alk
Department of Marketing

Katedra Marketingu powstała w drugim roku istnienia uczelni czyli w 1994 roku. Obecnie jest w niej zatrudnionych 14 osób, w tym 5 profesorów, 7 adiunktów i 2 asystentów.

Nasze działania:

Prowadzimy zajęcia dydaktyczne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach licencjackich oraz magisterskich, studiach MBA oraz doktoranckich.

Opiekujemy się specjalnością Marketing na studiach licencjackich oraz Zarządzanie Marketingowe na studiach magisterskich.

Kierujemy studiami podyplomowymi: „Zarządzanie marketingowe”, „Marketing internetowy”, „Handel elektroniczny” , „Zarządzanie marką luksusową”, "Zarządzanie w sektorach mody z Viamoda", „Zarządzanie w sporcie”, "Badania i analizy marketingowe".

Współtworzymy jedyny w Polsce program szkoleniowy dla menedżerów o najwyższych kwalifikacjach zawodowych typu Avanced Management Program (tego typu programy są oferowane przez najlepsze szkoły biznesu na świecie) - Kozminski Advanced Management Program.

Prowadzimy seminaria licencjackie, magisterskie oraz doktorskie.

Prowadzimy rozległe badania naukowe (badania własne, statutowe oraz w ramach grantów), których efektem są m.in. liczne publikacje w czasopismach naukowych i prezentacje na konferencjach w Polsce i za granicą.

Opiekujemy się aktywnie działającym Naukowym Kołem Marketingu.

W Katedrze powstały 4 doktoraty pracowników oraz 10 doktoratów osób zewnętrznych, jak również 2 habilitacje przygotowane i obronione w Akademii Leona Koźmińskiego.

Prof. Lechosław Garbarski
prof. dr hab. Lechosław Garbarski
Staff
Miroslaw Antonowicz
prof. ALK dr Mirosław Antonowicz
Marcin Awdziej
dr Marcin Awdziej
Dr Krzysztof J. Chmielewski
dr Krzysztof Chmielewski
dr Paweł de Pourbaix
dr Paweł de Pourbaix
Anna Górska
dr Anna Maria Górska
Karolina Małagocka
dr Karolina Małagocka
prof. Grzegorz Mazurek
prof. dr hab. Grzegorz Mazurek
Misiewicz Ch., mgr
mgr Chrystyna Misiewicz
Katarzyna Nosalska
mgr Katarzyna Nosalska
alk
prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta
Dagmara Plata-Alf
mgr Dagmara Plata-Alf
Dariusz Siemieniako
prof. ALK dr hab. Dariusz Siemieniako
Dr Jolanta Tkaczyk
dr Jolanta Tkaczyk
Przemysław Tomczyk
dr Przemysław Tomczyk