alk
Department of Quantitative Methods & Information Technology
Kierownik Katedry
Marcin Wardaszko
dr Marcin Wardaszko
Staff
alk
prof. ALK dr Anna Bielecka
prof. Witold Bielecki
prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki
Bojanowski M., dr
dr Michał Bojanowski
Ćwil M., mgr
mgr Małgorzata Ćwil
Dr Jan Dąbrowski
prof. ALK dr Jan Dąbrowski
alk
prof. ALK dr Tomasz Gwiazda
Michał Jakubowski
mgr Michał Jakubowski
Kąciak E., dr hab.
prof. ALK dr hab. Eugeniusz Kąciak
Mgr Maciej Madziński
dr Maciej Madziński
alk
dr Alicja Maksimowicz-Ajchel
alk
dr Marcin Malawski
alk
prof. ALK dr hab. Jan Myszewski
Nowakowska I., dr
dr Iwona Nowakowska
alk
dr Katarzyna Piotrowska
Prof. Przemysław Polański
prof. ALK dr hab. Przemysław Polański
Szatkowska W., mgr
mgr Weronika Szatkowska
Dr Patrycja Sznajder
dr Patrycja Sznajder