIELECKI W., WALCZAK A. (2001), Ocena e-handlowego potencjału produktów, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3, s.---
 • BIELECKI W. T. (2001), Przedsiębiorcy wobec wyzwań e-rewolucji, TRANSFORMACJE, -, s.---
 • BIELECKI W. T. (2000), Simulation of the perfect simulation?, SIMULATION & GAMING. AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF THEORY, PRACTICE AND RESEARCH, 1, s.---
Monographs:
 • BIELECKI W., Gandziarowska-Ziołecka J., PIKOS A., WARDASZKO M. (2012), Bonds and Bridges: The Use of Simulation Games, POLTEXT
 • Kirsanow K., Zwonnikow W., Bujanov B., Mihajlow L., BIELECKI W., TYSZKA T., Wakarciuk S. (2012), Riskologija: Sowmniestnyj rosijsko-polsko-ukrainskij uciebnik, MOSCOW ACADEMY OF LAW AND ECONOMY
 • BIELECKI W., WARDASZKO M. (2009), Games and Simulation in Business Learning and Teaching, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • BIELECKI W. T. (2001), Informatyzacja zarządzania, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
Chapter in monographs:
 • BIELECKI W. T. (2015), Introduction by the Chairperson in: When, Why and How is Technology Reshaping Management Education?, Michael Minkov, CEEMAN 2014, s.8-9
 • BIELECKI W. T. (2015), Concluding Remarks by the Chairperson in: When, Why and How is Technology Reshaping Management Education?, Michael Minkov, CEEMAN 2014, s.34
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BIELECKI W. T. (2013), Wirtualna przedsiębiorczość in: Wirtualizacja: problemy, wyzwania, skutki, Zacher L., POLTEXT, s.323-332
 • BIELECKI W., TYSZKA T. (2012), Ciolewieskij faktor (kapital) i uprawlenie organizaciej w pickologicieskich kategorjach in: Riskologija: Sowmniestnyj rosijsko-polsko-ukrainskij uciebnik, Kirsanow K.A., Zwonnikow W.I., Bujanov W.P., Mihailow L.M., Bielecki W., Tyszka T., Wakarciuk S.B, MOSCOW ACADEMY OF LAW AND ECONOMY, s.130-187
 • BIELECKI W. T. (2012), Social Responsibility of Business Simulation Games in: Bonds and Bridges: The Use of Simulation Games, Bielecki W., Gandziorowska-Ziołecka J., Pikos A., Wardaszko M., POLTEXT, s.27-34
 • BIELECKI W. T. (2009), Zarządzanie wiedzą a zarządzanie ryzykiem w firmie in: Komputerowe Systemy Zarządzania, Chmielarz W., Turyna J., Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, s.329-338
 • BIELECKI W. T. (2008), E-symulacyjne gry menedżerskie w treningu nowych metodyk zarządzania in: Metody symulacyjne w badaniu organizacji i w dydaktyce menedżerskiej, Balcerak A., Kwaśnicki W., OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, s.268-278
 • BIELECKI W. T. (2003), Wirtualizacja Nauczania in: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wawrzyniak B., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.315-327
 • BIELECKI W. T. (2003), Wirtualne studiowanie zarządzania czyli wydział e-zarządzania in: Ksiega Jubileuszowa. Gospodarka i Przedsiębiorstwo, Nowe tendencje w zarządzaniu, xxx, UW WZ - UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, s.203-211
 • BIELECKI W. T. (2003), Wirtualizacja nauczania przedsiębiorczości in: Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Dobija D., POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, s.265-275
 • BIELECKI W. T. (2001), Menedżerskie gry symulacyjne in: Symulacja systemów gospodarczych. Prace szkoły Antałówka '2001, Malinowska E., Misiąg W., WSPiZ i INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, s.---
 • BIELECKI W. T. (2001), Selected Aspects of e-ducation in the Virtual Environment in: Raport on Management. Knowledge Management, Gierszewska G., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
Scientific Activities
Ph.D. Mentor:
 • 2016 Problemy informatyzacji zarządzania parafią katolicką Doktorant: Mirosław Szpakowski
 • 2013 Wykorzystanie symulacyjnych gier decyzyjnych w nauczaniu zarządzania Doktorant: Marcin Wardaszko
 • 2013 Wpływ zintegrowanego systemu informatycznego na skuteczność organizacyjną powiatowych urzędów pracy Doktorant: Adam Krzyżanowski
 • 2003 Kreowanie zaufania klientów w handlu elektronicznym Doktorant: Kossecki Paweł
Publication of reviews:
 • BIELECKI W. T., (2004), Nowa gospodarka a transformacja, EKONOMISTA wydawca: Wydawnictwo Key Text, strony: 442-443
Participation in conferences:
 • 40th ABSEL Conference, 2013
 • The 2012 International Conference on Business and Information, 2012
 • 42nd Conference of the International Simulation and Gaming Association, 2011
 • ISAGA 2010, 2010
 • Kompleksowe rozwiązania wspierające zarządzanie wyższą uczelnią, 2009
 • Szkoła Symulacji Systemów Gospodarczych, 2008
 • Global conference on business and education, 2006
Membership in organizations:
2017
2015
, Euro*MBA
2014
2012
, Committee for recommending distinctions and certificates to be awarded to Warsaw schools by the Mayor of Warsaw
2012–2019
, European Foundation for Management Development
2010–2019
, Euro*MBA
2005
, CEEMAN (Central and Eastern European Management Development Association)
1991
, Association for Business Simulation & Experimental
1986–2011
, International Simulation and Gaming Association
Additional Information
Social activities:
2016
The Mayor of Warsaw,
Consultancy:
The Conference of Rectors of Academic Schools in Poland (CRASP)
Ministry of Foreign Affaires
Centre for Postgraduate Education of Civil Servants