Information card 

Prof. JAN WAWRZYNIAK

Prof.
JAN WAWRZYNIAK

Division of Constitutional Law

Prof. JAN WAWRZYNIAK

CV
Research area:
 • history of political thought
 • constitutional law
Publications
Articles in scientific journals:
 • WAWRZYNIAK J. (2019), The Art of Course-Book Writing (a review), PAŃSTWO I PRAWO, 3/2019, s.117-123
 • WAWRZYNIAK J. (2018), On amending the constitution of the Republic of Italy, PAŃSTWO I PRAWO, 12(874), s.56-72
 • WAWRZYNIAK J. (2017), Il principio di separazione dei poteri e la sua degenerazione in Polonia, Percorsi Costituzionali, 2.2017, s.647-668
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WAWRZYNIAK J. (2014), About some peculiarities of the Constitution of the Fifth French RepublicThe Original and Hybrid Character of the Constitution of the 5th French Republic, STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA, XXII, s.149-164
 • WAWRZYNIAK J. (2009), L'etat d'urgence dans la constitution de la Pologne et d'autres etats post-socialistes del Union Europeenne, KOZMINSKI ACADEMY LAW SCHOOL PAPERS, VIIth World Congress of Constitutional Law, s.35-42
 • WAWRZYNIAK J. (2007), Reformy instytucjonalne we Włoszech, PRZEGLĄD SEJMOWY, 6(83), s.135
 • WAWRZYNIAK J. (2007), O próbie rewizji konstytucji Republiki Italii, PAŃSTWO I PRAWO, 6, s.90-103
Editing of monographs:
 • KIELIN-MAZIARZ J., WAWRZYNIAK J., (red.), (2014), Instytucja Prezydenta w Polsce i we Włoszech, Warsaw
 • WAWRZYNIAK J., Radziewicz P., (red.), (2014), Konstytucja Rząd Parlament. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Ciemniewskiego, Warsaw
Monographs:
 • WAWRZYNIAK J. (2016), Sejm a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, WYDAWNICTWO SEJMOWE
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WAWRZYNIAK J., Radziewicz P. (2014), Konstytucja Rząd Parlament. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Ciemniewskiego, WYDAWNICTWO SEJMOWE
 • KIELIN-MAZIARZ J., WAWRZYNIAK J. (2014), Instytucja Prezydenta w Polsce i we Włoszech, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • WAWRZYNIAK J., KIELIN-MAZIARZ J. (2011), Wokół Konstytucji. Pisma Wybrane. Księga jubileuszowa prof. Wojciecha Sokolewicza, WOLTERS KLUWER
 • WAWRZYNIAK J., KRUK M. (2005), Polska w Unii Europejskiej, ZAKAMYCZE
 • WAWRZYNIAK J. (2005), Tryb ustawodawczy a jakość prawa, WYDAWNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
Chapter in monographs:
 • WAWRZYNIAK J. (2018), Włoski Sąd Konstytucyjny - krótka historia przełamywania niektórych trudności in: Potentia Non Est Nisi Da Bonum. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Witkowskiemu, M. Serowaniec, A. Bień-Kacała, A. Kustra-Rogatka, WYDAWNICTWO "DOM ORGANIZATORA", s.825-838
 • WAWRZYNIAK J. (2017), Zasady podziału władzy a orzeczenieTrybunału Konstytucyjnego z 9 grudnia 2015 r. (K35/15) in: Minikomentarz dla makroprofesora. Księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego, K. Bartuzi, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.141-153
 • WAWRZYNIAK J. (2017), Paradoksy doktryny i praktyki praw człowieka w dobie globalizacji in: O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, G. Baranowska, A. Gliszczyńska-Grabias, A. Hernandes-Połczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, WOLTERS KLUWER, s.143-153
 • WAWRZYNIAK J. (2015), in: Regimes, traditions and Comparisons, P. Mikuli, A. Kulig, J. Karp, G. Kuca, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.859- 866
 • WAWRZYNIAK J. (2015), The content of the small Constitution of 1947 in: Small constitutions. The fundamental laws of transitional periods 1919-1947-1992, M. Zubik, R. Jastrzębski, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.75-86
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WAWRZYNIAK J. (2014), Parliament and the president and the government in the light of the principle of separation and balance of powers (some reflection) in: , J. Wawrzyniak, P. Radziewicz, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.364-373
 • WAWRZYNIAK J. (2012), Rola tzw. małych konstytucji w polskim konstytucjonaliźmie in: W służbie dobru wspólnemu, Balicki Ryszard, Masternak-Kubiak Małgorzata, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.145-156
 • WAWRZYNIAK J. (2012), Partie polityczne w Parlamencie Europejskim in: Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań, Ryszard M. Czarny, Kamil Spryszak, WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK, s.139-149
 • WAWRZYNIAK J. (2011), Prawa kobiet we Włoszech in: Prawa kobiet we współczesnym świecie, W. Sokolewicz, L. Kondratiewa-Bryzik, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.201-207
 • WAWRZYNIAK J. (2009), Władza a własność, czyli o wybranych problemach ewolucji stosunków między władzą polityczną a władzą ekonomiczną in: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom I Własność, Jabłońska-Bonca J., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.137-154
 • WAWRZYNIAK J. (2008), L'etat d'urgence dans la constitution de la Pologne et d'autres etats post-socialistes del Union Europeenne in: VIIth World Congress of Constitutional Law. Athens 11 - 15.06.2007. Referaty delegacji polskiej - Law School Papers, Wawrzyniak J., AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.0,5 ark
 • WAWRZYNIAK J. (2008), „Sejm i Senat w latach 1989 – 2007” in: Dzieje Sejmu Polskiego”, -, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.-
 • WAWRZYNIAK J. (2005), Inicjatywa ustawodawcza - teoria, prawo, praktyka in: Tryb ustawodawczy a jakość prawa, Wawrzyniak J., WYDAWNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, s.-
Scientific Activities
Ph.D. Mentor:
 • 2010 Prawo pomocy w polskiej procedurze sądowoadministracyjnej Doktorant: Michał Kowalski
 • 2007 Prawo cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Doktorant: Katarzyna Chrostowska-Malak
 • 2004 Parlament Europejski a parlamenty narodowe w państwach Unii Europejskiej (pozycja ustrojowa, kompetencje, organizacja wewnętrzna) Doktorant: Joanna Marszałek-Kawa
Publication of reviews:
 • WAWRZYNIAK J., (2005), review: Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; Raport wstępny K. Działoch, PAŃSTWO I PRAWO wydawca: WOLTERS KLUWER POLSKA, strony: -
Participation in conferences:
 • Referendum 2015: for or against the proposed solutions?, 2015
 • Aktualne problemy konstytucyjne Polski i Włoch, 2012
 • Prywatyzacja władzy publicznej i publicyzacja sferty prywatnej. Kierunki i skala przenikania, 2011
 • Gwarancje konstytucyjne i kontrola w systemie demokratycznym w Polsce i Włoszech, 2008
 • 7th World Congress of Constitutional Law, 2007
 • Tworzenie prawa w Polsce i we Włoszech (wybrane problemy), 2007
Membership in organizations:
2000–2002
, Institute of Legal Sciences, Polish Academy of Sciences
1995
, Polish company constitutional law
Additional Information
Consultancy:
Prezydent RP