Information card 

PhD BOLESŁAW ROK

PhD
BOLESŁAW ROK

Department of Entrepreneurship and Ethics in Business

PhD BOLESŁAW ROK

CV
History of scientific positions:
2017
Associate Professor, Positive Entrepreneurship Research Lab, Kozminski University
2017
Associate Professor, Department of Entrepreneurship and Ethics in Business, Kozminski University
2014–2017
Associate Professor, Department of Business Ethics, Kozminski University
2008–2017
Associate Professor, Business Ethics and Social Innovation Center, Kozminski University, Warsaw
2008–2014
Assistant Professor, Business Ethics Center, Kozminski University
2004
Assistant Professor, Warsaw University
2001–2008
Assistant Professor, Business Ethics and Social Innovation Centre, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management
2001
Assistant Professor, Higher School of Management
Research area:
 • business ethics
 • Corporate Social Responsibility
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2009
4th CORE Conference, Germany
2009
-, Slovakia
2009
GIM Working Group, Belgium
2009
United Nations Development Programme – Bulgarian global Compact Network, Bulgaria
Publications
Articles in scientific journals:
 • GASPARSKI W., Lewicka - Strzałecka A., BĄK D., ROK B., KURASZKO I. (2016), Business Ethics: Inventions and Innovations, PRAKSEOLOGIA, 158, s.161-194
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BĄK D., GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B. (2012), Business Ethics. Teaching and Learning, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 3, s.5-25
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., KURASZKO I., BĄK D., ROK B. (2011), Wolność czy swawola?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5 (112), s.129-158
 • ROK B. (2009), Czy przywództwo etyczne w działalności gospodarczej jest możliwe?, PRAKSEOLOGIA, 149, s.187-204
 • ROK B. (2009), Ethical context of the participative leadership model: taking people into account, CORPORATE GOVERNANCE: THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS IN SOCIETY, 4, s.461-472
 • ROK B. (2008), Etyczna edukacja, GAZETA BANKOWA, 38, s.56-58
 • ROK B. (2008), Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw, PRZEGLĄD TECHNICZNY, 19, s.V-VIII
 • ROK B. (2008), Społeczny wymiar gospodarki, PRZEGLĄD TECHNICZNY, 19, s.XVI
 • ROK B. (2008), Badania to podstawa, CR NAVIGATOR, 1, s.20-22
 • ROK B. (2007), Trzy strategie odpowiedzialnego biznesu dla polskich firm, HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA, czerwiec, s.---
 • ROK B. (2007), CSR to nie filantropia. Komentarz do artykułu M.E. Portera i M.R. Kramera, HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA, 6, s.92-93
 • ROK B. (2007), Etyczny lider, GAZETA BANKOWA, 8(956), s.---
 • ROK B., GASPARSKI W., Lenssen G., Lacy P. (2006), Corporate responsibility and competitiveness, CORP GOV, 4(6), s.324-333
 • ROK B. (2005), Standardy zarządzania społeczną odpowiedzialnością, WROCŁAWSKI BIULETYN GOSPODARCZY PTE, 35, s.6-9
Editing of monographs:
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B., (red.), (2016), Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego, Warsaw
 • Coutinho de Arruda M., ROK B., (red.), (2016), Understanding Ethics and Responsibilities in a Globalizing World, Berlin, Springer International Publishing
 • GASPARSKI W., ROK B., (red.), (2013), Transition Redesigned: A Practical Philosophy Perspective (Praxiology), New Brunswick (USA)-London (UK)
Monographs:
 • Coutinho de Arruda M., ROK B. (2016), Understanding Ethics and Responsibilities in a Globalizing World, Berlin, Springer International Publishing
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B. (2016), Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego, Warsaw, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ROK B. (2013), Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu, Warsaw, POLTEXT
 • GASPARSKI W., ROK B. (2013), Transition Redesigned: A Practical Philosophy Perspective (Praxiology), New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., PAŃKÓW W., ROK B., Woźniczko J. (2010), Faces of Corporate Social Responsibility, Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
 • GASPARSKI W., ROK B. (2010), To Civil Economic Republic, Warsaw, POLTEXT
 • ROK B. (2009), Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, Warsaw, STUDIO EMKA
 • ROK B., KURASZKO I., PANEK-OWSIAŃSKA M., Wieciech L., Brzozowski A. (2007), Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza, Warsaw, UNDP
 • ROK B. (2004), Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Warsaw, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Chapter in monographs:
 • ĆWIL M., STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B. (2016), Social innovations at workplace and the quality of work life in Poland in: Innovations at workplace. Between effectiveness and quality of work life, Marta Strumińska-Kutra, Bolesław Rok, Warsaw, POLTEXT, s.235-268
 • GASPARSKI W., BĄK D., ROK B., Lewicka - Strzałecka A., KURASZKO I. (2016), Evolution and Specific of Business Ethics in Poland in: Handbuch zur Europäischen Wirtschaftsethik: Business Ethics: Expectations of Society and the Social Sensitisation of Business, A. N. Krylov, Berlin - Wien, Berliner Wissenschafts-Verlag - Verlag Oesterreich, s.453-466
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B. (2016), Innowacje na rzecz jakości zycia zawodowego: wstępne uwagi na temat społecznego charakteru innowacji in: Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego, Strumińska- Kutra Marta, Rok Bolesław, POLTEXT, s.7-21
 • ROK B. (2014), Nowe podejście do odpowiedzialnego przywództwa in: Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne, Iwona Kuraszko, -, DIFIN, s.138-150
 • ROK B. (2014), Społeczna innowacyjność biznesu - wymiar etyczny in: Innowacje społeczne od idei do upowszechniania efektu, Olejniczuk-Merta A., -, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR, s.52-67
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ROK B. (2013), Introduction: Redesigning the Transition in: Transition Redesigned: A Practical Philosophy Perspective (Praxiology), Wojciech Gasparski, Bolesław Rok, New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS, s.13-26
 • ROK B. (2012), Tackling Environmental Degradation and Poverty. New Agenda for Entrepreneurs in Transition Economics in: Environmental Political Philosophy, W. Gasparski, O. Loukola, -, TRANSACTION PUBLISHERS, s.20
 • ROK B. (2012), Podstawy odpowiedzialnej konkurencyjności in: Biznes, etyka, odpowiedzialność, Gasparski W., Warsaw, WYDAWNICTWA NAUKOWE PWN, s.354-365
 • ROK B. (2012), Społeczna odpowiedzialność biznesu in: Biznes, etyka, odpowiedzialność, Gasparski W., Warsaw, WYDAWNICTWA NAUKOWE PWN, s.423-432
 • ROK B. (2012), Teoria cnót in: Biznes, etyka, odpowiedzialność, Gasparski W., Warsaw, WYDAWNICTWA NAUKOWE PWN, s.450-459
 • ROK B. (2011), CSR and Stakeholder Engagement in: CSR. Critical Analysis, M. Bernatt, J. Bogdanienko, T. Skoczny, Warsaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s.71-88
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B., SZULCZEWSKI G. (2011), Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodarczym in: Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżun W., Warsaw, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.391-422
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B., BĄK D. (2011), Etyka w gospodarce in: Jakich metakompetencji potrzebują Polacy? Przesłania forum kompetencji VI Kongresu Obywatelskiego, J. Szomburg, Gdańsk, INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, s.65-78
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., BĄK D., ROK B. (2010), Portrait of Polish Business Ethics in: To Civil Economic Republic, Gasparski W., Rok B., Warsaw, POLTEXT, s.13-68
 • BĄK D., GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B. (2010), In Search for a New Balance: The Ethical Dimension of the Crisis in: :The Role of Large Enterprises in Democracy and Society, Fryzel B., Dembinski P.H., Houndmills, Basingstoke, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.189-206
 • ROK B. (2009), Przedmowa do wydania polskiego in: Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, Smith N.C., Lenssen G., Warsaw, STUDIO EMKA, s.13-15
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., BĄK D., ROK B. (2009), Biznes, prawo, etyka in: Biznes, prawo, etyka, Gasparski W., Jabłońska-Bonca J., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.17-47
 • ROK B. (2008), Przedmowa do wydania polskiego in: Firma zrównoważonego rozwoju. Jak wypracować trwałą wartość z uwzględnieniem efektów społecznych i ekologicznych, Laszlo C., Warsaw, STUDIO EMKA, s.13-15
 • ROK B. (2008), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w kontekście strategii osiągania obopólnej korzyści in: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Pisz Z., Rojek-Nowosielska M., Wrocław, AKADEMIA EKONOMICZNA IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU, s.76-85
 • ROK B. (2008), Biznes społecznie odpowiedzialny - teoria i praktyka w Polsce in: Przedsiębiorstwo społeczne a nowoczesne zarządzanie, Hausner J., Kraków, UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, s.165-197
 • ROK B. (2008), Biznes społecznie odpowiedzialny - teoria i praktyka in: Ekonomia społeczna a rozwój, Jerzy Hausner (red.), Kraków, MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE, s.157-172
 • ROK B. (2008), Responsible business: The challenge for the management education in: Responsible Management Education, Gasparski W., Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.52-64
 • ROK B. (2008), Danone Pologne, des aliments «santé» abordables pour les familles a faible revenu in: Responsabilité sociale de l'entreprise. Enjeux de gestion et cas pédagogiques, Raufflet E., Batellier P., Montreal, Presses internationales Polytechnique Montréal, s.148-160
 • ROK B. (2007), Równość płci a społeczna odpowiedzialność biznesu in: Firma równych szans, UNDP, Warsaw, UNDP w Polsce, s.21-25
 • ROK B. (2007), Etyczność, ekonomiczność i efektywność w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu in: Współczesne wyzwania nauk praktycznych, Lewicka-Strzałecka A., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.239-254
 • ROK B. (2006), Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście przemian rynkowych in: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, Borkowska S., Warsaw, IPISS INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, s.300-310
 • ROK B. (2005), Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście przekształceń własnościowych w Polsce in: Raport o przekształceniach własnościowych w 2004 roku, ---, Warsaw, MINISTERSTWO SKARBU RP, s.168-200
 • ROK B. (2004), Biznes w społeczeństwie - oczekiwania i ich realizacja in: Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, Kolarska - Bobińska L., Warsaw, INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH, s.73-102
 • ROK B., GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., SZULCZEWSKI G. (2004), Etyka w świecie finansów: pojęcia i zagadnienia in: Uczciwość w świecie finansów, Gasparski W., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • ROK B. (2004), Państwo jako 'trzecia strona' w dialogu między sektorem biznesu a społeczeństwem obywatelskim in: Dobre państwo, Kieżun W., Kubin J., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
Scientific Activities
Projects:
 • 2016–2019
 • 2014–2016 Rola innowacji społecznych w budowaniu jakości życia w miejscu pracy
 • 2014–2016 EU-InnovatE
 • 2010–2013 Impact Measurement and Performance Analysis of CSR
Editing of scientific journal:
 • 2006, Special Issue Scientific Editor, CORPORATE GOVERNANCE: THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS IN SOCIETY
 • 2005, Editor Board Member, No. 4, CORPORATE GOVERNANCE: THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS IN SOCIETY
Participation in conferences:
 • The Quality of Work Life. Ethical and Innovative Climate of Workplace., 2016
 • 6th ISEBEE World Congress 2016: Ethics, Innovation and Well-Being in Business and the Economy, 2016
 • 7th Annual International Conference on Psychology, 2013
 • 9th EABIS Annual Colloquium Corporate Responsibility and Emerging Markets i EABIS Annual Meeting, 2010
 • EBEN Annual Conference, 2010
 • 23rd Annual Conference of the European Business Ethics Network, 2010
 • Stakeholders Panel, 2010
 • 8th Annual Colloquium of the European Academy of Business in Society (EABIS), 2009
 • VIII Konferencja CEBI Biznes – Prawo – Etyka, 2008
 • The 7th Annual Colloquium of the Europea Academy of Business in Society Coroprate ResThe 7th Annual Colloquium of the Europea Academy of Business in Society - Coroprate Responsibility, Sustainability, Leadership &Organisational Change, 2008
 • The CSR Navigator. Public Policies in Africa, the Americas, Asia and Europe, 2007
 • The Emerging Global Governance Paradigm: The Role of Business and its Implications for Companies, Stakeholders and Society, 2007
 • Regional CSR Conference for business and stakeholders. CSR in the New Europe: Challenges and Solutions, 2007
 • Responsible Entrepreneurship Exchange Small enterprises, big value's tomorrow's competitiveness, 2007
 • EABIS Colloquium 2006, 2006
 • Równouprawnienie jako społeczna odpowiedzialność biznesu, 2006
 • Forbes Executive Forum/ Premium Brand, 2006
 • Normative foundations of corporate responsibility, 2006
 • Ku doskonałości HRM, 2006
 • XXIII Sympozjum - Współczesna gospodarka i administracja publiczna, 2006
Membership in organizations:
2011
, International Society for Business, Economy and Ethics
2009
, BRE Bank Foundation
2005
, European Academy of Business in Society
2001
, Peacemaker Community Poland
2001
, Fundation Art And Present Time
2000
, Stowarzyszenie Etyki Biznesu EBEN Polska (in Polish)
2000
, The Responsible Business Forum
1999–2001
, Social Accountability International
1997–1999
, Social Venture Network Europe
1995–1997
, Social Venture Network Europe
Additional Information
Consultancy:
Ministerstwo Rozwoju
Institute of Innovative Economy
Sensible Business Network
UN Global Compact
MedKompas
Responsible Company Ranking
UNDP Poland
DG Enterprise, European Commission
UNGC Polska
Membership in internal committees and academic organizations:
2017
-, Kozminski University, Warsaw
2013
, Kozminski University
2012
, Kozminski University
2011–2013
, Kozminski University
2011
, Kozminski University
2010–2012
, Kozminski University
2001–2009
, Higher School of Management SIG
1996–2000
, Pultusk Academy of Humanities
Membership in management boards:
2016
Member of the Supervisory Board, TakeTask S.A.
2014
Member of the Supervisory Board, mBank Foundation
2003
Member of the Board, Foundation Sztuka i Wspólczesnosc